แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 716|ตอบ: 0
go

ประเพณีไทยที่ดีงาม และวัฒนธรรมไทย

Rank: 1

lovethailand โพสต์เมื่อ 2023-2-1 14:47 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

+ W; V$ t9 Q: w
* \8 x% g% I" m. ?. u* m% Vวัฒนธรรมรวมทั้งขนบประเพณีไทย วัฒนธรรม มาจากภาษาบาลีบวกกับภาษาสันสฤต ซึ่งคำว่า "วฑฺฒน" ในภาษาบาลีเป็นความเจริญรุ่งเรือง ส่วนคำว่า "ธรฺม" ในภาษาสันสฤตเป็นความดีงาม เพียงพอเอาสองคำมารวมกันก็เลยได้คำว่า "วฑฺฒนธมรม" เป็นคุณสวยความดีความชอบอันจะก่อให้เกิดความงอกงามที่เรียบร้อย5 l! o) C# S/ e8 c

; b+ K, ?6 S7 N( @( Z# e1 _วัฒนธรรม ตรงกับภาษาอังกฤษ คำว่า Cultureเป็นลักษณะการดำเนิน ชีวิตที่แสดงออกมาถึง ความเจริญงอกงาม ความมีศีลธรรม ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียว กันของพลเมืองในชาติ เนื่องจากว่ามีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ภายในหมู่คณะของตัวเอง รวมทั้งถือมั่นปฏิบัติร่วมกัน อย่างมีแนวทาง7 X* E4 I7 E1 q

. a# ]# E/ D  Jวัฒนธรรมไทย เป็นวิถีการดำเนินชีวิตของประชาราษฎร์จำนวนหลายชิ้นในสังคมนั้นๆอย่างมีความเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มีแบบแผน ซึ่งจะยึดหลักความเชื่อถือ ความคิดเป็นแนวทางในพฤติกรรม พฤติกรรม จะมีเอกลักษณ์ เฉพาะของแต่ละชาติที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้อยู่ในกรุ๊ปของสังคมนั้นๆมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
3 m6 @  L1 i' z, w
" o1 d- M  H" v/ Qขนบประเพณี หมายถึงข้อบังคับสำหรับการประกระทำตัวและ การวางระวางบุคคลในสังคมอาทิเช่นมรรยาทในห้องทานอาหาร ขนบธรรมเนียมประเพณีของ ไทยนั้นให้ความใส่ใจในการให้ความสำคัญกับคนแก่ ผู้น้อยจำเป็นที่จะต้องรู้จักสัมมาคารวะให้ความเคารพคนชรา ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาต้องให้ความเคารพนับถืออาจารย์
$ Q) h9 R; \# p# T9 b
$ p4 O* I) S) d; O6 y3 rขนบประเพณีของประเทศไทย นั้นเป็นจารีตที่ได้อิทธิพลเป็นอย่างมากจากพุทธ แม้กระนั้นอิทธิพลจากศาสนาอื่นยกตัวอย่างเช่น พราหมณ์แล้วก็ การอพยพโยกย้ายของชาวต่างประเทศดังเช่นว่าคนจีนก็ทำให้เกิดผลกระทบของขนบประเพณีไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนใหญ่เป็น ภาษา , ศิลป , แล้วก็ขนบประเพณี
" T& X9 k0 \0 ?4 I7 h8 t- m1 n  e3 u) `4 ~) j/ W! r
ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติของคนไทย ตัวอักษรของภาษาไทยถูกสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงในคริสต์ศักราช 1283 ตัวหนังสือของภาษาไทยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลี และสันสกฤตจากสื่อของเขมรโบราณ ช่วงนี้ภาษาไทยมีตัวเขียน สี่สิบสี่ตัว ภาษาไทยมีห้าโทนเป็น : สามัญ , เอก, โท, ตรี, จัตวา ซึ่งแตกต่างจากภาษาอื่นเช่นภาษาอังกฤษ ดังเช่นคำว่า บ่า กับบ้านั้นมีความที่แตกต่าง ภาษาไทยในเวลานี้ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาต่างๆทั่วโลกเป็นต้นว่า บาลี, เขมร, มาเล, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน
/ `' l, A( V* D# W, P; i) Y0 \4 C2 J: H, u6 T5 }
วัฒนธรรมจะเป็นสิ่งที่เจาะจง แบบแผน ข้อพึงปฏิบัติ ข้อปฏิบัติ นำมาซึ่งจารีต ความไว้วางใจ ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปของแต่ละสังคม อีกทั้งวัฒนธรรมยังเป็นตัวกำหนดความประพฤติปฏิบัติของคนเรา ในกลุ่มสังคมนั้นและยังสร้างความเรียบร้อย สร้างความพร้อมเพรียงกันให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย
- v8 L! Y  |9 M7 `; S3 H: p: y1 C) C$ ^- Y  t( S; q
ที่มาของวัฒนธรรมไทย
% r6 {8 p& V0 |สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากสังคมไทยมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มและก็สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแม่น้ำลำคลอง คนไทยได้ใช้น้ำในแม่น้ำ ลำคลอง ในการทำสวนและจากนั้นก็การอาบ กิน ด้วยเหตุนั้นเมื่อถึงเวลาหน้าน้ำเป็นเพ็ญเดือน 11 แล้วหลังจากนั้นก็เพ็ญ เดือน 12 ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาสิ้นเดือนต.ค.และสิ้นเดือนพฤศจิกายน อันเป็นขณะ ที่ น้ำหลั่งไหลมาจากทางภาคเหนือของประเทศ คนไทยก็เลยทำกระทงพร้อม ด้วยธูปเทียนไปลอย ในแม่น้ำลำคลอง เพื่อเป็นการขอประทานโทษลาโทษแม่คงคา และก็ขอพรจากแม่คงคา ด้วยความที่ได้อาศัยน้ำ น้ำใช้ กระตุ้นให้เกิด "ประเพณีลอยกระทง" นอกจากนั้นยังมีขนบประเพณีอื่นๆอีกในส่วนที่เกี่ยวกับ แม่น้ำลำคลอง อาทิเช่น จารีตแข่งเรือ, V$ f9 e( V- g
ระบบการกสิกรรมบาป สังคมไทยเป็นสังคมทำการเพาะปลูก (agrarian society) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประชาชนร้อยละ 80 ดำรงชีพทำการกสิกรรม หรือพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า คนประเทศไทยส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตผูกพันกับระบบการกสิกรรมบาป รวมทั้งระบบการกสิกรรมบาปนี้เอง ได้เป็น ต้นเหตุของวัฒนธรรมไทยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น จารีตขอฝน จารีตลงแขก และการละเล่น เต้นกำรำเคียว อื่นๆอีกมากมาย& k0 q$ U: E: C# `4 V( T; g5 V

& C6 a/ ^' |9 C  |7 Mค่านิยม (Values) พูดได้ว่า "ความนิยมชมชอบ" มีความเชื่อมโยงกับ วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด และก็ "ความนิยมชมชอบ" บางสิ่งบางอย่างได้แปลงมาเป็น "แกน" ของวัฒนธรรมไทยกล่าวอีกนัยหนึ่ง วิถีชีวิตของคนไทยโดยศูนย์กลางมีเอกลักษณ์ซึ่งแสดงออกถึงความอิสระรวมทั้งความเป็นอิสระ5 R& W# L* Y8 j8 _- e. x

. G, G! i$ v( @1 a# gRef: https://www.lovethailand.org/travel/th/1-เชียงใหม่/15781-วัฒนธรรมไทย-และประเพณีไทย.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2024-2-21 18:07 , Processed in 0.121150 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.