แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 19492|ตอบ: 8
go

วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 04:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

   IMG_1413.jpgวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)  

บ.ศรีบัวบาน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน

----------------------


(แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 20 พ.ย. 2564)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 04:31 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC09502.JPGการเดินทางไปวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) มี ๒ เส้นทาง  


๑. เส้นทางแรก (สายเก่า) เข้าทางหมู่บ้านศรีบัวบาน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน
๒. เส้นทางที่สอง (สายใหม่) เข้าทางค่ายลูกเสือ หรือโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกพืชน้ำมัน ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกระทรวงพลังงาน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน


Picture-1069.jpgPicture-1072.jpgPicture-1070.jpg๑. เส้นทางแรก (สายเก่า) เข้าทางหมู่บ้านศรีบัวบาน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน


DSC09503.JPG


DSC09508.JPG


DSC09504.JPG


DSC09507.JPG


Picture-1144.jpg๒. เส้นทางที่สอง (สายใหม่) อยู่ติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง) กิโลเมตรที่ ๕๗ เลี้ยวเข้าทางเข้าค่ายลูกเสือ จังหวัดลำพูน หรือโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกพืชน้ำมัน ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกระทรวงพลังงาน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน ระยะทาง ๔.๕ กิโลเมตร


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 04:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picture-1074.jpgซุ้มประตูทางเข้า วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)Picture-1075.jpgPicture-1142.jpgโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกพืชน้ำมัน ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกระทรวงพลังงาน อยู่ตรงข้าม วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2010-9-27 01:59 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_1440.jpg


IMG_1441.jpg


IMG_1433.jpg


IMG_1435.jpgมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) บูรณะทาสีทองใหม่โดย พระอาจารย์ขันธ์ สิริจันโธ เจ้าอาวาสIMG_1412.jpgรอยพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) ประดิษฐานภายใน มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)IMG_1451.jpgรอยพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) เป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา กว้าง ๗๔ เซนติเมตร ยาว ๑๖๙ เซนติเมตร เป็นรอยบนหินธรรมชาติ แต่อาจจะมีการแต่งที่นิ้วพระบาทไปแล้ว ปัจจุบันได้ทาสีทองทับ


ที่มาชื่อของรอยพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) เดิมชื่อ พระพุทธบาทห้วยทราย (ขาว) คำว่า “ขาว” นี่ได้มาเติมทีหลัง เพราะตอนหลังมีพระมาจากลำพูนสายหลวงพ่อได้มาแจ้งข่าวว่าพบรอยพระพุทธบาทใหม่ ท่านได้ตั้งชื่อว่า พระพุทธบาทหริภุญชัย

พระไพรัชต์ อภิชาโต เจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมดอยน้อย ท่านบอกว่าทุกเดือน ๘ แรม ๘ ค่ำ สมัยก่อนจะมีชาวบ้านไปสรงน้ำกันตลอด และที่บริเวณส้นพระบาท ถ้าใช้กำปั้นทุบ จะมีเสียงดังคล้ายกับกลอง แต่ก่อนที่จะแต่งรอยพระพุทธบาท ที่ส้นจะมีรู น้ำที่ไหลออกมาจะใสและมีกลิ่นหอม  


---------------------


(แหล่งที่มา : พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๙ ธันวาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๓ (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ: เยลโล่การพิมพ์, หน้า ๓๑๗-๓๑๘.)IMG_1454.jpgคำนมัสการพระพุทธบาท
(กล่าวนะโม ๓ จบ) ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะปาทัง ตัง ปาทะ วะลัญชะนะ มะหัง สิระสา นะมามิฯIMG_1453.jpgตำนานรอยพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)นะโมตัสสะ เอวัมเมสุติ เอกังสะมะยัง ธรรมาโน ชะนะปะทัง จาริกัง จะระมาโก

สาธุโวดูรา สัปปุรุษทั้งหลาย ปางเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตนอันประกอบด้วยมหากรุณาเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งมวล ตนเป็นครูแก่คนและเทวดาทั้งหลาย เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรมานโปรดบรรดาสัตว์ทั้งหลาย พระตถาคตเจ้าได้กระทำตามพุทธประเพณีอันโบราณพระพุทธเจ้าอันล่วงแล้วมาแต่ก่อนได้กระทำมาชุตน เอกัสมะยัง ยังมีอีกหลายสมัยกาล คาบหนึ่งพระพุทธเจ้าตนมีโสภาคยะอันงาม ประกอบด้วยฉัพพรรณรังสี รัศมี หกสิ่งวรรณะยิ่งเจ็ดประการ ประทับสำราญในป่าเชตะวันอาราม อันมีในเมืองพาราณสี เอกทิวสัง ยังมีในวันหนึ่งนั้น พระพุทธเจ้าแห่งเราได้ส่องมรรคญาณอันประเสริฐเล็งเห็นอนาคตภายหน้า ศาสนาแห่งกูตถาคตจักได้รุ่งเรืองในเมืองสุวรรณภูมิ


เมื่อพระตถาคตได้รู้แล้วดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จฯมาพร้อมอรหันตาเจ้าทั้งหลาย มีพระสารีบุตรเถระ พระอานนท์เถระ พระโสณะเถระ และพระยาอโศกราชาเมืองกุสินารา เป็นอุบาสกผู้อุปัฏฐาก พระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายนั้น ได้ฐาปนาตั้งไว้ยังเกศาธาตุรอยพระพุทธบาทไว้ตามบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั้งหลายนั้น ขึ้นมาตามลำดับราชธานี ตามต้นน้ำและแม่น้ำ

ตโตบ่รัภควา เมื่อนั้นพระพุทธเจ้าพร้อมกับอรหันตาเจ้าทั้งมวลได้มาถึงริมฝั่งน้ำแม่ระมิงค์ฝ่ายตะวันออกเมืองหริภุญชัย ได้เข้าไปบิณฑบาตในบ้านลัวะแห่งนั้น ชาวลัวะทั้งหลายก็มีจิตใจปิติยินดีมากนัก จึงได้ตกแต่งขาทะนียะโภชนียะ ข้าวบิณฑบาต ไปถวายแก่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตาเจ้าแล้ว ดังนั้นพระพุทธเจ้าได้ขึ้นไปสู่ก้อนหินลูกหนึ่ง อันมีฐานดังหลังเต่า มีดอย ๕ ลูกแวดล้อมทุกด้าน เป็นรมณียาสถานอันวิเศษ ดอยทั้ง ๕ ลูกนั้น มีเทวบุตร ๕ ตน อันมีฤทธิ์ ยสะบริวารมากมายนัก


ประการหนึ่งนั้น มีมหายักษ์ราชาตนหนึ่ง เป็นใหญ่กว่าเทวดาในสถานเขตแดนที่นั้น เมื่อพระพุทธเจ้าลงไปชำระตน (สรงน้ำ) ในห้วยอันมีที่ใกล้นั้น แล้วจึงได้ฉันข้าวบิณฑบาตบนก้อนหินนั้น พระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมหื้อแก่ชาวลัวะที่ได้ตามมาด้วย ทานกถา สีลกถา สัคคกถา ภาวนากถา ขณะนั้น พระยาชมพูนาคราชได้เอาพัดวารชิณีมาพัดวีถวายพระพุทธเจ้า มหายักษ์ตนนั้นได้เอาฉัตรขาวมาถวายกั้นบังแดดแด่พระพุทธเจ้า ครั้งพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมแล้ว มหายักษ์ราชาได้อภิวาทกราบไหว้พระพุทธเจ้าว่า

ข้าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ข้าขอพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ จุ่งเมตตาไว้ยังรอยพระบาทหื้อแก่ผู้ข้าทั้งหลาย เพื่อแทนยังตนพระพุทธเจ้าเถิด เมื่อนั้นพระพุทธเจ้าได้ยินคำอันมหายักษ์ราชากล่าวนั้น พระพุทธเจ้าได้มีพุทธเมตตาลุกขึ้นจากที่นั้นแล้วหันหน้าไปยังทิศตะวันออก ทรงอธิษฐานย่ำไว้ยังรอยพระบาทลงบนหินลูกนั้น มหาปฐวีก็ไหวหวั่นไปมาเป็นที่โกลาหลยิ่งนัก เพื่อเป็นนิมิตว่าศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าตั้งมั่นรุ่งเรืองในเมืองหริภุญชัยนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสกล่าวกับมหายักษ์ว่า

“ดูราพระยายักษ์ กูพระตถาคต ได้ฐาปนารอยพระบาทแห่งกูพระตถาคตนี้ไวหื้อเป็นที่ไหว้สักการบูชาแก่คน เทวบุตร อินทร์พรหม กุมภัณฑ์ คัณธัพพนาะ ยักษ์ ปรไมโอศวรทั้งหลาย ก็ด้วยคำขอแห่งมหายักษ์นี้แล”

ครั้นว่าบุคคลผู้ใดมาสักการบูชาด้วยอามิสบูชา จำศีลกินทาน ดังนั้นบุคคลนั้นก็จักพ้นจากทางวินาศฉิบหายทั้งชั่วนี้และชั่วหน้า จักประกอบไปด้วยความวุฒิเจริญมีผญ๋าปัญญามากมายพลันรอดเนรพาน (นิพพาน) บ่อย่าชาแล ดูรามหายักษ์ สูท่านได้กระทำบุญสมภารมาแต่ก่อน เพื่อว่าจักปรารถนาโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าตนหนึ่ง ภายหน้าเมื่อตถาคตได้นิพพานไปแล้วดังอั้น มหายักษ์จักได้เกิดเป็นพระยาในเมืองหริภุญชัย จักได้ยกยอศาสนาและรอยพระบาทกูพระตถาคต ให้ลือชาปรากฏ เมื่อใดเสี้ยงชีวิตจากเป็นพระยาแล้วดังอั้น มหายักษ์จักได้จุติเป็นมหาเทวะอารักษ์ตนใหญ่รักษาพระธาตุ พระบาท และเมืองหริภุญชัย ตราบ ๕,๐๐๐ วัสสา


ชาวเมืองจักเรียกชื่อว่า “มหาอารักษ์ยักษ์ร่มขาว” ก็เมื่ออานิสงส์ได้เอาฉัตรกั้งบังหื้อพระพุทธเจ้าวันนั้น ภายหน้ามหายักษ์ตนนี้จักได้ตรัสรู้ผญ๋าสัพพัญญู เป็นพระพุทธเจ้าตนหนึ่งในสารมัณฑกัปป์ภายพู้นชาแล เมื่อยักษ์ราชาก็ปิติอภิรมย์ชมชื่นมากนัก ก็จึงได้นำสัมปัตติทิพย์ อันมีคำ (ทองคำ) อันงามบริสุทธิ์ และสัมปัตติทิพย์มาถวายรอยพระพุทธเจ้า บ่เท่าแต่นั้น พญาชมพูนาคราชนำมายังแก้วปัทมราชลูกประเสริฐและแก้วรัตนะ ๗ ประการ เป็นบริวารมากมายบูชารอยพระพุทธบาท เจ้าที่นั้นนำเอาสัมปัตติทิพย์ทั้งมวลฝังไว้ในถ้ำอันมีลุ่มพื้นรอยพระพุทธบาท เทวบุตร เทวดา คัณธัพพนาคา ยักษ์ทั้งหลายก็อภิวาทไหว้วันทาพระพุทธเจ้า อรหันตาเจ้าทั้งหลายหมู่นั้น ด้วยสาธุการปริยายต่างๆ นั้นแล

ต่อแต่นี้ไปภายหน้าจักสำแดงยังการทั้งมวลให้แจ้ง อันว่ารอยพระบาทเจ้าแห่งนี้ พระพุทธเจ้าแห่งเราได้มาฉันข้าวบิณฑบาต อาบน้ำชำระตนองค์ ได้สถาปนารอยพระบาทเจ้าแห่งนี้ พระพุทธเจ้าแห่งเราเป็นอันดีแล้ว พระพุทธเจ้าก็ขึ้นไปสู่ยอดดอยเล็งดูฐานะที่พระพุทธเจ้าจะไปนั้นรำพึงว่าแดนที่เราจะไปนั้นจักรุ่งเรืองตราบ ๕,๐๐๐ วัสสา ดังอั้น ถัดแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปในหนตะวันตกสู่สถานที่นั้น พระพุทธเจ้าได้สถาปนาพระเกศาธาตุ ตรัสทำนายว่า “ดูก่อนอานนท์ ฐานะที่นี้ภายหน้าจักปรากฏนครใหญ่ ชื่อหริภุญชัยบุรี เหตุเราตถาคตได้มาฉันหมากสมอ ไว้เกศาธาตุที่นี้ชาแล”

เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้พันปีถ้วน สองพญายักษ์ได้เกิดเป็นพญาธรรมิกราชในเมืองหริภุญชัย พร้อมกับอรหันตาเจ้าสองตนได้นำธาตุกระดูกอกของพระพุทธเจ้า ๕ ดวง มาฝังไว้ในแผ่นหินบนยอดดอยที่พระพุทธเจ้ายืนอยู่ลึก ๗ วา พระยาธรรมตนนั้นก็ได้ถวายบูชาพระบาทพระธาตุด้วยอามิสบูชา วัตถุแก้วแหวน เงินทองเป็นอันยิ่ง แต่นั้นเมิน(นาน)ไปเกิดภัยยะอันร้ายแก่เมืองหริภุญชัย รอยพระพุทธบาทสถานที่นี้ได้ร้าง บ่มีผู้จักรู้ไปในที่สุด

----------------------


(แหล่งที่มา : หนังสือตำนานรอยพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) โดย พระอาจารย์ขันธ์ สิริจันโธ เจ้าอาวาส)


IMG_1450.jpg
ประวัติวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) เป็นพุทธสถานโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสถาปนาประทับรอยพระพุทธบาทให้เป็นที่สักการบูชาแก่เหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทำการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตหริภุญชัย โดยพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (ครูบาเจ้าอินทร) เป็นผู้ฟื้นฟูบูรณะก่อตั้งเป็นวัดขึ้นมา ได้เลือนรางไปมากแล้ว แต่พอจับใจความได้ว่า มีการสร้างศาลาครอบรอยพระพุทธบาท เมื่อปี พ.ศ.๒๒๕๘

- จุลศักราช ๑๒๖๕ (พ.ศ.๒๔๔๖) โดย ครูบาใจยา วัดพญาผาบ ได้มาบูรณะศาลาไม้ครอบรอยพระพุทธบาท ๑ หลัง ศาลาบาตร ๑ หลัง ศาลาที่พัก ๑ หลัง


- พ.ศ.๒๔๙๑ ครูบาปัญญา วัดศรีบัวบาน ได้มาบูรณะมณฑป ก่ออิฐถือปูน


- พ.ศ.๒๕๒๘ พระครูปัญญาธรรมรัตน์ (ครูบาอินทร) เป็นประธาน พร้อมคณะศรัทธา ได้มาก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ โดยสร้างศาลาพัก ๑ หลัง กุฏิที่พักสงฆ์ ๒ หลัง โรงครัว แท้งก์น้ำ


- ต่อมา พระครูปัญญาธรรมรัตน์ (ครูบาอินทร) ได้มีบัญชาให้พระอาจารย์ประกอบบุญ สิริญาณโน เข้ามาบูรณะดูแล เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๙ จากนั้นวัดก็ถูกปล่อยให้รกร้างอีกครั้งหนึ่ง


- วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ พระครูสิริวรธรรม เจ้าคณะตำบลศรีบัวบาน ได้มอบหมายให้พระอาจารย์ขันธ์ สิริจันโธ ทำการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ควรแก่การสักการบูชาของพุทธศาสนิกชนและความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาต่อไปในภายภาคหน้า พระอาจารย์ขันธ์ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบูรณะพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างใหม่ทั้งหมด เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ถูกปล่อยให้รกร้างมานานหลายปีนั้นอยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้เลย และได้บูรณะศาลาใกล้รอยพระพุทธบาทจนแล้วเสร็จ

----------------------


(แหล่งที่มา : หนังสือตำนานรอยพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) โดย พระอาจารย์ขันธ์ สิริจันโธ เจ้าอาวาส)


IMG_1448.jpgพระอาจารย์ขันธ์ สิริจันโธ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) ได้บอกว่า ใต้พระพุทธบาทจะเป็นถ้ำ และท่านได้เคาะพื้นภายในมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทให้ทางคณะฟัง จะได้ยินเสียงดังก้องๆๆ เหมือนเสียงเวลาคนตีกลอง


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2010-9-27 02:14 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_1417.jpg


ลานหินรอยพระบาทพระอรหันต์ที่ติดตามเสด็จพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับพระพุทธบาท ณ วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)IMG_1443.jpgIMG_1444.jpgรอยพระบาท ประดิษฐานด้านหลัง มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) เป็นรอยพระบาทปรากฏเป็นธรรมชาติ แต่ไม่มีรอยนิ้วเท้าให้เห็น เป็นแค่อุ้งเท้า กว้าง ๑๓ เซนติเมตร ยาว ๓๓ เซนติเมตรIMG_1414.jpgIMG_1416.jpg


IMG_1418.jpg


IMG_1423.jpgรอยพระบาทพระอรหันต์ที่ติดตามเสด็จพระพุทธเจ้า ประดิษฐานบนลานหิน ด้านหลังมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2010-9-27 02:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_1447.jpgวิหารธรรม วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) มีพระพุทธมหาจักรพรรดิ์ ศรีอริยหริภุญชัย เป็นพระประธานประจำวัดIMG_1456.jpg


พระอาจารย์ขันธ์ สิริจันโธ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)ประวัติพระอาจารย์ขันธ์  สิริจันโธ

เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)


พระอาจารย์ขันธ์  สิริจันโธ  ถือกำเนิดที่จังหวัดเลย แต่มาโตที่จังหวัดลพบุรี ตอนอายุ ๗ ขวบ ได้พระอาจารย์บุญตา วิสุทธสีโล วัดคลองเกตุ ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งท่านเมตตาพระอาจารย์ขันธ์ในวัยเด็กมาก โดยทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หลวงปู่บุญตาสอนให้ท่านนั่งสมาธิวิปัสสนาพระกรรมฐาน สอนให้รู้บุญรู้บาป สอนให้รู้ธรรม ทำอยู่อย่างนี้หลายปี จนพระอาจารย์ขันธ์ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและศรัทธาหลวงปู่บุญตามาก


หลวงปู่บุญตา ท่านเคยเล่าให้ฟังว่า ท่านเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี เป็นศิษย์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล อยู่กับหลวงปู่เสาร์ ๕ พรรษา ก็ได้ลาหลวงปู่เสาร์เพื่อหาโมกขธรรม (ธุดงค์) ในที่สุดท่านก็มาเจอกับหลวงปู่มั่น ที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ในสมัยนั้นอยู่ฟังธรรมกับหลวงปู่มั่น จนมีความเข้าใจเรื่องการประพฤติปฏิบัติ ก็ลาหลวงปู่มั่นเพื่อธุดงค์ต่อไปจนถึงจังหวัดลพบุรี และได้ปฏิบัติธรรมที่วัดคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จนกระทั่งปี ๒๔๔๕ ท่านได้มรณภาพลงด้วยความชรา สิริอายุรวม ๙๓ ปี ๒ เดือน ซึ่งนำความโศกเศร้ามายังศิษยานุศิษย์ทุกคน รวมทั้งพระอาจารย์ขันธ์ สิริจันโธ ซึ่งหลวงปู่ให้ความเมตตาเป็นพิเศษ


หลวงปู่บุญตาเคยบอกกับพระอาจารย์ขันธ์ว่า “ให้ตั้งใจปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาและถือธุดงค์เป็นควัตร ถ้าไปสร้างวัดที่ไหน อย่าไปติดในทรัพย์ของญาติโยม ให้นำทรัพย์นั้นไปสร้างบุญให้โยมเขา โยมเขาจะได้พ้นทุกข์กัน” พระอาจารย์ขันธ์ก็ได้ยึดคำสอนดังกล่าวเป็นสรณะ ยึดมั่นถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรโดยธุดงค์รอนแรมไปยังจังหวัดต่างๆ และตั้งใจสวดมนต์ภาวนาเรื่อยมา


กระทั่งปี พ.ศ.๒๕๔๒ พระอาจารย์ขันธ์ได้ธุดงค์มาถึงวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) จังหวัดลำพูน ซึ่งขณะนั้นวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) รกร้างมาก พระอาจารย์ขันธ์ได้เห็นถึงความรกร้างว่างเปล่าของวัดแห่งนี้ จึงอธิษฐานจิตกับพระบาทและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้ “ถ้าข้าพเจ้ามีบุญวาสนาบารมี จะมาปลูกสร้างถาวรวัตถุ และนำพาญาติโยมสร้างบุญกุศลที่วัดแห่งนี้” อธิษฐานแล้วก็ธุดงค์จากไป เนื่องจากในขณะนั้นยังแสวงหาโมกขธรรมอยู่


ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ที่ได้ธุดงค์จากวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) กระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๕๒ (รวม ๑๐ ปี) ได้มีนิมิตถึงวัดแห่งนี้ “ท่านยังรออยู่” พระอาจารย์ขันธ์จึงเดินทางมายังวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) อีกครั้ง ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และได้ถางป่าที่รกร้าง เก็บกวาดใบไม้เก่าใหม่ที่ทับถมมานาน เพราะรกร้างมาหลายปี ปฏิบัติอยู่ได้ ๑ อาทิตย์


ในขณะที่ถางป่าอยู่เพลินๆ ก็มีศรัทธา ครอบครัววีระเดช, ดาบตำรวจสมเดช ได้เข้ามาพร้อมกับครอบครัวโยมเฮียน้อย ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทโชคไพศาล ได้มาปวารณากับพระอาจารย์ขันธ์ว่า “จะชวนพรรคพวกมาทอดผ้าป่า เพื่อบูรณะสร้างวัดแห่งนี้” หลังจากนั้นก็ได้บูรณะสร้างศาลาหลังใหญ่จนแล้วเสร็จ ต่อมามีคุณตาชาญชัย ได้มาถวายกระเบื้องหลังคาและกระเบื้องรอบนอก รวมทั้งหินทราย ค่าแรงคนงาน จนศาลาหลังใหญ่แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน


เมื่อสายธารบุญเริ่มเกิดก็มีการสานต่อบุญอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากครอบครัวของคุณณัฐนันท์ โสภิณธนเศรษฐ คุณจินตนา ครอบครัวสัตยานุวงศ์ ครอบครัวพฤติพรธานี (คุณจุ๋ม) มาสร้างองค์เทพถวายพร้อมฐาน จนต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้มีคณะศิษย์ที่เป็นทนายความอยู่จังหวัดเชียงใหม่, ร้อยเอกสุรินทร์ ไพสันต์, คุณอัม พร้อมครอบครัว และคณะศิษย์มาร่วมสร้างองค์อินทร์ และมีคณะศิษย์หลวงตาม้า มาสร้างพระมหาจักรพรรดิถวาย


ต่อมามีพระสงฆ์มาจำพรรษากับพระอาจารย์ขันธ์ ดังนั้นพระอาจารย์ขันธ์จึงได้สร้างกุฏิสำหรับพระสงฆ์เพื่อจำพรรษาอีก ๒ หลัง โดยได้รับโมทนาบุญจากคุณตาชาญชัย, น้องแมค และเพื่อน มาสร้างกุฏิจนแล้วเสร็จ ต่อมา บริษัท ปตท. จำกัด ได้มาร่วมทำบุญ โดยการสร้างห้องน้ำให้วัด ๓ ห้อง อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงไม่เพียงพอสำหรับรองรับคนบุญ เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๔๕๔ พลอากาศตรีเกษมศักดิ์ เอมเอี่ยม และครอบครัว พร้อมเพื่อนทหาร ได้มาสร้างห้องน้ำเพิ่มอีก ๖ ห้อง และคุณตาเกษม เจ้าของไร่สวนเกษม พร้อมครอบครัว ก็ได้มาสร้างห้องน้ำเพิ่มอีก ๒ ห้อง เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนมาทำบุญได้เป็นอย่างดี


เนื่องจากวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นป่าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากการเดินทางมายังวัดค่อนข้างลำบาก คุณธนกร และคุณพ่อ ดาบตำรวจองอาจ นพฤทธิ์ จึงได้นำปัจจัยมาสร้างถนนจากถนนทางหลวงมายังหน้าวัด เป็นระยะทาง ๔.๕ กิโลเมตร และได้รับการบอกบุญมาจากบริษัทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำผ้าป่ามาทอดถวาย และมีโครงการจะเดินสายไฟฟ้าถาวรให้วัดต่อไป และปัจจุบันพลอากาศตรีเกษมศักดิ์ เอมเอี่ยม และครอบครัว กำลังดำเนินการสร้างที่พักสำหรับญาติโยมที่จะมาปฏิบัติธรรมอีกด้วย


คำอธิษฐานจิตของพระอาจารย์ขันธ์กับรอยฝ่าพระบาท และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) “จะมาปลูกสร้างถาวรวัตถุ และนำพาญาติโยมสร้างบุญสร้างกุศลที่วัดแห่งนี้” ...เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรม... มีคนบุญมาร่วมกันบูรณะและสร้างถาวรวัตถุให้วัดหลากหลาย อาทิเช่น “บ้านเจ้าที่ คุณตาทอง-คุณตาเงิน” ซึ่งพระอาจารย์ขันธ์ตั้งใจที่จะสร้างให้เป็นแหล่งศึกษาสำหรับเยาวชน โดยจะถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในสมัยโบราณ ให้คนรุ่นหลังได้เห็นและเรียนรู้จากอดีต โดยจะมีรูปปั้นจำลองเกวียน วัว ควาย กองฟาง อยู่บริเวณที่บ้านเจ้าที่ ก็ได้รับน้ำใจจากครอบครัวณัฐนันท์ โสภิธนเศรษฐี และเพื่อนจากกรุงเทพฯ มาร่วมสร้าง


ปัจจุบันวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง “ศาลาปฏิบัติธรรม” เพื่อนำมาใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิ ตลอดจนเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป


เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ พระอาจารย์ขันธ์ได้รับประทานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปพระนามว่า “พระพุทธอัมรินทรรัตนบพิตร” เพื่อนำมาประจำศาลาปฏิบัติธรรม จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ทั้งนี้คาดว่าศาลาปฏิบัติธรรมจะสร้างแล้วเสร็จในปลายปี ๒๕๕๕


วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) ตั้งอยู่ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ธิ-แม่ตีบ ปัจจุบันได้รับมอบใบอนุญาตให้เป็น “พุทธอุทยานสงฆ์” จากรัฐมนตรีกระทรวงธรรมชาติ ฯพณฯ สุวิทย์ คุณกิตติ โดยการประสานงานของหัวหน้าอติเทพผ่านท่านอธิบดีกรมป่าไม้


...และในอนาคตอันใกล้นี้ วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) มีโครงการองค์พระแม่จามเทวีขึ้นประดิษฐานบนแท่นใกล้กับองค์พระเจ้าทันใจ และจะทำการบูรณะพระพุทธรูปและศาลาที่มีการก่อสร้างไว้แล้วบริเวณพื้นที่ด้านใต้ของวัด เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของคนที่มาทำบุญต่อไป


ในการนี้ จึงขอบอกบุญ และเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสร้างถาวรวัตถุเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันที่ วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) จังหวัดลำพูน


ขอความสุขความเจริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสมบัติ จงบังเกิดแก่ทุกคนที่มีใจเป็นกุศล มาร่วมทำบุญ ทำสมาธิ และบูรณะวัดแห่งนี้โดยทั่วกัน...โมทนาสาธุ...


----------------------


(แหล่งที่มา : หนังสือตำนานรอยพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว))


IMG_1446.jpg


IMG_1428.jpgศาลา ด้านหน้ามณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)


IMG_1467.jpgศาลาบำเพ็ญบุญ วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)


IMG_1438.jpgIMG_1439.jpgกุฏิสงฆ์ วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2010-9-27 02:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_1459.jpgรูปพระสีวลีมหาเถระ วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)


IMG_1466.jpgรูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)


IMG_1462.jpgรูปพระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)


IMG_1465.jpgรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)


IMG_1429.jpgIMG_1430.jpgรูปท้าวสักกเทวราช (ท้าวอมรินทร์เทวาธิราช หรือ พระอินทร์) วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2010-9-27 02:53 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_1457.jpgรูปพระศิวะ วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)


IMG_1463.jpgรูปองค์เทพ วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)


IMG_1461.jpgรูปพระพิฆเนศ วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)


IMG_1458.jpgรูปท้าวเวสสุวรรณ วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)


IMG_1460.jpgรูปปู่ฤาษี วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) พระอาจารย์ขันธ์ สิริจันโธ ได้เล่าให้ฟังว่า สมัยที่ท่านธุดงค์มาจำพรรษา ณ สถานที่แห่งนี้ ได้ปักกลดนั่งสมาธิอยู่ตรงที่ตั้งรูปปั้นปู่ฤาษีในปัจจุบัน ท่านได้นิมิตเห็นฤาษีตนหนึ่ง ท่านจึงคิดว่าปู่ฤาษีคงอยากให้สร้างรูปปู่ฤาษีตามนิมิตนั้น


IMG_1464.jpgรูปปั้นพญานาค วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)


Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2021-11-19 20:29 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

ภาพเก่าวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) พ.ศ.๒๕๕๐Picture-1115.jpgPicture-1104.jpgPicture-1117.jpgPicture-1106.jpgPicture-1108.jpgPicture-1082.jpgPicture-1076.jpgPicture-1092.jpgPicture-1091.jpgPicture-1127.jpgPicture-1125.jpgPicture-1133.jpgPicture-1139.jpgPicture-1140.jpgการเดินทางมาวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) ขอจบการเดินทางด้วยภาพเก่าวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) พ.ศ.๒๕๕๐ สวัสดีค่ะ

---------------------


ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับข้อมูลจาก :
          • วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) อ.เมือง จ.ลำพูน
          • พระอาจารย์ขันธ์ สิริจันโธ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)

          • หนังสือตำนานรอยพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว)
          • พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๙ ธันวาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๓ (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ: เยลโล่การพิมพ์.


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2021-12-1 13:44 , Processed in 0.082008 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.