แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 12333|ตอบ: 14
go

สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย บ.ทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 21:45 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9472.jpgสำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย  

บ.ทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน

[พระบรมธาตุเจดีย์]

---------------------


(แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 30 ต.ค. 2564)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 21:48 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9183.JPGIMG_9187.JPGIMG_9185.JPGIMG_9189.JPG


IMG_9197.JPGการเดินทางไปสำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย ใช้เส้นทางถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำพูน-เชียงใหม่ เลี้ยวเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท ลพ. ๒๐๐๕ กิโลเมตรที่ ๐ มุ่งหน้าสู่บ้านทุ่งยาว ระยะทาง ๔ กิโลเมตร และเลี้ยวเข้าถนนทางหลวงชนบท ลพ. ๒๐๓๗IMG_9192.JPGป้ายชี้ทางเข้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย ณ ทางแยกเข้าถนนทางหลวงชนบท ลพ. ๒๐๓๗IMG_9198.JPGIMG_9202.JPGขับรถไปตามถนนทางหลวงชนบท ลพ. ๒๐๓๗ ประมาณ ๕ นาที ถึงทางเข้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อยIMG_9200.JPGทางเข้า สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อยRank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2018-4-19 19:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9589.JPGป้ายชื่อ สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย


IMG_9586.JPG


IMG_9598.JPGบันไดทางขึ้น สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย


DSC05799.JPG


DSC05798.JPGIMG_9304.JPGทางขึ้นโดยรถ สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2018-4-19 19:44 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC05824.JPGDSC05816.JPGIMG_9219.JPGมณฑปพระเจ้าทันใจ สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อยIMG_9579.JPG


IMG_9571.JPG


IMG_9572.JPGรูปปั้นพญานาค บันไดนาคทางขึ้น มณฑปพระเจ้าทันใจ สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อยDSC05818.JPG


IMG_9582.JPGIMG_9503.JPGรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม ประดิษฐานด้านหน้า มณฑปพระเจ้าทันใจ สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2018-4-19 19:56 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC05821.JPGIMG_9505.JPGIMG_9525.JPG


IMG_9526.JPG


พระเจ้าทันใจ ประดิษฐานภายใน มณฑปพระเจ้าทันใจ สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย


IMG_9514.JPG


IMG_9515.JPGป้ายคำนมัสการพระเจ้าทันใจ สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย


DSC05823.JPG


Picture-1157.jpgพุทธประวัติของพระเจ้าทันใจ สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อยพระเจ้าทันใจ เป็นพระพุทธรูปที่มีความสูงประมาณ ๖ เมตร ซึ่งมีหัวใจทำมาจากทองคำ หนักประมาณ ๗๐๐ กรัม และปอดที่ทำมาจากเงินบริสุทธิ์และยังมีองค์ประกอบพิเศษที่สำคัญๆ คือ ผงอุโบสถต่างๆ จำนวน ๑๐๘ แห่ง น้ำบ่อ ๑๐๘ แห่ง ดอกไม้ ๑๐๘ ชนิด ว่าน ๑๐๘ ชนิด น้ำมันจันทร์หอม ๑๐๘ เจ้า ขี้ไคลพระธาตุ ๑๐๘ องค์ ตาเป็นนิล แก้วตาเป็นพลอย จิ้นเป็นปูน ตับเป็นตอง ลิ้นเป็นขาง สมองหัวเป็นจีน ปอดเป็นเงิน หัวใจเป็นคำ

และทองคำที่ทำเป็นขวัญอีก ๓๒ ขวัญ นิล ๑,๐๐๐ กิโลกรัม น้ำทิพย์ทั่วชมพูทวีป ทองคำและเงิน ที่ได้จากการถวายของพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่มาร่วมงาน ของทุกอย่างต้องได้มาจากการถวายเท่านั้น ไม่มีการซื้อขายสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น แม้กระทั่งปูน หิน ทราย โดยมีพระสังฆะเจ้าที่มาสวดทำพิธีตลอดงาน ๑๐๘ รูป และต้องสร้างในฤดูช่วงกฐินกาลเพียงเท่านั้น ถึงจะเป็นพระเจ้าทันใจอย่างสมบูรณ์ ตามแบบโบราณกาลพิธี

พระเจ้าทันใจ สร้างเสร็จเมื่อ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๕๔๖ ซึ่งการสร้างพระเจ้าทันใจองค์นี้สร้างขึ้นด้วยความยากลำบาก และความสลับซับซ้อนของการประกอบพิธี เพราะเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ แต่ความยากลำบากนั้นก็ได้ผ่านพ้นไปจนสำเร็จด้วยแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน ซึ่งใช้เวลาสร้างทั้งหมดเพียง ๑๗.๓๙ ชั่วโมงเท่านั้น

พระเจ้าทันใจนี้ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เพราะได้รวมเอาดวงจิตและความศรัทธาของมหาชนที่มาสร้างไว้อย่างแท้จริง ดังนั้น การกราบขอพรก็ต้องตั้งจิตให้มีความศรัทธาและมีสมาธิด้วย และอธิษฐานด้วยความนอบน้อม ท่านปรารถนาสิ่งใดก็มักจะสำเร็จทุกประการ ฯลฯ

---------------------


(แหล่งที่มา : ป้ายประวัติพุทธประวัติของพระเจ้าทันใจ สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย)


IMG_9513.JPGIMG_9512.JPGพระพุทธรูปปางเปิดโลก ศิลปะพม่า ประดิษฐานภายใน มณฑปพระเจ้าทันใจ สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2018-4-19 20:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9469.jpgIMG_9479.jpgIMG_9555.JPGIMG_9465.jpgPicture-1167.jpg


Picture-1176.jpg


Picture-1170.jpgพระบรมธาตุเจดีย์ สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย มีรูปทรงมณฑป ๔ ชั้น แต่ละชั้นทำซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ทิศ ทิศละ ๑ ซุ้มจระนำ รวมทั้งหมด ๑๖ ซุ้มจระนำ


DSC05827.JPGคำนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์

(กล่าวนะโม ๓ จบ) วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเนสุ ปะติฏฐิตา สะรีระธาตุโย เกศาธาตุโย อะระหันตา ธาตุโย เจติยัง คันทะกุฏิง จะตุละสี ติสสะหัสเส ธัมมักขันเธ สัพเพสัง ปาทะเจติยัง อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ ทุระโส อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ สิระสาฯ


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2018-4-19 20:26 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picture-1164.jpgPicture-1166.jpgPicture-1175.jpgPicture-1172.jpgพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานภายใน ซุ้มจระนำทั้งสี่ด้าน พระบรมธาตุเจดีย์ สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อยIMG_9496.JPGรูปปั้นเทพพนม อยู่บนฐานเขียง พระบรมธาตุเจดีย์ สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อยIMG_9489.JPGDSC05830.JPGฉัตรสัปทน อยู่บนกำแพงแก้วทั้งสี่ทิศ พระบรมธาตุเจดีย์ สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อยบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2018-4-19 21:05 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC05807.JPGIMG_9396.JPGIMG_9375.JPGIMG_9379.JPGIMG_9401.JPG


IMG_9355.JPGIMG_9235.JPGIMG_9351.JPGพระพุทธสิกขีปฏิมากรศรีหริภุญชัย (พระเจ้าตนหลวง) สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อยDSC05806.JPGประวัติพระสิกขีปฏิมากรศรีหริภุญชัย สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย


พระพุทธรูปชื่อว่า พระสิกขีปฏิมากรศรีหริภุญชัย ขนาดหน้าตัก ๙๙๙ เซนติเมตร ท่านไพรัชต์ อภิชาโต เจ้าอาวาสได้เล่าว่า...

เคยเห็นดวงแก้วลอยขึ้นจากจุดที่สร้างพระพุทธรูปมาแล้ว ๔ ครั้ง ต่อมาได้ขุดพบผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วย จึงคิดว่าที่ตรงนี้คงจะเคยมีพระเจดีย์บนดอยน้อยนี้มาก่อน ปัจจุบันได้นำพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ที่องค์พระเจดีย์แล้ว

----------------------


(แหล่งที่มา : พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๙ ธันวาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๓ (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์. หน้า ๓๑๘.)

บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2018-4-19 21:14 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9337.JPGIMG_9441.JPGIMG_9443.JPGรูปปั้นเทพพนม อยู่บนฐานองค์พระพุทธสิกขีปฏิมากรศรีหริภุญชัย (พระเจ้าตนหลวง) สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย


IMG_9373.JPG


Picture-1199.jpgลานจุดชมวิว ณ พระพุทธสิกขีปฏิมากรศรีหริภุญชัย (พระเจ้าตนหลวง) สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2018-4-19 21:24 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9277.JPGIMG_9280.JPGพระพุทธรูปปางมารวิชัย สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย


IMG_9284.JPGIMG_9281.jpgรูปพระสีวลีมหาเถระ สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย


IMG_9287.JPGIMG_9291.JPGรูปพระอุปคุต สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย


DSC05825.JPG


IMG_9458.JPGรูปเหมือนพระครูบาเจ้าศรีวิชัย (นักบุญแห่งล้านนาไทย) สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย


DSC05801.JPGเสื้อวัด สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2021-12-1 13:40 , Processed in 0.065771 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.