แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 1608|ตอบ: 4
go

ท่องเที่ยวทำบุญ

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-1-5 15:47 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

ท่องเที่ยวทำบุญ.jpg


รวมรายชื่อท่องเที่ยวทำบุญ  จังหวัดเชียงใหม่

๑. วัดโมคคัลลานและอุทยานพุทธสถานสุทธิจิตต์ บ.เชิงดอย ม.๓ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ [พระนอนขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ]
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-882-1-1.html

๒. พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-649-1-1.html

๓. วัดโขงขาว ม.๒ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ [วัดสาขาย่อยของวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี]
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-122-1-1.html

๔. พระเจดีย์เก่า โบราณสถานเวียงท่ากาน บ.ท่ากาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ [สังเวคฐานเจดีย์]
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-129-1-2.html

๕. วัดพระเจ้าตนหลวง บ.สบปั๋ง ม.๔ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ [พระเจ้าตนหลวง]
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @
http://www.dannipparn.com/thread-345-1-2.html

๖. ย้อนรอยประวัติศาสตร์ เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ [แหล่งอารยธรรมแรกเริ่มแห่งล้านนา ๓๐ แห่ง]
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-262-1-1.html

-----------------------------


จังหวัดลำพูน

๑. วัดพระพุทธบาทดอยน้อย (พระบาทน้ำทิพย์) บ.ห้วยไซกลาง ม.๙ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน [รอยพระบาทและพระธาตุเจดีย์ของพระอรหันต์]
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-949-1-1.html

๒. วัดมหาวัน ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน [พระพุทธสิกขีปฏิมากร (พระรอดหลวง)]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-116-1-1.html


๓. วัดพระยืน ม.๑ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน [พระยืนศิลา]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-117-1-2.html


๔. วัดพระเจ้าตนหลวง ต.ศรีเตีี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน [พระเจ้าหลีกเคราะห์ หรือ พระเจ้าตนหลวง]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-96-1-1.html


-----------------------------


จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑. วัดน้ำฮู บ.น้ำฮู ม.๕ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน [พระเจ้าอุ่นเมือง]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-146-1-2.html


-----------------------------


จังหวัดชัยนาท

๑. วัดธรรมามูลวรวิหาร ม.๑ ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท [หลวงพ่อธรรมจักร]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-77-1-3.html


-----------------------------แก้ไขข้อมูลล่าสุด : ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙


f16.gifบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-6-19 10:09 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

จังหวัดเชียงใหม่
วัดโมคคัลลานและอุทยานพุทธสถานสุทธิจิตต์.j.jpg๑. วัดโมคคัลลานและอุทยานพุทธสถานสุทธิจิตต์

บ.เชิงดอย ม.๓ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

[พระนอนขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ]


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-882-1-1.html


@----------------------------@
IMG_6250.jpg


๒. พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-649-1-1.html


@----------------------------@
วัดโขงขาว.jpg๓. วัดโขงขาว

ม.๒ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

[วัดสาขาย่อยของวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี]


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-122-1-1.html


@----------------------------@
โบราณสถานเวียงท่ากาน.jpg๔. พระเจดีย์เก่า โบราณสถานเวียงท่ากาน

บ.ท่ากาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

[สังเวคฐานเจดีย์]


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-129-1-2.html


@----------------------------@
วัดพระเจ้าตนหลวง พร้าว.jpg๕. วัดพระเจ้าตนหลวง

บ.สบปั๋ง ม.๔ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

[พระเจ้าตนหลวง]


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-345-1-2.html


@----------------------------@
เวียงกุมกาม (ลงเว็บ).JPG


๖. ย้อนรอยประวัติศาสตร์ เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่

[แหล่งอารยธรรมแรกเริ่มแห่งล้านนา ๓๐ แห่ง]


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-262-1-1.html
บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-6-19 11:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

จังหวัดลำพูน
วัดพระพุทธบาทดอยน้อย (พระบาทน้ำทิพย์).jpg.jpg๑. วัดพระพุทธบาทดอยน้อย (พระบาทน้ำทิพย์)

บ.ห้วยไซกลาง ม.๙ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

[รอยพระบาทและพระธาตุเจดีย์ของพระอรหันต์]


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-949-1-1.html


@----------------------------@
วัดมหาวัน.jpg


๒. วัดมหาวัน

ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

[พระพุทธสิกขีปฏิมากร (พระรอดหลวง)]


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-116-1-1.html


@----------------------------@
วัดพระยืน.jpg๓. วัดพระยืน

ม.๑ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน

[พระยืนศิลา]


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-117-1-2.html


@----------------------------@
วัดพระเจ้าตนหลวง.jpg๔. วัดพระเจ้าตนหลวง

ต.ศรีเตีี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

[พระเจ้าหลีกเคราะห์ หรือ พระเจ้าตนหลวง]


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-96-1-1.htmlบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-6-19 11:23 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดน้ำฮู.jpg๑. วัดน้ำฮู

บ.น้ำฮู ม.๕ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

[พระเจ้าอุ่นเมือง]


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-146-1-2.htmlบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-6-19 11:24 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

จังหวัดชัยนาท
วัดธรรมามูลวรวิหาร.jpg๑. วัดธรรมามูลวรวิหาร

ม.๑ ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท

[หลวงพ่อธรรมจักร]


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-77-1-3.htmlบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2020-8-5 15:07 , Processed in 0.058782 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.