แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 4205|ตอบ: 2
go

ตามรอยพระพุทธบาท จังหวัดพะเยา ๕๑ แห่ง

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2013-7-4 23:48 |แสดงโพสต์ทั้งหมด


พะเยา.jpg


รายชื่อรอยพระพุทธบาท พระบรมธาตุเจดีย์ – พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์


จังหวัดพะเยา  ๕๑ แห่ง   
อำเภอเมือง ๑๑  แห่ง


๑. วัดพระธาตุจอมทอง ถ.จอมทอง อ.เมือง [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุแขนเบื้องซ้าย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. วัดป่าแดงบุญนาค ถ.ป่าแดง ต.ท่าวังทอง อ.เมือง  [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุตุกกหูขวา - กกหูซ้าย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. วัดพระธาตุดอยน้อย ต.จำป่าหวาย อ.เมือง [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุนิ้วก้อย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๔. วัดพระธาตุภูขวาง ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง [พระเกศาธาตุ ๓ เส้น , พระบรมธาตุข้อมือขวา]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๕. พระธาตุภูขวาง บ.สันป่าสัก ต.แม่นาเรือ อ.เมือง  [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๖. วัดลีชุมชนบ้านลี ต.เวียง อ.เมือง [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๗. พระธาตุโป่งขาม ต.โป่งขาม ต.ต๊ำ อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๘. วัดเจดีย์งาม บ.เจดีย์งาม ต.ท่าวังคำ อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]   

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๙. พระธาตุบ้านแสงธรรมชาติ ต.แม่ต๋อมใน อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๑๐. พระพุทธบาทดอยหนอก ต.แม่ต๋อมใน อ.เมือง   

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๑๑. วัดศรีโคมคำ อ.เมือง [พระเจ้าตนหลวง]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


-----------------------------อำเภอจุน ๑๑  แห่ง


๑. วัดพระธาตุขิงแกง ต.จุน อ.จุน [พระเกศาธาตุ ๓ เส้น , พระบรมธาตุพระบาทขวา , แขนซ้าย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. วัดพระธาตุเมืองลอ  บ.ลอ ต.จุน อ.จุน [พระเกศาธาตุ ๒ เส้น]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. พระธาตุศรีปิงเมือง (วัดบ้านลอ) ต.บ้านลอ อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๔. วัดพระธาตุห้าดวง ต.ห้วยยางขาม อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๕. วัดพระธาตุสามดวง บ.ดงเคียน ต.ห้วยยางขาม อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๖. พระธาตุห้วยไคร้ บ.ห้วยไคร้ ต.ลอ อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๗. พระธาตุศรีปิงเมือง ต.หงส์หิน อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๘. พระธาตุหงส์หิน บ.สักพัฒนา ต.หงส์หิน อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๙. พระธาตุบุญนาค ต.หงส์หิน อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๑๐. พระธาตุม่อนหินขาว บ.ห้วยไคร้ ม.๘ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-738-1-3.html


๑๑. พระธาตุปุกหนองวัว อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]                

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


-----------------------------อำเภอดอกคำใต้ ๙  แห่ง


๑. พระธาตุจอมแจ้ง ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ [พระบรมธาตุเจดีย์]      

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. วัดพระธาตุจอมไคร้ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. วัดพระธาตุจอมไก่ (พระธาตุน้อยจำไก่) บ.ใหม่พัฒนา ต.ส้นโค้ง อ.ดอกคำใต้ [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๔. วัดพระธาตุจอมศีล ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๕. พระธาตุจอมสิ้น อ.ดอกคำใต้ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๖. วัดพระธาตุแจโว บ.ปาง ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ [พระเกศาธาตุ ๒ เส้น , พระบรมธาตุปลายจมูก]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๗. พระธาตุวัดจำปาหลวง ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๘. วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล อ.ดอกคำใต้ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๙. พระพุทธบาท ๔ รอยเขาถ้ำกระดูก ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้   

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


-----------------------------อำเภอแม่ใจ ๕  แห่ง


๑. วัดพระธาตุจำม่วง บ.สัน ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ [พระเกศาธาตุบนดอยห้วยม่วง]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. วัดพระธาตุมุงเมือง (พระธาตุดวงดี) บ.สันต้นม่วง ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ [พระบรมธาตุเจดีย์]         

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. พระธาตุสันกู่ บ.อ้อ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๔. วัดเหล่าธาตุ บ.เหล่าธาตุ ต.เหล่าธาตุ อ.แม่ใจ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๕. วัดสวนตาล อ.แม่ใจ [พระเจ้าทองทิพย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


-----------------------------อำเภอเชียงคำ ๗  แห่ง


๑. วัดเชียงบาน ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ [พระบรมธาตุเจดีย์]   

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-737-1-3.html


๒. วัดพระธาตุดอยคำ บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุข้อพระหัตถ์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. วัดพระธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงคำ [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุริมฝีปากล่าง]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-740-1-3.html


๔. วัดพระธาตุภูซาง ต.ภูซาง อ.เชียงคำ [พระเกศาธาตุ , พระทันตธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๕. พระพุทธบาทบ้านต้นผึ้ง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ        

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๖. วัดพระนั่งดิน ต.เวียง อ.เชียงคำ [รอยพระพุทธบาท  , พระเจ้านั่งดินในสมัยพุทธกาล]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-739-1-3.html


๗. วัดหัวทุ่งใหม่  บ.หัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ [รอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-735-1-3.html


-----------------------------อำเภอปง ๓  แห่ง


๑. วัดพระธาตุดอยหยวก บ.หนุน ต.ปง อ.ปง [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุขอบตาเบื้องขวา]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. พระธาตุเจดีย์สันติสุข บ.ภูลังกา ต.ยอด อ.ปง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. พระพุทธบาทบ้านสนามเหนือ อุทยานภูลังกา ม.๒ ต.ป่าช้างน้อย อ.ปง       

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


-----------------------------อำเภอภูกามยาว ๕  แห่ง


๑. พระธาตุปูปอ ต.คงเจน อ.ภูกามยาว [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. วัดพระธาตุดอยจุก (หยุด) ต.คงเจน อ.ภูกามยาว [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. พระธาตุโปร่งเกลือ ต.สระ อ.เชียงม่วน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๔. พระธาตุดอยแก้ววัดหลวง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๕. พุทธสถานรอยพระพุทธบาท อ.เชียงม่วน [พระพุทธบาท , แท่นประทับเชียงม่วน (อยู่ในป่า)]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


-----------------------------อานิสงส์การกราบไหว้บูชาพระบาทและพระธาตุ จากตอนท้ายหนังสือพุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก กัณฑ์ที่ ๑๑ กล่าวว่า

“…บุคคลใดคือคฤหัสถ์ หรือนักบวชทั้งหลายทั้งหญิงชาย มีใจบังเกิดเจตนาศรัทธาเลื่อมใสในหัตถกรรมคัดลอกเขียนตำนานเรื่องนี้ด้วยตนเองก็ดี ได้มีจิตใจรำลึกถึงเรื่องตำนานเรื่องนี้ก็ดี ได้สักการบูชาด้วยปรมามิสบูชาทั้งหลายเป็นต้นว่า ข้าวตอก ดอกไม้ ข้าวน้ำโภชนาหาร ข้าวเปลือก ข้าวสาร สิ่งของ เงินทอง แก้ว แหวน  มุกดาหาร วัตถาภรณ์ประทีป ธูปเทียน ฉัตร ธง ร่มน้ำร้อน น้ำเย็น ไม้สีฟัน ด้วยอันเคารพอย่างยิ่งก็ดี ได้จดจำเรื่องราวของตำนานไว้ก็ดีได้แสดงบอกกล่าวเล่าให้ท่านผู้อื่นฟังก็ดี ได้แสดงความเคารพด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ก็ดี ได้เทศน์ให้คนและเทวดาทั้งหลายได้ฟังก็ดี เมื่อเทศน์หรือเมื่อฟังก็ฟังด้วยเคารพเกิดความเลื่อมใสยินดีในพระพุทธบาทและพระบรมธาตุ ที่พระพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จไปเผยแพร่พระศาสนาทรงเหยียบรอยพระบาทและประดิษฐานพระบรมธาตุไว้เมื่อครั้งพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ก็ดี และเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว พระอรหันต์สาวกทั้งหลายได้อัญเชิญพระบรมธาตุพระพุทธเจ้าไปประดิษฐานไว้เพื่อให้เป็นที่สักการบูชากราบไหว้ของคนและเทวดาทั้งหลายก็ดี


ทั้งหญิงชายคฤหัสถ์นักบวชทั้งหลายนั้น ก็จะได้ผลานิสงส์เป็นอันมาก จนไม่อาจที่จะกำหนดนับได้ท่านทั้งหลายที่กระทำดังกล่าวมา ได้ชื่อว่าเป็น  “อวินิปาตบุคคล” คือบุคคลที่ไม่มีโอกาสไปเกิดในอบายทั้งสี่ มีแต่จะพุ่งดิ่งตรงต่อพระนิพพาน เพราะบุคคลนั้นเสมอดังได้รู้ได้เห็นและได้ปฏิบัติอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา ประการหนึ่ง เสมอดังได้อภิวาทกราบไหว้บูชา และเสมอดังได้ถวายจตุปัจจัยทุกวัน ประการหนึ่ง เสมอดั่งได้พูดได้คุยได้ถามปัญหาซึ่งพระพุทธเจ้าทุกวันทุกเวลา ประการหนึ่ง เสมอดังได้เดินตามหลังพระพุทธเจ้าทุกบาททุกก้าว  ประการหนึ่ง เสมอดังได้สดับตรับฟังพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาคำสอนทุกเวลา ประการหนึ่ง เสมอดังได้ปลูกสร้างพระเจดีย์ พระวิหารอันเป็นที่สำราญของพระบาทพระธาตุเจ้าทั้งหลายที่ได้กล่าวมาทุกแห่ง ประการหนึ่ง เสมอดังได้น้อมตนเข้าไปสักการบูชากราบนบอุปัฏฐาก พระพุทธบาทและบรมธาตุทุกเวลา ประการหนึ่ง เสมอดังได้บำเพ็ญกุศลส่วนบุญด้วยปาก ด้วยกายและด้วยใจทุกเวลา


ด้วยเดชแห่งผลานิสงส์ดังนี้จะอุปถัมภ์ค้ำชู อุดหนุนให้ตั้งอยู่ในทางที่ชอบ ประกอบด้วยยศศักดิ์ชื่อเสียงที่เลื่องลือ เป็นผู้ฉลาดมีญาณปัญญายิิ่งกว่าคนทั้งหลาย ภัยอันตรายต่างๆ ก็ดี โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็ดี อุบาทว์และศัตรูต่างๆ ก็ย่อมจะระงับดับหายไป จะสัมฤทธิ์สมบูรณ์ด้วยสิ่งของเงินทองข้าวเปลือกข้าวสารทั้งปศุสัตว์จักอุดมด้วยฤทธิ์เดชยิ่งนัก จะประสบสุขในชาตินี้และชาติต่อๆ ไป ยิ่งกว่าคนและเทวดาทั้งหลาย หากว่ามีบุญสมภารมากก็จะได้ถึงพระนิพพานในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะนั้นแน่นอน แม้นว่าบุญสมภารยังไม่บริบูรณ์เต็มที่ ยังจะต้องท่องเที่ยวเวียนวนอยู่ในวัฏฏสงสาร จะไม่ได้ไปเกิดในอบายทั้งสี่แม้แต่ครั้งเดียว จะได้เห็นพระศรีอริยเมตไตรย และจะได้ถึงมรรคผลธรรมในศาสนาแห่งพระศรีอริยเมตไตรยนั้นโดยไม่ต้องสงสัยแลฯ…”
ขอขอบพระคุณและโมทนาบุญอย่างสูงสำหรับข้อมูลจาก :


  • วัดและสถานที่ทุกแห่งในรายชื่อรอยพระพุทธบาท - พระบรมธาตุเจดีย์ – พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์   จังหวัดพะเยา  
  • แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้ระบุในแต่ละวัดแต่ละสถานที่
  • พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๑ มกราคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๑ (พิมพ์ครั้งที่ ๑).  กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.

  • พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๙ กรกฎาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๒ (พิมพ์ครั้งที่ ๑).  กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.

  • พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๙ ธันวาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๓ (พิมพ์ครั้งที่ ๑).  กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.

  • พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๕๐, ๙ ธันวาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๔ (พิมพ์ครั้งที่ ๑).  กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.

  • นาคฤทธิ์ รวบรวมชำระสะสาง (๒๕๔๐-๒๕๔๕). (๒๕๔๕, ๑ ตุลาคม). พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลกฉบับชำระสะสาง (พิมพ์ครั้งที่ ๑). เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์.

  • และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวทำบุญครั้งนี้   
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : ๑๔ พ.ค.  ๒๕๕๘

f16.gifบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2013-7-5 00:32 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

ธรรมะส่งท้าย604176_558766200811646_1346123251_n.jpg
คนเราเกิดมาไม่เห็นมีอะไรดี มีดีอยู่อย่างเดียว คือ


สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติภาวนาคือ มองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของชั่วคราว


มีแต่ปัญหามีแต่ทุกข์ แล้วก็เสื่อม พังสลายไปในที่สุด
บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

NOOKFUFU2 โพสต์เมื่อ 2013-10-30 18:13 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
โมทนาด้วยค่ะ

วัดสำคัญทางภาคเหนือ บางสถานที่ สมัยนี้แทบจะหาประวัติความเป็นมากันไม่ได้แล้ว

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2020-10-31 05:41 , Processed in 0.227527 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.