แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 12990|ตอบ: 14
go

สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์) ม.๑๒ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 01:05 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

1.jpgสำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ–บ่อน้ำทิพย์)  

ม.๑๒ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
[พระบรมธาตุเจดีย์ , บ่อน้ำทิพย์]

----------------------


(แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12 ต.ค. 2564)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 02:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picture-1066.jpgการเดินทางไปสำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ–บ่อน้ำทิพย์) ห่างจากตัวเมืองลำพูนไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๑๖ กิโลเมตร เริ่มต้นจากสี่แยกนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๗ ไปทางอำเภอบ้านธิ ประมาณ ๔ กิโลเมตร เจอสามแยก ให้ตรงเข้าทางแยกขวา ผ่านบ้านแจ่ม บ้านสะแล่ง และบ้านใหม่ฝายหิน ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร จะเจอสี่แยก ขับรถตรงไป และข้ามสะพานข้ามคลองชลประทานไปอีก ๑.๕ กิโลเมตร ถึงสำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ–บ่อน้ำทิพย์)Picture-913.jpgPicture-977.jpgสำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ–บ่อน้ำทิพย์) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๙ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


Picture-912.jpg


ประตูทางเข้า สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ–บ่อน้ำทิพย์)


Picture-916.jpgรูปปั้นกุมภัณฑ์ ๒ ตน ประดับประตูทางเข้า สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ–บ่อน้ำทิพย์)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 02:14 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picture-925.jpgPicture-926.jpgPicture-920.jpgPicture-923.jpgPicture-917.jpgPicture 932.jpg


Picture-928.jpgPicture-918.jpgPicture 940.jpgพระมหาธาตุเจดีย์รัตนะแก้วจุฬามณีสี่ปรางค์ สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ–บ่อน้ำทิพย์) สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓ ยกฉัตรเสร็จ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๗ บูรณะเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ โดยคุณแม่กาลันต์ กรโกวิท พร้อมน้องและหลานๆ


Picture-927.jpgคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
(กล่าวนะโม ๓ จบ) วนฺทามิ ภนฺเต ทูรโต สุคตสฺส สรีรธาตุโย ฯ อหํ วนฺทามิ ภนฺเต โลกวิทูนํ ธาตุโย ฯ วนฺทนํ เม สพฺพโส นิพฺพานปจฺจโย โหตุ ฯ


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 02:17 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picture-930.jpgพระพุทธรูปปางมารวิชัย (พระสิริวิชยพรหมมนินทร เดชาดิศรรักษาจุฬามณี) ประดิษฐานภายใน ซุ้มจระนำ พระมหาธาตุเจดีย์รัตนะแก้วจุฬามณีสี่ปรางค์ สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ–บ่อน้ำทิพย์)


Picture-933.jpgพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา (พระศิระราชพรหมศาสดา รัตนมหามณีจุฬา เดชานุภาพ) ประดิษฐานภายใน ซุ้มจระนำ พระมหาธาตุเจดีย์รัตนะแก้วจุฬามณีสี่ปรางค์ สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์)


Picture-936.jpgพระพุทธรูปปางสมาธิ (พระโพธิญาณพรหมารักษาจุฬามณี ศรีอุดร อำนวยพรชัยมงคล) ประดิษฐานภายใน ซุ้มจระนำ พระมหาธาตุเจดีย์รัตนะแก้วจุฬามณีสี่ปรางค์ สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ–บ่อน้ำทิพย์)


Picture-938.jpgพระพุทธรูปปางประทานพร (พระสุเทพอินทรวิวัฒนไชย ศรีประจิมรักษาจุฬามณี) ประดิษฐานภายใน ซุ้มจระนำ พระมหาธาตุเจดีย์รัตนะแก้วจุฬามณีสี่ปรางค์ สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 02:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picture-978.jpgศาลาครอบรอยพระพุทธบาทจำลอง สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ–บ่อน้ำทิพย์)


Picture-951.jpgPicture-981.jpgPicture 949.jpgรอยพระพุทธบาทจำลอง ประดิษฐานภายใน ศาลาครอบรอยพระพุทธบาทจำลอง สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์)


Picture-980.jpg


Picture-941.jpgศาลาอริยสัจ ๔ สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ–บ่อน้ำทิพย์)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 02:41 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picture-960.jpgพระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์ (ปางถวายเนตร) สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ–บ่อน้ำทิพย์)


Picture-959.jpgพระพุทธรูปประจำวันจันทร์ (ปางห้ามญาติ) สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์)


Picture-958.jpgพระพุทธรูปประจำวันอังคาร (ปางไสยาสน์) สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์)


Picture-957.jpgพระพุทธรูปประจำวันพุธ กลางวัน (ปางอุ้มบาตร) สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์)


Picture-956.jpgพระพุทธรูปประจำวันพุธ กลางคืน (ปางปาลิไลยก์) สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์)


Picture-955.jpgพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี (ปางสมาธิ/ปางตรัสรู้) สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์)


Picture-954.jpgพระพุทธรูปประจำวันศุกร์ (ปางรำพึง) สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์)


Picture-952.jpgพระพุทธรูปประจำวันเสาร์ (ปางนาคปรก) สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์)


Picture 945.jpgรูปพระสังกัจจายน์ สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ–บ่อน้ำทิพย์)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 03:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picture-968.jpgPicture-970.jpg


Picture-969.jpgพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 03:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picture-922.jpgPicture-976.jpgPicture-963.jpg


Picture-964.jpg


Picture-971.jpgPicture-947.jpgบันไดนาคทางขึ้นยอดดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ–บ่อน้ำทิพย์) มีบันได ๑,๗๔๙ ขั้น


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 03:15 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picture-985.jpgPicture-986.jpg


Picture-993.jpg


Picture-996.jpg


Picture-997.jpgบรรยากาศระหว่างทางขึ้นยอดดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ–บ่อน้ำทิพย์)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 03:23 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picture-1048.jpgบนยอดดอยขะม้อ สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์) เป็นพื้นที่ราบกว้างประมาณ ๑ ไร่


Picture-1065.jpgยอดดอยขะม้อ สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์)


Picture-1064.jpgประวัติความเป็นมาของดอยขะม้อ


  
ดอยขะม้อ เป็นชื่อภูเขาลูกหนึ่ง รูปทรงสัณฐานคล้ายฝาชี คนสมัยก่อนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับดอยขะม้อว่า มีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งลักษณะสูงชันมาก รูปร่างเหมือนหม้อคว่ำ ชาวเมืองเรียกกันมาแต่โบราณว่า "ดอยคว่ำหม้อ" ต่อมาเพี้ยนมาเป็น "ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์" สาเหตุที่เรียกเช่นนั้น ก็เพราะว่าเป็นยอดดอยที่มีบ่อน้ำทิพย์ที่ศักดิ์สิทธิ์

ตำนานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาฉันภัตตาหารบนนี้ ไม่มีน้ำฉัน พระพุทธองค์จึงใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงบนหินยอดเขา เพียงเบาๆ บัดดลนั้นเองบังเกิดอัศจรรย์ น้ำที่ใสสะอาดได้พุ่งออกมาให้พระองค์ฉัน และปรากฏเป็น “บ่อน้ำทิพย์” มากระทั่งทุกวันนี้

เมื่องานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัยลำพูน จะต้องใช้น้ำบ่อทิพย์ดอยขะม้อไปสรงพระบรมธาตุเจดีย์ทุกครั้ง ถือเป็นน้ำบริสุทธิ์สะอาด และเวลาพระมหากษัตริย์ไทยเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ จะนำเอาน้ำในบ่อนี้ส่งไปร่วมเป็นน้ำพุทธาภิเษกทุกครั้ง ส่วนภูมิทัศน์บริเวณดอยขะม้อ เป็นภูเขาสูงๆ ต่ำๆ สลับซับซ้อนกันหลายลูก และป่าผลัดใบในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ธิ

----------------------


(แหล่งที่มา : นาคฤทธิ์ รวบรวมชำระสะสาง (๒๕๔๐-๒๕๔๕). (๒๕๔๕, ตุลาคม). พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับชำระสะสาง (พิมพ์ครั้งที่ ๑). เชียงใหม่: ลานนาการพิมพ์. หน้า ๒๕)  


Picture-1046.jpg


วิหาร บนยอดดอยขะม้อ สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์)


Picture-1001.jpgประวัติวิหารและรอยพระพุทธบาทจำลอง บนยอดดอยขะม้อ


มีแผ่นศิลาจารึกเป็นภาษาไทยล้านนาว่า ได้สร้างวิหารและรอยพระพุทธบาทจำลองเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ โดยครูบาสิงห์ชัย วัดสะแล่ง พระครูชัยลังกา วัดศรีชุม ขุนจันทนุปาน กำนันตำบลมะเขือแจ้ และนายชัย กำนันตำบลบ้านกลาง ได้ชักชวนประชาชนสร้าง สิ้นค่าก่อสร้าง ๓,๐๐๐ รูปี ทำบุญฉลองเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๒


Picture-1002.jpg


Picture-1005.jpg


Picture-1003.jpgพระพุทธรูป ประดิษฐานภายใน วิหาร บนยอดดอยขะม้อ สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์)


สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2022-8-11 08:50 , Processed in 0.072860 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.