แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 8262|ตอบ: 8
go

วัดดอยน้อย ม.๑๒ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-7 22:53 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0391.JPGวัดดอยน้อย  

ม.๑๒ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน

[พระบรมธาตุเจดีย์]

----------------------


(แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 13 ต.ค. 2564)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-7 23:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picture-864.jpgวัดดอยน้อย ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๒ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน บนภูเขาลูกเล็กๆ มีเนื้อที่วัด ๕๔ ไร่ ๓ งาน ๘๑/๑๐ ตารางวา เดิมเป็นวัดร้างมานาน


IMG_0384.JPG


Picture-879.jpgอุโบสถ วัดดอยน้อย เดิมเป็นที่ตั้งวิหารเก่า ซึ่งได้พังทลายลงมาเหลือแต่คานอยู่บนหน้าดิน ปัจจุบันได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ทับไปแล้ว


IMG_0385.JPGวิหาร อยู่ด้านหลัง อุโบสถ วัดดอยน้อย


IMG_0388.JPGIMG_0387.jpgพระพุทธรูป ประดิษฐานภายใน วิหาร วัดดอยน้อย


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-7 23:05 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0393.JPGIMG_0396.JPGพระบรมธาตุเจดีย์ (พระโคตมเจดีย์บรรพตคีรีศรีอริยะเมตไตรย) วัดดอยน้อย


IMG_0397.JPGคำนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์

(กล่าวนะโม ๓ จบ) วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเนสุ ปะติฏฐิตา สะรีระธาตุโย เกศาธาตุโย อะระหันตา ธาตุโย เจติยัง คันทะกุฏิง จะตุละสี ติสสะหัสเส ธัมมักขันเธ สัพเพสัง ปาทะเจติยัง อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ ทุระโส อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ สิระสาฯ


IMG_0392.JPGประวัติวัดดอยน้อยวัดดอยน้อย เป็นวัดร้างมานาน ไม่มีพระภิกษุจำพรรษา มีแต่พระธุดงค์มาปักกรดพักอาศัยและจำพรรษาปฏิบัติธรรมเป็นบางครั้งบางคราว เช่น หลวงปู่หล้า (ไม่ทราบฉายา) ได้เข้ามาพักอาศัยและจำพรรษา ต่อมาได้มรณภาพไป และได้มีหลวงพ่อยอด (ไม่ทราบฉายา) ได้เข้ามาพักอาศัยและปฏิบัติธรรม และได้มรณภาพไปอีก

ต่อมาได้มีนักบุญนุ่งขาวห่มขาวมีชื่อว่า "พ่อหนานดวงตา" ได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมและได้ร่วมแรงร่วมใจกับศรัทธาชาวบ้านก่อสร้างกุฏิสงฆ์และวิหาร (อยู่ทางทิศใต้ของพระบรมธาตุเจดีย์ปัจจุบัน) ขึ้นมาหนึ่งหลัง และสร้างพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ (หลวงพ่อโพธิ์ทอง) ขึ้นมาองค์หนึ่ง หน้าตักกว้าง ๑.๒๐ เมตร สูง ๑.๘๘ เมตร ในราวปี พ.ศ.๒๔๘๒ เพื่อไว้เป็นที่พักฉลองและบำเพ็ญกุศลในวันพระ

เมื่อก่อสร้างกุฏิและวิหารเสร็จแล้ว ได้มีการฉลองสมโภช ต่อจากนั้นพ่อหนานดวงตาก็ได้ให้เด็กวัดเป็นผู้ดูแลวัด ส่วนตัวท่านได้ไปปฏิบัติธรรมยังสถานที่ต่างๆ ในราวปี พ.ศ.๒๔๘๕ ได้เกิดไฟป่าลุกไหม้กุฏิและวิหารเหลือแต่ซาก นับตั้งแต่นั้นมาวัดดอยน้อยก็ได้ร้างพระภิกษุ


ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ราษฎรชาวบ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑๓ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โดยการนำของนายเมืองดี ศุภวัฒน์ภิญโญ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้ชักชวนกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดดอยน้อยขึ้น เป็นวัดที่มีพระสงฆ์มาจำพรรษาจนถึงปัจจุบันนี้

รายนามเจ้าอาวาสวัดดอยน้อย เท่าที่ทราบนามมีดังนี้
. พระอินถา ศรีนวลใหญ่ (อินฺทวณฺโณ)  พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๓๙

๒. พระครูวิศิษฐ์จันทวงศ์ ปัญโญใหญ่ พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๓
๓. พระสายชล (ฐิตสาโร)  พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๔
. พระอธิการยงยุทธ วิบูรณ์รัตน์ (นารโท) พ.ศ.๒๕๔๔-ปัจจุบัน (๒๕๕๐)

----------------------


(แหล่งที่มา : บันทึกของพระยงยุทธ นารโท รักษาการเจ้าอาวาสวัดดอยน้อย. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://school.obec.go.th/paritporn/doynoy.htm. (วันที่ค้นข้อมูล : ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒))

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-7 23:07 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0395.JPGพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ประดิษฐานภายใน ซุ้มจระนำทั้งสี่ด้าน พระบรมธาตุเจดีย์ วัดดอยน้อย


IMG_0394.JPGรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ประดิษฐานภายใน ซุ้มจระนำ พระบรมธาตุเจดีย์ วัดดอยน้อย


IMG_0389.JPGรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ประดิษฐานภายใน ซุ้มจระนำ พระบรมธาตุเจดีย์ วัดดอยน้อย


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-7 23:20 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picture-884.jpgพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร วัดดอยน้อย


Picture-895.jpgวิหารพระนอน วัดดอยน้อย สร้างเสร็จเมื่อ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๘


Picture-891.jpg


Picture-900.jpgพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) และ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานภายใน วิหารพระนอน วัดดอยน้อย


Picture-899.jpgรูปเหมือนหลวงปู่ทวด และ รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี (เรียงจากขวา-ซ้าย) ประดิษฐานภายใน วิหารพระนอน วัดดอยน้อย


Picture-898.jpgรูปเหมือนพระครูบาเจ้าศรีวิชัย (นักบุญแห่งล้านนาไทย) ประดิษฐานภายใน วิหารพระนอน วัดดอยน้อย


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-7 23:24 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picture-889.jpg


Picture-888.jpgรูปพระสังกัจจายน์ วัดดอยน้อยPicture-894.jpg


Picture-893.jpg


รูปพระสีวลีมหาเถระ วัดดอยน้อย


Picture 892.jpgPicture-896.jpgรูปท้าวมหาพรหม วัดดอยน้อย


Picture-890.jpgหอเสื้อวัด วัดดอยน้อย


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-7 23:26 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picture-902.jpg


Picture-887.jpgอนุสาวรีย์ครูบาวิฑูรย์ ขนฺธสีโล วัดดอยน้อย สร้างเสร็จเมื่อ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒Picture-909.jpgศาลา วัดดอยน้อย


Picture-907.jpgพระพุทธรูป ประดิษฐานภายใน ศาลา วัดดอยน้อย


Picture-906.jpgรูปภาพครูบาวิฑูรย์ ขนฺธสีโล ภายใน ศาลา วัดดอยน้อยRank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-7 23:28 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picture-885.jpgกุฏิโสภณสีลขันธ์ วัดดอยน้อยPicture-880.jpgPicture-881.jpgกุฏิสงฆ์ วัดดอยน้อย


Picture-911.jpgศาลาพักร้อน วัดดอยน้อย


Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 7 วันก่อน |แสดงโพสต์ทั้งหมด

ภาพเก่าวัดดอยน้อย พ.ศ.๒๕๕๐


Picture-860.jpgPicture-862.jpgPicture-869.jpgPicture-865.jpg


Picture-877.jpg


Picture-878.jpg


Picture-897.jpgการเดินทางมาวัดดอยน้อย ขอจบการเดินทางด้วยภาพเก่าวัดดอยน้อย พ.ศ.๒๕๕๐ สวัสดีค่ะ

----------------------


ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับข้อมูลจาก :
         • วัดดอยน้อย อ.เมือง จ.ลำพูน
         • บันทึกของพระยงยุทธ นารโท รักษาการเจ้าอาวาสวัดดอยน้อย. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://school.obec.go.th/paritporn/doynoy.htm. (วันที่ค้นข้อมูล : ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2021-10-20 23:14 , Processed in 0.087782 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.