แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 17782|ตอบ: 13
go

วัดพระเจ้าทันใจ บ.พระเจ้าทันใจ ม.๓ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง (พระเกศาธาตุ)

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_8948.JPG


วัดพระเจ้าทันใจ

บ.พระเจ้าทันใจ  ม.๓  ต.ต้นธงชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง

[พระเกศาธาตุ]


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:04 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_8828.JPGIMG_8851.JPGIMG_8852.JPGวัดพระเจ้าทันใจ ตั้งอยู่ที่บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที่ ๓ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ค่ะIMG_8859.JPGต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดพระเจ้าทันใจ นำมาจากประเทศอินเดีย แม่เลี้ยงเต่า จันทรวิโรจน์ อัญเชิญมาปลูกเป็นพุทธบูชาพระเจ้าทันใจ พุทธศักราช ๒๕๐๐ ค่ะ

“โพธิ์เอ๋ย โพธิ์แก้ว

พระนิพพาน ดับแล้ว น่าเลื่อมใส

แต่ยังเหลือ โพธิ์อยู่ เป็นคู่ใจ

ได้กราบไหว้ อาลัยสุด พุทธองค์”IMG_8863.JPGศาลพระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะIMG_8883.JPGIMG_8888.JPGศาลพระเจ้าอนันตยศ (อินทรเกิงกร) วัดพระเจ้าทันใจ ปฐมกษัตริย์แห่งเขลางค์นคร เมื่อ พ.ศ.๑๒๓๑-๑๒๙๒ ทรงโปรดให้สร้างวัดพระเจ้าทันใจ-กู่คำ เป็นแบบอรัญญวาสี สร้างโดยคณะศรัทธาวัดพระเจ้าทันใจทุกหลังคาเรือนด้วยกตัญญูฯ สิ้นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ ค่ะIMG_8867.JPGIMG_8873.JPGศาลเจ้าพ่อปันเจิง (พันเชิง) วัดพระเจ้าทันใจ ผู้เป็นครูเชิงศิลปะการรบและนักรบยอดขุนพลสมัยเจ้าพระเจ้าอนันตยศทรงครองเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๑๒๓๑-๑๒๙๒ สร้างโดยคณะศรัทธาวัดพระเจ้าทันใจทุกหลังคาเรือนด้วยกตัญญูฯ สิ้นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ค่ะบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:09 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9075.JPGIMG_8949.JPGIMG_8943.JPGIMG_9030.JPGIMG_8998.JPGIMG_8989.JPGIMG_9064.JPGพระบรมธาตุเจดีย์
(พระบรมธาตุทันใจ) วัดพระเจ้าทันใจ ภายในประดิษฐานรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

ประวัติวัดพระเจ้าทันใจIMG_9178.JPG


ภาพที่ ๑


วัดพระเจ้าทันใจ ตำนานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาพร้อมพระอานนท์ พระเจ้าปัสเสนทิโกศล และทรงทำนายว่า สถานที่นี่เป็นที่ประเสริฐ จักมีพระสาวกมาหล่อรูปกูตถาคตไว้กราบไหว้ และพระองค์ทรงประทานพระเกศาให้กษัตริย์ผู้ครองนครไว้จำนวนหนึ่ง


IMG_9179.JPG


ภาพที่ ๒


หลังจากพระพุทธองค์นิพพานได้มีสาวกอรหันต์ ๑,๐๐๐ รูป พร้อมด้วยพระยาผู้เป็นใหญ่ พร้อมใจกันปั้นรูปและหล่อพระพุทธรูปขึ้น ๑ องค์


IMG_9180.JPG


ภาพที่ ๓


พระที่หล่อเป็นพระสัมริดนั่งขัดสมาธิราบหล่อเสร็จพลันทันในวันเดียว เป็นที่น่าอัศจรรย์ คนทั้งหลายจึงขนานชื่อว่า “พระเจ้าทันใจ” แต่นั้นมา


IMG_9181.JPG


ภาพที่ ๔


พ.ศ.๒๒๗๒ ครูบามหาป่า วัดไหล่หิน เกาะคา ได้เป็นประธานบูรณะพร้อมกับยกองค์พระขึ้นแท่น


IMG_9183.JPG


ภาพที่ ๕


พ.ศ.๒๔๒๗ พระครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ครูบามณีวรรณ เจ้าสุริยจางวาง เจ้าผู้ครองนครลำปางที่ ๒๗ ได้สร้างวิหารขึ้น ๑ หลัง พร้อมกับอาราธนาพระพุทธรูปยืน ๒ องค์ จากวัดกู่ขาว มาสถิตคู่กับพระเจ้าทันใจ


IMG_9184.JPG


ภาพที่ ๖


พ.ศ.๒๔๓๕ พ่อเลี้ยงหม่องจันโอง แม่เลี้ยงหมุก และเจ้าหลวงนรนันท์ชัยชวลิต เจ้าผู้ครองลำปางที่ ๒๓ ได้ร่วมกันบูรณะเจดีย์ อุโบสถ สถูปครูบามหาป่า สถูปแม่ธรณี ดังปรากฏอยู่


IMG_9185.jpg


ภาพที่ ๗


พ.ศ.๒๔๘๐ พ่อเลี้ยงต่าอู (พนาสิทธิ์) แม่เลี้ยงเต่า จันทรวิโรจน์ ได้มากราบบนพระเจ้าทันใจ ขอให้กิจการทำไม้สักที่เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ประสบผลสำเร็จ


IMG_9186.JPG


ภาพที่ ๘


ด้วยอำนาจบารมีพระเจ้าทันใจ ดลบันดาลให้ฝนตกหนัก น้ำป่าหลากไหล นำไม้สักล่องน้ำออกจากป่าได้สำเร็จ


IMG_9196.JPG


ภาพที่ ๙


พ.ศ.๒๔๙๑ พ่อเลี้ยงต่าอู แม่เลี้ยงเต่า ได้ถวายแก้บน โดยสร้างวิหาร ศาลาบาตร กำแพงรอบวัด กุฏิ และอื่นๆ สิ้นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทำบุญฉลองปี ๒๔๘๒ (สิ่งก่อสร้างทั้งหมดยังปรากฏอยู่)


IMG_9190.JPG


ภาพที่ ๑๐


พระเจ้าทันใจ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของไทย มีสาธุชนมากราบไหว้ขอบุตร ขอโชคลาภ ขอความสุข ความเจริญ ตลอดถึงขอพรต่างๆ และมีงานนมัสการเดือน ๕ เหนือ (๓ ใต้) ขึ้น ๘ ค่ำ เป็นประจำตลอดมา


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:24 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9036.JPGจุดธูป เทียน ถวายดอกไม้ ลูกแก้วจักรพรรดิ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และขอโมทนาบุญกับผู้สร้าง ผู้บูรณะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในบุญกุศล ณ สถานที่แห่งนี้ทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้ ณ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาสืบต่อไปจน ๕๐๐๐ ปี ค่ะ สาธุ สาธุIMG_8957.JPGIMG_9041.jpgเดี๋ยวเรามากราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระเจ้าทันใจ พร้อมกันเลยนะคะ

คำไหว้พระบรมธาตุเจ้าทันใจ
(นะโม ๓ จบ) อิมัง สีฆะมะโนยะธาตุเจติยัง อิมัสมิง ฐาเน สุปะติฏฐิตังสุปปะภาวิตังอันโตพุทธะเกสะธาตุนิธานิกัง เทวะมะนุสเสหิ สะคาระเวนะ อะภิปูชิตัง อะหังวันทามิ สัพพะโส เอตัญจะโข สักการัสสานิสังเสนะ นิจจัง กาลังสุขะวัฑฒะนะโสตถี ภะวันตุ เม ฯ

ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเสียสละสั่งสมบารมีนับชาติมิถ้วน ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ประกาศธรรมนำเวไนยสัตว์ออกจากสังสารวัฏ พร้อมกราบพระธรรม  และพระอริยสงฆ์ ขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพาน แม้ต้องเกิดในทิพย์จุติใดๆ ขอเกิดภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา ได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดี ได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร ห่างไกลจากพาล มีโอกาสฟังธรรมประพฤติธรรม จนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ ตามส่งชาตินี้และชาติต่อๆไป จนถึงพระนิพพานในกาลอันควรเทอญ กรรมใดๆ ที่ล่วงเกินต่อพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายในอดีตชาติก็ตามปัจจุบันชาติก็ตาม กราบขออโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น ขออุทิศกุศลผลบุญให้แด่ท่านผู้มีพระคุณ ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร ตลอดจนท่านที่ขวนขวายในกิจที่ชอบในการดำรงรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติ  พระพุทธศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ทั้งที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์ ขอให้ท่านทั้งหลายดังกล่าวนามมานั้นจงประสบแต่ความดี ปราศจากความทุกข์และมีความสุขฯ ทั่วกันทุกท่านเทอญบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:31 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9156.JPGวิหารพระเจ้าทันใจ วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะ


ประวัติวิหารพระเจ้าทันใจ


ศุภมัสดุพระพุทธศาสนากาลล่วงแล้วได้ ๒๕๓๘ พรรษา วิหารพระเจ้าทันใจซึ่งพ่อเลี้ยงพนาสิทธิ์ แม่เลี้ยงเต่า จันทรวิโรจน์ สร้างมาตั้งแต่พ.ศ.๒๔๘๒ ได้ชำรุดลง พระครูพุทธิธรรมโสภิต เจ้าอาวาส พร้อมด้วยลูกหลานในตระกูลจันทรวิโรจน์ คือ นายนิกร จันทรวิโรจน์ , นางจิตรกุล วิริยะศิริ (จันทรวิโรจน์) นางอรุณ กัมปนาทแสนยากร (จันทรวิโรจน์) นายวิวัฒน์ จันทรวิโรจน์ และทายาทจากครอบครัวพี่ , น้องๆ เหล่านี้ที่เสียชีวิตไปแล้วคือครอบครัวนางโสพัส จันทรวิโรจน์ , ครอบครัวรัศมี จันทรวิโรจน์ , ครอบครัวบุญเทียม จันทรวิโรจน์ , ครอบครัวนางทองอ่อน จันทรวิโรจน์ , ครอบครัวนายทวีศักดิ์ จันทรวิโรจน์

ได้บูรณะวิหารครั้งใหญ่ โดยมุงหลังคาด้วยกระเบื้องใหม่ ฉาบฝาผนัง ซุ้ม ประตูหน้าต่าง ฐานและบันไดใหม่ ติดกระจกหน้าบัน เสาหน้าหลังใหม่ แกะสลักบานประตู บานหน้าต่าง เป็นภาพพระเวสสันดร พระมาลัย ประวัติวัด ปูกระเบื้องพื้น บันไดหน้าหลัง พร้อมกับทาสีใหม่ขึ้นทั้งหลัง งานบูรณะครั้งนี้ได้สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ สิ้นเงิน ๑,๐๙๙,๙๙๙ บาท ได้ทำบุญฉลองพร้อมศาลาบำเพ็ญบุญ วิหารกัจจานะ ระฆัง บานประตู รางรินน้ำกุฏิ เมื่อวันที่ ๑-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ การบูรณะครั้งนี้สลาแดง จ.ลำพูน สลาเสริม แก้วธรรมไชย จ.ลำปาง เป็นหัวหน้าทำ พร้อมพวกสลาทั้งหลาย


IMG_9228.JPGIMG_9225.JPGIMG_9245.JPG


มณฑปหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ ประดิษฐานภายใน วิหารพระเจ้าทันใจ วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะIMG_9205.JPG


IMG_9219.JPGIMG_9215.JPGหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ ประดิษฐานภายใน วิหารพระเจ้าทันใจ วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะ


คำไหว้พระเจ้าทันใจ
(นะโม ๓ หน แล้วว่า ๓ จบ)  
ตะมะหัง  ขิปปะจิตตะ  พุทธัง  อะภิปูชะยามิ  
ตะมะหัง  ขิปปะจิตตะ  พุทธัง  เม สิ  ระสา  อะภิปูชะยามิ  
ขิปปะจิตตะ  พุทธานุภาเวนะ  สะทา  โสตถี  ภะวะตุเม   
ขิปปะจิตตะ  พุทธานุภาเวนะ  สะทา  มะหาลาโภ  ภาวะตุเม   
ขิปปะจิตตะ  พุทธานุภาเวนะ  สะทามะหายะโส  ภาวะตุเมบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

รูปภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภายใน วิหารพระเจ้าทันใจ วัดพระเจ้าทันใจIMG_9249.JPG๑. ด้านบน คือ พุทธประวัติสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน

๒. ด้านล่าง คือ รูปสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี วัดระฆัง กรุงเทพฯ


IMG_9234.JPG๑. ด้านซ้าย คือ พระภิกษุเจ้าเกษม ณ ลำปาง อายุ ๘๘ พรรษา ๖๔ (ครูบาเจ้าเกษม เขมโก ณ ลำปาง) อริยสงฆ์แห่งล้านนาไทย

๒. ด้านขวา คือ พระภิกษุศรีวิไชย อายุ ๖๐ พรรษา ๔๐ (ครูบาศรีวิไชย (ฟ้าร้อง) สิริวิชโย) ตนบุญแห่งล้านนาไทย วัดบ้านปาง จ.ลำพูน มรณภาพ ๒๔๘๒IMG_9237.JPG


๑. ด้านซ้าย คือ พระครูศีลคันธวงศ์ อายุ ๗๖ พรรษา ๕๐ มรณะภาพ ๒๕๑๐ (ครูบาลัว คันธวังโส-สิทธิชุม) อดีตจร.วัดเจดีย์ซาว อาจารย์ของ จร.พทธ.

๒. ด้านขวา คือ พระเกสรปัญโญ (ครูบามหาป่า เกสรปัญโญ วัดไหล่หิน กค.) พระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรม เคยบูรณะ พระเจ้าทันใจ พ.ศ.๒๒๗๒


IMG_9251.JPG๑. ด้านซ้าย คือ พระอาโนชัย ธรรมจินดามุนี วัดปงสนุกเหนือ ครูบาโน (เครือจินจ๋อย) เจ้าคณะจังหวัดลำปางรูปแรก อายุ ๘๕ พรรษา ๖๕ พระมหาเถระนักปราชญ์ ผู้เป็นครูเมืองละกอน มรณะ ๒๔๕๔

๒. ด้านขวา คือ พระภิกษุครูบานันตา นันโท อายุ ๙๐ พรรษา ๗๖ (ครูบานันตา นันโท) วัดทุ่งม่านใต้ ลำปาง พระมหาเถระผู้เป็นนักบุญ นักพัฒนาในอดีต มรณะ ๒๕๐๓


IMG_9201.JPG


๑. ด้านซ้าย คือ พระเจ้าอนันตยศ รามะวงศ์ พงศ์นรินทร์ปิ่นธานี เขลางค์รัตนา (อินทรเกิงกร) ปฐมกษัตริย์แห่งเขลางค์นคร เมื่อ พ.ศ.๑๒๓๑-๑๒๓๙ สันนิษฐานว่าพระองค์ทรงสร้างวัดพระเจ้าทันใจเป็นแบบอรัญญวาสี

๒. ตรงกลาง คือ เจ้าหลวงสุริยะจางวาง (เจ้าคำป้อ) เจ้าผู้ครองนครลำปาง เป็นประธานร่วมกับครูบาอาโนชัยฯ สร้างวิหารวัดพระเจ้าทันใจ เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๖ (ถูกรื้อเมื่อพ.ศ.๒๔๘๐)

๓. ด้านขวา คือ เจ้าหลวงนรนันท์ ไชยชวลิต (เจ้าน้อยธนัญไชย) เจ้าผู้ครองนครลำปาง เป็นประธานร่วมกับครูบาอาโนชัยฯ พ่อเลี้ยงหม่องขันโอง (ต้นตระกูลจันทรวิโรจน์) ปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจ้าทันใจ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕


IMG_9202.JPG๑. ด้านซ้าย คือ พ่อเลี้ยงพนาสิทธิ์ (ต่าอู) จันทรวิโรจน์ อายุ ๕๒ ปี มรณะ ๒๔๘๘

๒. ตรงกลาง คือ แม่เลี้ยงเต่า จันทรวิโรจน์ (ภรรยา) อายุ ๖๑ ปี มรณะ ๒๕๐๒ มหาอุบาสก – อุบาสิกา ผู้ใจบุญแห่งลำปาง ผู้สร้างวิหาร กำแพง กุฏิ ศาลาบาตร โรงครัว และอื่นๆ ถวายแก้บนพระเจ้าทันใจ เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒ สิ้นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  

๓. ด้านขวา คือ พ่อเลี้ยงนิกร (โก่กร) อายุ ๙๐ ปี มรณะ ๒๕๕๑ ผู้เป็นบุตรชาย พร้อมด้วยแม่เลี้ยงอรุณฯ ได้นำลูก หลาน เหลน ในตระกูลฯ มาบูรณปฏิสังขรณ์วิหารพระเจ้าทันใจครั้งใหญ่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ สิ้นเงิน ๑,๐๙๙,๙๙๙ บาท


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:42 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9165.JPGอุโบสถ วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะ


IMG_9152.JPG


สถูปอัฐิพระครูบามหาป่าเกสรปัญโญ วัดไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ได้มาบูรณะวัดพระเจ้าทันใจ เมื่อ พ.ศ.๒๒๗๒ ต่อมาพระอธิการบุญมา สุภทฺโท เจ้าอาวาส ได้ก่อสถูปครอบของเดิม เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ สูง ๑.๕๐ เมตร พอถึง พ.ศ.๒๕๓๔ พระครูพุทธิธรรมโสภิต เจ้าอาวาสได้บูรณะ สูงขึ้น ๒.๘๔ เมตร เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ เพื่อเป็นอนุสรณ์กตัญญูรำลึงถึงพระมหาเถระรูปนี้ตลอดไป ที่ท่านได้มีคุณูปการต่อวัดมาตั้งแต่อดีตค่ะIMG_9126.JPGIMG_9132.JPGIMG_9023.JPGสถูปพระแม่ธรณี วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะ


IMG_9055.JPG


วิหารพระมหากัจจายนเถระ วัดพระเจ้าทันใจ สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๙ สิ้นเงิน ๔๐,๑๘๗ บาท ค่ะ


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:45 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9024.JPGIMG_9103.JPGIMG_9150.JPGศาลาบาตร วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะIMG_9098.JPGIMG_9096.JPGIMG_9089.JPGIMG_9145.JPGIMG_9095.JPGพระพุทธรูป ประดิษฐานภายใน ศาลาบาตร วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะ


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-6-6 02:48 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9120.jpgรูปเหมือนหลวงปู่ทวด ประดิษฐานภายใน ศาลาบาตร วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะ


IMG_9110.JPGรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี ประดิษฐานภายใน ศาลาบาตร วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะ


IMG_9124.JPGรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน ประดิษฐานภายใน ศาลาบาตร วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะ


IMG_9112.JPGรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ประดิษฐานภายใน ศาลาบาตร วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะ


IMG_9115.JPGรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก ประดิษฐานภายใน ศาลาบาตร วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะ


IMG_9117.JPGรูปเหมือนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ประดิษฐานภายใน ศาลาบาตร วัดพระเจ้าทันใจ ค่ะบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2023-12-3 02:03 , Processed in 0.084063 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.