1.หลวงพ่อฯ นำสวด นะโม 3 จบ
2.หลวงพ่อฯ นำสวด "คาถาเงินล้าน"
คลิ๊กที่ปุ่มเพื่อสวด นะโม 3 จบ
คลิ๊กเพื่อสวดคาถาเงินล้าน
*** เพื่อให้ได้ผลทางด้านกรรมฐาน เวลาท่องคาถา ให้ทำการจับภาพพระ และดวงประทีปไปด้วยทำใจ
ให้สบายๆ พร้อมจับลมหายใจเข้าออก หูฟังใจน้อมนึกตามคาถา....***

สวดคาถาเงินล้าน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท
ธัสสะ (ตั้งนะโม ๓ จบ)

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมมาจะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม มหา
ปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระ
ทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานี มามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปะติจฉามิ
เพ็ง เพ็ง พา พา หา หา ฤา ฤา (ลือ ลือ)

(ควรจะท่องให้ได้ ๙ จบ เป็นอย่างต่ำ)
*** คำแนะนำเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นในการสวด
คาถาเงินล้านควรมีนำเงินมาอธิษฐานด้วย แล้ว
เอาเงินที่อธิษฐานกับคาถาไปทำบุญ จะได้
ผลานิสงส์ ยิ่งขึ้น.... ***
ทางทีมงานเวป ขอโมทนาบุญด้วย _/\_

VISITER | Use Online 1