โอโห่กูรู

แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
เข้าสู่เว็บแดนพระนิพพาน

ขอขมาพระรัตนตรัย

ข่าวสาร update แดนนิพพาน


เปิดกรุเพชรจักรพรรดิ์
  • เพชรจักรพรรดิ์ เนื้อเขาพระงาม
  • วิธีใช้อำนาจเพชรจักรพรรดิ์โอนบุญกลับมาใช
  • เปิดตาที่สามโดยใช้อำนาจของเพชรจักรพรรดิ์
  • บูชาเพชรทันใจ ชุด เพชรล้อมทรัพย์ เพียงเม็
  • เปิดบูชาเพชรทันใจ ตุ้มหู เม็ดละ ๒๕๐๐ บาท
  • พิเศษ ก่อนปิดกรุ บูชา สามเม็ดเพชรล้อม แถมฟ