แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 717|ตอบ: 0
go

ประเพณีไทยที่ดีงาม และวัฒนธรรมไทย

Rank: 1

lovethailand โพสต์เมื่อ 2023-2-1 14:47 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
+ t3 i) E/ q0 b+ b0 ?6 T

( I. R& k& @7 L+ o' }: ?วัฒนธรรมรวมทั้งขนบประเพณีไทย วัฒนธรรม มาจากภาษาบาลีบวกกับภาษาสันสฤต ซึ่งคำว่า "วฑฺฒน" ในภาษาบาลีเป็นความเจริญรุ่งเรือง ส่วนคำว่า "ธรฺม" ในภาษาสันสฤตเป็นความดีงาม เพียงพอเอาสองคำมารวมกันก็เลยได้คำว่า "วฑฺฒนธมรม" เป็นคุณสวยความดีความชอบอันจะก่อให้เกิดความงอกงามที่เรียบร้อย& R5 d, J" p9 V8 J, A! T& M) R
# y9 K9 T: i* d* a! T1 t, \
วัฒนธรรม ตรงกับภาษาอังกฤษ คำว่า Cultureเป็นลักษณะการดำเนิน ชีวิตที่แสดงออกมาถึง ความเจริญงอกงาม ความมีศีลธรรม ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียว กันของพลเมืองในชาติ เนื่องจากว่ามีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ภายในหมู่คณะของตัวเอง รวมทั้งถือมั่นปฏิบัติร่วมกัน อย่างมีแนวทาง, }4 ^% Y+ `6 L5 {

2 n0 R4 I. y6 u& m0 |วัฒนธรรมไทย เป็นวิถีการดำเนินชีวิตของประชาราษฎร์จำนวนหลายชิ้นในสังคมนั้นๆอย่างมีความเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มีแบบแผน ซึ่งจะยึดหลักความเชื่อถือ ความคิดเป็นแนวทางในพฤติกรรม พฤติกรรม จะมีเอกลักษณ์ เฉพาะของแต่ละชาติที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้อยู่ในกรุ๊ปของสังคมนั้นๆมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
7 p' a% P) O) e; ^, |  H) }1 }9 @8 N1 I5 a+ B& P4 m- s- u
ขนบประเพณี หมายถึงข้อบังคับสำหรับการประกระทำตัวและ การวางระวางบุคคลในสังคมอาทิเช่นมรรยาทในห้องทานอาหาร ขนบธรรมเนียมประเพณีของ ไทยนั้นให้ความใส่ใจในการให้ความสำคัญกับคนแก่ ผู้น้อยจำเป็นที่จะต้องรู้จักสัมมาคารวะให้ความเคารพคนชรา ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาต้องให้ความเคารพนับถืออาจารย์
6 F! X/ N: {' ?/ ~9 {/ C8 j% S' d" T7 o0 ]* f
ขนบประเพณีของประเทศไทย นั้นเป็นจารีตที่ได้อิทธิพลเป็นอย่างมากจากพุทธ แม้กระนั้นอิทธิพลจากศาสนาอื่นยกตัวอย่างเช่น พราหมณ์แล้วก็ การอพยพโยกย้ายของชาวต่างประเทศดังเช่นว่าคนจีนก็ทำให้เกิดผลกระทบของขนบประเพณีไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนใหญ่เป็น ภาษา , ศิลป , แล้วก็ขนบประเพณี8 L9 Z8 H2 m1 {! u0 K

3 T2 Q6 `$ Z# d7 q) b5 A$ `, jภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติของคนไทย ตัวอักษรของภาษาไทยถูกสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงในคริสต์ศักราช 1283 ตัวหนังสือของภาษาไทยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลี และสันสกฤตจากสื่อของเขมรโบราณ ช่วงนี้ภาษาไทยมีตัวเขียน สี่สิบสี่ตัว ภาษาไทยมีห้าโทนเป็น : สามัญ , เอก, โท, ตรี, จัตวา ซึ่งแตกต่างจากภาษาอื่นเช่นภาษาอังกฤษ ดังเช่นคำว่า บ่า กับบ้านั้นมีความที่แตกต่าง ภาษาไทยในเวลานี้ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาต่างๆทั่วโลกเป็นต้นว่า บาลี, เขมร, มาเล, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน6 X' h" g3 V+ f  P8 D2 Q' b: _
( D( i. R9 n1 [& l2 t( K
วัฒนธรรมจะเป็นสิ่งที่เจาะจง แบบแผน ข้อพึงปฏิบัติ ข้อปฏิบัติ นำมาซึ่งจารีต ความไว้วางใจ ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปของแต่ละสังคม อีกทั้งวัฒนธรรมยังเป็นตัวกำหนดความประพฤติปฏิบัติของคนเรา ในกลุ่มสังคมนั้นและยังสร้างความเรียบร้อย สร้างความพร้อมเพรียงกันให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย, ?& j; P* s$ b# a
0 O9 X' p, A; F
ที่มาของวัฒนธรรมไทย0 ^- Z3 b  u1 V% p* v
สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากสังคมไทยมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มและก็สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแม่น้ำลำคลอง คนไทยได้ใช้น้ำในแม่น้ำ ลำคลอง ในการทำสวนและจากนั้นก็การอาบ กิน ด้วยเหตุนั้นเมื่อถึงเวลาหน้าน้ำเป็นเพ็ญเดือน 11 แล้วหลังจากนั้นก็เพ็ญ เดือน 12 ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาสิ้นเดือนต.ค.และสิ้นเดือนพฤศจิกายน อันเป็นขณะ ที่ น้ำหลั่งไหลมาจากทางภาคเหนือของประเทศ คนไทยก็เลยทำกระทงพร้อม ด้วยธูปเทียนไปลอย ในแม่น้ำลำคลอง เพื่อเป็นการขอประทานโทษลาโทษแม่คงคา และก็ขอพรจากแม่คงคา ด้วยความที่ได้อาศัยน้ำ น้ำใช้ กระตุ้นให้เกิด "ประเพณีลอยกระทง" นอกจากนั้นยังมีขนบประเพณีอื่นๆอีกในส่วนที่เกี่ยวกับ แม่น้ำลำคลอง อาทิเช่น จารีตแข่งเรือ
& S3 p& @( r% C6 W! a3 vระบบการกสิกรรมบาป สังคมไทยเป็นสังคมทำการเพาะปลูก (agrarian society) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประชาชนร้อยละ 80 ดำรงชีพทำการกสิกรรม หรือพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า คนประเทศไทยส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตผูกพันกับระบบการกสิกรรมบาป รวมทั้งระบบการกสิกรรมบาปนี้เอง ได้เป็น ต้นเหตุของวัฒนธรรมไทยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น จารีตขอฝน จารีตลงแขก และการละเล่น เต้นกำรำเคียว อื่นๆอีกมากมาย9 r$ z+ {! k9 e/ U

& r  o. [, b7 eค่านิยม (Values) พูดได้ว่า "ความนิยมชมชอบ" มีความเชื่อมโยงกับ วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด และก็ "ความนิยมชมชอบ" บางสิ่งบางอย่างได้แปลงมาเป็น "แกน" ของวัฒนธรรมไทยกล่าวอีกนัยหนึ่ง วิถีชีวิตของคนไทยโดยศูนย์กลางมีเอกลักษณ์ซึ่งแสดงออกถึงความอิสระรวมทั้งความเป็นอิสระ
( o7 `- v$ V2 K6 Y; [! Y2 ]) Q' B/ k% D' s: `
Ref: https://www.lovethailand.org/travel/th/1-เชียงใหม่/15781-วัฒนธรรมไทย-และประเพณีไทย.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2024-2-21 18:47 , Processed in 0.229813 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.