แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 5352|ตอบ: 2
go

ตามรอยพระพุทธบาท จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒๖ แห่ง

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2013-7-5 00:45 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

แม่ฮ่องสอน.jpgรายชื่อรอยพระพุทธบาท - พระบรมธาตุเจดีย์ – พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์


จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๖  แห่ง   
อำเภอแม่สะเรียง ๗  แห่ง


๑. วัดจอมทอง บ.ทุ่งพร้าว ม.๔ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1093-1-1.html


๒. วัดจอมแจ้ง บ.จอมแจ้ง ม.๑  ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง  [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1089-1-1.html


๓. วัดพระธาตุจอมมอญ บ.พะมอลอ ม.๙ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง [พระธาตุส่วนคาง , โคนขา , พระธาตุแก้ว , รอยพระบาทพระอรหันต์ ๗ ขวบ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1106-1-1.html


๔. วัดพระธาตุจอมกิตติ บ.จอมกิตติ ม.๑๓ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง  [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1088-1-1.html


๕. วัดอุทธยารมณ์ (วัดจอมสูง) ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง  [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1153-1-1.html


๖. สำนักสงฆ์รอยพระพุทธหัตถ์อุทยานหินล้านปี ยุคออร์โดวิเชียน (๔๔๓-๔๘๘ ล้านปี) บ.ดงสงัด ม.๖ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง [รอยพระพุทธหัตถ์ , รอยพระพุทธบาท , รอยพระบาทพระอรหันต์ ๑๐ ขวบ , บ่อน้ำทิพย์ในพระบาทเกือกแก้ว]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1131-1-1.html


๗. พุทธอุทยานพระบาทสี่รอยถ้ำพระเจ้า บ.แม่ต๊อบเหนือ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง [รอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ , รอยพระพุทธหัตถ์คู่ , รอยพระบาทของพระอรหันต์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1137-1-1.html


-----------------------------อำเภอขุนยวม ๓  แห่ง


๑. วัดม่วยต่อ ต.จองคำ อ.ขุนยวม [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. วัดต่อแพ บ.ต่อแพ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. รอยพระพุทธบาท ๔ รอย , พุทธบัลลังก์ ๔ รอย ดอยพระบาท สำนักสงฆ์ฝ่าบาท อ.ขุนยวม

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


-----------------------------อำเภอเมือง ๔  แห่ง


๑. วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง [พระธาตุพระโมคคัลลาน์ , พระสารีบุตร]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. พระพุทธหัตถ์ , พระพุทธบาทคู่ ถ้ำจักต่อ ต.ดอยส่างหลง อ.เมือง   

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. วัดหมอกจำแป่ ม.๑ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๔. พระพุทธบาทป่าปุ๊ บ.ป่าปุ๊ ต.ผาบ่อง อ.เมือง          

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


-----------------------------อำเภอสบเมย ๓  แห่ง


๑. พระธาตุศรีสบเงา บ.แม่งาว ต.แม่สวด อ.สบเมย [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. พระธาตุดอยกู่ (ดอยนางภีก) บ.แม่มูด อ.สบเมย [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. พระธาตุเจดีย์พุทธมิ่งมงคลศากยมุนีศรีสองเมืองแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ ต.ป่าโปง อ.สบเมย [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1087-1-1.html


-----------------------------อำเภอปาย ๗  แห่ง


๑. วัดหลวง บ.เมืองพร้าว ม.๑ ต.เวียงใต้ อ.ปาย  [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-150-1-5.html


๒. วัดพระธาตุจอมแจ้ง ม.๙ ต.ทุ่งยาว อ.ปาย [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-152-1-3.html


๓. วัดเมืองแปง ต.เมืองแปง อ.ปาย [รอยพระพุทธบาทเมืองแปง]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๔. วัดพระธาตุแม่เย็น ต.แม่ฮี้ อ.ปาย [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-151-1-5.html


๕. วัดพระพุทธบาท บ.เวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย   

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-155-1-2.html


๖. พระพุทธบาทบ้านป่ายางมูเซอ บ.ป่ายาง ต.แม่นาเติง อ.ปาย            

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-157-1-2.html


๗. วัดน้ำฮู บ.น้ำฮู ม.๕ ต.เวียงใต้ อ.ปาย [พระเจ้าอุ่นเมือง]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-146-1-2.html


-----------------------------อำเภอแม่ลาน้อย ๒  แห่ง


๑.  พระพุทธบาทแม่ลาน้อย (บนถ้ำแม่หุ-ถ้ำแก้ว) ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย     

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. สำนักสงฆ์พระพุทธบาทห้วยผึ้ง บ.ห้วยผึ้ง ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย             

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


-----------------------------อานิสงส์การกราบไหว้บูชาพระบาทและพระธาตุ จากตอนท้ายหนังสือพุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก กัณฑ์ที่ ๑๑ กล่าวว่า

“…บุคคลใดคือคฤหัสถ์ หรือนักบวชทั้งหลายทั้งหญิงชาย มีใจบังเกิดเจตนาศรัทธาเลื่อมใสในหัตถกรรมคัดลอกเขียนตำนานเรื่องนี้ด้วยตนเองก็ดี ได้มีจิตใจรำลึกถึงเรื่องตำนานเรื่องนี้ก็ดี ได้สักการบูชาด้วยปรมามิสบูชาทั้งหลายเป็นต้นว่า ข้าวตอก ดอกไม้ ข้าวน้ำโภชนาหาร ข้าวเปลือก ข้าวสาร สิ่งของ เงินทอง แก้ว แหวน  มุกดาหาร วัตถาภรณ์ประทีป ธูปเทียน ฉัตร ธง ร่มน้ำร้อน น้ำเย็น ไม้สีฟัน ด้วยอันเคารพอย่างยิ่งก็ดี ได้จดจำเรื่องราวของตำนานไว้ก็ดีได้แสดงบอกกล่าวเล่าให้ท่านผู้อื่นฟังก็ดี ได้แสดงความเคารพด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ก็ดี ได้เทศน์ให้คนและเทวดาทั้งหลายได้ฟังก็ดี เมื่อเทศน์หรือเมื่อฟังก็ฟังด้วยเคารพเกิดความเลื่อมใสยินดีในพระพุทธบาทและพระบรมธาตุ ที่พระพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จไปเผยแพร่พระศาสนาทรงเหยียบรอยพระบาทและประดิษฐานพระบรมธาตุไว้เมื่อครั้งพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ก็ดี และเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว พระอรหันต์สาวกทั้งหลายได้อัญเชิญพระบรมธาตุพระพุทธเจ้าไปประดิษฐานไว้เพื่อให้เป็นที่สักการบูชากราบไหว้ของคนและเทวดาทั้งหลายก็ดี


ทั้งหญิงชายคฤหัสถ์นักบวชทั้งหลายนั้น ก็จะได้ผลานิสงส์เป็นอันมาก จนไม่อาจที่จะกำหนดนับได้ ท่านทั้งหลายที่กระทำดังกล่าวมา ได้ชื่อว่าเป็น  “อวินิปาตบุคคล” คือบุคคลที่ไม่มีโอกาสไปเกิดในอบายทั้งสี่ มีแต่จะพุ่งดิ่งตรงต่อพระนิพพาน เพราะบุคคลนั้นเสมอดังได้รู้ได้เห็นและได้ปฏิบัติอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา ประการหนึ่ง เสมอดังได้อภิวาทกราบไหว้บูชา และเสมอดังได้ถวายจตุปัจจัยทุกวัน ประการหนึ่ง เสมอดั่งได้พูดได้คุยได้ถามปัญหาซึ่งพระพุทธเจ้าทุกวันทุกเวลา ประการหนึ่ง เสมอดังได้เดินตามหลังพระพุทธเจ้าทุกบาททุกก้าว  ประการหนึ่ง เสมอดังได้สดับตรับฟังพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาคำสอนทุกเวลา ประการหนึ่ง เสมอดังได้ปลูกสร้างพระเจดีย์ พระวิหารอันเป็นที่สำราญของพระบาทพระธาตุเจ้าทั้งหลายที่ได้กล่าวมาทุกแห่ง ประการหนึ่ง เสมอดังได้น้อมตนเข้าไปสักการบูชากราบนบอุปัฏฐาก พระพุทธบาทและบรมธาตุทุกเวลา ประการหนึ่ง เสมอดังได้บำเพ็ญกุศลส่วนบุญด้วยปาก ด้วยกายและด้วยใจทุกเวลา


ด้วยเดชแห่งผลานิสงส์ดังนี้จะอุปถัมภ์ค้ำชู อุดหนุนให้ตั้งอยู่ในทางที่ชอบ ประกอบด้วยยศศักดิ์ชื่อเสียงที่เลื่องลือ เป็นผู้ฉลาดมีญาณปัญญายิิ่งกว่าคนทั้งหลาย ภัยอันตรายต่างๆ ก็ดี โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็ดี อุบาทว์และศัตรูต่างๆ ก็ย่อมจะระงับดับหายไป จะสัมฤทธิ์สมบูรณ์ด้วยสิ่งของเงินทองข้าวเปลือกข้าวสารทั้งปศุสัตว์จักอุดมด้วยฤทธิ์เดชยิ่งนัก จะประสบสุขในชาตินี้และชาติต่อๆ ไป ยิ่งกว่าคนและเทวดาทั้งหลาย หากว่ามีบุญสมภารมากก็จะได้ถึงพระนิพพานในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะนั้นแน่นอน แม้นว่าบุญสมภารยังไม่บริบูรณ์เต็มที่ ยังจะต้องท่องเที่ยวเวียนวนอยู่ในวัฏฏสงสาร จะไม่ได้ไปเกิดในอบายทั้งสี่แม้แต่ครั้งเดียว จะได้เห็นพระศรีอริยเมตไตรย และจะได้ถึงมรรคผลธรรมในศาสนาแห่งพระศรีอริยเมตไตรยนั้นโดยไม่ต้องสงสัยแลฯ…”
ขอขอบพระคุณและโมทนาบุญอย่างสูงสำหรับข้อมูลจาก :


  • วัดและสถานที่ทุกแห่งในรายชื่อรอยพระพุทธบาท - พระบรมธาตุเจดีย์ – พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์   จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
  • แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้ระบุในแต่ละวัดแต่ละสถานที่
  • พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๑ มกราคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๑ (พิมพ์ครั้งที่ ๑).  กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.

  • พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๙ กรกฎาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๒ (พิมพ์ครั้งที่ ๑).  กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.

  • พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๙ ธันวาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๓ (พิมพ์ครั้งที่ ๑).  กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.

  • พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๕๐, ๙ ธันวาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๔ (พิมพ์ครั้งที่ ๑).  กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.

  • นาคฤทธิ์ รวบรวมชำระสะสาง (๒๕๔๐-๒๕๔๕). (๒๕๔๕, ๑ ตุลาคม). พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลกฉบับชำระสะสาง (พิมพ์ครั้งที่ ๑). เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์.

  • และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวทำบุญครั้งนี้   แก้ไขข้อมูลล่าสุด : ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘

f16.gifบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2013-7-5 01:21 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

ธรรมะส่งท้าย


970229_657109637636350_1911629669_n.jpg
พระเมตตาสัมพุทโธ(๑) ในทุกยุคพุทธสมัยพระบรมสารีริกธาตุรอยพระพุทธบาทแลโพธิพฤกษ์ในสถานที่ทุกแห่งล้วนแต่เป็นที่ตั้งรำลึกถึงพระคุณอันเลิศล้ำมิอาจประมาณได้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเกื้อกูลหนุนนำให้อนุชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเข้ามาสร้างสมบารมีเพื่อให้เข้าถึงความเป็นผู้ที่ไม่ประมาทสมดังพระปัจฉิมโอวาทในสมเด็จพระพิชิตมารพระองค์นั้น ทว่าในสังคมชุมชนที่กำลังถูกความเจริญทางด้านวัตถุหรือลัทธิวัตถุนิยมเข้าครอบงำชีวิตจิตใจของผู้คนอยู่มาก ได้มีการกล่าวพาดพิงไปถึงพระบรมธาตุรอยพระพุทธบาทแลโพธิพฤกษ์เป็นเพียงวัตถุธาตุที่มิจำเป็นต้องเคารพเทิดทูนอย่างเคร่งครัดอีกสืบไปให้เป็นเสมือนหนึ่งว่าสมเด็จประทีปแก้วยังทรงดำรงพระชนม์ชีพอยู่ในฐานะเป็นพระบิดาทางธรรมแต่อย่างใด (หรืออีกนัยหนึ่ง พระองค์ท่านทรงเป็นทูลกระหม่อมพ่อในวิวัฎฎะของกัลยาณชนทั้งหลายนั้นเอง) เป็นสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่จักทำให้พระอมตธรรมนี้เสื่อมสูญสิ้นไปได้

(๒) จึงเห็นสมควรที่จะช่วยกันปลุกเร้ากุศลธรรมให้อนุชนได้บังเกิดอารมณ์มหากุศลให้มีขึ้นภายในจิตใจว่า แท้จริงแล้วสมเด็จพระทศพลยังทรงดำรงพระชนม์ชีพอยู่ ด้วยพระธรรมอันได้ชื่อว่า ผู้ใดก็ตามเมื่อเข้าถึงอมตธรรมหรือปิดประตูอบายภูมิ ๔ ในเบื้องต้นแลหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในเบื้องปลายเข้าถึงความดับเย็นแล้วฉันใดก็ย่อมจักได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐหรืออริยบุคคลที่ไม่อาจถือได้ว่าเป็นผู้ที่ตายแบบสูญเปล่าอีกเลยฉันนั้น ด้วยการถวายสมัญญาเป็น พระเมตตาสัมพุทโธ โดยมหาฐปนาแผ่นดินใหญ่ทั่วทั้งสามภพแลเป็นที่ตั้งแห่งพระบรมสถูปเจดีย์รอยพระพุทธบาทแลโพธิพฤกษ์ อันเป็นที่ตั้งระลึกถึงพระคุณแห่งองค์พระรัตนตรัย เพื่อตั้งสัจจะแผ่เตตาอย่างอดทนแล้วให้ทำจิตให้เป็นอารมณ์มหากุศลเฉพาะพระพักตร์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลทุกเมื่อ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระอริยวงศ์แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตลอดชั่วกัปชั่วกัลป์ เฉกเช่นเดียวกันกับพระบรมธาตุอื่นใดทุกพระองค์ฉะนั้นแล (มีหลักฐานปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ถูปวงศ์ ประเทศศรีลังกา สรุปความได้ว่า พระอริยบุคคลกราบไหว้ ลุกรับ ยกมือไหว้ แสดงความเคารพเทิดทูนพระบรมธาตุอย่างสูงด้วยการเรียกขานว่า “สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

(๓) ขอเทพพรหมทั้งปวงมีพระอริยเทพพรหม พระโพธิสัตว์ เทพพรหม ดังนี้เป็นต้น พร้อมด้วยพระยมราชาแลนายนิธิยบาลทั้งปวง รวมทั้งมนุษย์/รูปนามใดที่ได้ทราบการเฉลิมบุคลาธิษฐานในครั้งนี้เป็นสักขีพยาน แลช่วยผดุงรักษาพระเกียรติคุณวิบุลยยศของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายให้ทรงปรากฎไปทั่วสามภพทั้งในภัทรกัปนี้แลทุกยุคพุทธสมัยสืบไปชั่วกัปชั่วกัลป์ ขอให้ชนทั้งหลายทุกชาติพันธุ์จงบังเกิดความรักใคร่ปรองดองสามัคคีต่อกันโดยถ้วนหน้า รวมทั้งขอให้ผู้หมั่นบูชากราบไหว้เป็นนิตย์มิได้ขาดด้วยจิตใจบริสุทธิ์สะอาด จงได้รับอานิสงส์ให้ถึงพร้อมไปด้วยมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ แลนิพพานสมบัติ ให้เป็นผู้มีสัมมาทิฐิอย่างมั่นคง ละเว้นอนันตริยกรรมทั้ง ๕ อกุศลทั้งปวงในเบื้องต้นทุกภพทุกชาติตลอดไป

รวมทั้งได้ดวงตาเห็นธรรมให้สอดคล้องกับพระมหากัจจายนเถรคาถาความว่า “ผู้มีปัญญาถึงมีตาดี” ก็ทำเหมือนคนตาบอด ถึงมีหูดีก็ทำเหมือนดังคนหูหนวก ถึงมีปัญญาก็ทำดังคนใบ้ ถึงมีกำลังก็ทำเป็นดังคนทุธพล แต่เมื่อประโยชน์เกิดขึ้น ถึงจะนอนอยู่ในเวลาใกล้ตายก็ทำประโยชน์นั้นได้” ในเบื้องปลาย เพื่อจักได้นำมาสร้างสรรค์ความสุขสงบร่มเย็นให้แก่สามภพในกาลข้างหน้าทุกยุคทุกสมัยสืบทอดพระอมตธรรมให้ยืนยาวนานกว่าที่เคยเป็นอยู่ตลอดไปด้วยเทอญฯ

(๔) ผู้ริเริ่มการเฉลิมพระบุคลาธิษฐานพระบรมธาตุพร้อมด้วยสรรพธาตุอื่นใดทำการมหาฐาปนาด้วยมหากุศลเจตนาเคารพเทิดทูนอย่างสูงสุดด้วยเศียรเกล้า ถวายเป็นอริยสมบัติเพื่อเกื้อกูลสามภพ ฉลองพระองค์พระผู้ทรงเลิกทาส  รักษาชาติ ศาสนา กษัตริย์ และโดยพุทธประเพณีฝ่ายฆราวาสแห่งพระอริยวงศ์ในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย  จงบังเกิดอานิสงส์ให้ล่วงหลุดพ้นจากความเป็นทาสใดๆ ในสามภพ เป็นผู้มีความเพียบพร้อมไปด้วยพุทธชาตาและบุญญาธิการมิอาจประมาณได้ตลอดชั่วกัปชั่วกัลป์ ขออนุโมทนาสาธุการกับศรัทธาทุกท่านในฐานะที่ได้ตั้งมหากุศลเจตนาร่วมกันถวายทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ถวายไว้เพื่อภายหน้าฯ


จาก : ป้ายพระเมตตาสัมพุทโธ -

พุทธอุทยานพระบาทสี่รอยถ้ำพระเจ้า อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

NOOKFUFU2 โพสต์เมื่อ 2013-10-30 18:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
โมทนาด้วยค่ะ

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2020-10-26 23:16 , Processed in 0.091489 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.