แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 9460|ตอบ: 20
go

วัดพระธาตุดอยน้อย ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง (รอยพระพุทธบาทคู่ , พระบรมธาตุเจดีย์)

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 15:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_7025.JPGIMG_6954.JPGวัดพระธาตุดอยน้อย

บ.นางแตน  ม.๑  ต.ท่าผา  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

[รอยพระพุทธบาทคู่ , พระบรมธาตุเจดีย์]บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 15:50 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0768.JPGวัดพระธาตุดอยน้อย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๐ บ้านนางแตน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


การเดินทางไปวัดพระธาตุดอยน้อย ดูข้อมูลแผนที่จากเว็บ google ได้ตามลิงค์นี้ค่ะ
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2/@18.1592406,99.3708912,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xff41b550ada7464b


IMG_0762.JPGIMG_0773.JPGIMG_0772.JPGIMG_0778.JPGIMG_0775.JPGป้ายชื่อ และซุ้มประตูทางเข้า/ออก ประดับด้วยรูปปั้นสิงห์คู่ วัดพระธาตุดอยน้อย อยู่ตรงทางเข้าบ้านนางแตน หมู่ที่ ๑ ซอย ๑๙ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ค่ะ


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 15:58 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0783.JPG


IMG_0785.JPGIMG_0787.JPGป้ายชื่อวัดดอยน้อย (วัดพระธาตุดอยน้อย) อยู่บริเวณบันไดนาคทางขึ้น/ลง วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะIMG_0789.JPG


DSC04935.JPGIMG_0794.JPGบันไดนาคทางขึ้น/ลง วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะIMG_0784.JPG


ทางรถขึ้น/ลง วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 16:05 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0795.JPGIMG_0797.JPGศาลาพระพุทธรูป อยู่บริเวณบันไดนาคทางขึ้น/ลง วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะ


IMG_0799.JPGIMG_0805.JPGIMG_0806.JPGIMG_0801.JPGพระพุทธรูป ประดิษฐานภายใน ศาลาพระพุทธรูป วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะ

รายนามผู้บริจาคเงินสร้างพระเจ้า
๑. พระรณกร  กนฺตวีโร
๒. คณะศรัทธาชาวบ้านนางแตน
๓. คุณธรรมรส  ขำทัพ
๔. โรงเรียนอนุบาลอ้อมอารี
๕. คุณวันชัย  คุณปิยะนุช   ธนิกุลบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 16:07 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0811.JPGIMG_0809.JPGต้นโพธิ์ อยู่บริเวณบันไดนาคทางขึ้น/ลง วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะ


DSC04931.JPGDSC04932.JPGอาศรมปู่ฤาษี วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 16:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC04996.JPGเมื่อขับรถขึ้นมาบนดอยแล้ว สามารถจอดรถบริเวณนี้ได้ค่ะIMG_0813.JPG


IMG_7096.JPGIMG_7097.JPGดี๋ยวเราไปกราบนมัสการและขอพรอันประเสริฐปูชนียวัตถุและสถานที่สำคัญของวัดพระธาตุดอยน้อยกันเลยนะคะ

๑) รอยพระพุทธบาทคู่
๒) พระธาตุดอยน้อย (พระบรมธาตุเจดีย์)
๓) อนุสาวรีย์ (กู่) เจดีย์อัฐิพระครูบาเจ้าศรีวิชัย
๔) รูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส ๓ รูป (ครูบาญาณรังษี สิงห์แก้ว, ครูบาอินปั๋น อินทวํโส,  ครูบาอภิชัย (ขาวปี))
๕) เงาพระธาตุบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 16:17 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_7088.JPGDSC04945.JPGDSC04944.jpgDSC04947.JPGIMG_0840.JPGIMG_7086.JPGIMG_0845.JPGIMG_7080.JPGอนุสาวรีย์ (กู่) บรรจุอัฐิกระดูกของท่านพระครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดพระธาตุดอยน้อย สร้างเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๐ ในเดือนยี่เหนือขึ้น ๘ ค่ำ รวมเวลาสร้างได้ ๒๒ วัน จึงแล้วเสร็จ สร้างเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ได้เคยมาสร้างและบูรณะสถานที่แห่งนี้ค่ะ


คำนมัสการพระครูบาเจ้าศรีวิชัย
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)     
        อะยัง วุจจะติ  สิริวิชะยะ จะนะจะมะหาเถโร  อุตตะมัง  สีลัง  นะระเทเวหิ  ปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมะหิ  มหาลาภา  ภะวันตุเม  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา  อะหัง  วันทามิ  สิระสา  อะหัง  วันทามิ  สัพพะโส  สาธุ  สาธุ  สาธุ  อะนุโมทามิ

คำแปล
ดังข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปนี้ พระมหาเถระเจ้ารูปใด
ผู้มีนามว่าศรีวิชัย ผู้มีศีลอันอุดม
ผู้อันนรชน และเหล่าทวยเทพทั้งหลายบูชาแล้ว
ผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลทั้งปวง ด้วยการนอบน้อมนั้นเป็นปัจจัย
ขอลาภอันใหญ่จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขออภิวาทซึ่งพระเถระเจ้ารูปนั้นตลอดกาลทั้งปวง
ข้าพเจ้าขออภิวาทซึ่งพระเถระเจ้ารูปนั้นด้วยเศียรเกล้า
ข้าพเจ้าขออภิวาทซึ่งพระเถระเจ้ารูปนั้นโดยประการทั้งปวง
ดีละ ดีละ ข้าพเจ้าขออนุโมทนา
(เสร็จแล้วตั้งจิตระลึกถึงพระครูบาเจ้าศรีวิชัย แล้วอธิษฐานตามกุศลเจตนา)บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 16:26 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC04940.JPGIMG_0876.JPGอุโบสถ วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะIMG_0856.JPGDSC04952.JPGDSC04990.JPGIMG_6942.JPGซุ้มประตูโขง และบันไดนาคทางขึ้น สักการะรอยพระพุทธบาทคู่และพระธาตุดอยน้อย วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะIMG_7073.JPG


รูปปั้นสิงห์คู่ ประดับบันไดนาคทางขึ้นสักการะรอยพระพุทธบาทคู่และพระธาตุดอยน้อย วัดพระธาตุดอยน้อย เป็นฝีมือการปั้นของพระครูบาเจ้าศรีวิชัยค่ะ


IMG_7074.JPGรูปปั้นเสือ ประดับบันไดนาคทางขึ้นสักการะรอยพระพุทธบาทคู่และพระธาตุดอยน้อย วัดพระธาตุดอยน้อย ซึ่งรูปปั้นเสือเป็นสัญลักษณ์ปีเกิดของท่านพระครูบาเจ้าศรีวิชัย และจะมีทุกแห่งที่ท่านไปบูรณะค่ะ


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 16:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_6900.JPGDSC04987.JPGIMG_6969.JPGวิหารหลังเปียง (วิหารหลังคาเสมอกัน) วัดพระธาตุดอยน้อย
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ ค่ะ


IMG_6940.JPGIMG_6938.JPGพระพุทธรูปประธาน ประดิษฐานภายใน วิหารหลังเปียง วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 16:33 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC04957.JPGIMG_6918.JPGเงาพระธาตุ ภายใน วิหารหลังเปียง วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะ


DSC04956.JPGDSC04956.1.JPGIMG_6926.JPGIMG_0558.JPGเงาซุ้มประตูโขง ภายใน วิหารหลังเปียง วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะ


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2024-2-21 18:31 , Processed in 0.471827 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.