แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 9952|ตอบ: 19
go

วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ ม.๔ ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-12-13 00:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0382.2.JPGวัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ

ม.๔ ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน

[รอยพระพุทธบาท , รอยพระพุทธหัตถ์ ,

แท่นแสดงธรรมพระพุทธเจ้า , พระบรมธาตุเจดีย์

รอยพระบาทพระอานนท์เถระ , รอยพระบาทพระเจ้าอโศกมหาราช]

----------------------


(แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2566)


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-12-13 00:21 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0860.JPGการเดินทางไปวัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๖ (สายลี้-ลำพูน) เข้าเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ผ่านอำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง จนถึงอำเภอลี้ ระยะทาง ๑๐๕ กิโลเมตร


เลี้ยวเข้าแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๗ (ลี้-ก้อ) จนถึงกิโลเมตรที่ ๑๖ จะเห็นป้ายชี้ทางเข้าพระพุทธบาทดอยถ้ำ อยู่ตรงข้ามกับวัดพระพุทธบาทผาผึ้ง ให้เลี้ยวแยกขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท ลพ.๔๐๓๘ ไปอีก ๑๓.๙ กิโลเมตร ถึงวัดพระพุทธบาทดอยถ้ำIMG_9917.JPGIMG_9922.JPGทางเข้า วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำIMG_9927.JPGIMG_9929.JPGทางขึ้น วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ

เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ระยะทาง ๑ กิโลเมตร สร้างโดย พระป่านิกร ชยฺยเสโน วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย อ.สามเงา จ.ตาก (ศิษย์พระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา) พร้อมศิษยานุศิษย์ สร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

เริ่มสร้างถนน เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๓ และเปิดป้ายถนนขึ้นวัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมี พระป่านิกร ชัยยะเสโน เป็นประธาน พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน


IMG_9937.JPGIMG_9940.JPGประตูทางเข้า วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_9941.JPGถนนทางขึ้น วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ

เป็นถนนคอนกรีต สร้างโดย พระป่านิกร ชยฺยเสโน วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย พร้อมศิษยานุศิษย์ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๔๔


IMG_9944.JPGป้ายวัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_9945.JPGวัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ ตั้งอยู่ที่บ้านแม่กองวะ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

" ยินดีต้อนรับพุทธศาสนิกชนทุกท่าน "
IMG_0006.JPGป้าย "ด้วยวาสนาบุญพามาตามรอยพระครูบาเจ้าวงศ์" วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-12-13 00:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9965.JPGภาพบรรยากาศดอยถ้ำ วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_0008.1.JPGIMG_0456.JPGปูชนียสถานปูชนียวัตถุวัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ

๑. รอยพระพุทธบาท
๒. รอยพระพุทธหัตถ์
๓. พระแท่นผาเอียง (แท่นแสดงธรรมพระพุทธเจ้า)
๔. สถูปพระธาตุปฐมมงคลสามสิบแปด
๕. พระธาตุพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
๖. ธาตุมหาเถระรอยพระอานนท์
๗. รอยพระบาทพระเจ้าอโศกมหาราช
๘. พระธาตุทันใจ
๙. พระธาตุนกยูงคำ
๑๐. เจดีย์ตรัสรู้
๑๑. วิหารสมเด็จพระมหามุนี
๑๒. วิหารพระพุทธปรินิพพาน
๑๓. สมเด็จพระศรีศากยมุนี
๑๔. พระสัพพัญญูพระพุทธเจ้า
๑๕. หอพระยืน
๑๖. หอพระไตรปิฎก (หอธรรม)
๑๗. วิหารหลวงปู่ทวด
๑๘. เสาอโศก
๑๙. ศาลาประสูติ

๒๐. ศาลาห้าครูบา
๒๑. ศาลาชัยยะเสน
๒๒. กุฏิสงฆ์
๒๓. โรงครัว


IMG_0003.JPGIMG_0010.JPGบันไดทางขึ้น วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_0020.JPGIMG_0021.JPGIMG_0457.JPGสมเด็จพระศรีศากยมุนี วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ

สร้างโดย พระป่านิกร ชยฺยเสโน วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย เป็นประธาน พร้อมศิษยานุศิษย์ ทำพิธีหล่อพระ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕ เวลา ๑๑.๕๕ น.

วางศิลาฤกษ์ทำฐานพระ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เหนือ เวลา ๑๑.๓๐ น. อัญเชิญองค์พระขึ้นประดิษฐานบนแท่น เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๕ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑๐ เหนือ เวลา ๑๐.๕๐ น.


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-12-13 00:42 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0023.JPG


IMG_0011.JPG


IMG_0024.JPGศาลาห้าครูบา วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


สร้างโดย พระป่านิกร ชยฺยเสโน วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย เป็นประธาน พร้อมศิษยานุศิษย์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๔IMG_9986.JPGรูปภาพ ๕ ครูบา วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


๑. พระครูบาเจ้าชัยยะลังก๋า อรัญญาวาสีมหาเถระ (วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย อ.สามเงา จ.ตาก)


๒. พระครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย (วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน)


๓. พระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี (วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน)


๔. พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมฺา พฺรหฺมจกฺโก หรือพระครูบาเจ้าพรหมจักร) (วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน)


๕. พระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา (วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน)IMG_0017.JPGจิตรกรรมฝาผนังภาพพระครูบาเจ้าชัยยะลังก๋า อรัญญาวาสีมหาเถระ (วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย อ.สามเงา จ.ตาก)


รูปเหมือนพระเดชพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการ (ปาน โสนันโท) (วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา) และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร, หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) (วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี) ประดิษฐานภายในศาลาห้าครูบา วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_0016.JPGจิตรกรรมฝาผนังภาพพระครูบาเจ้าศรีวิชัย (
วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน) ภายในศาลาห้าครูบา วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_0015.JPGจิตรกรรมฝาผนังภาพพระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี (วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน)
ภายในศาลาห้าครูบา วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_0014.JPGจิตรกรรมฝาผนังภาพ
พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมฺา พฺรหฺมจกฺโก) (วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน) ภายในศาลาห้าครูบา วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_0013.JPGจิตรกรรมฝาผนังภาพพระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา (วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน)
ภายในศาลาห้าครูบา วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-12-13 00:50 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0026.JPGวิหารสมเด็จพระมหามุนี วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


สร้างโดย พระป่านิกร ชยฺยเสโน วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย เป็นประธาน พร้อมศิษยานุศิษย์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗IMG_0030.JPGIMG_0032.JPGสมเด็จพระมหามุนี
ประดิษฐานภายในวิหารสมเด็จพระมหามุนี วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ

สร้างโดย พระป่านิกร ชยฺยเสโน วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย เป็นประธาน พร้อมศิษยานุศิษย์ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๒


IMG_0101.JPGIMG_0098.JPGพระพุทธรูปหินอ่อน ศิลปะพม่า ประดิษฐานภายในวิหารสมเด็จพระมหามุนี วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_0103.JPGพระพุทธรูปปางเรือนแก้ว
ประดิษฐานภายในวิหารสมเด็จพระมหามุนี วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_0100.JPGรูปพระสีวลีเถระ ประดิษฐานภายในวิหารสมเด็จพระมหามุนี วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_0095.JPGรูปพระอุปคุตเถระ ประดิษฐานภายในวิหารสมเด็จพระมหามุนี วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_0096.JPGศิลาจารึก ภายในวิหารสมเด็จพระมหามุนี วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-12-13 00:55 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0043.JPGหอพระไตรปิฎก (หอธรรม) วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ

สร้างโดย พระป่านิกร ชยฺยเสโน วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย เป็นประธาน พร้อมศิษยานุศิษย์ เริ่มสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๓ โดยสร้างหอพระไตรปิฎก ๒ ชั้น คือ ชั้นบนบรรจุพระไตรปิฎก ภาษาล้านนา และชั้นล่างบรรจุพระไตรปิฎก ภาษาไทย


IMG_0046.JPGประวัติการสร้างหอพระไตรปิฎก วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


...นโม พุทฺธสฺส ในปีจุลศักราชได้ ๑๓๖๒ ศาสนาพระโคตมพุทธเจ้าเข้านิพพานไปแล้ว ๒๕๔๓ ปี ศรัทธาพระป่านิกร ชัยยะเสโน พร้อมด้วยอันเตวะศิษย์และศรัทธาบ้านโฮ่งสมบูรณ์ บ้านแพะบุญเรือง และศรัทธานานาทิศสะ ได้สร้างหอมณเฑียรเก็บพระธรรม เดือน ๙ ดับไปได้ ๖ ค่ำ ก่ำว่าวันผัด (วันพฤหัสบดี) นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ...

-------------------


(แหล่งอ้างอิงข้อมูล : ป้ายข้อความประวัติบนผนังด้านนอก หอพระไตรปิฎก วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ)


IMG_0053.JPGวิหารพระพุทธปรินิพพาน วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ

สร้างโดย พระป่านิกร ชยฺยเสโน วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย เป็นประธาน พร้อมศิษยานุศิษย์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๓


IMG_0073.JPGIMG_0082.JPGIMG_0086.JPGIMG_0076.JPGพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (ปางปรินิพพาน) ประดิษฐานภายในวิหารพระพุทธปรินิพพาน วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_0079.JPGรูปพระอานนท์เถระ จำลองตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ประดิษฐานภายในวิหารพระพุทธปรินิพพาน วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_0078.JPGจิตรกรรมฝาผนังภาพพญามารมานิมนต์พระพุทธเจ้าเข้านิพพาน
ภายในวิหารพระพุทธปรินิพพาน วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ

"พระพุทธเจ้าตรัสปัญหาแก่พระมหาอานนท์ว่า วิหารรดํ่าปั่มชะราจะซ่อมแซมเอาหรือว่าจะรื้อทำใหม่ พระอานนท์ตอบว่า ถอนทำใหม่ พญามารนิมนต์ถึง ๓ ครั้ง พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร เมื่อวันอาทิตย์ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะเส็ง ว่านับแต่นี้ไป ๓ เดือน พระตถาคตจักปรินิพพาน"


IMG_0077.JPGจิตรกรรมฝาผนังภาพพระพุทธเจ้าทรงฉันเนื้อสุกรเบื่อ พระฤาษีเอายามาถวาย พระพุทธเจ้าไม่ฉัน เสด็จเหาะออกจากปล่องถ้ำไปนิพพานที่เมืองกุสินารา ภายในวิหารพระพุทธปรินิพพาน วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-12-13 01:03 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0048.JPGเจดีย์ตรัสรู้ ๕ ยอด วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_0060.JPGพระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานภายในเจดีย์ตรัสรู้ วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำIMG_0111.JPGIMG_0108.JPGวิหารหลวงปู่ทวด วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ

สร้างโดย พระป่านิกร ชยฺยเสโน วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย เป็นประธาน พร้อมศิษยานุศิษย์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖


IMG_0116.JPGรูปเหมือนหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด (วัดช้างให้ จ.ปัตตานี) ประดิษฐานภายในวิหารหลวงปู่ทวด วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_0065.JPGIMG_0088.JPGกุฏิสงฆ์ วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ

ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๗) วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ เป็นวัดร้าง ไม่มีพระภิกษุประจำดูแล


IMG_0113.JPGIMG_0106.JPGโรงครัว วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ

สร้างโดย พระป่านิกร ชยฺยเสโน วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย เป็นประธาน พร้อมศิษยานุศิษย์ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๓


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-12-13 01:15 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0124.JPGIMG_0128.JPGพระธาตุนกยูงคำ พระบาทตีนนก วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


สร้างโดย พระป่านิกร ชยฺยเสโน วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย เป็นประธาน พร้อมศิษยานุศิษย์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗


IMG_0154.JPGIMG_0148.JPGหอพระยืน วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ

ประดับด้วยสัปทนทั้งสี่ทิศ สร้างโดย พระป่านิกร ชยฺยเสโน วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย เป็นประธาน พร้อมศิษยานุศิษย์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓


IMG_0151.JPGพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ประดิษฐานภายในหอพระยืน วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ

สร้างถวายเป็นพุทธบูชาโดย คุณเฮ่จิว แซ่ลิ้ม และโพธารามสโตร์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒


IMG_0161.JPGIMG_0159.JPGพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ

สร้างโดย พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร (หลวงพ่อโอ) (วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-12-13 01:16 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0133.JPGIMG_0156.JPGบันไดทางขึ้นบนดอยถ้ำ วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_0123.JPGรูปปั้นสิงห์คู่ ประดับบันไดทางขึ้นบนดอยถ้ำ วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_0137.JPGซุ้มประตูทางขึ้นบนดอยถ้ำ วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_0140.JPGบันไดนาคทางขึ้นบนดอยถ้ำ วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ

ความยาว ๒๐๐ เมตร จัดสร้างโดย พระป่านิกร ชัยยะเสโน และผู้บริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้างพญานาค ศรัทธา บริษัท ช.แหลมทองโปรดักส์ จำกัด คุณทวนชัย-คุณธนนันท์ ศิริตันติธรรม และครอบครัว จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ถวายเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖


IMG_0142.JPGIMG_0146.JPGรูปปั้นพระฤาษีตาไฟ ผู้รักษาพระพุทธบาทดอยถ้ำ วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


IMG_0155.JPGป้ายประกาศห้ามตั้งแต่ซุ้มประตู ก่อนขึ้นบนดอยถ้ำ วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ

๑. ห้าม  ทรงเจ้าเข้าผี
๒. ห้าม  นำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ามากิน
๓. ห้าม  นำสุรายาเมาทุกชนิดขึ้นมา  
๔. ห้าม  นำหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆIMG_0167.JPGพระพุทธรูปปางสมาธิ และรูปปั้นพระฤาษีดอยถ้ำ ประดิษฐานบนหินผาด้านข้างบันไดทางขึ้นบนดอยถ้ำ วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2014-12-13 01:25 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0239.JPGIMG_0452.JPGมณฑปพญาธรรมมิกราชป๋าระมี ๓๐ ตั้ส วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ

สร้างโดย พระป่านิกร ชยฺยเสโน วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย เป็นประธาน พร้อมศิษยานุศิษย์ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒


IMG_0180.JPGIMG_0194.JPGประวัติการสร้างมณฑปพญาธรรมมิกราชป๋าระมี ๓๐ ตั้ส

วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


มณฑปเก้ายอด
วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำหลังนี้ หมายมีสมณศรัทธาพระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา และพระป่านิกร ชัยยะเสโน พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์และศรัทธาบ้านโฮ่งสมบูรณ์ บ้านแพะบุญเรืองก๋องวะ และศรัทธาพุทธศาสนิกชนนานาทิศสะ อัฐทิศสา ได้พร้อมใจกันสร้าง เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พุทธศาสนาล่วงมาได้ ๒๕๔๒ พระวัสสา เป็นเดือน ๔ เหนือ แรม ๑๐ ค่ำ จุลศักราชว่าได้ ๑๓๖๑ ตั๋วปี๋ยี  

ได้น้อมถวายหยาดน้ำเป็นตาน เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน เป็นเดือน ๑๐ ออก ๘ ค่ำ พ่ำว่าได้วันจันทร์ปี๋สง้า พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าล่วงมาได้ ๒๕๔๕ พระวัสสา ป๋าย ๒ เดือน ๘ วัน พระพุทธศาสนายังตั้งอยู่ ๒๔๕๕ พระวัสสา กับ ๙ เดือน ๒๒ วัน พระพุทธศาสนาจะครบ ๕๐๐๐ พระวัสสาเจ้าบริบูรณ์


ผู้ข้าทั้งหลายขอผาถนา เอาพระนิพพานเจ้าเป็นยอดจิ่มเตอะ สาธุ

สิ้นทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง ๑,๘๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทเจ็ดพันบาท)


--------------------


(แหล่งอ้างอิงข้อมูล : ป้ายประวัติมณฑปพญาธรรมมิกราชป๋าระมี ๓๐ ตั้ส วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ)IMG_0196.JPGIMG_0199.JPGพระประธานและพระพุทธรูปต่างๆ ประดิษฐานภายในมณฑปพญาธรรมมิกราชป๋าระมี ๓๐ ตั้ส วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2024-2-25 09:01 , Processed in 0.286100 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.