แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 2162|ตอบ: 0
go

‪แนะนำเทวดากำลังหมดบุญให้ปฏิบัติธรรม

Rank: 1

มารน้อย โพสต์เมื่อ 2015-12-16 20:22 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
4.jpg

7 v7 g0 w5 A3 Wธรรมะหากใครปฏิบัติก็มีแต่ความสุข ความเจริญ ให้ผลในทางดีทั้งทางโลกมนุษย์ และโลกทิพย์ ไม่ว่าจะส่งผลช้าหรือส่งผลเร็ว ก็ส่งผลในทางที่ดีทั้งนั้น ในทางโลกมนุษย์แล้วนั้น หลายๆคนอาจจะมองว่าธรรมะ หากใครนำมาปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของคนแก่บ้างหละ เชยบ้างหละ แต่ในทางโลกทิพย์แล้วนั้นใครปฏิบัติธรรมถือว่าสร้างกรรมดีมีผลในทันที จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ไม่เว้นแม้แต่เทวดา ที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าทางธรรมเช่นกัน
6 Z, f0 b+ v) n* B3 mดังเรื่องราวที่ผมจะเล่าประสบการณ์การใช้บุญให้ฟังกันนะครับ" _) N7 ?) M: n0 g5 w
วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ในเวลาพักเที่ยงจากการทำงานเมื่อผมรับประทานอาหารเสร็จ ก็เตรียมตัวพักผ่อนเพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงบ่ายต่อไป ผมรู้สึกสัมผัสกับพลังจิตอะไรบางอย่าง ซึ่งเป็นพลังที่เย็นสบาย ไม่หนัก มาสัมผัสเบาๆ แต่แฝงด้วยพลังที่มั่นคง ทำให้ผมทราบทันทีว่าท่านต้องไม่ใช่จิตวิญญาณที่อยู่ภพภูมิต่ำๆแน่ๆ ผมจึงเดินกลับที่พัก เพื่อผมจะทราบว่า ท่านประสงค์ส่ิงใด เมื่อถึงที่พักแล้ว จึงกำหนดจิตเพื่อสื่อสารกับท่าน จิตที่นิ่งกลับนิ่งยิ่งขึ้นเมื่อสัมผัสกับพลังของท่าน การสนทนาจึงได้เริ่มต้นขึ้น+ J7 n/ L5 ?+ ~7 j" p# |7 U
ผม : สวัสดีครับ ท่านประสงค์สิ่งใดที่พอจะให้ผมช่วยได้
' Y3 K3 D* ^4 C! S3 q: f; T$ {1 Hเทวดา : ยินดีที่ได้พบ0 U) ^) j/ W' K* Z5 N& }! |
ผม : ยินดีเช่นกันครับ
7 ]) \$ a4 X$ s/ X) {. ^! v; sเทวดา : เรามีข้อธรรมอยากจะถามสักนิด ท่านช่วยเราหน่อยได้ไหม; j& D6 B, r  q4 U8 z
ผม : หากผมช่วยได้ ก็ยินดีช่วยครับ! B& t/ a* u# j$ r
เทวดา : เรามีข้อสงสัยว่าเทวดาสามารถหลุดพ้นสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นได้หรือไม่
1 C9 ^. u7 f, r) O( yผม : ได้สิครับ; d8 L0 c3 p5 E' f. _3 Z* a" e/ A, t  w
เทวดา : แล้วจะทำเช่นไร
! M* K+ T! A5 l) I2 y4 Z' vผม : ท่านจะลองภูมิผมหรอครับ หรือมีสิ่งอื่น
6 d. D; z. N6 A( V/ U, N( ^เทวดา : มิใช่เลย เราขออภัย ลืมบอกไปว่าเรากำลังหมดบุญ แต่เรายังไม่อยากมาเกิดยังเมืองมนุษย์ในเวลานี้ เพราะโลกมนุษย์เต็มไปด้วยความเสื่อม มนุษย์ขาดซึ่งศีลธรรม เราจึงยังไม่อยากมาเกิดในตอนนี้ จึงมีผู้แนะนำว่าให้มาหาท่าน เราจึงมาหา ขออภัยในความเข้าใจผิด% ]& z  F2 e% K; V) l) C6 l) M
ผม : ผมมิได้ขุ่นเคืองแต่อย่างใด เพียงแต่ว่าสงสัยเท่านั้น ต้องขออภัยเช่นกัน
) L+ v# l& H! z6 x# T$ r( D. Hเทวดา : เราเข้าใจ มาสู่คำถามที่ค้างไว้ ว่าเราจะทำเช่นไร
# l5 B" V" W6 O, C- M; r, W- a, Oผม : สิ่งแรกคือ ‪#‎บุญชั้นทาน‬ ครับ
8 a6 _2 P+ Y% p  t8 r$ @เทวดา : เราจะทำทานได้อย่างไร ในเมื่อเราไม่มีกายเนื้อ2 p, d" C+ N2 Q: H; U! V
ผม : ทำได้ครับ บุญชั้นทานนั้นมีหลายแบบ ซึ่งทานหมายถึงการให้ ให้ในสิ่งดี มีประโยชน์แก่ผู้รับ แล้วทานเองก็มีหลายแบบ เทวดาอย่างท่าน สิ่งที่ทำได้ก็คือ ให้ ‪#‎บุญเป็นทาน‬ สามารถทำได้โดยสละบุญของท่านให้วิญญาณที่เดือดร้อนโดยบอกว่า "ด้วยอำนาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โปรดนำบุญของข้าพเจ้าส่งถึงวิญญาณดวงนี้ด้วยเทอญ" ต่อมาก็ ‪#‎ธรรมทาน‬ โดยการ นำคำสอนของพระพุทธองค์มาบอกผู้อื่น พูดกล่าวด้วยความเคารพ พูดด้วยเจตนาดี นี่ก็คือธรรมทาน ต่อมาก็ ‪#‎อภัยทาน‬ หากท่านโกรธ อาฆาตแค้น พยาบาท สิ่งใดหรือผู้ใดให้ท่าน ให้อภัยในสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นเสีย พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรโดยพูดว่า "ข้าแต่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า หากผู้หนึ่งผู้ใดหรือใครก็ตามที่กระทำกรรมกับข้าพเจ้าไว้ด้วยทางกาย วาจา ใจ ไม่ว่าภพใด ภูมิใด ชาติใดก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมต่อเขาผู้นั้น ขอให้เขาผู้นั้นพบแต่ความสุขความเจริญ ขอพระรัตนไตร ทรงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุ" แต่ต้องทำด้วยความจริงใจนะ แล้วท่านจะหลุดพ้นจากความพยาบาท ท่านจะพบแต่ความสุข ความเจริญ
, N8 {0 Y' n: e0 G9 P: h6 X* zเทวดา : สาธุ แล้วมีข้อธรรมอื่นอีกไหม4 s/ k8 M6 g/ p: P% D. m
ผม : มีครับ เป็น ‪#‎บุญชั้นศีล‬ ซึ่งบุญชั้นศีลนี่ท่านเป็นเทวดาทำได้อยู่แล้ว$ T1 c+ O% z7 ^- D% J$ y
เทวดา : เราจะทำได้อย่างไร% u  o" O- K& }
ผม : ก็ท่านเป็นเทวดา ท่านไปฆ่าใครหรือทำร้ายใครหรือไม่, G) a1 {+ W0 z. `# \
เทวดา : ไม่เคย
- Q9 s' Y: p& q5 s& q* d, i+ e2 }ผม : ท่านเคยไปลักขโมยผู้ใดหรือไม่
: R% }2 P% y5 Z2 o6 E# z% r# \เทวดา : ไม่เคย. M& }  `: `6 t/ S9 r
ผม : ท่านเคยผิดลูกผิดเมียใครหรือไม่) @2 x4 i) x% z  P! S) w- @
เทวดา : ไม่เคย7 u9 B) H; n# v& m9 d
ผม : ท่านเคยโกหก หรือพูดไม่ดีทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือไม่: A( x% A8 _4 y! D( y0 E
เทวดา : ไม่เคย
# f7 p* T! D$ ?6 n8 _/ Jผม : แล้วท่านเคยดื่มสุรา น้ำจันทร์ จนขาดสติ หรือไม่
$ r) P; Y9 j+ V2 Uเทวดา : ไม่เคยเลย
5 }) f4 w) {2 s4 }ผม : ก็นี่อย่างไรหละคือศีล 5 ส่วนศีลที่สูงๆขึ้นกว่านี้ก็ยังมีอีก ท่านลองศึกษาดู การรักษาศีลของท่านให้ระลึกถึงคุณพระรัตนไตร โดยอธิษฐานว่า "ข้าแต่องค์พระรัตนไตร ซึ่งประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอรักษา ขอยึดมั่นต่อศีลธรรม ขอบารมีของพระรัตนไตรโปรดปกปักรักษาข้าพเจ้าด้วยเทอญ" ให้ท่านลองทำดู. a! I" V0 t, b0 [1 J8 m
เทวดา : สาธุ เราจะทำ แล้วยังมีอีกไหม ดีจังที่ได้สนทนากับท่าน$ K3 I4 O) L  M  q7 ]" @
ผม : มีครับ ก็ ‪#‎บุญภาวนา‬ สิ่งนี้ไม่ยากเลย การภาวนา ก็คือการสวดมนต์ ไม่ว่าสวดมนต์บทใดก็ได้อนิสงค์เช่นเดียวกัน หากท่านไม่รู้จะสวดมนต์บทใด ก็ให้ท่านกล่าวว่า " ข้าพเจ้าขอระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ พุทธโธ ธรรมโม สังโฆ พุทธโธ ธรรมโม สังโฆ ........" ไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะพอใจ
- T6 D8 g: N6 ?: rเทวดา : สาธุ ง่ายดีแฮะ) S& u) o# l$ B( e- Z
ผม : ก็สิ่งง่ายๆนี่แหละที่คนมองข้าม ไปมองอะไรก็ไม่รู้ให้ยากให้ลำบาก 5 P  t/ s' j3 \1 ?# Z
เทวดา : จริงของท่าน แล้วมีข้อธรรมอื่นอีกไหม
. `/ k' B# P7 n- uผม : มีครับ ‪#‎บุญชั้นสมาธิ‬ เป็นบุญที่ดีเป็นบุญที่เจริญ ซ้ำยังมีกุศลมาก
3 G/ b( \9 Q% q; lเทวดา : แล้วเราจะทำได้อย่างไร) E9 U' C4 K4 Z1 W! N$ a
ผม : ท่านจำคำภาวนาที่ผมบอกได้ใช่ไหมครับ7 ~. w1 ^8 ?6 c$ ^
เทวดา : ได้สิเราจำขึ้นใจเลยหละ
! ?1 G1 N; J# _' ?6 C* Yผม : ให้ท่านภาวนาเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ภาวนาจนกว่าจิตจะนิ่ง จิตจะจับที่คำภาวนา มีเหลือแต่คำภาวนา นี่แหละสมาธิครับ หรือให้ท่านกล่าวว่า "พุทโธ ๆๆๆ" คำเดียวก็ได้ โดยกล่าวว่า "ข้าแต่พระรัตนไตย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โปรดนำดวงจิตข้าพเจ้าให้กลายเป็นสมาธิด้วยเทอญ พุทธโธ ๆ ๆ ๆ " เพียงเท่านี้ก็เป็นการทำสมาธิแล้ว6 g! E) o7 X8 `0 e. }8 g
เทวดา : สาธุ ดีจริงง่ายๆเช่นนี้เอง เราจะนำไปปฏิบัติ มิเสียเวลาจริงๆที่มาพบท่าน แล้วยังมีข้อธรรมอีกหรือไม่) V; I- [& T( X  q/ R4 O! q
ผม : มีครับ
* u3 ^8 [" d7 ?, V$ cเทวดา : มีอีกหรอ น่าสนใจจริงๆ ไหนท่านลองกล่าวมาสิ$ _) Z7 k0 i2 ~- q! \
ผม : ได้สิ เขาเรียกว่าวิปัสสนา ท่านรู้จักวิปัสสนาไหม
  ~2 ]$ a1 \: G' x' `$ J1 V/ pเทวดา : ไม่รู้เลย ไหนท่านลองอธิบาย) h* s4 Q- z! n1 [: E: R6 u+ V+ W9 Z
ผม : วิปัสสนาคือการระลึกรู้ เข้าใจในธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจกฏของธรรมชาติว่าสิ่งใดมีเกิด สิ่งนั้นมาตั้งอยู่ และดับไปในท้ายที่สุด เป็นกฏของธรรมชาติ
# r, T9 e+ Q3 d6 x1 fเทวดา : นั้นสินะ จริงของท่าน) U3 v6 c' n: `
ผม : มนุษย์กับ ชาวทิพย์จะต่างกันตรงที่มนุษย์มีร่างกายหยาบ แต่เทวดาอย่างท่านไม่มี
3 \. T& B, o: ]' Q6 pเทวดา : ใช่แล้ว
& c, g$ k/ p6 v" N" f( Qผม : แต่พื้นฐานแล้วไม่ต่างกัน มนุษย์มีขันธ์ 5 ซึ่งประกอบด้วย
% t0 Q( `. l8 V- รูป คือธาตุที่ประกอบมาเป็นกายเนื้อนี่เอง
$ s" u9 f9 Q- Z- เวทนา คือ ความทุกข์ ความสุข ความไม่สุขไม่ทุกข์
; `: N5 g0 Y$ w* A( @6 c1 ]( p# Q! l- สัญญา คือ ความจำได้หมายรู้เช่น จำว่าเราชื่ออะไร อยู่ที่ไหน $ t8 }8 J* }+ R" s9 C
- สังขาร คือ ความร่วงโรยของวัยเด็ก วัยกลางคน วัยชรา ความตายอย่างเทวดาก็จะมีบุญเป็นสังขาร มีมรณะ เป็นสังขาร ใช่ไหม: W' Z2 N; n% U6 ?% a, ?5 x
เทวดา : ใช่  k4 A% t. ]" u+ Q: Y, s: p2 ~
ผม : วิญญาณ คือการรับรู้สัมผัส เย็น ร้อน อ่อน แข็ง การรับรู้ว่า สิ่งนี้เป็นดี เป็นเลว แต่เทวดาจะมีข้อแตกต่างจากมนุษย์เพียงข้อเดียว ก็คือรูป แต่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยังมีอยู่ครบ ให้ท่านพิจารณาดูเถิดว่าสิ่งที่ท่านมีนี้เที่ยงหรือไม่ & c0 D; k& }$ \6 N# a
เทวดา : ไม่เที่ยง ไม่คงทน หากคงทนเราคงไม่มาหาท่าน
1 J8 @: R2 z1 h6 D4 ?: pผม : จริงที่สุด ให้ท่านพิจารณาดูว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่
: T% u5 f  o+ ]. ?เทวดา : เป็นเช่นนั้นจริงๆ
% ~5 Q7 A# `- f( l3 T2 Oผม : มีข้อสงสัยอีกหรือไม่
7 _7 z2 }, q1 u! \  Xเทวดา : หมดข้อสงสัย หากมีข้อสงสัยเราจะมาหาท่านและคุยกับท่านอีก
; q- V% b+ f* y! g' g4 W4 X- Sผม : ยินดี และน้อมส่งท่านกลับยังวิมานของท่าน "ข้าพเจ้าขออำนาจพระรัตนไตร โปรดดลบันดาลให้บุญของข้าพเจ้าลงมาถวายแด่เทวดาผู้นี้ด้วยเทอญ"
6 L1 ?( X7 I. A; d" Xเทวดา : สาธุ ไปแล้วนะ. O( ^8 Z7 @/ |# j# N
แม้แต่เทวดายังมีความเสื่อมถอยของบุญ แล้วเราเป็นเพียงแค่มนุษย์ความเสื่อมถอยของบุญจะไม่เกิดแก่เราได้เช่นไร จงถามตัวเองเสมอว่า ‪#‎วันนี้คุณสร้างบุญแล้วหรือยัง‬ ขอบุญนี้จงไปถึงวิญญาณทุกดวงที่ต้องการบุญด้วยเถิด สาธุ
- ?# D/ E5 {9 }' k* f% K

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2020-2-29 05:15 , Processed in 0.018501 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.