แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 8660|ตอบ: 7
go

วัดทาดอยแช่ บ.ดอยแช่ ม.๓ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 07:31 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-264.jpgวัดทาดอยแช่  

บ.ดอยแช่ ม.๓ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

[พระบรมธาตุเจดีย์]

----------------------


(แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 9 ม.ค. 2565)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 07:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-241.jpgวัดทาดอยแช่ ตั้งอยู่ในเขตบ้านดอยแช่ หมู่ที่ ๓ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทาไปทางทิศตะวันตก ๑๔.๕ กิโลเมตร

ความเป็นมาของชื่อวัดทาดอยแช่ ประมาณ พ.ศ.๒๒๑๔ มีราษฎรจากบ้านท่ากาศ ได้อพยพมาทำการเพาะปลูกอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำทา และสร้างที่พักชั่วคราว เพื่อเฝ้าไร่นา เรียกว่า บ้านไร่ เนื่องจากบริเวณที่ตั้งชุมชนเป็นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงมีผู้อพยพเข้ามาอยู่จำนวนมากและสร้างชุมชนใหม่ขึ้นมา โดยสร้างวัดเพื่อเป็นศาสนสถานขึ้นบนดอยด้านทิศตะวันออกของชุมชน ซึ่งมีแม่น้ำทาไหลโอบล้อมดอยไว้คล้ายกับถูกแช่ไว้ในน้ำ จึงเรียกว่า “วัดทาดอยแช่” ต่อมาชาวบ้านทั่วไป จึงเรียกชุมชนตามชื่อวัดว่า ดอยแช่ แทน บ้านไร่


Picturekan-240.jpgประตูทางเข้า วัดทาดอยแช่Picturekan-242.jpgวัดทาดอยแช่ เป็นวัดพัฒนาดีเด่นของจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.๒๕๓๗


Picturekan-287.jpgคำขวัญวัดทาดอยแช่

พระธาตุเด่น  เป็นสง่า  กลางภูผา

ของไม้แกะสลัก  ขึ้นชื่อ  ในแม่ทา

ไหว้สา  องค์ครูบา  ชยาลังการRank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 07:54 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-253.jpg


Picturekan-251.jpg


Picturekan 246.jpgอุโบสถ วัดทาดอยแช่


Picturekan-256.jpgPicturekan-259.jpg


Picturekan-257.jpgรูปปั้นพญานาค บันไดนาคทางขึ้น อุโบสถ วัดทาดอยแช่


Picturekan-285.jpgPicturekan-276.jpg


Picturekan-288.jpgวิหาร วัดทาดอยแช่ สร้างเมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๒ บูรณะเมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 08:03 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-286.jpgPicturekan-275.jpg


Picturekan-266.jpg


Picturekan-272.jpgPicturekan-274.jpg


Picturekan-271.jpgพระบรมธาตุเจดีย์ วัดทาดอยแช่


Picturekan-293.jpg


คำนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์

(กล่าวนะโม ๓ จบ) วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเนสุ ปะติฏฐิตา สะรีระธาตุโย เกศาธาตุโย อะระหันตา ธาตุโย เจติยัง คันทะกุฏิง จะตุละสี ติสสะหัสเส ธัมมักขันเธ สัพเพสัง ปาทะเจติยัง อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ ทุระโส อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ สิระสาฯ


Picturekan-273.jpgประวัติและตำนานวัดทาดอยแช่วัดทาดอยแช่ สร้างประมาณ พ.ศ.๒๒๕๘ ซึ่งในสมัยนั้นตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ (พระเจ้าท้ายสระ) ในสมัยอู่ทอง เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ ๓๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร อาคารเสนาสนะประกอบไปด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบาตร และวิหารพระครูชยาลังการ ปูชนียวัตถุประกอบไปด้วย พระพุทธรูป และเจดีย์ศิลปะพม่า (พระบรมธาตุเจดีย์)


ตามตำนานกล่าวไว้ว่า บริเวณสันขาตรงกับพระธาตุ สมัยก่อนเป็นถ้ำน้ำแม่ทา ถ้ำนี้ถ้าเอามะนาวโยนลงไปปากถ้ำ มะนาวนั้นจะไปทะลุถึงบ่อน้ำบริเวณอุโบสถบ้านทาหมื่นข้าว ตำบลทากาศ และหนองน้ำ วัดหนองเงือก เขตอำเภอป่าซางปัจจุบัน และภายในถ้ำ จะมีเครื่องบวชลูกแก้ว (ทางภาคเหนือเขาเอาใส่บวช) ซึ่งประดับด้วยเพชรนิลจินดาสวยงามมาก ถ้าบ้านใดจะมีการบวชลูกหลานก็สามารถเข้าไปยืมมาใส่ได้ โดยนำข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนไปขอกับเจ้าที่เจ้าทางที่รักษาภายในถ้ำนั้น และภายในถ้ำนั้น จะมีสุนัขขนสีทองประมาณ ๒ ตัว รักษาอยู่ปากถ้ำ ถ้าถึงวันเดือนดับเดือนเป็ง (ขึ้น ๑๕ ค่ำ แรม ๑๕ ค่ำ) สุนัขก็จะออกมาวิ่งเล่นบริเวณปากถ้ำและบริเวณรอบๆ


และยังมีคนเฒ่าคนแก่เล่าอีกว่า บางครั้งได้มีหญิงรูปงามมาขอยืมที่ปั่นฝ้ายจากชาวบ้าน และบางทีจะมีผู้ชายมาแอ่วหาสาวในบ้านด้วย ซึ่งสมัยนั้นเป็นบ้านสามต้าว แต่เดี๋ยวนี้เป็นแม่น้ำทาไหลผ่าน ปัจจุบันเหตุการณ์ผ่านมา น้ำแม่ทานั้นย้ายทิศทางออกไปท่วมบ้านสามต้าว ชาวบ้านอพยพแยกย้ายคนละที่ละทาง บางคนไปอยู่บ้านสันตอบ้าง บางคนไปอยู่บ้านไร่ (ซึ่งเป็นบ้านดอยแช่ปัจจุบัน)


และถ้ำนั้นก็ถูกปิดลงจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา บางคนว่าเครื่องประดับเครื่องทรงลูกแก้วได้หายไป ถ้ำนั้นก็เลยถูกปิด บางคนก็ว่าท่อนซุงที่ไหลมาตามแม่น้ำทาได้เข้าไปปิดทางเดินของน้ำที่ลอดเข้าไปในถ้ำ จึงทำให้แม่น้ำทาเปลี่ยนทิศไป และทำให้แม่น้ำทาเดิมตื้นเขินจนถึงปัจจุบัน ถึงแม่น้ำทาจะถูกปิดลง แต่ความอัศจรรย์ก็ยังเกิดเป็นระยะๆ จนถึงปัจจุบันสร้างความอัศจรรย์ให้แก่ผู้พบเห็นตลอด


๑. พระธาตุเสด็จ

พระธาตุเสด็จนี้ มีลักษณะคล้ายดวงไฟลูกใหญ่ ๑ ลูก และมีลูกเล็กๆ เป็นบริวาร พระธาตุเสด็จนี้มักจะเห็นใกล้งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุคือ ออก ๑ ค่ำ เดือนเก้า เป็นต้นไป จนถึงเดือน ๙ ออก ๘ ค่ำ เชื่อกันว่าถ้าใครมีบุญก็คงได้เห็น พระธาตุนี้จะออกจากธาตุวัดทาดอยแช่ไปทางดอยผาด่าน (หรือดอยผาแดง) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ แล้วลอยมาที่ดอยบ่อหางในเขตบ้านหนองบัว ตำบลทากาศ แล้วจะลอยไปที่ดอยบวบบริเวณทางไปมหาวิทยาลัยนิด้า แล้วลอยมาที่พระธาตุตามเดิม


๒. เสียงสวดมนต์

เคยมีอดีตเจ้าอาวาสหลายรูป ตอนทำวัตรสวดมนต์ในช่วงเข้าพรรษา เมื่อช่วงเวลานั่งสมาธิ มักจะได้ยินเสียงคล้ายสวดมนต์ดังมาจากบริเวณพระธาตุ ฟังก็ไม่ถนัดว่าเป็นเสียงสวดบทใด ซึ่งอดีตเจ้าอาวาสได้ยินมา และยังมีคนเฒ่าคนแก่ที่เคยนอนวัดได้ยินอีกด้วย


๓. เสียงแห่กลอง

ซึ่งเสียงแห่กลอง มักจะได้ยินในช่วงวันพระ ๑๕ ค่ำบ้าง ๘ ค่ำบ้าง ซึ่งจะได้ยินตอนดึกประมาณตี ๑ ตี ๒ คล้ายๆ การแห่ฆ้องกลองสมัยเก่า ซึ่งเคยมีคนได้ยินแล้ว เคยเห็นมาแล้ว ซึ่งบุคคลนั้นได้ขับรถยนต์ผ่านถนนสันตอ-ดอยแช่ ในขณะขับรถมาถึงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำทา ปรากฏว่าได้ยินเสียงแห่ฆ้องกลองบริเวณปากถ้ำเก่า ซึ่งตรงกับพระธาตุ ปรากฏว่าเห็นคนอยู่บริเวณนั้นประมาณ ๔๐-๕๐ คน มีแคร่ตามไฟถือไปมาคล้ายๆ กับมีงาน เมื่อขับรถมาใกล้ๆ ก็เห็นเป็นที่ว่างเปล่า มีแต่ต้นไม้และต้นหญ้า ไม่เห็นแม้แต่คนเดียว


และยังมีพระเถระรูปหนึ่งได้เล่าว่า ภายในบริเวณวัดทาดอยแช่แห่งนี้ เป็นที่ฝังสมบัติไว้ มีไหเงินไหทองฝังอยู่บริเวณใต้วัด จำนวน ๙ ไห ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ เจ้าของได้นำมาฝังไว้สมัยสงครามโลก ท่านไม่บอกว่าสงครามสมัยใด สมบัติทั้งหลายเหล่านี้ เจ้าของจะมาพบอีกในสมัยพระศรีอริยเมตตรัยที่มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป เรื่องทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ เป็นตำนานจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ หรือผู้ที่ประสบพบเห็นมา


๔. รายนามเจ้าอาวาสวัดทาดอยแช่ จะมีกี่องค์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึก บางรูปก็อยู่กี่ปีไม่ทราบ มีเท่าที่ทราบนาม ดังนี้


๑. หลวงปู่ต้าว  ม่ปรากฏหลักฐานว่าอยู่กี่ปี

๒. หลวงปู่ขาโครก  ไม่มีหลักฐานว่าอยู่กี่ปี

๓. พระพรหมเสน ธมฺมเสโน  พ.ศ.๒๔๑๓-๒๔๕๓

๔. พระธรรมสอน เขมจารี  พ.ศ.๒๔๕๓-๒๔๕๕

๕. ครูบาสิทธิ สิทธิญาโน  พ.ศ.๒๔๕๕-๒๔๗๒

๖. พระอธิการอินทร พรหมจักโก  พ.ศ.๒๔๗๓-๒๔๗๖

๗. เจ้าอธิการดวงดี คนฺธวํโส  พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๙๖ (อดีตเจ้าคณะตำบลทากาศ)

๘. พระครูชยาลังการ (อินสม สุมโน)  พ.ศ.๒๔๙๗-๒๕๓๔ (อดีตเจ้าคณะอำเภอแม่ทา)

๙. พระสมคิด ธมฺมทีโป  พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๙

๑๐. พระใบฎีกาบรรดิษฐ์ ญาณวีโร  พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๓

๑๑. พระครูพินิจเจติยานุการ (บุญรัตน์ สิริภทฺโท)  พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๖ (รองเจ้าคณะอำเภอแม่ทา)

๑๒. พระอธิการเอกชัย เอกวฑฺฒโน (คำกาศ) องค์ปัจจุบัน เป็นต้นไป


ปัจจุบัน (๒๕๕๕) วัดมีศรัทธาอุปถัมภ์ ๓๔๐ หลังคาเรือน มีหมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๒


----------------------


(แหล่งที่มา : นิตยสารพระเครื่องเมืองพระ. (ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๘๖. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕). วัดทาดอยแช่. หน้า ๔๑-๔๒.)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 08:05 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-294.jpg


ซุ้มพระพุทธรูป พระบรมธาตุเจดีย์ วัดทาดอยแช่Picturekan-268.jpgพระพุทธรูปปางนั่งอุ้มบาตร ประดิษฐานภายใน ซุ้มพระพุทธรูป พระบรมธาตุเจดีย์ วัดทาดอยแช่


Picturekan-277.jpgพระเจ้าทันใจ วัดทาดอยแช่ ได้ทำการหล่อพระพุทธรูป (พระเจ้าทันใจ) ขนาดหน้าตัก ๓๙ นิ้ว เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ (ภาพการก่อสร้างได้สำเร็จเรียบร้อย เหลือแต่ปิดทอง และสร้างฉัตรใส่บนเศียรพระเจ้าทันใจ)


Picturekan 267.jpgสุภาพสตรีห้ามเข้า ในบริเวณพระบรมธาตุเจดีย์ วัดทาดอยแช่


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 08:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-289.jpgรูปเหมือนพระครูชยาลังการ (อินสม สุมโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดทาดอยแช่ (พ.ศ.๒๔๙๗-๒๕๓๔) ประดิษฐานภายใน วิหารพระครูชยาลังการ วัดทาดอยแช่Picturekan-290.jpgประวัติพระครูชยาลังการ (อินสม สุมโน)

อดีตเจ้าอาวาสวัดทาดอยแช่ (พ.ศ.๒๔๙๗-๒๕๓๔)


พระครูชยาลังการ มีนามเดิมว่า อินสม นามสกุล จินะกาศ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๙ ปีมะโรง ณ บ้านสันตอ ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เป็นบุตรของนายอุญญา นางข่ายคำ จินะกาศ มีพี่น้องบิดามารดา ๙ คน ได้บรรพชาเมื่ออายุ ๑๕ ปี และอุปสมบทเมื่ออายุ ๒๐ ปี โดยมี เจ้าอธิการคนฺธา คนฺธาโร วัดทาขุมเงิน เป็นพระอุปัชฌาย์

งานการศึกษา

สำเร็จชั้น ป.๔
สอบประโยคนักธรรม ตรี โท เอก ได้
พ.ศ.๒๕๐๘  เป็นครูสอนนักธรรมสำนักเรียนวัดทากาศ
พ.ศ.๒๕๑๐  เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดทาดอยแช่
พ.ศ.๒๕๑๒  เป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรมชั้นตรี จังหวัดลำพูน
พ.ศ.๒๕๑๘  สำเร็จการศึกษาอบรมโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาค รุ่นที่ ๑

งานสาธารณูปการ

เป็นประธานจัดสร้างอาคารโรงเรียนบ้านทาดอยแช่
สร้างกุฏิ ๑ หลัง
สร้างศาลาบาตร ๑ หลัง
สร้างโรงฉัน ๑ หลัง
สร้างศาลาการเปรียญ ๑ หลัง
สร้างปฏิสังขรณ์กำแพงวัด
สร้างหอระฆัง

งานการปกครอง

พ.ศ.๒๔๙๗  เป็นเจ้าอาวาสวัดทาดอยแช่
พ.ศ.๒๔๙๗  เป็นเจ้าคณะตำบลทากาศ
พ.ศ.๒๕๑๖  เป็นพระครูสัญญาบัตรในราชทินนามที่ พระครูชยาลังการ
พ.ศ.๒๕๒๔  เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท
พ.ศ.๒๕๒๖  เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.๒๕๓๓  เป็นเจ้าคณะอำเภอแม่ทา

งานการเผยแผ่

พ.ศ.๒๔๙๗  เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอแม่ทา
พ.ศ.๒๕๓๓  เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอแม่ทา

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๔๙๗  เป็นเจ้าคณะตำบลทากาศ
พ.ศ.๒๕๑๖  เป็นพระครูสัญญาบัตรในราชทินนามที่ พระครูชยาลังการ
พ.ศ.๒๕๒๔  เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท
พ.ศ.๒๕๓๓  เป็นเจ้าคณะอำเภอแม่ทา

การมรณภาพ
พระครูชยาลังการ ได้มรณภาพลงด้วยโรคระบบการหายใจล้มเหลว (มะเร็งกล่องเสียง) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔ เวลา ๐๕.๑๕ น. ณ โรงพยาบาลหมอวงค์ (โรงพยาบาลเอกชน) รวมอายุ ๗๕ ปี พรรษา ๕๕  

----------------------


(แหล่งที่มา : ป้ายประวัติพระครูชยาลังการ (อินสม สุมโน) ภายใน วิหารพระครูชยาลังการ วัดทาดอยแช่)Picturekan 269.jpgสถูปอัฐิเจ้าอธิการดวงดี คนฺธวํโส อดีตเจ้าอาวาสวัดทาดอยแช่ (พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๙๖) ชาตะ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๕๕ ตรงกับเดือน ๓ เหนือ แรม ๓ ค่ำ วันพฤหัสบดี มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๙๖ ตรงกับเดือนเหนือ ขึ้น ๕ ค่ำ วันศุกร์ เวลา ๑๓.๒๐ น.

คณะศิษยานุศิษย์และคณะศรัทธาได้ร่วมความสามัคคีกันสร้างสถูปนี้ เพื่อบรรจุอัฐิ อบรมฉลองพอสมควรแล้ว ได้นำเอาอัฐิเข้าบรรจุในสถูปนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๐๒ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ เหนือ เวลา ๑๓.๓๐ น. ฯ


Picturekan-279.jpgสถูปอัฐิอดีตเจ้าอาวาสวัดทาดอยแช่ วัดทาดอยแช่


Picturekan-249.jpgศาลาการเปรียญ วัดทาดอยแช่


Picturekan-254.jpgPicturekan-245.jpgหอระฆัง วัดทาดอยแช่


Picturekan-243.jpgกุฏิพระครูชยาลังการนุสรณ์ และที่ทำการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทากาศ ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดทาดอยแช่


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 08:14 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-260.jpgPicturekan-252.jpg


Picturekan-297.jpg


Picturekan-263.jpgศาลาบาตร วัดทาดอยแช่Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2022-1-9 02:09 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan 262.jpgPicturekan 255.jpgPicturekan-247.jpgPicturekan-299.jpgการเดินทางมาวัดทาดอยแช่ ขอจบการเดินทางด้วยภาพวิวทิวทัศน์และบรรยากาศภายในวัด สวัสดีค่ะ


--------------------


ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับข้อมูลจาก :
        
วัดทาดอยแช่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน                
        • นิตยสารพระเครื่องเมืองพระ. (ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๘๖. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕).

บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2022-1-19 18:31 , Processed in 0.099651 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.