แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 8040|ตอบ: 9
go

วัดหลวง บ.เมืองพร้าว ม.๑ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-3-4 03:47 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC08923.JPGวัดหลวง  

บ.เมืองพร้าว ม.๑ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

[พระบรมธาตุเจดีย์]

----------------------


(แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 23 ส.ค. 2564)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-3-4 03:48 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC08867.JPG


DSC08868.JPGวัดหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๕๙ ตารางวา สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๓๔๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๔


DSC08869.JPG


ประตูทางเข้า วัดหลวงDSC08873.JPGรูปปั้นสิงห์ ประดับประตูทางเข้า วัดหลวง


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-3-4 03:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC08924.JPGDSC08925.JPGDSC08910.JPGDSC08926.JPGDSC08928.JPGDSC08929.JPGDSC08933.JPGพระบรมธาตุเจดีย์ วัดหลวง


DSC08911.JPGประวัติวัดหลวงวัดหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองพร้าว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๕๙ ตารางวา สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๓๔๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๔ เป็นวัดใหญ่และเป็นวัดประจำอำเภอปาย เป็นที่ทำการของเจ้าคณะอำเภอปาย มาตั้งแต่สมัยเจ้าฟ้าปกครองเมือง สันนิษฐานว่าคงจะสร้างพร้อมกับที่เจ้าฟ้าผู้ครองเมืองปาย ได้ย้ายเมืองจากที่เดิมคือตำบลเวียงเหนือ มาตั้งเมืองใหม่ในพื้นที่ตำบลเวียงใต้ในปัจจุบัน ซึ่งการย้ายหอเจ้าฟ้าและเมืองปายใหม่ในครั้งนั้น ราวปี พ.ศ.๒๓๔๖ และบริเวณที่สร้างวัดนี้เดิมก็เป็นวัดร้างมาก่อนแล้ว โดยมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก่อด้วยอิฐถือปูน ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมประดิษฐานอยู่

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๔๒ พระยาดำรงเจ้าฟ้าพ่อเมืองปายได้ถึงแก่พิราลัยไป บุตรของพระยาดำรงคือ พระยาราชก็ขึ้นปกครองเมืองแทน เจ้าฟ้านำราษฎรเมืองปายก่อสร้างพระเจดีย์ โดยทำการก่อสร้างครอบองค์พระพุทธรูป เป็นระยะเวลา ๓ ปี พระเจดีย์แล้วเสร็จเรียบร้อย พระยาราชเสมายกฉัตรเจดีย์
(ต่างทีกองมู) เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๔ ซึ่งในสมัยนี้นั้น มีพระภิกษุออ หรือครูบาออ ไม่ทราบฉายา เป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะอำเภอปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งกิจกรรมด้านต่างๆ ได้เป็นไปอย่างดีมาก วัดวาอารามเจริญรุ่งเรือง ด้วยครูบาออเป็นผู้มีอิทธิพลมีคนเคารพยำเกรงมาก และเจ้าฟ้าเมืองปาย พร้อมด้วยราษฎรพร้อมใจกันสร้างกุฏิศาลาการเปรียญ รวม ๗ หลัง หลังกลางมีขนาดใหญ่และสวยงามมาก โดยสร้างในแบบศิลปะไทยใหญ่ (พม่า) วัสดุเป็นไม้ทั้งหมด เสา-ฝา เพดาน ตกแต่งลวดลายอย่างสวยงามด้วยกระจกตัดแต่งเป็นชิ้นเล็กๆ ตามเสาลงรักปิดทอง ต่อมาไม่นานได้ก่อสร้างบ่อน้ำอีก

ในสมัยที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ ทางราชการได้แต่งตั้งให้หลวงเจริญเขตเขลางค์นคร มาเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอปาย ก็ได้มาพึ่งบารมีของครูบาออปกครองดูแลทุกข์สุขของราษฎร มีการกล่าวโดยไม่มีการยืนยันว่าในช่วงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากเจ้าฟ้ามาเป็นนายอำเภอในระหว่างช่วงเวลาที่ว่างพ่อเมืองอันเนื่องมาจากการถึงพิราลัยของเจ้าฟ้า การใช้เวลาในการแต่งตั้งตลอดถึงการใช้เวลาในการเดินทาง ครูบาออได้ปกครองดูแลเมืองปายแทนเจ้าฟ้าพ่อเมือง ก่อนมอบอำนาจให้นายอำเภอปกครองดูแลตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งถือได้ว่าท่านมีบทบาทสำคัญ และมีส่วนช่วยให้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นอย่างดียิ่ง

ครูบาออเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงองค์แรก และเป็นเจ้าคณะอำเภอองค์แรกของอำเภอปาย เมื่อท่านครูบาออมรณภาพ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๗ วัดหลวงก็มีเจ้าอาวาสปกครองดูแลมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงในปัจจุบัน


พ.ศ.๒๔๘๖ นายทุนเอ นางคำหลู่ สมุทรนาวิน รับปวารณาเป็นเจ้าศรัทธาใหญ่ และนายจอง สุวรรณะ นามสกุล จองสุวรรณ พร้อมด้วยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ได้รื้อถอนกุฏิเก่าที่สร้างมานาน เครื่องต่างๆ ทรุดโทรมผุพังไปมาก ทำการก่อสร้างใหม่อีก แล้วสร้างกุฏิชั่วคราวขึ้นอีก ๒ หลัง โดยเจ้าศรัทธาใหญ่ บริจาคเป็นทุนทรัพย์ เป็นเงินประมาณ ๗,๐๐๐ บาท

พ.ศ.๒๔๙๕ เริ่มทำพิธีฝังลูกนิมิตพัทธสีมา


พ.ศ.๒๔๙๖ เริ่มสร้างอุโบสถ ทางกรมการศาสนาช่วยเหลือเงินอุดหนุนบูรณะวัด ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบช่วยสร้างอุโบสถ และซ่อมแซมบันได


พ.ศ.๒๔๙๘ ซ่อมแซมกุฏิหลังที่ ๓


พ.ศ.๒๕๑๒ จ.ส.ต.คำ นางปอย  มาริษะ พร้อมด้วยบุตร เริ่มก่อสร้างกำแพงที่หน้าวัดทางทิศตะวันออก โดยทางด้านเหนือประตู จ.ส.ต.คำ นางปอย มาริษะ เป็นเจ้าภาพ ทางด้านใต้ประตู นายหว่าละ นางฟู  แก้วยิธิ เป็นเจ้าภาพ สร้างไปจนหมดเขตวัดด้านใต้

พ.ศ.๒๕๑๓ เริ่มสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหลวง คณะศรัทธาบริจาค และได้รับเงินช่วยเหลือจากกรมการศาสนา เป็นเงินอุดหนุนบูรณะวัด จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ.๒๕๑๕ นายกัณฑ์ นางคำผอง ไชยวงค์ สร้างศาลา ๙ ห้อง บ่อน้ำ ส้วม และรื้อศาลาเก่า

พ.ศ.๒๕๑๖ ได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรมการศาสนา เริ่มปรับปรุงตามบริเวณวัด

พ.ศ.๒๕๑๗ วันที่ ๒๑ มกราคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่อำเภอปาย และทรงได้เสด็จแวะมานมัสการพระประธานและพระพุทธรูปในอุโบสถ ได้ทรงทอดพระเนตรพระเจดีย์ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าพระเจดีย์คงสร้างมานานแล้วเก่าแก่มาก คณะศรัทธาจึงช่วยกันปฏิสังขรณ์ซ่อมแซ่มพระเจดีย์ตามฐานที่พังไปบ้าง หลังจากที่ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับไปได้ประมาณ ๒ เดือน

พ.ศ.๒๕๑๗ ซ่อมแซมไม้กระดานพื้นกุฎิที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ทางหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นศรัทธาเจ้าภาพร่วมกับคณะศรัทธาทุกคนช่วยกัน

พ.ศ.๒๕๑๘ ซ่อมแซมบ่อน้ำ ซ่อมสิงห์หน้าวัดใกล้บ่อน้ำ

พ.ศ.๒๕๑๙ สร้างกุฏิใหม่หลังที่ ๔


พ.ศ.๒๕๒๐ สร้างศาลาอเนกประสงค์


พ.ศ.๒๕๒๙ สร้างศาลาแก้วยิธิ


พ.ศ. ๒๕๓๖ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว ๑๐๐ เมตร


พ.ศ.๒๕๓๗ สร้างกุฏิพักติดกับกุฏิศาลาการเปรียญหลังใหญ่


พ.ศ.๒๕๓๘ สร้างโรงครัว รั้วรอบพระเจดีย์ ปฏิสังขรณ์หลังคากุฏิศาลาการเปรียญหลังใหญ่ ขุดบ่อน้ำ ๑ บ่อ


พ.ศ.๒๕๓๙ สร้างกุฏิเล็ก ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง อาจารย์แสน ใจแปง และบุตรเป็นเจ้าภาพ ดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชนในอำเภอปาย อุปสมบทหมู่พระภิกษุในการถวายเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามโครงการของรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ และจัดสรงน้ำพระธาตุเจดีย์วัดหลวง เป็นปีแรก


รายนามเจ้าอาวาสวัดหลวง

๑. ครูบาออ ไม่ทราบฉายา พ.ศ.๒๔๔๔-๒๔๕๗

๒. พระหลู่ หรือพระเชียงตอง ต่อมาเดินทางกลับไปเชียงตอง

๓. พระเกหล่า มารักษาการชั่วคราว

๔. พระภิกษุยง (ครูบายง) มรณภาพ พ.ศ.๒๔๙๒

๕. พระครูอนุศิษย์ศาสนการ จากวัดป่าขาม (เจ้าคณะอำเภอ) มาเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวง มรณภาพ พ.ศ.๒๔๙๖

๖. พระครูโสภณสวัสดิการ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นเจ้าคณะอำเภอในขณะเป็นเจ้าอาวาส ได้รับนิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวง พ.ศ.๒๔๙๕-๒๕๓๒

๗. พระอธิการจำรัส  ฐิตธมฺโม พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๖

๘. พระครูอนุรักษ์ธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดโป่งเวียงเหนือ เจ้าคณะอำเภอปาย ได้รับนิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๖

**บรรณานุกรม (เอกสารอ้างอิง)
๑. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๙ พิมพ์ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๓๕ กรมการศาสนา
๒. อาจารย์เจริญ  วรรณยอดคำ บันทึกประวัติวัดหลวง ๑ มกราคม ๒๕๑๙
๓. อาจารย์นงเยาว์  ติยะวงค์ เอกสารรายงานประเพณีพื้นบ้านท้องถิ่น-โบราณสถานโบราณวัตถุที่สำคัญ

----------------------


(แหล่งที่มา : เอกสารประวัติวัดหลวง โดย พระปองพล กลฺยาโณ พิมพ์และเรียบเรียง ๑๕ เมษายน ๒๕๓๙ เวลา ๒๔.๑๐ น.)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-3-4 04:05 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC08874.JPG


DSC08875.JPGDSC08916.JPGDSC08917.JPGสามารถร่วมทำบุญพระประจำวัน บูชาดอกไม้ ธูปเทียน ถวายสังฆทาน ฯลฯ ได้ ภายใน วัดหลวงDSC08935.JPGคำนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์

(กล่าวนะโม ๓ จบ) วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเนสุ ปะติฏฐิตา สะรีระธาตุโย เกศาธาตุโย อะระหันตา ธาตุโย เจติยัง คันทะกุฏิง จะตุละสี ติสสะหัสเส ธัมมักขันเธ สัพเพสัง ปาทะเจติยัง อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ ทุระโส อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ สิระสาฯ


DSC08914.JPG


ระฆัง ด้านหน้า พระบรมธาตุเจดีย์ วัดหลวง


DSC08932.JPGDSC08919.JPGรูปปั้นสิงห์
ภายในรั้วรอบ พระบรมธาตุเจดีย์ วัดหลวง


DSC08936.JPGDSC08920.jpgรูปปั้นช้างหมอบ ภายในรั้วรอบ พระบรมธาตุเจดีย์ วัดหลวงRank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-3-4 04:09 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC08941.JPGDSC08946.JPGDSC08943.JPGDSC08930.JPGDSC08938.JPGอุโบสถ วัดหลวง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ ภายในมีพระพุทธรูปปางสะดุ้งมารเป็นพระประธานอุโบสถ สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐


DSC08937.JPGซุ้มหน้าต่าง อุโบสถ วัดหลวง


DSC08944.JPGศาลาอเนกประสงค์ วัดหลวง


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-3-4 04:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC08880.JPGDSC08909.JPGDSC08881.JPGDSC08882.JPGDSC08883.JPGกุฏิศาลาการเปรียญ วัดหลวง


DSC08885.JPGDSC08886.JPGภายใน กุฏิศาลาการเปรียญ วัดหลวง


DSC08891.JPG


DSC08892.JPGศิลาจารึกวัดศรีเกิด อยู่ชั้นบน กุฏิศาลาการเปรียญ วัดหลวง


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-3-4 04:22 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC08887.JPG


DSC08894.JPGห้องเก็บรักษาพระพุทธรูปต่างๆ ภายในชั้นบน กุฏิศาลาการเปรียญ วัดหลวงDSC08895.JPGDSC08951.JPGDSC08906.JPGDSC08950.JPGหลวงพ่อพระเพชร ประดิษฐานภายในชั้นบน กุฏิศาลาการเปรียญ วัดหลวง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปาย อายุประมาณ ๕๐๐ ปี สมัยเดียวกับหลวงพ่ออุ่นเมือง วัดน้ำฮู พระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๑๒ นิ้ว ศิลปะเชียงแสน แบบฐานสูง หล่อด้วยเนื้อทองสัมฤทธิ์ ถูกค้นพบตั้งแต่สมัยพระเจดีย์ร้าง และพระพุทธรูปถูกห่อหุ้มด้วยปูน ต่อมาชาวบ้านพบเข้า แล้วปูนได้กะเทาะออกมา พบว่าเป็นพระพุทธรูปองค์สีทองสวยงามอยู่ภายใน


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-3-4 04:24 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC08952.JPGDSC08904.JPGDSC08903.JPGDSC08902.JPGDSC08899.JPGDSC08900.JPGDSC08901.JPGDSC08905.JPGพระพุทธรูปแกะสลักด้วยไม้ ศิลปะแบบไทยใหญ่ ปางต่างๆ ๘ องค์ ประดิษฐานภายในชั้นบน กุฏิศาลาการเปรียญ วัดหลวง  


DSC08947.JPGDSC08949.JPGพระพุทธรูปหยกขาว ประดิษฐานภายในชั้นบน กุฏิศาลาการเปรียญ วัดหลวง


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-3-4 04:37 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_3674.jpgIMG_3675.jpgIMG_3677.jpgพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ประดิษฐานด้านข้าง กุฏิศาลาการเปรียญ วัดหลวง


DSC08876.JPGDSC08872.JPGDSC08871.JPGโรงเรียนปริยัติธรรม วัดหลวงDSC08878.JPG


ศาลาแก้วยิธิ วัดหลวงDSC08927.JPG


DSC08945.JPGภาพบรรยากาศ ภายใน วัดหลวง


Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2021-8-23 07:13 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

i00530.jpgi00533.jpgi00531.jpgการเดินทางมาวัดหลวง ขอจบการเดินทางด้วยภาพบรรยากาศยามค่ำคืนภายในวัด สวัสดีค่ะ

----------------------


ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับข้อมูลจาก :
        • วัดหลวง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
        • เจ้าอาวาสวัดหลวงองค์ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๒) และพระภิกษุสงฆ์วัดหลวง
        • พระปองพล กลฺยาโณ พิมพ์และเรียบเรียงเอกสารประวัติวัดหลวง ๑๕ เมษายน ๒๕๓๙  


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2021-9-19 18:44 , Processed in 0.076059 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.