แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 4225|ตอบ: 31
go

วัดพระธาตุดอยน้อย ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง (รอยพระพุทธบาทคู่ , พระบรมธาตุเจดีย์)

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 15:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_7025.JPG



วัดพระธาตุดอยน้อย

บ.นางแตน  ม.๑  ต.ท่าผา  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

[รอยพระพุทธบาทคู่ , พระบรมธาตุเจดีย์]



บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 15:50 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0762.JPG



วัดพระธาตุดอยน้อย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๐ บ้านนางแตน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


การเดินทางไปวัดพระธาตุดอยน้อย ดูข้อมูลแผนที่จากเว็บ google ได้ตามลิงค์นี้ค่ะ
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2/@18.1592406,99.3708912,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xff41b550ada7464b


IMG_0778.JPG



DSC04925.JPG


IMG_0768.JPG



IMG_0773.JPG



ป้ายชื่อ และซุ้มประตูทางเข้า/ออก วัดพระธาตุดอยน้อย อยู่ตรงทางเข้าบ้านนางแตน หมู่ที่ ๑ ซอย ๑๙  ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ค่ะ


IMG_0772.JPG


IMG_0775.JPG



รูปปั้นสิงห์คู่ ประดับซุ้มประตูทางเข้า/ออก วัดพระธาตุดอยน้อย  ค่ะ


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 15:58 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0780.JPG


เส้นทางขึ้น วัดพระธาตุดอยน้อย มี  ๒ เส้นทาง คือ บันไดนาค และทางรถขึ้น ค่ะ  


IMG_0785.JPG


IMG_0787.JPG



ป้ายชื่อ วัดดอยน้อย หรือ วัดพระธาตุดอยน้อย อยู่บริเวณบันไดนาคทางขึ้น/ลง วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะ



บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 16:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0783.JPG


IMG_0789.JPG



DSC04930.JPG



DSC04935.JPG



IMG_0794.JPG



บันไดนาคทางขึ้น/ลง วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะ



บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 16:05 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0796.JPG



IMG_0795.JPG



IMG_0797.JPG



ศาลาพระพุทธรูป วัดพระธาตุดอยน้อย อยู่บริเวณบันไดนาคทางขึ้น/ลง วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะ


IMG_0799.JPG


IMG_0805.JPG



IMG_0806.JPG



IMG_0801.JPG



พระพุทธรูป ประดิษฐานภายใน ศาลาพระพุทธรูป วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะ

รายนามผู้บริจาคเงินสร้างพระเจ้า
๑. พระรณกร  กนฺตวีโร
๒. คณะศรัทธาชาวบ้านนางแตน
๓. คุณธรรมรส  ขำทัพ
๔. โรงเรียนอนุบาลอ้อมอารี
๕. คุณวันชัย  คุณปิยะนุช   ธนิกุล




บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 16:07 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0811.JPG


IMG_0809.JPG



ต้นโพธิ์ วัดพระธาตุดอยน้อย อยู่บริเวณบันไดนาคทางขึ้น/ลง วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะ


DSC04931.JPG


DSC04934.JPG



อาศรมปู่ฤาษี วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะ



บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 16:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0784.JPG



ทางรถขึ้น/ลง วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะ


DSC04996.JPG


IMG_0815.JPG



IMG_7097.JPG



เมื่อขับรถขึ้นมาบนดอยแล้ว สามารถจอดรถบริเวณนี้ได้ค่ะ


ดี๋ยวเราไปกราบนมัสการและขอพรอันประเสริฐปูชนียวัตถุและสถานที่สำคัญของวัดพระธาตุดอยน้อย กันเลยนะคะ

๑) รอยพระพุทธบาทคู่
๒) พระธาตุดอยน้อย (พระบรมธาตุเจดีย์)
๓) อนุสาวรีย์ (กู่) เจดีย์อัฐิพระครูบาเจ้าศรีวิชัย
๔) รูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส ๓ รูป (ครูบาญาณรังษี สิงห์แก้ว, ครูบาอินปั๋น อินทวํโส,  ครูบาอภิชัย (ขาวปี))
๕) เงาพระธาตุ



IMG_0813.JPG


IMG_7096.JPG



บันไดทางขึ้นสักการะอนุสาวรีย์ (กู่) บรรจุอัฐิกระดูกของท่านพระครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะ



บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 16:17 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_7090.JPG


IMG_7088.JPG



DSC04945.JPG



DSC04944.JPG



IMG_7086.JPG



อนุสาวรีย์ (กู่) บรรจุอัฐิกระดูกของท่านพระครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดพระธาตุดอยน้อย ค่ะ


คำนมัสการพระครูบาเจ้าศรีวิชัย
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)     
        อะยัง วุจจะติ  สิริวิชะยะ จะนะจะมะหาเถโร  อุตตะมัง  สีลัง  นะระเทเวหิ  ปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมะหิ  มหาลาภา  ภะวันตุเม  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา  อะหัง  วันทามิ  สิระสา  อะหัง  วันทามิ  สัพพะโส  สาธุ  สาธุ  สาธุ  อะนุโมทามิ

คำแปล
ดังข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปนี้ พระมหาเถระเจ้ารูปใด
ผู้มีนามว่าศรีวิชัย ผู้มีศีลอันอุดม
ผู้อันนรชน และเหล่าทวยเทพทั้งหลายบูชาแล้ว
ผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลทั้งปวง ด้วยการนอบน้อมนั้นเป็นปัจจัย
ขอลาภอันใหญ่จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขออภิวาทซึ่งพระเถระเจ้ารูปนั้นตลอดกาลทั้งปวง
ข้าพเจ้าขออภิวาทซึ่งพระเถระเจ้ารูปนั้นด้วยเศียรเกล้า
ข้าพเจ้าขออภิวาทซึ่งพระเถระเจ้ารูปนั้นโดยประการทั้งปวง
ดีละ ดีละ ข้าพเจ้าขออนุโมทนา
(เสร็จแล้วตั้งจิตระลึกถึงพระครูบาเจ้าศรีวิชัย แล้วอธิษฐานตามกุศลเจตนา)



บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 16:22 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC04954.JPG


DSC04947.JPG



IMG_0833.JPG



IMG_0840.JPG



IMG_7080.JPG



อนุสาวรีย์ (กู่) บรรจุอัฐิกระดูกของท่านพระครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดพระธาตุดอยน้อย สร้างเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๐ ในเดือนยี่เหนือขึ้น ๘ ค่ำ รวมเวลาสร้างได้ ๒๒ วัน จึงแล้วเสร็จค่ะ



บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2016-5-2 16:22 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_0853.JPG



DSC04946.JPG



IMG_0845.JPG



รูปเหมือนพระครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย วัดพระธาตุดอยน้อย สร้างเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ได้เคยมาสร้างและบูรณะสถานที่แห่งนี้ค่ะ



คำไหว้พระครูบาเจ้าศรีวิชัย
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)     
        ศรีวิชัย  ชะนะมะหาเถโร  สัพพะลาโภ  นิรันตะรัง  (กล่าว ๓ จบ)



บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2020-2-29 04:13 , Processed in 0.022048 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.