แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 2917|ตอบ: 0
go

‪แนะนำเทวดากำลังหมดบุญให้ปฏิบัติธรรม

Rank: 1

มารน้อย โพสต์เมื่อ 2015-12-16 20:22 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
4.jpg
% g. f. ?" ~9 M2 \+ p
ธรรมะหากใครปฏิบัติก็มีแต่ความสุข ความเจริญ ให้ผลในทางดีทั้งทางโลกมนุษย์ และโลกทิพย์ ไม่ว่าจะส่งผลช้าหรือส่งผลเร็ว ก็ส่งผลในทางที่ดีทั้งนั้น ในทางโลกมนุษย์แล้วนั้น หลายๆคนอาจจะมองว่าธรรมะ หากใครนำมาปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของคนแก่บ้างหละ เชยบ้างหละ แต่ในทางโลกทิพย์แล้วนั้นใครปฏิบัติธรรมถือว่าสร้างกรรมดีมีผลในทันที จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ไม่เว้นแม้แต่เทวดา ที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าทางธรรมเช่นกัน4 L) ~1 ~& A% @0 r, l/ I) ]
ดังเรื่องราวที่ผมจะเล่าประสบการณ์การใช้บุญให้ฟังกันนะครับ# s2 D9 [9 y- x) x/ p  e. q0 I
วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ในเวลาพักเที่ยงจากการทำงานเมื่อผมรับประทานอาหารเสร็จ ก็เตรียมตัวพักผ่อนเพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงบ่ายต่อไป ผมรู้สึกสัมผัสกับพลังจิตอะไรบางอย่าง ซึ่งเป็นพลังที่เย็นสบาย ไม่หนัก มาสัมผัสเบาๆ แต่แฝงด้วยพลังที่มั่นคง ทำให้ผมทราบทันทีว่าท่านต้องไม่ใช่จิตวิญญาณที่อยู่ภพภูมิต่ำๆแน่ๆ ผมจึงเดินกลับที่พัก เพื่อผมจะทราบว่า ท่านประสงค์ส่ิงใด เมื่อถึงที่พักแล้ว จึงกำหนดจิตเพื่อสื่อสารกับท่าน จิตที่นิ่งกลับนิ่งยิ่งขึ้นเมื่อสัมผัสกับพลังของท่าน การสนทนาจึงได้เริ่มต้นขึ้น
, @; H6 ~. {% W6 U) |  i9 Gผม : สวัสดีครับ ท่านประสงค์สิ่งใดที่พอจะให้ผมช่วยได้
- R4 m' O' c7 W1 zเทวดา : ยินดีที่ได้พบ+ w- F' p/ D: h# {& j5 ]
ผม : ยินดีเช่นกันครับ
0 O3 m# X2 M8 \2 X* t' kเทวดา : เรามีข้อธรรมอยากจะถามสักนิด ท่านช่วยเราหน่อยได้ไหม
3 j: @5 [1 X$ I* U# W/ [ผม : หากผมช่วยได้ ก็ยินดีช่วยครับ
+ I- S- [+ I) c, J1 ?1 Jเทวดา : เรามีข้อสงสัยว่าเทวดาสามารถหลุดพ้นสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นได้หรือไม่
- y* ]% m! Y/ Z4 Y$ Wผม : ได้สิครับ* O8 b) y" h, p, H$ d2 x7 C
เทวดา : แล้วจะทำเช่นไร
" B) v% P5 y3 g- @1 L; x' b, q6 lผม : ท่านจะลองภูมิผมหรอครับ หรือมีสิ่งอื่น" `* v' U7 T- Q, y
เทวดา : มิใช่เลย เราขออภัย ลืมบอกไปว่าเรากำลังหมดบุญ แต่เรายังไม่อยากมาเกิดยังเมืองมนุษย์ในเวลานี้ เพราะโลกมนุษย์เต็มไปด้วยความเสื่อม มนุษย์ขาดซึ่งศีลธรรม เราจึงยังไม่อยากมาเกิดในตอนนี้ จึงมีผู้แนะนำว่าให้มาหาท่าน เราจึงมาหา ขออภัยในความเข้าใจผิด9 S* O+ o5 R( n  r$ R8 p2 C
ผม : ผมมิได้ขุ่นเคืองแต่อย่างใด เพียงแต่ว่าสงสัยเท่านั้น ต้องขออภัยเช่นกัน
) M9 w/ A- u; h) Zเทวดา : เราเข้าใจ มาสู่คำถามที่ค้างไว้ ว่าเราจะทำเช่นไร
7 q* X% M8 \3 Qผม : สิ่งแรกคือ ‪#‎บุญชั้นทาน‬ ครับ" [% }7 L, k5 m+ p
เทวดา : เราจะทำทานได้อย่างไร ในเมื่อเราไม่มีกายเนื้อ
2 j5 {5 L3 S9 Tผม : ทำได้ครับ บุญชั้นทานนั้นมีหลายแบบ ซึ่งทานหมายถึงการให้ ให้ในสิ่งดี มีประโยชน์แก่ผู้รับ แล้วทานเองก็มีหลายแบบ เทวดาอย่างท่าน สิ่งที่ทำได้ก็คือ ให้ ‪#‎บุญเป็นทาน‬ สามารถทำได้โดยสละบุญของท่านให้วิญญาณที่เดือดร้อนโดยบอกว่า "ด้วยอำนาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โปรดนำบุญของข้าพเจ้าส่งถึงวิญญาณดวงนี้ด้วยเทอญ" ต่อมาก็ ‪#‎ธรรมทาน‬ โดยการ นำคำสอนของพระพุทธองค์มาบอกผู้อื่น พูดกล่าวด้วยความเคารพ พูดด้วยเจตนาดี นี่ก็คือธรรมทาน ต่อมาก็ ‪#‎อภัยทาน‬ หากท่านโกรธ อาฆาตแค้น พยาบาท สิ่งใดหรือผู้ใดให้ท่าน ให้อภัยในสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นเสีย พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรโดยพูดว่า "ข้าแต่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า หากผู้หนึ่งผู้ใดหรือใครก็ตามที่กระทำกรรมกับข้าพเจ้าไว้ด้วยทางกาย วาจา ใจ ไม่ว่าภพใด ภูมิใด ชาติใดก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมต่อเขาผู้นั้น ขอให้เขาผู้นั้นพบแต่ความสุขความเจริญ ขอพระรัตนไตร ทรงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุ" แต่ต้องทำด้วยความจริงใจนะ แล้วท่านจะหลุดพ้นจากความพยาบาท ท่านจะพบแต่ความสุข ความเจริญ" y# p8 ?9 _% P& w  ^
เทวดา : สาธุ แล้วมีข้อธรรมอื่นอีกไหม
4 T( Y, s  ~- \: @7 \ผม : มีครับ เป็น ‪#‎บุญชั้นศีล‬ ซึ่งบุญชั้นศีลนี่ท่านเป็นเทวดาทำได้อยู่แล้ว' D/ i# `( i( T
เทวดา : เราจะทำได้อย่างไร
, d; E! _/ }! M( qผม : ก็ท่านเป็นเทวดา ท่านไปฆ่าใครหรือทำร้ายใครหรือไม่3 P; S' g' c0 E$ @7 b% a3 `8 X
เทวดา : ไม่เคย; o6 V  Y5 w* f  L# m% k1 f
ผม : ท่านเคยไปลักขโมยผู้ใดหรือไม่
" G) X# O. W. g3 g- Pเทวดา : ไม่เคย: [) H7 Z4 i" K" R& d$ Z
ผม : ท่านเคยผิดลูกผิดเมียใครหรือไม่9 d5 C5 p; f0 N9 `6 R) X3 [
เทวดา : ไม่เคย
5 x& T4 k  k; I6 _* n8 g  l8 R% P6 l; ]ผม : ท่านเคยโกหก หรือพูดไม่ดีทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือไม่8 |" p! f: Q/ _% Y
เทวดา : ไม่เคย
% ~# x. m' S. V* `( [: x( ~ผม : แล้วท่านเคยดื่มสุรา น้ำจันทร์ จนขาดสติ หรือไม่- W0 j5 p' |( t6 o. q2 \$ k! G# e
เทวดา : ไม่เคยเลย3 |1 D' @  @& d1 E# o, _8 R
ผม : ก็นี่อย่างไรหละคือศีล 5 ส่วนศีลที่สูงๆขึ้นกว่านี้ก็ยังมีอีก ท่านลองศึกษาดู การรักษาศีลของท่านให้ระลึกถึงคุณพระรัตนไตร โดยอธิษฐานว่า "ข้าแต่องค์พระรัตนไตร ซึ่งประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอรักษา ขอยึดมั่นต่อศีลธรรม ขอบารมีของพระรัตนไตรโปรดปกปักรักษาข้าพเจ้าด้วยเทอญ" ให้ท่านลองทำดู4 c: E& O7 {1 Z
เทวดา : สาธุ เราจะทำ แล้วยังมีอีกไหม ดีจังที่ได้สนทนากับท่าน% K/ ^0 u; M. c7 a
ผม : มีครับ ก็ ‪#‎บุญภาวนา‬ สิ่งนี้ไม่ยากเลย การภาวนา ก็คือการสวดมนต์ ไม่ว่าสวดมนต์บทใดก็ได้อนิสงค์เช่นเดียวกัน หากท่านไม่รู้จะสวดมนต์บทใด ก็ให้ท่านกล่าวว่า " ข้าพเจ้าขอระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ พุทธโธ ธรรมโม สังโฆ พุทธโธ ธรรมโม สังโฆ ........" ไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะพอใจ; H: e# H4 x* J9 j/ P: W7 V  @
เทวดา : สาธุ ง่ายดีแฮะ% E$ C9 o# l  L& U
ผม : ก็สิ่งง่ายๆนี่แหละที่คนมองข้าม ไปมองอะไรก็ไม่รู้ให้ยากให้ลำบาก
6 G' M3 e& Z+ v1 Cเทวดา : จริงของท่าน แล้วมีข้อธรรมอื่นอีกไหม2 I7 i" A% W- v2 b. l) W" n  z
ผม : มีครับ ‪#‎บุญชั้นสมาธิ‬ เป็นบุญที่ดีเป็นบุญที่เจริญ ซ้ำยังมีกุศลมาก* O  Y- \* ?1 J4 ?$ s
เทวดา : แล้วเราจะทำได้อย่างไร- P; x( @6 K7 `+ D
ผม : ท่านจำคำภาวนาที่ผมบอกได้ใช่ไหมครับ
4 U  I! e4 H) v" R8 v; }เทวดา : ได้สิเราจำขึ้นใจเลยหละ
. O! h6 }& \5 \/ c; ~ผม : ให้ท่านภาวนาเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ภาวนาจนกว่าจิตจะนิ่ง จิตจะจับที่คำภาวนา มีเหลือแต่คำภาวนา นี่แหละสมาธิครับ หรือให้ท่านกล่าวว่า "พุทโธ ๆๆๆ" คำเดียวก็ได้ โดยกล่าวว่า "ข้าแต่พระรัตนไตย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โปรดนำดวงจิตข้าพเจ้าให้กลายเป็นสมาธิด้วยเทอญ พุทธโธ ๆ ๆ ๆ " เพียงเท่านี้ก็เป็นการทำสมาธิแล้ว, R- q4 n$ M2 B+ ]% |
เทวดา : สาธุ ดีจริงง่ายๆเช่นนี้เอง เราจะนำไปปฏิบัติ มิเสียเวลาจริงๆที่มาพบท่าน แล้วยังมีข้อธรรมอีกหรือไม่
6 V; y, p5 m- X# w! t; }9 F" Lผม : มีครับ- U$ Z0 M  ~. k
เทวดา : มีอีกหรอ น่าสนใจจริงๆ ไหนท่านลองกล่าวมาสิ
, T8 `8 A0 K- n) i9 z: c8 Rผม : ได้สิ เขาเรียกว่าวิปัสสนา ท่านรู้จักวิปัสสนาไหม
- f& B  S& ~9 r5 w; zเทวดา : ไม่รู้เลย ไหนท่านลองอธิบาย$ T* U1 |# u# h+ \& I( E+ b
ผม : วิปัสสนาคือการระลึกรู้ เข้าใจในธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจกฏของธรรมชาติว่าสิ่งใดมีเกิด สิ่งนั้นมาตั้งอยู่ และดับไปในท้ายที่สุด เป็นกฏของธรรมชาติ ( z. E$ F9 T& S# l/ W% @+ }' I
เทวดา : นั้นสินะ จริงของท่าน
7 Z& ?0 d5 x% ?2 _5 M' H' h! Qผม : มนุษย์กับ ชาวทิพย์จะต่างกันตรงที่มนุษย์มีร่างกายหยาบ แต่เทวดาอย่างท่านไม่มี# L- Q8 b+ ^' C+ x% ~$ h
เทวดา : ใช่แล้ว1 g( o7 D; l  K4 w
ผม : แต่พื้นฐานแล้วไม่ต่างกัน มนุษย์มีขันธ์ 5 ซึ่งประกอบด้วย " {" Z: q6 v) `( ?9 I( N
- รูป คือธาตุที่ประกอบมาเป็นกายเนื้อนี่เอง
1 I3 N7 x4 B8 o6 j" T8 Q3 Z% q- เวทนา คือ ความทุกข์ ความสุข ความไม่สุขไม่ทุกข์
6 O) L, l" u7 ?7 \  @- สัญญา คือ ความจำได้หมายรู้เช่น จำว่าเราชื่ออะไร อยู่ที่ไหน
' i  R, h8 N8 }7 Y2 j- สังขาร คือ ความร่วงโรยของวัยเด็ก วัยกลางคน วัยชรา ความตายอย่างเทวดาก็จะมีบุญเป็นสังขาร มีมรณะ เป็นสังขาร ใช่ไหม- F: c7 {9 z# K, Q' C' l  B
เทวดา : ใช่  P: h( N' L2 h4 `
ผม : วิญญาณ คือการรับรู้สัมผัส เย็น ร้อน อ่อน แข็ง การรับรู้ว่า สิ่งนี้เป็นดี เป็นเลว แต่เทวดาจะมีข้อแตกต่างจากมนุษย์เพียงข้อเดียว ก็คือรูป แต่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยังมีอยู่ครบ ให้ท่านพิจารณาดูเถิดว่าสิ่งที่ท่านมีนี้เที่ยงหรือไม่ . U$ g/ R- a/ V6 E
เทวดา : ไม่เที่ยง ไม่คงทน หากคงทนเราคงไม่มาหาท่าน
8 K, o6 F/ \' r( u" ~! y$ w! ]0 Uผม : จริงที่สุด ให้ท่านพิจารณาดูว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่8 ^5 _- I8 ]" [4 o; k
เทวดา : เป็นเช่นนั้นจริงๆ, Y: e) i, R1 U( `" l
ผม : มีข้อสงสัยอีกหรือไม่ 4 d. w) M+ ~4 _% `6 j5 G, ~0 I
เทวดา : หมดข้อสงสัย หากมีข้อสงสัยเราจะมาหาท่านและคุยกับท่านอีก
/ }! Q5 w# v/ L* O4 Lผม : ยินดี และน้อมส่งท่านกลับยังวิมานของท่าน "ข้าพเจ้าขออำนาจพระรัตนไตร โปรดดลบันดาลให้บุญของข้าพเจ้าลงมาถวายแด่เทวดาผู้นี้ด้วยเทอญ"
7 }7 A2 ]0 T: Xเทวดา : สาธุ ไปแล้วนะ
8 ?! I! Z$ m# a& `/ Z, i  bแม้แต่เทวดายังมีความเสื่อมถอยของบุญ แล้วเราเป็นเพียงแค่มนุษย์ความเสื่อมถอยของบุญจะไม่เกิดแก่เราได้เช่นไร จงถามตัวเองเสมอว่า ‪#‎วันนี้คุณสร้างบุญแล้วหรือยัง‬ ขอบุญนี้จงไปถึงวิญญาณทุกดวงที่ต้องการบุญด้วยเถิด สาธุ
$ R* A! Z1 a; a8 Q3 A

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2021-10-28 03:14 , Processed in 0.032830 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.