แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 15552|ตอบ: 10
go

วัดพระพุทธบาทดอยไซ บ.หนองไซ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 06:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07450.JPGวัดพระพุทธบาทดอยไซ  

บ.หนองไซ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

----------------------


(แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 6 ธ.ค. 2564)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 07:20 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07398.JPGDSC07396.JPG


DSC07403.JPG


DSC07406.JPG


DSC07407.JPG


การเดินทางไปวัดพระพุทธบาทดอยไซ ใช้เส้นทางหลวงสายลำพูน-ดอยติ หมายเลข ๑๑๔ แล้วแยกไปตามถนนอ้อมเมือง สายลำพูน-ป่าซาง ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร จึงเดินทางเข้าสู่ตำบลป่าสัก ไปทางวัดน้ำพุ ตำบลป่าสัก เลี้ยวเข้าทางไปบ้านหนองไซ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร ผ่านวัดหนองไซ และขับรถไปตามป้ายชี้ทางไปพระพุทธบาทดอยไซRank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 07:26 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07399.JPGดอยไซ วัดพระพุทธบาทดอยไซ


DSC07448.JPGบันไดทางขึ้นดอยไซ วัดพระพุทธบาทดอยไซDSC07408.jpgถนนทางขึ้นดอยไซ วัดพระพุทธบาทดอยไซ


DSC07493.jpgDSC07494.JPGศาลา ด้านข้างถนนทางขึ้นดอยไซ วัดพระพุทธบาทดอยไซ


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 07:29 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07446.JPGDSC07413.JPG


DSC07464.JPGวิหาร วัดพระพุทธบาทดอยไซ ตอนกำลังดำเนินการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑


DSC07432.JPG


DSC07431.JPGภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายใน วิหาร วัดพระพุทธบาทดอยไซ


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 07:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07420.JPG


DSC07417.JPG


DSC07455.JPGDSC07460.JPGมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทดอยไซ


DSC07433.JPG


DSC07435.JPGDSC07436.JPGDSC07440.jpg


ที่ครอบรอยพระพุทธบาท ภายใน มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทดอยไซ


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 07:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07428.JPGรอยพระพุทธบาทดอยไซ ประดิษฐานภายใน มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทดอยไซDSC07427.JPG


DSC07429.JPGDSC07453.JPGรอยพระพุทธบาทดอยไซ วัดพระพุทธบาทดอยไซ เป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้าย กว้าง ๘๗ เซนติเมตร ยาว ๒๓๗ เซนติเมตร หันส้นพระบาทไปทางทิศตะวันออก ป็นรอยจำลองที่สร้างทับรอยพระพุทธบาทจริง


DSC07439.JPGคำนมัสการพระพุทธบาท
(กล่าวนะโม ๓ จบ) ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะปาทัง ตัง ปาทะ วะลัญชะนะ มะหัง สิระสา นะมามิฯDSC07426.JPGตำนานพระพุทธบาทดอยไซ


เมื่อครั้งพุทธกาล มียักษ์ตนหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำดอยไซ คอยจับคนและสัตว์เป็นอาหาร โดยใช้ไซขนาดใหญ่ สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก พระพุทธเจ้าเห็น จึงใช้พระบาทย่ำบนดอยไซ และใช้พระบาทข้างซ้ายถีบไซไปตกบริเวณทุ่งกว้าง กลายเป็นหนองไซจนถึงปัจจุบัน


DSC07451.JPG


DSC07452.JPGส้นพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทดอยไซ จะมีลักษณะคล้ายรูไม้เท้า ตามตำนานกล่าวว่า รูลึกนี้จะทะลุออกตรงกลางหนองน้ำ "หนองไซ" ซึ่งห่างออกไปประมาณ ๙๐๐ เมตร เคยมีคนทดลองเอาลูกมะนาวใส่ลงในรู แล้วไปโผล่ออกตรงกลาง "หนองน้ำหนองไซ"


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 07:44 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07458.JPGDSC07457.JPG


DSC07456.JPGDSC07421.JPG


DSC07462.JPGพระธาตุเจดีย์ วัดพระพุทธบาทดอยไซ


DSC07447.JPGคำนมัสการพระธาตุเจดีย์

(กล่าวนะโม ๓ จบ) วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเนสุ ปะติฏฐิตา สะรีระธาตุโย เกศาธาตุโย อะระหันตา ธาตุโย เจติยัง คันทะกุฏิง จะตุละสี ติสสะหัสเส ธัมมักขันเธ สัพเพสัง ปาทะเจติยัง อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ ทุระโส อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ สิระสาฯ


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 07:48 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07490.JPG


DSC07410.JPGศาลาพระพุทธรูป วัดพระพุทธบาทดอยไซDSC07489.JPGรูปพระอุปคุต และรูปเหมือนพระภิกษุ ประดิษฐานด้านหลัง ศาลาพระพุทธรูป วัดพระพุทธบาทดอยไซDSC07471.JPGDSC07469.JPGDSC07468.JPGศาลและรูปปั้นพ่อปู่ฤาษี วัดพระพุทธบาทดอยไซ ตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่า พ่อปู่ฤาษีอาศัยอยู่บนดอยไซนี้มานานแล้ว เป็นผู้คุ้มครองป่าและดอยบริเวณนี้ เหนือดอยลูกนี้ขึ้นไปอีก จะเป็นที่ตั้งของกู่พ่อปู่ฤาษี


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 07:56 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07401.JPG


DSC07400.JPGดอยที่ตั้งของกู่พ่อปู่ฤาษี วัดพระพุทธบาทดอยไซ


DSC07473.JPGDSC07474.JPGใช้เวลาเดินขึ้นดอยประมาณ ๓๐ นาที ถึงบนดอยที่ตั้งของกู่พ่อปู่ฤาษี วัดพระพุทธบาทดอยไซ


DSC07485.JPG


DSC07484.JPG


DSC07475.JPG


DSC07477.JPGเจดีย์พ่อปู่ฤาษี วัดพระพุทธบาทดอยไซ คณะศรัทธาชาวบ้านได้สร้างเจดีย์พ่อปู่ฤาษีใหม่แทนกู่เก่าเดิม ซึ่งเสื่อมโทรมไปแล้ว โดยชาวบ้านได้ขุดเอาของเก่าต่างๆ รวมถึงพระเครื่อง ฯลฯ ที่มีอยู่ในกู่เก่ามาบรรจุไว้ในเจดีย์พ่อปู่ฤาษีใหม่ทั้งหมด ส่วนวัสดุที่ใช้สร้างเจดีย์ ก็เอาของเก่าบนดอยลูกนี้ผสมเข้าไปด้วย


DSC07476.JPGกู่เก่าพ่อปู่ฤาษี วัดพระพุทธบาทดอยไซ


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-8 08:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07479.JPGรูปปั้นเอกอัครมหาบูรพปรมาจารย์ ชีวกโกมารภัจจ์ เจดีย์พ่อปู่ฤาษี วัดพระพุทธบาทดอยไซDSC07478.JPGรูปปั้นปู่ฤาษีไตรจักร เจดีย์พ่อปู่ฤาษี วัดพระพุทธบาทดอยไซ  


DSC07480.JPGรูปปั้นปู่ฤาษีนาคราช
เจดีย์พ่อปู่ฤาษี วัดพระพุทธบาทดอยไซ


สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2022-1-19 17:57 , Processed in 0.089477 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.