แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
เจ้าของ: pimnuttapa
go

วัดเจดีย์งาม ม.๔ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2017-3-9 13:46 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0654.JPGพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ภายใน วิหาร วัดเจดีย์งาม ค่ะ


IMG_0690.JPGIMG_0697.JPGDSC01356.JPGDSC01348.JPGDSC01350.JPGภาพไม้แกะสลักติดผนัง ภายใน วิหาร วัดเจดีย์งาม ค่ะบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2017-3-9 13:51 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC01351.JPGDSC01352.JPGDSC01354.JPGDSC01357.JPGภาพไม้แกะสลักติดผนัง ภายใน วิหาร วัดเจดีย์งาม ค่ะบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2017-3-9 13:53 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC01330.JPGDSC01366.JPGDSC01368.JPGIMG_0793.JPGIMG_0946.JPGDSC01374.JPGพระบรมธาตุเจดีย์ ประดิษฐานด้านหลัง วิหาร วัดเจดีย์งาม ค่ะบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2017-3-9 13:56 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

170830vkvw3pv3vw3ykpva.jpgIMG_0799.JPGIMG_0837.JPGIMG_0881.JPGพระบรมธาตุเจดีย์งาม วัดเจดีย์งาม ภายในประดิษฐานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ


IMG_0809.JPGประวัติวัดเจดีย์งาม(แหล่งที่มา : บทความส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่อง : วัดเจดีย์งาม ศิลปะล้ำค่าล้านนา เรียบเรียงโดย : สุพิน จินดาหลวง. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://prdnorth.in.th/showarticl ... 7¤t=0&page=1. (วันที่ค้นข้อมูล : ๘ มีนาคม ๒๕๖๐))วัดเจดีย์งาม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๐๒๑ เดิมเป็นวัดร้าง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ ท่านพระครูโสภณเจติยาราม อดีตเจ้าคณะอำเภอฝาง ได้ทำการบูรณะพัฒนาขึ้นมาเป็นวัด เดิมชื่อว่า “วัดหัวกาด” เนื่องจากอยู่ติดกับตลาดสดนั่นเอง

ต่อมาชื่อว่า “วัดหนองไผ่” (จากคำบอกเล่าของพระคุณเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสำเภา อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่) และได้ตั้งชื่อใหม่ว่า “วัดเจดีย์งาม” ตามองค์พระธาตุเจดีย์งาม


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2017-3-9 14:03 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0629.JPGจุดธูป เทียน ถวายดอกไม้  ลูกแก้วจักรพรรดิ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา  และขอโมทนาบุญกับผู้สร้าง ผู้บูรณะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในบุญกุศล ณ สถานที่แห่งนี้ทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้ ณ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาสืบต่อไปจน ๕๐๐๐ ปี ค่ะ สาธุ สาธุ


IMG_0951.JPGเดี๋ยวเรามากราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์  วัดเจดีย์งาม  พร้อมกันเลยนะคะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)   
        วันทามิ  เจติยัง  สัพพัง  สัพพัฏฐาเนสุ  ปะติฏฐิตา  สะรีระธาตุโย  เกศาธาตุโย  อะระหันตา  ธาตุโย  เจติยัง  คันทะกุฏิง  จะตุละสี  ติสสะหิสเส  ธัมมักขันเธ  สัพเพสัง  ปาทะเจติยัง  อะหังวันทามิ  ธาตุโย  วันทามิทุระโส  อะหังวันทามิ สัพพะทา  อะหัง  วันทามิ  สิระสา ฯ

ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเสียสละสั่งสมบารมีนับชาติมิถ้วน ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ประกาศธรรมนำเวไนยสัตว์ออกจากสังสารวัฏ พร้อมกราบพระธรรม  และพระอริยสงฆ์ ขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพาน แม้ต้องเกิดในทิพย์จุติใดๆ ขอเกิดภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา ได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดี ได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร ห่างไกลจากพาล มีโอกาสฟังธรรมประพฤติธรรม จนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ ตามส่งชาตินี้และชาติต่อๆไป จนถึงพระนิพพานในกาลอันควรเทอญ กรรมใดๆ ที่ล่วงเกินต่อพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายในอดีตชาติก็ตามปัจจุบันชาติก็ตาม กราบขออโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น ขออุทิศกุศลผลบุญให้แด่ท่านผู้มีพระคุณ ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร ตลอดจนท่านที่ขวนขวายในกิจที่ชอบในการดำรงรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติ  พระพุทธศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ทั้งที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์ ขอให้ท่านทั้งหลายดังกล่าวนามมานั้นจงประสบแต่ความดี ปราศจากความทุกข์และมีความสุขฯ ทั่วกันทุกท่านเทอญบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2017-3-9 14:08 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0986.JPGรอยพระพุทธบาทจำลอง ประดิษฐานใกล้ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดเจดีย์งาม ค่ะ


DSC01371.JPGรูปปั้นสิงห์คู่ ด้านหน้า กำแพงแก้ว พระบรมธาตุเจดีย์ วัดเจดีย์งาม ค่ะ


IMG_0625.JPG


IMG_0627.JPGรูปปั้นพญานาค บันไดนาคทางขึ้น/ลงด้านข้าง พระบรมธาตุเจดีย์ วัดเจดีย์งาม ค่ะบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2017-3-9 14:08 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0847.JPGIMG_0825.JPGIMG_0827.JPGIMG_0861.JPGIMG_0999.JPGรูปปั้นช้าง ประดับมุมฐานเขียงทั้งสี่ทิศ พระบรมธาตุเจดีย์ วัดเจดีย์งาม ค่ะบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2017-3-9 14:14 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC01332.JPGIMG_0785.JPGDSC01379.JPGDSC01381.JPGIMG_0920.JPGอุโบสถ วัดเจดีย์งาม  สมเด็จมหารัชมังคลาจารย์อุปถัมภ์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. ค่ะ


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2017-3-9 14:17 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0815.JPGIMG_0924.JPGIMG_0962.JPGประวัติอุโบสถ วัดเจดีย์งาม  

อุโบสถหลังนี้ สร้างด้วยศิลปะแบบไทยล้านนาผสมศิลปะแบบภาคกลางโดยใช้ไม้แกะสลัก (Sculpture) ลงรักปิดทอง ผนังด้านนอกอุโบสถเขียนลายรดน้ำ ประกอบเป็นภาพลายรดน้ำ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ผนังด้านในอุโบสถแกะสลักเป็นภาพทศชาติและมหาชาติ ทำการลงรักปิดทอง และเขียนภาพไตรภูมิพระร่วงขนบธรรมเนียมประเพณีชาวล้านนาในอดีต และวิถีชีวิตชาวไทยเขิน เมืองเชียงตุง พร้อมกันนี้ได้เขียนภาพประวัติของพ่อขุนศึกเม็งรายมหาราช ผู้ปกครอง “เมืองฝาง” ไว้ในอุโบสถด้วยบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2017-3-9 14:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0831.JPGIMG_0833.JPGIMG_0858.JPGรูปปั้นพระอินทร์ ประดิษฐานด้านหน้า อุโบสถ วัดเจดีย์งาม ค่ะบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2020-4-10 00:09 , Processed in 0.420074 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.