แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

ชื่อกระทู้: วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ) [สั่งพิมพ์]

โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 10:07     ชื่อกระทู้: วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ)

[attach]9963[/attach]
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  

(พระเกศาธาตุ)คำขวัญวัดพระธาตุดอยสะเก็ด


                                     พระพุทธมหาปฏิมางามเด่น      จิตรกรรมเน้นธรรมปริศนา
                                     การศึกษานำวิถี                     องค์เจดีย์พระเกศาธาตุ
                                     วัดสะอาดงามตา                   ดอกเฟื่องฟ้าพารุ่งเรือง
                                     ร่มผ้าเหลืองแดนแห่งเมตตาโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 10:08

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-15 07:39  

[attach]9964[/attach]

ซุ้มประตู พระประทานพรอำนวยพรแก่ผู้มาสักการบูชา วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด มีพื้นที่บริเวณทั้งหมด ๒๐๓ ไร่ ๑ งาน ได้รับตั้งเป็นวัด เมื่อ ๖ มกราคม ๒๑๕๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๑๖  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๔  หมู่ ๓ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาช้านาน ปัจจุบันได้รับการยกย่องฐานะให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจำอำเภอ นอกจากนั้น วัดนี้ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของพระสงฆ์และชาวอำเภอดอยสะเก็ด รวมถึงพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศอีกด้วย รอบบริเวณวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ยังมีสถานที่ต่างๆ อีกมากมายที่เหมาะแก่การพักผ่อนและปฏิบัติธรรม

โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 10:11

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-15 07:41  

[attach]9965[/attach]

ทางขึ้น/ลง  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด มีสองทางคือ ทางขึ้นบันไดนาค และทางขึ้นโดยรถยนต์ ค่ะ


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 10:17

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-15 07:43  

[attach]9966[/attach]

บันไดนาคทางขึ้น/ลง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๒ ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 10:20

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:39 โดย pimnuttapa

  

[attach]9967[/attach]

อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช ประดิษฐานด้านข้าง บันไดนาคทางขึ้น/ลง  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 10:23

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:39 โดย pimnuttapa

  

[attach]9968[/attach]

ทางขึ้นโดยรถยนต์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ เดี๋ยวเราขับรถขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสะเก็ดกันเลยนะคะ ตามมาเลยค่ะ

  

โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 10:24

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-15 07:51  

[attach]9969[/attach]
[attach]9970[/attach]

ถ้ำจำลอง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 10:33

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:40 โดย pimnuttapa

  

[attach]9971[/attach]
[attach]9972[/attach]

พระพุทธรูป ประดิษฐานภายใน ถ้ำจำลอง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 10:37

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:41 โดย pimnuttapa

  

[attach]9973[/attach]

รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี ประดิษฐานภายใน ถ้ำจำลอง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 10:39

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:41 โดย pimnuttapa

  

[attach]9974[/attach]

รูปเอกอัครมหาบูรพปรมาจารย์ ชีวกโกมารภัจจ์ ประดิษฐานภายใน ถ้ำจำลอง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 10:40

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 02:42  

[attach]9975[/attach]

รูปสุปราการเทพบุตร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 10:46

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:42 โดย pimnuttapa

  

[attach]9976[/attach]

พระพุทธรูปประจำวันเกิด วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 10:49

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:43 โดย pimnuttapa

  

[attach]9977[/attach]

พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 10:54

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 02:47  

[attach]9978[/attach]

อาคารเจริญทรัพย์ผดุงศาสน์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด และด้านหน้าอาคาร จะมีลานชมวิว ชมทิวทัศน์ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กับวิถีชีวิตชาวบ้านด้วยค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 12:15

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 02:49  

[attach]9979[/attach]

อนุสาวรีย์พระครูมงคลคุณาทร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 12:21

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:44 โดย pimnuttapa

  

[attach]9980[/attach]

รูปเหมือนพระครูมงคลคุณาทร (ครูบาหมื่น) อดีตเจ้าอาวาส วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 12:27

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 02:53  


[attach]9981[/attach]

อุโบสถ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เป็นที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุ สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๔ ภายในอุโบสถจะมีจิตรกรรมฝาผนัง เป็นประเพณีพื้นบ้านล้านนา ในหัวข้อว่า “วัฏฏจักรชีวิต” ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 12:32

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 02:54  

[attach]9982[/attach]

วิหารอุทยานธรรม วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เป็นวิหารจัตุรมุข ๔ มุข ประดิษฐานพระพุทธรูป (พระเจ้า ๕ พระองค์) และเป็นสถานที่ทำวัตรเช้า-เย็นของพระภิกษุสามเณร และสถานที่ประกอบพิธีสำคัญต่างๆ อาทิ พิธีสืบชะตาวันสำคัญค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 12:34

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 02:56  

[attach]9983[/attach]

บันไดทางขึ้น/ลง วิหารอุทยานธรรม วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 12:54

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:44 โดย pimnuttapa

  

[attach]9984[/attach]

ภายใน วิหารอุทยานธรรม วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 12:57

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:46 โดย pimnuttapa

  

[attach]9985[/attach]
[attach]9986[/attach]

พระพุทธรูป (พระเจ้า 5 พระองค์) ประดิษฐานภายใน วิหารอุทยานธรรม วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 12:59

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:46 โดย pimnuttapa[attach]9987[/attach]

พระพุทธรูป ประดิษฐานภายใน วิหารอุทยานธรรม วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 13:01

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 03:20  

[attach]9988[/attach]

ภาพพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้า หนึ่งในภาพปริศนาธรรม จำนวน ๑๘ ภาพ ภายใน วิหารอุทยานธรรม วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ล้ำค่าด้วยพุทธศิลปประยุกต์ เป็นภาพเขียนฝาผนังปริศนาธรรมที่สวยสดงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งเท่าที่เคยพบมา ซึ่งแบ่งเป็นภาพเขียนลายไข่มุกและภาพเขียนสี โดยแต่ละภาพที่เขียนจะมีความหมายในทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น เช่นภาพเขียนรูปพระโพธิสัตว์ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแวดล้อมไปด้วยหมู่นางฟ้าและเทวดา และภาพพระโพธิสัตว์กำลังประสูติ แล้วประทับยืนบนดอกบัวมีทวยเทพโปรยข้าวตอกดอกไม้

นอกจากนี้ยังภาพเขียนจากสีน้ำที่แฝงไว้ด้วยความหมายต่างๆ เช่น ภาพผ้าเหลืองบังพระสงฆ์ ซึ่งหมายถึง เมื่อคนคิดถึงพระก็มักคิดถึงคนที่ห่มเหลือง ทรงบริขารแปดของพระสงฆ์ จึงมุ่งเข้าหาพระ และถูกพระในรูปแบบต่างๆ สั่งสอนในทางที่ไม่ใช่ทางแก้ทุกข์ ภาพเขียนเหล่านี้เขียนขึ้นจากช่างฝีมือในสกุลล้านนาแบบสมัยใหม่มีการนำเทคนิคพิเศษเข้ามาผสมในการเขียนด้วยค่ะ

โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 13:06

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:47 โดย pimnuttapa[attach]9989[/attach]  

พระบรมธาตุเจดีย์ (องค์ด้านนอก) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ประดิษฐานด้านหลัง วิหารอุทยานธรรม ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ด้านในค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 13:08

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:47 โดย pimnuttapa[attach]9990[/attach]

พระบรมธาตุเจดีย์ (องค์เดิมด้านใน) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 13:13

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:48 โดย pimnuttapa

  

[attach]9991[/attach]

ประวัติพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมอันวิเศษแล้ว พระองค์ได้ออกเดินทางเผยแพร่ธรรมะแก่ชาวชนบทน้อยใหญ่ในแถบดินแดนชมพูทวีป จนมีผู้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมเป็นจำนวนมาก ในกาลนั้นพระพุทธองค์ได้แสดงปาฏิหาริย์มาปรากฏกายทิพย์ ณ บนยอดดอยแห่งนี้ แล้วทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสีสว่างเจิดจ้าไปทั่วบริเวณ

ขณะนั้นได้มีพญานาคคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในหนองบัว (อยู่ห่างจากวัด ประมาณ ๑ กิโลเมตร) ได้เห็นฉัพพรรณรังสี จึงแปลกใจพากันเลื้อยขึ้นสู่ยอดดอย ได้ทัศนาเห็นพระพุทธองค์ บังเกิดความเลื่อมใสจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มหญิงสาวมาเข้าเฝ้า พร้อมกับได้นำดอกบัวมาถวาย พระพุทธองค์ทรงรับเอาดอกบัวนั้นไว้แล้วจึงแสดงธรรมโปรดและประทานเกศาธาตุแก่พญานาคแปลงคู่นั้น พญานาคจึงได้อธิษฐานสร้างเจดีย์หิน แล้วนำเอาพระเกศาธาตุบรรจุไว้บนดอยแห่งนี้

หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ประทานพระเกศาธาตุให้แก่พญานาคแล้ว พญานาคจึงได้อธิษฐานสร้างเจดีย์หิน แล้วนำเอาพระเกศาธาตุบรรจุไว้บนดอยแห่งนี้ ต่อมาได้มีนายพรานผู้แสวงหาของป่าได้มาพบเห็นเจดีย์มีลักษณะสวย จึงเกิดอัศจรรย์แล้วได้นำเอาก้อนหินมาก่อเป็นรูปเจดีย์ขึ้น กลางคืนได้นิมิตว่า เจดีย์ที่ตนพบนั้นเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จึงได้บอกกล่าวชักชวนประชาชนในแถบนั้นขึ้นไปสักการบูชา และเรียกชื่อภูเขาแห่งนี้ว่า "ดอยเส้นเกศ" ต่อมาจึงเพี้ยนมาเป็น "ดอยสะเก็ด"

ดอยแห่งนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนขึ้นมากราบนมัสการเจดีย์หินอันเป็นที่บรรจุเกศาธาตุมากขึ้น จึงได้ก่อเจดีย์ปูนเสริมให้ใหญ่และมั่นคงกว่าเดิม และได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่า "ครูบาเก๋" จากเมืองน่านมาสร้างวิหารและบูรณะเจดีย์พร้อมทั้งสถาปนาขึ้นเป็นวัด เรียกว่า "วัดดอยสะเก็ด" กระทั่งมีชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัยในเชิงดอยและใกล้เคียงมากขึ้น ทางราชการจึงได้จัดตั้งเป็นอำเภอค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 13:17

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:49 โดย pimnuttapa

  

[attach]9992[/attach]

ประวัติพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด (ต่อ)

ต่อมา เมื่อจุลศักราช ๑๑๙๗ พ่อน้อยอินทจักร ได้มาบูรณะวิหารหลังเก่าอีก เมื่อจุลศักราช ๑๒๔๗ ครูบาชัยวัดลวงเหนือ (วัดศรีมุงเมืองในปัจจุบัน) ได้มาซ่อมแซมวิหารให้ดีกว่าเดิม และเสริมเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม และในจุลศักราช ๑๒๕๗ ตรงกับพ.ศ. ๒๔๔๘ พระอภิวงศ์ หรือครูบากาวิชัย พร้อมด้วยพ่อหนานอินทวงศ์ (พ่อขุนผดุงดอยแดน) ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านเชิงดอยเป็นครอบครัวแรกได้ร่วมกันอุปถัมภ์วัดดอยสะเก็ดเรื่อยมา ต่อมามีพระครูมงคลคุณาทร (ครูบาหมื่น) เป็นเจ้าอาวาส ได้บูรณปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุวัดนี้ให้เจริญตามลำดับ

ต่อมามีพระครูรัตนปัญญาญาณ (มหาอินสม ป.ธ. ๔) พระครูพินิจสุภาจารย์ พระใบฏีกาพรหมบาล พระธวัชชัย ได้มาเป็นเจ้าอาวาส ได้มาพัฒนาวัดให้เจริญเรื่อยมา และได้มีพ่อขุนผดุงดอยแดน แม่คำเกี้ยว เจริญทรัพย์ คุณพระนิกรประชาเขตร มานางฟองเมฆ รามบุตร พ่อน้อยสิงห์แก้ว แม่นางบัวชุม เจริญทรัพย์ พ่อคำอ้าย แม่จันทร์เป็ง ชัยมงคล พ่อน้อยยุทธ แม่แก้ว พวงสายใจ พ่ออุ้ยเอี่ยง แม่อุ้ยบุญสายน้ำตาล พ่อกำนันจู แม่จันทร์ฟองเจริญทรัพย์ พ่อปลัดแก้ว แม่จันทร์พลอย พรหมขัติแก้ว ลูกหลานญาติมิตร ศรัทธาวัดดอยสะเก็ดทุกคน ได้อุปถัมภ์บำรุง ช่วยจรรโลงรักษาวัดให้มีความเจริญมั่นคงตลอดมา

เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙ ทางคณะสงฆ์วัดเชียงใหม่ ได้ส่งพระครูมงคลสีลวงศ์ เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ปัจจุบันได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชพุทธิญาณ” รองเจาคณะจังหวัดเชียงใหม่ มาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด และเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอยสะเก็ด ได้ยกฐานะวัดดอยสะเก็ด ให้เป็นวัดพัฒนาประจำอำเภอ


ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้ส่งพระมหาพายัพ ฐิตปุญโญ ป.ธ. ๔ (ปัจจุบันได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษเปรียญธรรม ๖ ที่ “พระครูโสภณปริยัติสุธี” มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและฟื้นฟู เป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและนักธรรม โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และกำลังพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทางด้านศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนธรรม ดังปรากฏยู่ทุกวันนี้ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 13:21

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:50 โดย pimnuttapa

  

[attach]9993[/attach]

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ใครคิดหรือทำอะไรไม่ดีงามจะประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่น่าปรารถนาหลายประการ ถ้าใครตั้งใจทำดีจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เจดีย์องค์เดิมของวัดดอยสะเก็ดมีความศักดิ์สิทธิ์มาก ว่ากันว่าในโอกาสสำคัญและฤกษ์งามยามดีจะมีรัศมีสว่างไสว บางโอกาสจะมีแสงคล้ายดวงไฟลอยขึ้นสู่อากาศ ปีละหลายๆ ครั้ง (ปัจจุบันได้กะเทาะแล้วฉาบปูนใหม่ ส่วนเปลือกปูนจะนำไปทำเป็นพระผงมหาสิทธิลาภ รุ่นเจดีย์ให้สาธุชนได้เก็บไว้เป็นสิริมงคล ในอนาคตอันใกล้นี้) ทุกๆ ปีในเดือน ๘ เป็ง (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ใต้) ทางวัดจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงมาจากที่ประดิษฐานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำ และจะมีปรากฏสิ่งอันเป็นปาฏิหาริย์ทุกครั้งค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 14:07

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:50 โดย pimnuttapa


[attach]9995[/attach]

พระพุทธรูปปางถวายเนตร ประดิษฐานภายใน ซุ้มจระนำ พระบรมธาตุเจดีย์ (องค์ด้านนอก) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 14:09

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:51 โดย pimnuttapa

  

[attach]9996[/attach]

พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ประดิษฐานภายใน ซุ้มจระนำ พระบรมธาตุเจดีย์ (องค์ด้านนอก) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 14:10

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 03:41  

[attach]9997[/attach]

รูปนักษัตร ๑๒ ราศี รอบล้อมฐานเขียง พระบรมธาตุเจดีย์ (องค์ด้านนอก) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 14:17

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:52 โดย pimnuttapa[attach]9998[/attach]

เรามากราบนมัสการพระบรมธาตุ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พร้อมกันนะคะ

  (กล่าวนะโม ๓ จบ) อะหัง  วันทามิ  อิธะ  ปะติฏฐิตา  พุทธเกสา  ธาตุโย  ตัสสา  พุทธา   นุภาเวนะ  สะทา  โสตถี  ภะวันตุ เมฯ

ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อม บูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเสียสละสั่งสมบารมีนับชาติมิถ้วน ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ประกาศธรรมนำเวไนยสัตว์ออกจากสังสารวัฏ พร้อมกราบพระธรรม  และพระอริยสงฆ์ ขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานแม้ต้องเกิดในทิพย์จุติใดๆ ขอเกิดภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา ได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดี ได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร ห่างไกลจากพาล มีโอกาสฟังธรรมประพฤติธรรม จนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ ตามส่งชาตินี้และชาติต่อๆไป จนถึงพระนิพพานในกาลอันควรเทอญ กรรมใดๆที่ล่วงเกินต่อพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายในอดีตชาติก็ตามปัจจุบันชาติก็ตาม กราบขออโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น ขออุทิศกุศลผลบุญให้แต่ท่านผู้มีพระคุณ ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร ตลอดจนท่านที่ขวนขวายในกิจที่ชอบในการดำรงรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติ  พระพุทธศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ทั้งที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์ ขอให้ท่านทั้งหลายดังกล่าวนามมานั้นจงมีแต่ความสุขฯ ทั่วกันทุกท่านเทอญ


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 14:21

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:53 โดย pimnuttapa

  

[attach]9999[/attach]
[attach]10000[/attach]

พระพุทธรูป ประดิษฐานภายใน พระบรมธาตุเจดีย์ (องค์ด้านนอก) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 14:25

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:53 โดย pimnuttapa

  

[attach]10001[/attach]

รูปเหมือนหลวงปู่ทวด ประดิษฐานภายใน พระบรมธาตุเจดีย์ (องค์ด้านนอก) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 14:27

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:54 โดย pimnuttapa

  

[attach]10002[/attach]

รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ประดิษฐานภายใน พระบรมธาตุเจดีย์ (องค์ด้านนอก) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 14:44

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:55 โดย pimnuttapa

  

[attach]10003[/attach]

รูปภาพครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ประดิษฐานภายใน พระบรมธาตุเจดีย์ (องค์ด้านนอก) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ

  

โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 14:47

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 04:13  

[attach]10004[/attach]

ห้องนิทรรศการประวัติวัดพระธาตุดอยสะเก็ด กิจกรรมต่างๆ ของวัด และประวัติผลงานเจ้าอาวาส วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 14:48

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:55 โดย pimnuttapa


[attach]10005[/attach]  

ภายใน ห้องนิทรรศการประวัติวัดพระธาตุดอยสะเก็ด กิจกรรมต่างๆ ของวัด และประวัติผลงานเจ้าอาวาส วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 15:01

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 04:18  

[attach]10006[/attach]

ศาลาเอนกประสงค์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของชุมชนบ้านเชิงดอย - ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดดูแลเด็กก่อนเกณฑ์ให้กับผู้ปกครองค่ะ

โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 15:04

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 04:25  

[attach]10007[/attach]

อาคารตึกสดอนุสรณ์ ๖ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม (นักธรรม–บาลี-สามัญศึกษา) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ด้วยเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 15:07

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 04:31  

[attach]10008[/attach]

สำนักงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 15:07

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 04:33  

[attach]10009[/attach]

ศูนย์ OTOP ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละตำบลในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:09

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 04:35  

[attach]10010[/attach]

กุฏิเจริญญาณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:10

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 04:38  

[attach]10011[/attach]

อาคารชัยมงคล อาคารโรงเรียน และสำนักงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม หอประชุมสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด สถานที่อบรมค่ายคุณธรรม ประชุมคณะสงฆ์ และจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติของข้าราชการประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:11

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:56 โดย pimnuttapa

  


[attach]10012[/attach]

ศาลาพระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์  (อวโลกิเตศวร) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:12

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:57 โดย pimnuttapa[attach]10013[/attach]

รูปพระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) ประดิษฐานภายใน ศาลาพระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:13

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:58 โดย pimnuttapa

  

[attach]10014[/attach]

บทสรรเสริญพระคุณพระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร)

  นำโมไต๋ซื่อ  ไต๋ปุย  กิ๋วโค่ว  กิวหลั่ง  กวงไต๋เล่งก้ำ  กวงสี่อิม  ผู่สัก (กราบ) ๓ จบนำโมฮู๊ก  นำโมหวบ  นำโมเจ็ง  นำโมกิ้วโค่ว  กิวหลั่ง  กวงสี่อิมผู่สัก  ทั่งจี้โต  โอม  เกียล้อฮวดโต  เกียออฮวดโต  ล้อเกียฮวดโต  ล้อเกียฮวดโต ซำผ่อออ  เทียงล้อซิ้ง  ตี่ล้อซิ้ง  นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิง  เจ๊กเฉียก  ใจเอียงห่วยอุ่ยติ๊ง  นำมอมอ  ออป่อเยี้ย  ปอหล่อบิ๊ก (กราบ)
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:14

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:58 โดย pimnuttapa


[attach]10015[/attach]

พระพุทธมหาปฏิมากร ธีระอุทัยปุญญศุภาสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:15

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 05:59 โดย pimnuttapa

  

[attach]10016[/attach]

พระพุทธมหาปฏิมากร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง ๙.๙๙ เมตร พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:16

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 05:04  

[attach]10017[/attach]
[attach]10018[/attach]

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เป็นศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด อยู่ชั้นล่าง พระพุทธมหาปฏิมากร เปิดเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐, ๑๓.๐๐ – ๑๖.๔๐ ทุกวันค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:18

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 05:06  

[attach]10019[/attach]

ศาลาสม - ศิริ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด สร้างเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:19

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 05:12  

[attach]10020[/attach]

รูปปั้นยักษ์ใจดีมีเมตตา วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:20

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 06:00 โดย pimnuttapa

  

[attach]10021[/attach]

กู่อัฐิ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:20

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 05:18  

[attach]10022[/attach]

วิหารหลวงพ่อเกศทองทิพย์และหอพระไตรปิฎก วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เป็นแหล่งค้นคว้าพระไตรปิฎก และเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเกศทองทิพย์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:21

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 06:01 โดย pimnuttapa


[attach]10023[/attach]

ภายใน วิหารหลวงพ่อเกศทองทิพย์และหอพระไตรปิฎก วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:24

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 06:01 โดย pimnuttapa

  

[attach]10024[/attach]

หลวงพ่อเกศทองทิพย์ ประดิษฐานภายใน วิหารหลวงพ่อเกศทองทิพย์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปโบราณล้ำค่าอายุกว่า ๖๐๐ ปี (พระโมลีทองคำประดับอัญมณี) ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:25

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 05:37  

[attach]10025[/attach]

ตำหนักพระจอมเกล้า วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ

ตำหนักพระจอมเกล้า มุขกลางเป็นที่ประดิษฐานพระคันธารราช และพระอรหันตธาตุ 8 องค์ ชั้นบนเป็นกุฏิรับรองพระมหาเถระ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:26

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 05:46  

[attach]10026[/attach]

อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:27

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 06:02 โดย pimnuttapa[attach]10027[/attach]

รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี ประดิษฐานภายใน อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ   โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:28

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 06:03 โดย pimnuttapa

  
[attach]10028[/attach]

รูปเหมือนหลวงปู่ทวด ประดิษฐานภายใน อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:28

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 06:00  

[attach]10029[/attach]

สำนักงานคณะสงฆ์ อำเภอดอยสะเก็ด กองงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด “สร้างสรรงานเลขานุการดังงานศิลป์” วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:29

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 06:03  

[attach]10030[/attach]

ลานโพธิ์ ลานประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การอบรมประชาชนประจำอำเภอ (อปอ.) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:30

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 06:06 โดย pimnuttapa

  
[attach]10031[/attach]

ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ (ต้นแรก) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:31

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 06:06 โดย pimnuttapa[attach]10032[/attach]

ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ (ต้นที่สอง) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ

ประวัติต้นไม้ศรีมหาโพธิ๋ ได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา โดย...คุณพงษ์พันธ์ พรหมขัติแก้ว ทรงปลูกโดย...พระมหานายกะภัตตันตเถระ จากประเทศศรีลังกา ที่มาของประเพณีแห่นมสดรดถวายพระศรีมหาโพธิ์ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:35

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 06:07 โดย pimnuttapa

  

[attach]10034[/attach]

พระพุทธรูปปางนาคปรก ประดิษฐาน ณ ลานโพธิ์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:38

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 06:07 โดย pimnuttapa

  

[attach]10035[/attach]

เชิญร่วมทำบุญนมัสการหลวงพ่อทันใจ ปิดทองพระ และตักบาตรพระประจำวันเกิด ภายใน ศาลา วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:39

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 06:08 โดย pimnuttapa

  

[attach]10036[/attach]

เชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระประจำวันเกิด ภายใน ศาลา วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:40

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 06:09 โดย pimnuttapa

  

[attach]10037[/attach]

พระเจ้าทันใจ ประดิษฐานภายใน ศาลา วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ

คำไหว้พระเจ้าทันใจ

  (นะโม ๓ หน แล้วว่า ๓ จบ) ตะมะหัง ขิปปะจิตตะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ขิปปะจิตตะ พุทธัง เมสิ ระสา อะภิปูชะยามิ ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวะตุเม  ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทา มะหาลาโภ ภาวะตุเม  ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทา มะหายะโส  ภาวะตุเม
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:46

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 06:09 โดย pimnuttapa

  

[attach]10038[/attach]

พระพุทธรูป ๓ องค์ ประดิษฐานภายใน ศาลา วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ   


[attach]10039[/attach]

ผ้าพระบฏ ภายใน ศาลา วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะโดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:47

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 07:00  

[attach]10040[/attach]

หอระฆัง - หอกลอง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:47

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-4-16 07:02  

[attach]10041[/attach]

ห้องสมุด วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำนวยความสะดวกด้านวิชาการ – สนามพัฒนาเด็ก ค่ะ
โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:49

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 06:10 โดย pimnuttapa

  

[attach]10042[/attach]

สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทำบุญนมัสการพระบรมธาตุ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  ก็ขอจบการเดินทางเพียงเท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะ   โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-3-26 16:50

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-19 06:11 โดย pimnuttapa

  

ขอขอบพระคุณและโมทนาบุญอย่างสูงสำหรับข้อมูลจาก :
• วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  
• และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวทำบุญในครั้งนี้

หมายเหตุ   
ถ้าหากข้าพเจ้าพบข้อผิดพลาดจากภาพที่ลงบอร์ดไปเรียบร้อยแล้วว่าไม่ตรงกับข้อมูลที่ถูกต้องในภายหลัง หรือพบว่าสถานที่นั้นมีโบราณวัตถุ โบราณสถาน ฯลฯ ที่สำคัญแต่ยังไม่ได้นำมาลงบอร์ด ข้าพเจ้าขออนุญาตนำภาพหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสถานที่นั้นนำมาลงบอร์ดเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเผยแผ่พระศาสนาสืบต่อไป และขออภัยในความบกพร่องต่างๆ ในฐานะปุถุชนที่ย่อมทำผิดและถูกสลับกันไป หวังว่าสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่านจะให้อภัยในความบกพร่องทั้งปวงแก่ข้าพเจ้าด้วย

ถ้าหากสมาชิกท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดพระธาตุหรือรอยพระพุทธบาทที่ลงบอร์ดนี้เรียบร้อยแล้ว สามารถโพสข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต่อจากบอร์ดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป ขอขอบพระคุณและโมทนาบุญเป็นอย่างสูงสำหรับธรรมทานค่ะ
โดย: hmu111    เวลา: 2012-4-16 11:18

ไปมาแล้วครับ สวยงามจริงๆ อนุโมทนาสาธุ
ยินดีต้อนรับสู่ แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน" (http://www.dannipparn.com/) Powered by Discuz! X1.5