แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 1781|ตอบ: 0
go

‪แนะนำเทวดากำลังหมดบุญให้ปฏิบัติธรรม

Rank: 1

มารน้อย โพสต์เมื่อ 2015-12-16 20:22 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
4.jpg

9 |$ g; R* A* P+ \+ z' R2 ^ธรรมะหากใครปฏิบัติก็มีแต่ความสุข ความเจริญ ให้ผลในทางดีทั้งทางโลกมนุษย์ และโลกทิพย์ ไม่ว่าจะส่งผลช้าหรือส่งผลเร็ว ก็ส่งผลในทางที่ดีทั้งนั้น ในทางโลกมนุษย์แล้วนั้น หลายๆคนอาจจะมองว่าธรรมะ หากใครนำมาปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของคนแก่บ้างหละ เชยบ้างหละ แต่ในทางโลกทิพย์แล้วนั้นใครปฏิบัติธรรมถือว่าสร้างกรรมดีมีผลในทันที จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ไม่เว้นแม้แต่เทวดา ที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าทางธรรมเช่นกัน
$ H1 r6 R0 L& E9 c+ Nดังเรื่องราวที่ผมจะเล่าประสบการณ์การใช้บุญให้ฟังกันนะครับ
6 j  x( C# r# H  M- [3 @3 @วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ในเวลาพักเที่ยงจากการทำงานเมื่อผมรับประทานอาหารเสร็จ ก็เตรียมตัวพักผ่อนเพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงบ่ายต่อไป ผมรู้สึกสัมผัสกับพลังจิตอะไรบางอย่าง ซึ่งเป็นพลังที่เย็นสบาย ไม่หนัก มาสัมผัสเบาๆ แต่แฝงด้วยพลังที่มั่นคง ทำให้ผมทราบทันทีว่าท่านต้องไม่ใช่จิตวิญญาณที่อยู่ภพภูมิต่ำๆแน่ๆ ผมจึงเดินกลับที่พัก เพื่อผมจะทราบว่า ท่านประสงค์ส่ิงใด เมื่อถึงที่พักแล้ว จึงกำหนดจิตเพื่อสื่อสารกับท่าน จิตที่นิ่งกลับนิ่งยิ่งขึ้นเมื่อสัมผัสกับพลังของท่าน การสนทนาจึงได้เริ่มต้นขึ้น
6 \9 ~3 t, b2 S" dผม : สวัสดีครับ ท่านประสงค์สิ่งใดที่พอจะให้ผมช่วยได้1 H5 z/ {0 A3 }/ E: s$ W
เทวดา : ยินดีที่ได้พบ: j: o, ^6 q: b% a4 j8 A
ผม : ยินดีเช่นกันครับ
: R. s% m2 X" U* e/ xเทวดา : เรามีข้อธรรมอยากจะถามสักนิด ท่านช่วยเราหน่อยได้ไหม0 A6 D/ j) u$ ^0 H2 O  r! u5 Q
ผม : หากผมช่วยได้ ก็ยินดีช่วยครับ
% B& P* I' R! A5 o1 M8 P* Sเทวดา : เรามีข้อสงสัยว่าเทวดาสามารถหลุดพ้นสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นได้หรือไม่
& z( {+ ]& d& m# E5 Qผม : ได้สิครับ; Z& E( k% L$ D* f& Q7 ?
เทวดา : แล้วจะทำเช่นไร
1 s, ?: Z( V9 k0 g7 a0 n( Z) F% r) ~ผม : ท่านจะลองภูมิผมหรอครับ หรือมีสิ่งอื่น
, E2 S: A1 ~0 I0 @) ~2 i5 Xเทวดา : มิใช่เลย เราขออภัย ลืมบอกไปว่าเรากำลังหมดบุญ แต่เรายังไม่อยากมาเกิดยังเมืองมนุษย์ในเวลานี้ เพราะโลกมนุษย์เต็มไปด้วยความเสื่อม มนุษย์ขาดซึ่งศีลธรรม เราจึงยังไม่อยากมาเกิดในตอนนี้ จึงมีผู้แนะนำว่าให้มาหาท่าน เราจึงมาหา ขออภัยในความเข้าใจผิด+ S' h# n3 |% ?; m5 S# Q% a
ผม : ผมมิได้ขุ่นเคืองแต่อย่างใด เพียงแต่ว่าสงสัยเท่านั้น ต้องขออภัยเช่นกัน( x5 C5 }( ?4 O& d0 F
เทวดา : เราเข้าใจ มาสู่คำถามที่ค้างไว้ ว่าเราจะทำเช่นไร$ q+ L5 v  e4 L; Z) U0 L$ S
ผม : สิ่งแรกคือ ‪#‎บุญชั้นทาน‬ ครับ
* T' I$ K1 F  t3 d# Z0 M3 qเทวดา : เราจะทำทานได้อย่างไร ในเมื่อเราไม่มีกายเนื้อ9 t) s# i9 J9 ]" R# o2 C
ผม : ทำได้ครับ บุญชั้นทานนั้นมีหลายแบบ ซึ่งทานหมายถึงการให้ ให้ในสิ่งดี มีประโยชน์แก่ผู้รับ แล้วทานเองก็มีหลายแบบ เทวดาอย่างท่าน สิ่งที่ทำได้ก็คือ ให้ ‪#‎บุญเป็นทาน‬ สามารถทำได้โดยสละบุญของท่านให้วิญญาณที่เดือดร้อนโดยบอกว่า "ด้วยอำนาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โปรดนำบุญของข้าพเจ้าส่งถึงวิญญาณดวงนี้ด้วยเทอญ" ต่อมาก็ ‪#‎ธรรมทาน‬ โดยการ นำคำสอนของพระพุทธองค์มาบอกผู้อื่น พูดกล่าวด้วยความเคารพ พูดด้วยเจตนาดี นี่ก็คือธรรมทาน ต่อมาก็ ‪#‎อภัยทาน‬ หากท่านโกรธ อาฆาตแค้น พยาบาท สิ่งใดหรือผู้ใดให้ท่าน ให้อภัยในสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นเสีย พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรโดยพูดว่า "ข้าแต่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า หากผู้หนึ่งผู้ใดหรือใครก็ตามที่กระทำกรรมกับข้าพเจ้าไว้ด้วยทางกาย วาจา ใจ ไม่ว่าภพใด ภูมิใด ชาติใดก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมต่อเขาผู้นั้น ขอให้เขาผู้นั้นพบแต่ความสุขความเจริญ ขอพระรัตนไตร ทรงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุ" แต่ต้องทำด้วยความจริงใจนะ แล้วท่านจะหลุดพ้นจากความพยาบาท ท่านจะพบแต่ความสุข ความเจริญ
" d% _" Z/ `$ C2 C% L/ }6 \$ zเทวดา : สาธุ แล้วมีข้อธรรมอื่นอีกไหม
2 ]0 h0 ~0 B- Z& lผม : มีครับ เป็น ‪#‎บุญชั้นศีล‬ ซึ่งบุญชั้นศีลนี่ท่านเป็นเทวดาทำได้อยู่แล้ว8 N& K& |- N- N1 v( L
เทวดา : เราจะทำได้อย่างไร. U. C; \8 M! I6 l7 Q. {
ผม : ก็ท่านเป็นเทวดา ท่านไปฆ่าใครหรือทำร้ายใครหรือไม่  S/ I/ i# n8 _/ i5 b
เทวดา : ไม่เคย" G# a! Y) X. R# t6 A- q- c
ผม : ท่านเคยไปลักขโมยผู้ใดหรือไม่
+ X% V' k) P2 f( \7 uเทวดา : ไม่เคย
, w, M5 `, F! T( p! X0 x0 u. G6 Q* z. pผม : ท่านเคยผิดลูกผิดเมียใครหรือไม่& r! Q  K$ ^2 O$ n3 b! B1 U  [
เทวดา : ไม่เคย; X2 H9 o* A5 [
ผม : ท่านเคยโกหก หรือพูดไม่ดีทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือไม่
& f) T9 l+ y! h, r5 @2 fเทวดา : ไม่เคย
" }2 Q( v5 W, Qผม : แล้วท่านเคยดื่มสุรา น้ำจันทร์ จนขาดสติ หรือไม่0 k0 |  ^1 s: s
เทวดา : ไม่เคยเลย4 \0 L! C  s* C3 J# w, a5 i  d
ผม : ก็นี่อย่างไรหละคือศีล 5 ส่วนศีลที่สูงๆขึ้นกว่านี้ก็ยังมีอีก ท่านลองศึกษาดู การรักษาศีลของท่านให้ระลึกถึงคุณพระรัตนไตร โดยอธิษฐานว่า "ข้าแต่องค์พระรัตนไตร ซึ่งประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอรักษา ขอยึดมั่นต่อศีลธรรม ขอบารมีของพระรัตนไตรโปรดปกปักรักษาข้าพเจ้าด้วยเทอญ" ให้ท่านลองทำดู
* _0 k9 `/ H! D" Y: ~เทวดา : สาธุ เราจะทำ แล้วยังมีอีกไหม ดีจังที่ได้สนทนากับท่าน5 i. R9 W- S1 ?3 I
ผม : มีครับ ก็ ‪#‎บุญภาวนา‬ สิ่งนี้ไม่ยากเลย การภาวนา ก็คือการสวดมนต์ ไม่ว่าสวดมนต์บทใดก็ได้อนิสงค์เช่นเดียวกัน หากท่านไม่รู้จะสวดมนต์บทใด ก็ให้ท่านกล่าวว่า " ข้าพเจ้าขอระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ พุทธโธ ธรรมโม สังโฆ พุทธโธ ธรรมโม สังโฆ ........" ไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะพอใจ
: l% J- @& @( b2 T: c: P8 jเทวดา : สาธุ ง่ายดีแฮะ
3 w1 s) n% W& {$ O. B' Bผม : ก็สิ่งง่ายๆนี่แหละที่คนมองข้าม ไปมองอะไรก็ไม่รู้ให้ยากให้ลำบาก 6 y( S) D6 a8 k) e6 F/ L
เทวดา : จริงของท่าน แล้วมีข้อธรรมอื่นอีกไหม
$ J% f. s2 u' Z* j. Zผม : มีครับ ‪#‎บุญชั้นสมาธิ‬ เป็นบุญที่ดีเป็นบุญที่เจริญ ซ้ำยังมีกุศลมาก
. V* h( ?3 T( Oเทวดา : แล้วเราจะทำได้อย่างไร9 [+ D/ m+ F6 _
ผม : ท่านจำคำภาวนาที่ผมบอกได้ใช่ไหมครับ4 f' u) q: {- M$ ^7 I
เทวดา : ได้สิเราจำขึ้นใจเลยหละ' f, s( N9 `5 i9 v
ผม : ให้ท่านภาวนาเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ภาวนาจนกว่าจิตจะนิ่ง จิตจะจับที่คำภาวนา มีเหลือแต่คำภาวนา นี่แหละสมาธิครับ หรือให้ท่านกล่าวว่า "พุทโธ ๆๆๆ" คำเดียวก็ได้ โดยกล่าวว่า "ข้าแต่พระรัตนไตย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โปรดนำดวงจิตข้าพเจ้าให้กลายเป็นสมาธิด้วยเทอญ พุทธโธ ๆ ๆ ๆ " เพียงเท่านี้ก็เป็นการทำสมาธิแล้ว: b6 G/ L$ q  ]; d* x) c/ ]
เทวดา : สาธุ ดีจริงง่ายๆเช่นนี้เอง เราจะนำไปปฏิบัติ มิเสียเวลาจริงๆที่มาพบท่าน แล้วยังมีข้อธรรมอีกหรือไม่& }  A6 x. e& v3 R
ผม : มีครับ
- ~$ G. q2 v3 Q  c: Y6 X' Y" h. Kเทวดา : มีอีกหรอ น่าสนใจจริงๆ ไหนท่านลองกล่าวมาสิ% H3 J" d" v, h3 g
ผม : ได้สิ เขาเรียกว่าวิปัสสนา ท่านรู้จักวิปัสสนาไหม
. R0 i+ |% V. r0 [2 dเทวดา : ไม่รู้เลย ไหนท่านลองอธิบาย
- j; {( i8 O1 s# A  rผม : วิปัสสนาคือการระลึกรู้ เข้าใจในธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจกฏของธรรมชาติว่าสิ่งใดมีเกิด สิ่งนั้นมาตั้งอยู่ และดับไปในท้ายที่สุด เป็นกฏของธรรมชาติ
" I* n# @* n! \4 a# f* @เทวดา : นั้นสินะ จริงของท่าน4 s/ V0 o  _9 p( p2 p' ]
ผม : มนุษย์กับ ชาวทิพย์จะต่างกันตรงที่มนุษย์มีร่างกายหยาบ แต่เทวดาอย่างท่านไม่มี; X/ n! g1 b3 e2 e) V4 A: s, u
เทวดา : ใช่แล้ว
, |4 }7 S- b% P  a5 }' s; wผม : แต่พื้นฐานแล้วไม่ต่างกัน มนุษย์มีขันธ์ 5 ซึ่งประกอบด้วย
; x% ^- Z- k* J: Y3 V4 c) ?( ]- รูป คือธาตุที่ประกอบมาเป็นกายเนื้อนี่เอง + z- a6 v2 C1 v: H/ v; ?3 z
- เวทนา คือ ความทุกข์ ความสุข ความไม่สุขไม่ทุกข์" c, r. U1 z4 U, X
- สัญญา คือ ความจำได้หมายรู้เช่น จำว่าเราชื่ออะไร อยู่ที่ไหน : p' `8 M. a- d: q
- สังขาร คือ ความร่วงโรยของวัยเด็ก วัยกลางคน วัยชรา ความตายอย่างเทวดาก็จะมีบุญเป็นสังขาร มีมรณะ เป็นสังขาร ใช่ไหม  Y/ z8 I+ p. v$ E0 Y$ N6 O
เทวดา : ใช่
4 t; a3 W% Z  w* k7 R+ iผม : วิญญาณ คือการรับรู้สัมผัส เย็น ร้อน อ่อน แข็ง การรับรู้ว่า สิ่งนี้เป็นดี เป็นเลว แต่เทวดาจะมีข้อแตกต่างจากมนุษย์เพียงข้อเดียว ก็คือรูป แต่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยังมีอยู่ครบ ให้ท่านพิจารณาดูเถิดว่าสิ่งที่ท่านมีนี้เที่ยงหรือไม่ . V+ i8 \0 z% p$ C" t: w1 k
เทวดา : ไม่เที่ยง ไม่คงทน หากคงทนเราคงไม่มาหาท่าน
; Y3 K' v8 c: z- i6 C% q4 {ผม : จริงที่สุด ให้ท่านพิจารณาดูว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่
: g! E# k% V) g% a0 kเทวดา : เป็นเช่นนั้นจริงๆ
% ^) n8 u& \% _: s2 \% H% w" Nผม : มีข้อสงสัยอีกหรือไม่
) Y$ \' D. C5 Z. K: q" A0 rเทวดา : หมดข้อสงสัย หากมีข้อสงสัยเราจะมาหาท่านและคุยกับท่านอีก 3 H0 r0 b1 s7 _1 b3 \& U% j
ผม : ยินดี และน้อมส่งท่านกลับยังวิมานของท่าน "ข้าพเจ้าขออำนาจพระรัตนไตร โปรดดลบันดาลให้บุญของข้าพเจ้าลงมาถวายแด่เทวดาผู้นี้ด้วยเทอญ"
/ p# \- \6 J7 Nเทวดา : สาธุ ไปแล้วนะ
+ D2 i+ [& R2 A6 S$ z1 Hแม้แต่เทวดายังมีความเสื่อมถอยของบุญ แล้วเราเป็นเพียงแค่มนุษย์ความเสื่อมถอยของบุญจะไม่เกิดแก่เราได้เช่นไร จงถามตัวเองเสมอว่า ‪#‎วันนี้คุณสร้างบุญแล้วหรือยัง‬ ขอบุญนี้จงไปถึงวิญญาณทุกดวงที่ต้องการบุญด้วยเถิด สาธุ
/ ]3 m7 U7 ~7 E6 Q  C  K; x

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2019-6-26 12:01 , Processed in 0.025280 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.