แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 18066|ตอบ: 33
go

วัดบ้านปาง ม.๑ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-2-11 09:41 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_6488.2.JPGวัดบ้านปาง

ม.๑ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

[พระบรมธาตุเจดีย์ , วัดพระครูบาเจ้าศรีวิชัย]

----------------------


(แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2566)


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-2-11 09:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_5731.1.JPGIMG_5735.JPGการเดินทางไปวัดบ้านปาง (วัดจ๋อมสะหรีทรายมูลบุญเรือง)


ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๖ (สายลี้-ลำพูน) เข้าเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ผ่านอำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง จนถึงอำเภอลี้ ระยะทาง ๑๐๕ กิโลเมตร ถึงบริเวณกิโลเมตรที่ ๘๘-๘๙ ทางแยกเข้าวัด สามารถเข้าวัดได้ทั้งซอย ๓ และซอย ๔ ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอลี้ ๓๗ กิโลเมตรIMG_5754.JPGIMG_5807.JPGทางเข้าวัดบ้านปาง ซอย ๔ บ้านปาง หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


IMG_5748.JPGที่มาของชื่อ บ้านปาง

บ้านปาง อันหมายถึง ที่พักชั่วคราว ซึ่งสืบเนื่องมาจากทวดของท่านพระครูบาเจ้าศรีวิชัย นามว่า หมื่นผาบ เป็นชาวกะเหรี่ยง (ยางแดง) แต่เดิมก็อยู่อย่างชาวเขาเผ่าอื่นๆ ทั่วไป คือชอบอยู่ตามภูเขาสูงอาศัยการทำพืชไร่ร่อนเร่และหาของป่ามาแลกของกับชาวพื้นเมือง

โดยเฉพาะส่วนตัวหมื่นผาบ ท่านเป็นผู้มีความเข้มแข็งอดทนและมีความฉลาดความสามารถในเรื่องการคล้องช้าง เจ้าหลวงดิเรกฤทธิ์ไพโรจน์ (เจ้าดาวเรือง) เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๗ จึงได้ชวนมาเป็นข้าผู้รับใช้ใกล้ชิด ได้ลงมาอยู่ในตัวเมือง ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บ้านสันป่ายางหลวงและได้เคยร่วมออกรบทัพจับศึกซึ่งต่อสู้กันด้วยหอกดาบกับศึกบ้านศึกเมือง จนบางครั้งต้องคมอาวุธของฝ่ายตรงข้ามบ้าง

ด้วยความกล้าหาญชาญชัยของท่าน จึงได้รับพระกรุณาจากเจ้าผู้ครองนครลำพูนแต่งตั้งให้เป็น "หมื่นผาบ" อันหมายถึง "ผู้สามารถในการปราบศัตรู" และในเรื่องความสามารถของท่านเกี่ยวกับการคล้องช้างนั้น นับว่าอยู่ในระดับหมอคล้องช้างทีเดียว ระหว่างที่ว่างจากศึกสงครามแล้ว ก็เข้าป่าเป็นหมอคล้องช้างให้เจ้าผู้ครองนคร เพื่อมาฝึกใช้เป็นพาหนะในการทำศึกและใช้งานอื่นๆ

ต่อไปสถานที่หมื่นผาบคล้องช้างส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณที่ตั้งบ้านปางในปัจจุบัน เพราะในเขตนี้เป็นหุบเขาจึงมีช้างป่ามาก จนเรียกได้ว่าหมื่นผาบมาตั้งปางคล้องช้างเป็นประจำ จนเกิดความรักความคุ้นเคยกับบรรยากาศภูมิประเทศ ต่อมาจึงได้ขออนุญาตเจ้าผู้ครองนครลำพูนมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ปางคล้องช้าง อันมีลำห้วยไหลผ่าน จึงได้เรียก ห้วยแม่ปาง

----------------------


(แหล่งอ้างอิงข้อมูล : พระอานันท์ พุทธธัมโม รวบรวมและเรียบเรียง. (๒๕๕๖, ๑๑ มิถุนายน). หนังสือประวัติของพระครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งลานนาไทย วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน, หน้า ๑-๒.)


IMG_5765.JPGIMG_5768.jpgIMG_5772.JPGศาลาเสาไม้โบราณ อยู่ด้านข้างถนนทางเข้าวัดบ้านปาง ซอย ๔ บ้านปาง หมู่ที่ ๑
ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-2-11 09:51 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_5759.JPGซุ้มประตูโขงและบันไดนาคทิศตะวันออก วัดบ้านปางIMG_5774.JPGIMG_5782.JPGIMG_5799.JPGซุ้มประตูโขง วัดบ้านปาง

สร้างโดยศรัทธา คุณพ่อประพันธ์-คุณแม่สุวิมล ธรรมวัฒน์วิมล พร้อมด้วยครอบครัว เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๖


IMG_5802.JPGรูปปั้นสิงห์คู่ ประดับด้านหน้าซุ้มประตูโขง วัดบ้านปางIMG_5784.JPGIMG_5790.JPGบันไดนาคทิศตะวันออก วัดบ้านปาง


IMG_6405.JPGบันไดนาคทิศตะวันออกและถนนตรงหน้า วัดบ้านปาง

พระอานันท์ พุทธธัมโม และท่านอุบาสกกวงเม้ง ท่านอุบาสิกาปิติอร แซ่เล้า พร้อมครอบครัว ได้ซื้อที่ดินสร้างถนน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดลาดยางถนนตัดตรงหน้าวัดและลาดยางถนนเดิมขึ้นบนวัด


IMG_5795.JPGรูปปั้นเสือคู่ ประดับด้านหน้าบันไดนาคทิศตะวันออก วัดบ้านปาง

ซึ่งเสือเป็นสัญลักษณ์ปีเกิดของพระครูบาเจ้าศรีวิชัย และจะมีรูปปั้นเสืออยู่เกือบทุกแห่งที่ท่านไปบูรณะ


IMG_5812.JPGบันไดนาคทิศเหนือ วัดบ้านปาง


IMG_5810.1.JPGIMG_5825.JPGทางขึ้นวัด (ถนนรพช. ลพ.๕๐๒๒) วัดบ้านปาง ระยะทาง ๐.๘๙๐ กิโลเมตร


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-2-11 09:59 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_5830.JPGป้ายวัดบ้านปางIMG_5836.JPGวัดบ้านปาง (วัดจ๋อมสะหรีทรายมูลบุญเรือง) ตั้งอยู่บนเนินเขา เลขที่ ๓๘๑ บ้านปาง หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งเกี่ยวกับชีวิตของพระครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย ผู้เป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย เพราะเป็นวัดที่ท่านเริ่มสร้างเป็นแห่งแรก เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๔ และยังเป็นสถานที่ท่านดับขันธ์มรณภาพอีกด้วย


IMG_5866.JPGลานจอดรถยนต์ วัดบ้านปาง


IMG_5846.JPGกำแพงหินแบบธรรมชาติ วัดบ้านปาง


สมัยพระครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างวัด โดยพระเณรและคณะศรัทธาช่วยกันขนเอาหินมาก่อซ้อนกันเป็นกำแพง เป็นเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตที่กำหนดอาณาบริเวณชั้นนอก บรรดาปลวกก็มาช่วยเชื่อมหินให้ยึด


IMG_6055.JPG


IMG_5873.JPGทางเข้าเขตพุทธาวาสทิศตะวันตก วัดบ้านปาง


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-2-11 10:02 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC01522.JPGแผนผังบริเวณวัดบ้านปาง


๑. พระบรมธาตุเจดีย์
๒. พระวิหารพระครูบาเจ้าศรีวิชัย

๓. อุโบสถ

๔.
พระศรีสุวรรณมิ่งขวัญเมืองลำพูน
๕. ปราสาททองอนุสาวรีย์พระครูบาเจ้าศรีวิชัย
๖. เจดีย์ ๓ ครูบา
๗. ศาลาพระนอนใหญ่
๘. รูปเหมือนพระครูบาเจ้าศรีวิชัยองค์ใหญ่
๙. รอยเท้าพระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา

๑๐. ศาลา ๓ ครูบา
๑๑. หอกลอง

๑๒. ร้านจำหน่ายวัตถุมงคล
๑๓. ต้นโพธิ์ใหญ่
๑๔. ศาลาบำเพ็ญบุญ "ศรีวิไจยาธรรมานุสรณ์"
๑๕. ศาลาปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๑๖. หอพระครูบาเจ้าศรีวิชัย
๑๗. พิพิธภัณฑ์บริขารพระครูบาเจ้าศรีวิชัย
๑๘. กุฏิเจ้าอาวาส
๑๙. กุฏิพระครูบาเจ้าศรีวิชัย
๒๐. ศาลาเมรุที่ตั้งศพพระครูบาเจ้าศรีวิชัย
๒๑. หอเสื้อวัด

๒๒. ศาลาทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์
๒๓. โรงครัววัด
๒๔. โรงทานวัด

๒๕. ป้อมยาม

๒๖. จุดชมวิว
๒๗. สระน้ำวัดDSC01519.JPGป้ายปูชนียสถานปูชนียวัตถุวัดบ้านปาง


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-2-11 10:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_6686.JPGทางเข้าเขตพุทธาวาสทิศตะวันออก วัดบ้านปางIMG_6408.JPGIMG_6407.JPGรูปปั้นกุมภัณฑ์ ๒ ตน ประดับทางเข้าเขตพุทธาวาสทิศตะวันออก วัดบ้านปาง


IMG_6331.JPGทางเข้าเขตพุทธาวาสทิศเหนือ วัดบ้านปาง


DSC01596.JPGรูปปั้นกุมภัณฑ์ ๒ ตน ประดับทางเข้าเขตพุทธาวาสทิศเหนือ วัดบ้านปาง

คณะศรัทธา คุณกุคั่น-คุณเครือวัลย์ กลัมพากร พร้อมด้วยญาติพี่น้องทุกคน เป็นเจ้าภาพบูรณะ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖ สิ้นค่าบูรณะทั้งหมด ๑๐๕,๙๕๕ บาท


IMG_6358.JPGพระวิหารและพระบรมธาตุเจดีย์ วัดบ้านปาง


โดยการสร้างของท่านพระครูบาเจ้าศรีวิชัย (นักบุญแห่งล้านนาไทย) อดีตเจ้าอาวาสองค์แรกวัดบ้านปางIMG_6412.JPGพระวิหารพระครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง

ดยการสร้างของพระครูบาเจ้าศรีวิชัย เจ้าอาวาสวัดบ้านปาง รูปที่ ๑ เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๙


DSC01580.JPGประวัติพระวิหารพระครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปางพระวิหารพระครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง สร้างโดยพระครูบาเจ้าศรีวิชัย เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๙ หลังจากที่ท่านพระครูบาเจ้าเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ จากพิจารณาคดีครั้งสุดท้าย คราวถูกกล่าวหาครั้งที่ ๔ อายุ ๕๘ ปี ถึง อายุ ๕๙ ปี

ท่านพระครูบาเจ้าศรีวิชัยเดินทางกลับไปถึงวัดบ้านปางไม่กี่วัน ท่านจึงได้รื้อพระวิหารหลังเดิม แล้วทำการก่อสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่ โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลัง ระหว่างการก่อสร้างได้มีชาวบ้านและพระเณรมาช่วยทำงานจำนวนมาก และจะต้องหาบน้ำจากในหมู่บ้านขึ้นมาบนวัด เพื่อผสมปูนในการเทคอนกรีตด้วยความเหน็ดเหนื่อย วันหนึ่งๆ ต้องหาบน้ำขึ้นบนวัด ซึ่งเป็นเนินเขาคนละหลายเที่ยว

มีอยู่วันหนึ่ง ท่านพระครูบาเจ้าเห็นพระเณรต้องหาบน้ำ จึงเกิดความรู้สึกเวทนา จึงรำพึงว่า "สาธุ! ขอเทวบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดได้เอ็นดูสงสารพระเณร จงช่วยบันดาลให้ฝนตกลงมามีน้ำมาสร้างพระวิหารหลังนี้ให้สำเร็จด้วยเถิด" เวลานั้นประมาณ ๑๐.๐๐ น. พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ฝนได้เทลงมาห่าใหญ่ จนน้ำขังเต็มสระบนวัด สามารถนำน้ำมาสร้างพระวิหารได้โดยตลอด วันนั้นตรงกับเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๙

นายช่างที่ทำลายดอกหน้าบันด้านตะวันออก ชื่อนายช่างหนานแก้ว นายช่างที่ทำลายดอกหน้าบันด้านตะวันตก ชื่อนายช่างหนานหมวก นายช่างที่ทำแท่นพระประธานวิหาร ชื่อนายช่างดิ่งและนายช่างเส่ง นายช่างที่สร้างพระประธาน ชื่อพระหน่อคำ (ชาวอำเภอดอยสะเก็ด)

การก่อสร้างพระวิหารยังไม่ทันเสร็จ บรรดาผู้มีความปรารถนาดีและต้องการบูรณะซ่อมแซมวัดจามเทวี ก็พากันเดินทางมานิมนต์พระครูบาเจ้าศรีวิชัยมาจำพรรษา ได้พากันมารับท่านเข้าสู่เมืองลำพูนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อการทำบุญฉลองที่วัดจามเทวีเสร็จ ท่านจึงได้เดินทางกลับมาสร้างพระวิหารวัดบ้านปางที่ยังไม่เรียบร้อยต่อไปอีก

ท่านมาทำได้ไม่ทันไร ชาวจังหวัดลำพูนได้พากันเดินทางไปสู่บ้านปาง มาปรึกษาขออาราธนานิมนต์ท่านไปสร้างสะพานใหญ่ เพื่อเชื่อมการคมนาคมระหว่างเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูน สถานที่จะสร้างคือ สะพานข้ามแม่น้ำปิงระหว่างอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูน การคมนาคมสายนี้อำนวยประโยชน์อย่างมากทั้งปัจจุบันและอนาคต ท่านยินดีรับนิมนต์ เพื่อจะสร้างเป็นอนุสรณ์ชิ้นสุดท้ายในชีวิตของท่าน (สะพานศรีวิชัยในปัจจุบัน)

พระวิหารได้มาสร้างเสร็จหลังจากพระครูบาเจ้าศรีวิชัยมรณภาพแล้ว ระหว่างศพของพระครูบาเจ้าตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านปาง บรรดาศิษย์ทั้งหลายก็ได้เร่งสร้างพระวิหารที่ยังคงค้างให้สำเร็จในปีพุทธศักราช ๒๔๘๒ แล้วทำบุญถวายทานพร้อมเครื่องอัฐบริขารหลายร้อยชุด ซึ่งท่านพระครูบาเจ้าได้เตรียมไว้เพื่อถวายพระสงฆ์

-----------------


(แหล่งอ้างอิงข้อมูล : พระอานันท์ พุทธธัมโม รวบรวมและเรียบเรียง. (๒๕๕๖, ๑๑ มิถุนายน). หนังสือประวัติของพระครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งลานนาไทย วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน, หน้า ๑๗๐-๑๗๑, ๑๗๔, ๑๘๗.)IMG_6311.JPGอ่างหมักปูนขาวสมัยพระครูบาเจ้าศรีวิชัย ตอนสร้างพระวิหารหลังเดิม พ.ศ.๒๔๖๖ วัดบ้านปาง


IMG_6391.JPGบันไดนาคทางขึ้นด้านหน้า พระวิหารพระครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง


IMG_6417.JPGDSC01586.JPGประตูทางเข้าด้านหน้า พระวิหารพระครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง

สร้างถวายโดย พระครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล (วัดบ้านเด่น จังหวัดเชียงใหม่)


DSC01587.JPGภายในพระวิหารพระครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง


IMG_6442.JPGIMG_6439.JPGพระประธานและพระพุทธรูปต่างๆ ประดิษฐานภายในพระวิหารพระครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง


IMG_6437.JPGพระประธาน ประดิษฐานภายในพระวิหารพระครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง

นายช่างที่สร้างพระประธาน ชื่อ พระหน่อคำ (ชาวอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่) โดยเอาแบบพระพุทธรูปพระเจ้าเก้าตื้อในวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นแบบในการสร้างพระพุทธรูป


IMG_6435.JPGรูปเหมือนพระครูบาเจ้าศรีวิชัย (นักบุญแห่งล้านนาไทย) ประดิษฐานภายในพระวิหารพระครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-2-11 10:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_6488.jpgIMG_6490.JPGIMG_6170.JPGพระบรมธาตุเจดีย์ ประดิษฐานด้านหลังพระวิหารพระครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปางIMG_6186.JPGIMG_6152.JPGIMG_6310.JPGIMG_6175.JPGIMG_6290.JPGIMG_6317.JPGIMG_6295.JPGIMG_6481.JPGพระบรมธาตุเจดีย์ วัดบ้านปาง


ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการสร้างของพระครูบาเจ้าศรีวิชัย เจ้าอาวาสวัดบ้านปาง รูปที่ ๑ เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๘

หลังจากก่อสร้างพระธาตุเจดีย์สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านพระครูบาเจ้าได้ทำบุญให้ทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นงานใหญ่ พร้อมกับฉลองกุฏิใหญ่และบันไดนาคด้านทิศเหนือ ทำบุญ ๑๕ วัน ๑๕ คืน


IMG_6255.JPGคำนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์

(ว่านะโม ๓ จบ) วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเนสุ ปะติฏฐิตา สะรีระธาตุโย เกศาธาตุโย อะระหันตา ธาตุโย เจติยัง คันทะกุฏิง จะตุละสี ติสสะหัสเส ธัมมักขันเธ สัพเพสัง ปาทะเจติยัง อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ ทุระโส อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ สิระสาฯ


IMG_6492.JPGขอโมทนาบุญกับผู้สร้าง ผู้บูรณะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในบุญกุศล ณ สถานที่แห่งนี้ทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต สาธุ สาธุ สาธุบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-2-11 10:23 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC01566.JPGประวัติวัดบ้านปางวัดบ้านปาง เริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๔ โดยการสร้างของพระครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย อายุ ๒๔ ปี พรรษา ๔ มีนายควาย โยมบิดาเป็นผู้แรกแผ้วถางเป็นปฐมฤกษ์ แรกสร้างพระครูบาเจ้าตั้งนามว่า “วัดจ๋อมสะหรีทรายมูลบุญเรือง” แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงเรียกตามนามบ้านว่า “วัดบ้านปาง”  

เนื้อที่บริเวณวัดทั้งหมดมี ๑๖๐ ไร่ แต่ที่กำหนดในเขตกำแพงมี ๒๐ ไร่ กำแพงหินที่ก่อล้อมรอบมี ๔ ชั้น ถ้ารวมกำแพงแก้วรอบองค์พระธาตุเป็น ๕ ชั้น
และท่านพระครูบาเจ้าศรีวิชัยก็ได้เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๔

พระครูบาเจ้าศรีวิชัยได้สร้างวัดใหม่ขึ้น ท่านก็จินตนาการโยงใยให้คล้อยเหตุการณ์ครั้งพระพุทธองค์คือ พยายามจัดให้เป็นอรัญวาสี (วัดป่า) กำแพงก็ใช้หินเป็นก้อนๆ ก่อซ้อนเรียงรายเป็นระเบียบ เพราะท่านไม่ทำลายธรรมชาติ กลับทำให้ธรรมชาติผุดเด่นขึ้นเอง ทำให้วัดป่าวัดดอยห่างไกลชนบท ถนนหนทางรถเรือก็ไม่มี เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว

ภายในไม่กี่ปีก็มีพระสงฆ์สามเณรอาศัยอยู่พำนักกันเป็นจำนวนมาก สมัยนั้นถือว่าวัดบ้านปางเป็นวัดหลวงวัดหนึ่งของเมืองลำพูน ท่านพระครูบาเจ้าได้ปลูกต้นมะม่วงไว้ทั่วบริเวณวัดเหมือนสวนอัมพวัน อีกด้านหนึ่งก็ปลูกต้นไผ่ให้เหมือนเวฬุวนาราม


และรอบบริเวณวัดก็เป็นไม้รังที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งลักษณะต้นใบและดอกของไม้รังก็คล้ายต้นสาละมากเหมือนสวนลุมพินีสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า และป่าสาละวันสถานที่พระพุทธเจ้าทรงดับขันธ์ปรินิพพานธาตุ และมีต้นตาลมากมายในบริเวณวัด ก็เป็นเรื่องเกี่ยวโยงสมัยครั้งพุทธกาลทั้งนั้น


รายนามลำดับเจ้าอาวาสวัดบ้านปาง

๑. องค์ที่ ๑ พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย  เป็นเจ้าอาวาส ๓๗ ปี (พ.ศ.๒๔๔๔-๒๔๘๑)

๒. องค์ที่ ๒  พระทองสุข ธัมมสโร  เป็นเจ้าอาวาส ๖ ปี ลาสิกขา

๓. องค์ที่ ๓  พระแสง  เป็นเจ้าอาวาส ๓ ปี มรณภาพ

๔. องค์ที่ ๔  พระไจยา  เป็นเจ้าอาวาส ๑ ปี ย้ายไปที่อื่น

๕. องค์ที่ ๕  พระแก้ว รัตนญาโณ  เป็นเจ้าอาวาส ๙ ปี ลาสิกขา

๖. องค์ที่ ๖  พระอธิการกองคำ ธัมมรัตตโน  เป็นเจ้าอาวาส ๑๓ ปี ลาสิกขา

๗. องค์ที่ ๗  พระวิลาส ธัมมทินโน  เป็นเจ้าอาวาส ๒ ปี ลาสิกขา

๘. องค์ที่ ๘  พระทองอิ่น  เป็นเจ้าอาวาส ๓ ปี ลาสิกขา

๙. องค์ที่ ๙  พระบุญเมือง พุทธสโร  เป็นเจ้าอาวาส ๕ ปี มรณภาพ

๑๐. องค์ที่ ๑๐  พระสุทัศน์ สุวัฒฑโณ  เป็นเจ้าอาวาส ๗ ปี ลาสิกขา

๑๑. องค์ที่ ๑๑  พระนิยม โชติธัมโม  เป็นเจ้าอาวาส ๑ ปี ลาสิกขา

๑๒. องค์ที่ ๑๒  พระครูสิริวิชยางกูร (จรูญ สุจิตฺโต)  เป็นเจ้าอาวาส (รับตำแหน่งปี พ.ศ.๒๕๓๐)

๑๓. องค์ที่ ๑๓  พระครูบาอเนก อาสโภ  เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ.๒๕๕๗

๑๔. องค์ที่ ๑๔  พระกล ฐานวโร  เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน (รับตำแหน่งปี พ.ศ.๒๕๕๙)


----------------------


(แหล่งอ้างอิงข้อมูล : พระอานันท์ พุทธธัมโม รวบรวมและเรียบเรียง. (๒๕๕๖, ๑๑ มิถุนายน). หนังสือประวัติของพระครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งลานนาไทย วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน, หน้า ๑๕, ๑๘, ๒๑๐. และเว็บแดนนิพพาน ดอทคอม เรียบเรียงใหม่ (๒๕๖๕, มิถุนายน))


2.jpgตราประจำวัดบ้านปาง และ ตราประจำตัวพระครูบาเจ้าศรีวิชัย


(แหล่งอ้างอิงภาพ : พระอานันท์ พุทธธัมโม รวบรวมและเรียบเรียง. (๒๕๕๖, ๑๑ มิถุนายน). หนังสือประวัติของพระครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งลานนาไทย วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน, ปกหลัง.)

บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-2-11 10:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_6451.JPGIMG_6455.JPGอุโบสถ วัดบ้านปางIMG_6166.JPGศาลา ๓ ครูบา วัดบ้านปาง


IMG_6163.JPGรูปเหมือนพระครูบาเจ้าศรีวิชัย (นักบุญแห่งล้านนาไทย) ประดิษฐานภายในศาลา ๓ ครูบา วัดบ้านปางคำไหว้พระครูบาเจ้าศรีวิชัย
(ว่านะโม ๓ จบ) อะยังวุจจะติ สิริวิชะยะจะนะ จะ มหาเถโร อุตตะมัง สีลัง นะระเทเวหิ ปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มหาลาภา ภะวันตุเม อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ สิระสา อะหัง วันทามิ สัพพะโส สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิฯ


IMG_6164.JPGรูปเหมือนพระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี
(วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน) ประดิษฐานภายในศาลา ๓ ครูบา วัดบ้านปาง


คำไหว้พระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี
(ว่านะโม ๓ จบ) สาธุ อะหัง นะมามิ พระอภิชัยยาชะนะภิกขุ เสตะเถระ สีละวันตา นะวะโลกุตตระ ธัมมะ บัณฑิตตัง
กะตัง ปุญญัง ปะติสังขาระ วะระพุทธะสาสะนัง อะระหันตะ โพธิสัตโต ปุญญังโน เมนาโถ สิระสา นะมามิ


IMG_6162.JPGรูปเหมือนพระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา
(วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน) ประดิษฐานภายในศาลา ๓ ครูบา วัดบ้านปาง


คำไหว้พระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา
(ว่านะโม ๓ จบ) สาธุอะหังนะมามิ พระชัยยะวงศาภิกขุ อาริเยนะ อังคาระวิชัยโย บัณฑิตโต๋ ทะสะปารมีโย ทะสะอุปปารมีโย ทะสะปรมัตถปารมีโย กะต๋า ปุณญังโน เมถาโถ เมถาถัง สิระสา นะมามิ


IMG_6472.JPGIMG_6453.JPGหอระฆัง วัดบ้านปาง


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-2-11 10:47 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_5883.JPGเรียนเชิญคณะศรัทธาญาติโยมที่มาถวายสังฆทาน หรือถวายจตุปัจจัย เพื่อบำรุงวัดบ้านปาง ขอเรียนเชิญที่ศาลาบำเพ็ญบุญ “ศรีวิไจยาธรรมานุสรณ์” หน้าต้นโพธิ์ใหญ่ วัดบ้านปางIMG_6284.JPGศาลาบำเพ็ญบุญ “ศรีวิไจยาธรรมานุสรณ์” วัดบ้านปาง


คณะศรัทธาวัดบ้านปาง สร้างถวายเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙IMG_6225.JPGIMG_6237.JPGIMG_6242.JPGพระประธานและพระพุทธรูปต่างๆ ประดิษฐานภายในศาลาบำเพ็ญบุญ “ศรีวิไจยาธรรมานุสรณ์” วัดบ้านปาง


IMG_6245.JPGพระมุนีศรีสัพพัญญูพระพุทธเจ้า (พระประธาน) ประดิษฐานภายในศาลาบำเพ็ญบุญ “ศรีวิไจยาธรรมานุสรณ์” วัดบ้านปาง


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2023-12-3 00:38 , Processed in 0.317090 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.