แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 13564|ตอบ: 25
go

วัดพระเจ้าทันใจ บ.พระเจ้าทันใจ ม.๓ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง (พระเกศาธาตุ)

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_8948.jpg


วัดพระเจ้าทันใจ

บ.พระเจ้าทันใจ  ม.๓  ต.ต้นธงชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง

[พระเกศาธาตุ]


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:02 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_8852.jpgวัดพระเจ้าทันใจ ตั้งอยู่ที่บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที่ ๓ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

การเดินทางไปวัดพระเจ้าทันใจ ดูข้อมูลแผนที่จากเว็บ google ได้ตามลิงค์นี้ค่ะ
https://www.google.co.th/maps/pr ... Q&source=newuser-ws


IMG_8828.jpgประตูทางเข้า/ออกชั้นนอก วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะ


IMG_8843.jpgIMG_8845.jpgIMG_8855.jpg


เดี๋ยวเราเดินเข้าไปภายในวัดพระเจ้าทันใจกันเลยนะคะบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:04 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_8851.jpgIMG_8859.jpgต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดพระเจ้าทันใจ นำมาจากประเทศอินเดีย แม่เลี้ยงเต่า จันทรวิโรจน์ อัญเชิญมาปลูกเป็นพุทธบูชาพระเจ้าทันใจ พุทธศักราช ๒๕๐๐ ค่ะ

“โพธิ์เอ๋ย โพธิ์แก้ว

พระนิพพาน ดับแล้ว น่าเลื่อมใส

แต่ยังเหลือ โพธิ์อยู่ เป็นคู่ใจ

ได้กราบไหว้ อาลัยสุด พุทธองค์”IMG_8863.jpgศาลพระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะIMG_8883.jpgIMG_8888.jpgศาลพระเจ้าอนันตยศ (อินทรเกิงกร) วัดพระเจ้าทันใจ ปฐมกษัตริย์แห่งเขลางค์นคร เมื่อ พ.ศ.๑๒๓๑-๑๒๙๒ ทรงโปรดให้สร้างวัดพระเจ้าทันใจ-กู่คำ เป็นแบบอรัญญวาสี สร้างโดยคณะศรัทธาวัดพระเจ้าทันใจทุกหลังคาเรือนด้วยกตัญญูฯ สิ้นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ ค่ะIMG_8867.jpgIMG_8873.jpgศาลเจ้าพ่อปันเจิง (พันเชิง) วัดพระเจ้าทันใจ ผู้เป็นครูเชิงศิลปะการรบและนักรบยอดขุนพลสมัยเจ้าพระเจ้าอนันตยศทรงครองเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๑๒๓๑-๑๒๙๒ สร้างโดยคณะศรัทธาวัดพระเจ้าทันใจทุกหลังคาเรือนด้วยกตัญญูฯ สิ้นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ค่ะบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_8939.jpgบันไดทางขึ้น/ลง พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะ


IMG_8957.jpgIMG_8943.jpgIMG_8949.jpgพระบรมธาตุเจดีย์ (พระบรมธาตุทันใจ) วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:09 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

155839ree7fe6fnpqf9spe.jpgIMG_8998.jpgIMG_8989.jpg155838q1p1ggbgg4bx1u7j.jpgพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระเจ้าทันใจ รรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ค่ะบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

ประวัติวัดพระเจ้าทันใจ


IMG_9178.jpgภาพที่ ๑ วัดพระเจ้าทันใจ ตำนานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาพร้อมพระอานนท์ พระเจ้าปัสเสนทิโกศล และทรงทำนายว่า สถานที่นี่เป็นที่ประเสริฐ จักมีพระสาวกมาหล่อรูปกูตถาคตไว้กราบไหว้ และพระองค์ทรงประทานพระเกศาให้กษัตริย์ผู้ครองนครไว้จำนวนหนึ่ง


IMG_9179.jpgภาพที่ ๒ หลังจากพระพุทธองค์นิพพานได้มีสาวกอรหันต์ ๑,๐๐๐ รูป พร้อมด้วยพระยาผู้เป็นใหญ่ พร้อมใจกันปั้นรูปและหล่อพระพุทธรูปขึ้น ๑ องค์


IMG_9180.jpgภาพที่ ๓ พระที่หล่อเป็นพระสัมริดนั่งขัดสมาธิราบหล่อเสร็จพลันทันในวันเดียว เป็นที่น่าอัศจรรย์ คนทั้งหลายจึงขนานชื่อว่า “พระเจ้าทันใจ” แต่นั้นมา


IMG_9181.jpgภาพที่ ๔ พ.ศ.๒๒๗๒ ครูบามหาป่า วัดไหล่หิน เกาะคา ได้เป็นประธานบูรณะพร้อมกับยกองค์พระขึ้นแท่น


IMG_9183.jpgภาพที่ ๕ พ.ศ.๒๔๒๗ พระครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ครูบามณีวรรณ เจ้าสุริยจางวาง เจ้าผู้ครองนครลำปางที่ ๒๗ ได้สร้างวิหารขึ้น ๑ หลัง พร้อมกับอารานาพระพุทธรูปยืน ๒ องค์ จากวัดกู่ขาว มาสถิตคู่กับพระเจ้าทันใจ


IMG_9184.jpgภาพที่ ๖ พ.ศ.๒๔๓๕ พ่อเลี้ยงหม่องจันโอง แม่เลี้ยงหมุก และเจ้าหลวงนรนันท์ชัยชวลิต เจ้าผู้ครองลำปางที่ ๒๓ ได้ร่วมกันบูรณะเจดีย์ อุโบสถ สถูปครูบามหาป่า สถูปแม่ธรณี ดังปรากฏอยู่


IMG_9185.jpgภาพที่ ๗ พ.ศ.๒๔๘๐ พ่อเลี้ยงต่าอู (พนาสิทธิ์) แม่เลี้ยงเต่า จันทรวิโรจน์ ได้มากราบบนพระเจ้าทันใจ ขอให้กิจการทำไม้สักที่เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ประสบผลสำเร็จ


IMG_9186.jpgภาพที่ ๘ ด้วยอำนาจบารมีพระเจ้าทันใจ ดลบันดาลให้ฝนตกหนัก น้ำป่าหลากไหล นำไม้สักล่องน้ำออกจากป่าได้สำเร็จ


IMG_9196.jpgภาพที่ ๙ พ.ศ.๒๔๙๑ พ่อเลี้ยงต่าอู แม่เลี้ยงเต่า ได้ถวายแก้บน โดยสร้างวิหาร ศาลาบาตร กำแพงรอบวัด กุฏิ และอื่นๆ สิ้นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทำบุญฉลองปี ๒๔๘๒ (สิ่งก่อสร้างทั้งหมดยังปรากฏอยู่)


IMG_9190.jpgภาพที่ ๑๐ พระเจ้าทันใจ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของไทย มีสาธุชนมากราบไหว้ขอบุตร ขอโลภ ขอความสุข ความเจริญ ตลอดถึงขอพรต่างๆ และมีงานนมัสการเดือน ๕ เหนือ (๓ ใต้) ขึ้น ๘ ค่ำ เป็นประจำตลอดมาบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:23 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9036.jpgIMG_9033.jpgจุดธูป เทียน ถวายดอกไม้ ลูกแก้วจักรพรรดิ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา  และขอโมทนาบุญกับผู้สร้าง ผู้บูรณะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในบุญกุศล ณ สถานที่แห่งนี้ทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้ ณ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาสืบต่อไปจน ๕๐๐๐ ปี ค่ะ สาธุ สาธุบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:24 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_8948.jpgIMG_9041.jpgเดี๋ยวเรามากราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระเจ้าทันใจ พร้อมกันเลยนะคะ


คำไหว้พระบรมธาตุเจ้าทันใจ
(นะโม ๓ จบ) อิมัง สีฆะมะโนยะธาตุเจติยัง อิมัสมิง ฐาเน สุปะติฏฐิตังสุปปะภาวิตังอันโตพุทธะเกสะธาตุนิธานิกัง เทวะมะนุสเสหิ สะคาระเวนะ อะภิปูชิตัง อะหังวันทามิ สัพพะโส เอตัญจะโข สักการัสสานิสังเสนะ นิจจัง กาลังสุขะวัฑฒะนะโสตถี ภะวันตุ เม ฯ


IMG_9044.jpgข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเสียสละสั่งสมบารมีนับชาติมิถ้วน ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ประกาศธรรมนำเวไนยสัตว์ออกจากสังสารวัฏ พร้อมกราบพระธรรม  และพระอริยสงฆ์ ขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพาน แม้ต้องเกิดในทิพย์จุติใดๆ ขอเกิดภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา ได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดี ได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร ห่างไกลจากพาล มีโอกาสฟังธรรมประพฤติธรรม จนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ ตามส่งชาตินี้และชาติต่อๆไป จนถึงพระนิพพานในกาลอันควรเทอญ กรรมใดๆ ที่ล่วงเกินต่อพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายในอดีตชาติก็ตามปัจจุบันชาติก็ตาม กราบขออโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น ขออุทิศกุศลผลบุญให้แด่ท่านผู้มีพระคุณ ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร ตลอดจนท่านที่ขวนขวายในกิจที่ชอบในการดำรงรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติ  พระพุทธศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ทั้งที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์ ขอให้ท่านทั้งหลายดังกล่าวนามมานั้นจงประสบแต่ความดี ปราศจากความทุกข์และมีความสุขฯ ทั่วกันทุกท่านเทอญบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:26 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9068.jpgIMG_9051.jpgIMG_9054.jpgรูปปั้นปีเกิด ๑๒ นักษัตร ตั้งอยู่บนฐานเขียง องค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะ


IMG_9055.jpg


วิหารพระมหากัจจายนเถระ วัดพระเจ้าทันใจ สร้างพ.ศ. ๒๕๓๙ สิ้นเงิน ๔๐,๑๘๗ บาท ค่ะ


IMG_9152.jpgสถูปอัฐิพระครูบามหาป่าเกสรปัญโญ วัดไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ได้มาบูรณะวัดพระเจ้าทันใจ เมื่อพ.ศ.๒๒๗๒ ต่อมาพระอธิการบุญมา สุภทฺโท เจ้าอาวาส ได้ก่อสถูปครอบของเดิม เมื่อพ.ศ.๒๕๐๐ สูง ๑.๕๐ เมตร พอถึงพ.ศ.๒๕๓๔ พระครูพุทธิธรรมโสภิต เจ้าอาวาสได้บูรณะ สูงขึ้น ๒.๘๔ เมตร  เมื่อพ.ศ.๒๕๓๔ เพื่อเป็นอนุสรณ์กตัญญูรำลึงถึงพระมหาเถระรูปนี้ตลอดไป ที่ท่านได้มีคุณูปการต่อวัดมาตั้งแต่อดีต


IMG_9166.jpgอุโบสถ วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:31 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9156.jpgวิหารพระเจ้าทันใจ วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะ


ประวัติวิหารพระเจ้าทันใจ

ศุภมัสดุพระพุทธศาสนากาลล่วงแล้วได้ ๒๕๓๘ พรรษา วิหารพระเจ้าทันใจซึ่งพ่อเลี้ยงพนาสิทธิ์ แม่เลี้ยงเต่า จันทรวิโรจน์ สร้างมาตั้งแต่พ.ศ.๒๔๘๒ ได้ชำรุดลง พระครูพุทธิธรรมโสภิต เจ้าอาวาส พร้อมด้วยลูกหลานในตระกูลจันทรวิโรจน์ คือ นายนิกร จันทรวิโรจน์ , นางจิตรกุล วิริยะศิริ (จันทรวิโรจน์) นางอรุณ กัมปนาทแสนยากร (จันทรวิโรจน์) นายวิวัฒน์ จันทรวิโรจน์ และทายาทจากครอบครัวพี่ , น้องๆ เหล่านี้ที่เสียชีวิตไปแล้วคือครอบครัวนางโสพัส จันทรวิโรจน์ , ครอบครัวรัศมี จันทรวิโรจน์ , ครอบครัวบุญเทียม จันทรวิโรจน์ , ครอบครัวนางทองอ่อน จันทรวิโรจน์ , ครอบครัวนายทวีศักดิ์ จันทรวิโรจน์


ได้บูรณะวิหารครั้งใหญ่ โดยมุงหลังคาด้วยกระเบื้องใหม่ ฉาบฝาผนัง ซุ้ม ประตูหน้าต่าง ฐานและบันไดใหม่ ติดกระจกหน้าบัน เสาหน้าหลัง ใหม่ แกะสลักบานประตู บานหน้าต่าง เป็นภาพพระเวสสันดร พระมาลัย ประวัติวัด ปูกระเบื้องพื้น บันไดหน้าหลัง พร้อมกับทาสีใหม่ขึ้นทั้งหลังงานบูรณะครั้งนี้ได้สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ สิ้นเงิน ๑,๐๙๙,๙๙๙ บาท ได้ทำบุญฉลองพร้อมศาลาบำเพ็ญบุญ วิหารกัจจานะ ระฆัง บานประตู รางรินน้ำกุฏิ เมื่อวันที่ ๑-๔ กุมภาพันธ์ ๒๖๔๑ การบูรณะครั้งนี้สลาแดง จ.ลำพูน สลาเสริม แก้วธรรมไชย จ.ลำปาง เป็นหัวหน้าทำ พร้อมพวกสลาทั้งหลาย


IMG_9228.jpgIMG_9225.jpgIMG_9245.jpg


มณฑปหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ ประดิษฐานภายใน วิหารพระเจ้าทันใจ วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2020-7-4 09:46 , Processed in 0.063557 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.