แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 11170|ตอบ: 8
go

วัดพระธาตุแม่เย็น ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-3-4 06:38 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC09093.JPGวัดพระธาตุแม่เย็น  

ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

[พระบรมธาตุเจดีย์]

----------------------


(แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 28 ส.ค. 2564)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-3-4 06:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

31122006171.jpgป้ายชื่อ วัดพระธาตุแม่เย็น


DSC09068.JPGซุ้มประตูทางเข้า วัดพระธาตุแม่เย็น


DSC01649.JPG


ถนนทางเข้า วัดพระธาตุแม่เย็น ระยะทาง ๔๐๐ เมตร


DSC01652.JPG


ถนนทางขึ้นโดยรถ วัดพระธาตุแม่เย็น


DSC01650.JPG


บันไดทางขึ้น วัดพระธาตุแม่เย็น


DSC09110.JPGDSC09111.JPGบันไดนาคทางขึ้นพระธาตุ วัดพระธาตุแม่เย็น


DSC01721.JPG


DSC09092.JPGรูปปั้นกุมภัณฑ์ ประดับบันไดนาคทางลง วัดพระธาตุแม่เย็นRank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-3-4 07:27 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

31122006184.jpgวัดพระธาตุแม่เย็น ตั้งอยู่ในเขตตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนIMG_4131.jpgประตูทางเข้า วัดพระธาตุแม่เย็น เปิด-ปิดประตูเวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.


DSC09072.JPGDSC01689.JPGวิหารเล็ก วัดพระธาตุแม่เย็น


DSC09077.JPGDSC09078.JPG31122006186.jpgDSC01697.JPGพระพุทธรูป ประดิษฐานภายใน วิหารเล็ก วัดพระธาตุแม่เย็น


DSC01699.JPGรูปภาพท่านครูบาสามองค์พี่น้อง ถ่ายรูปพร้อมกันที่วัดน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ ภายใน วิหารเล็ก วัดพระธาตุแม่เย็น

รายนามเรียงจากซ้าย-ขวา
๑. พระครูสุนทรคัมภีรญาณ (ครูบาคัมภีระ) วัดพระธาตุดอยน้อย อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
๒. พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา) วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
๓. พระสุธรรมยานเถร (ครูบาอินทจักรรักษา) วัดน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


DSC01695.JPGภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในวิหารเล็ก วัดพระธาตุแม่เย็น


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-3-4 17:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC01705.JPGวิหารใหญ่ วัดพระธาตุแม่เย็นDSC01710.JPG


บันไดนาคทางขึ้น วิหารใหญ่ วัดพระธาตุแม่เย็นDSC09081.JPGDSC01712.JPGDSC09085.JPGพระพุทธรูป ประดิษฐานภายใน วิหารใหญ่ วัดพระธาตุแม่เย็น


DSC09084.JPG


รูปพระมหากัจจายนเถระ ประดิษฐานภายใน วิหารใหญ่ วัดพระธาตุแม่เย็น


คำไหว้พระมหากัจจายน์
  (กล่าวนะโม ๓ จบ) อิมินา สักกาเรนะ สาวะกะสังโฆ กัจจายะนะเถโร มหาเตชะวันโต พุทธะโภคาวะโห ปาริมิตาโร อิทธิฤทธิ ติตะมะนะตัง สะระณัง คัจฉามิ


DSC09083.JPGรูปเหมือนพระครูบาเจ้าศรีวิชัย (นักบุญแห่งล้านนาไทย) ประดิษฐานภายใน วิหารใหญ่ วัดพระธาตุแม่เย็น  


คำไหว้ครูบาศรีวิชัย
ศรีวิชัย ชะนะมหาเถโร สัพพะลาโภ นิรันตะรัง (ว่า ๓ จบ)Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-3-4 18:42 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_4121.jpg31122006179.jpgพระบรมธาตุเจดีย์ ประดิษฐานด้านหลัง วิหารใหญ่ วัดพระธาตุแม่เย็น  


DSC01720.JPG


DSC09090.JPGDSC09091.JPGDSC09089.JPGIMG_4102.jpgIMG_4106.jpg


พระบรมธาตุเจดีย์ (พระธาตุแม่เย็น) วัดพระธาตุแม่เย็น มีพระเจดีย์ทั้งหมด ๕ องค์ องค์ใหญ่ไว้ตรงกลาง องค์เล็กไว้ ๔ ด้าน รูปแบบเจดีย์ทรงระฆังฐานกลม สูงประมาณ ๓ เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดีย์พม่าDSC01669.JPG


ประวัติวัดพระธาตุแม่เย็นวัดพระธาตุแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมาเป็นเวลาช้านานแล้ว หากแต่ไม่มีประวัติแน่ชัดว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยใด และใครเป็นผู้สร้าง ตั้งอยู่บนภูเขาทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอปาย ห่างจากที่ว่าการอำเภอปายประมาณ ๒ กิโลเมตร เลยจากทางเข้าน้ำตกแม่เย็นมาเพียง ๑๐๐ เมตร ก็จะพบทางเข้าวัด นักท่องเที่ยวสามารถเลือกขึ้นไปด้านบนได้ ๒ วิธี คือ โดยการขับรถขึ้นไป หรือจะเดินเท้าขึ้นบันได ก็ถือเป็นการออกกำลังกายอีกทางหนึ่ง

ภายในบริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น ด้านหลังวิหารเป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่า หรือที่เรียกกันว่า "เจดีย์พระธาตุแม่เย็น" เป็นเจดีย์ทรงระฆังฐานกลม สูงประมาณ ๓ เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า องค์เดิมเป็นพระเจดีย์สีขาว นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางขึ้นมาชม และสักการะก่อนเดินทางกลับ ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ตั้งพระธาตุที่ชาวเมืองปายเคารพแล้ว ยังถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม เนื่องจากสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองปายที่รายล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่ และมีแม่น้ำปายไหลผ่าน ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการชม คือ ช่วงเวลายามเช้า และยามพระอาทิตย์ตกดิน หากท่านมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนเมืองปายในช่วงฤดูฝน ท่านก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศทุ่งนาที่เขียวขจี ได้เห็นความงดงามในอีกรูปแบบหนึ่ง

----------------------


(แหล่งที่มา : ป้ายประวัติวัดพระธาตุแม่เย็น)


IMG_4130.jpgคำนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์

(กล่าวนะโม ๓ จบ) วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเนสุ ปะติฏฐิตา สะรีระธาตุโย เกศาธาตุโย อะระหันตา ธาตุโย เจติยัง คันทะกุฏิง จะตุละสี ติสสะหัสเส ธัมมักขันเธ สัพเพสัง ปาทะเจติยัง อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ ทุระโส อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ สิระสาฯ


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-3-4 20:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC09094.JPGDSC09098.JPG


พระเจดีย์องค์เล็ก ล้อมรอบทั้งสี่ด้าน พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุแม่เย็นDSC09103.JPG


DSC09105.JPG


DSC09096.JPG


DSC09099.JPGพระพุทธรูปประจำวันเกิด ประดิษฐานภายในซุ้ม พระเจดีย์องค์เล็ก วัดพระธาตุแม่เย็น


DSC09074.JPGศาลาราย วัดพระธาตุแม่เย็นIMG_4114.jpgพระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานภายใน ศาลาราย วัดพระธาตุแม่เย็น


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-3-4 20:08 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC01658.JPGDSC01680.JPGวิหารพระนอน วัดพระธาตุแม่เย็นDSC01659.JPG


บันไดนาคทางขึ้น วิหารพระนอน วัดพระธาตุแม่เย็น


DSC01663.JPG


31122006180.jpgDSC01664.JPGDSC01667.JPGพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ประดิษฐานภายใน วิหารพระนอน วัดพระธาตุแม่เย็นDSC01678.JPGDSC01665.JPGพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานภายใน วิหารพระนอน วัดพระธาตุแม่เย็น


DSC01660.JPGกู่อัฐิ ด้านข้างวิหารพระนอน วัดพระธาตุแม่เย็น


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-3-4 20:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC09076.JPGศาลา วัดพระธาตุแม่เย็นDSC01708.JPGDSC01709.JPGพระพุทธรูป ประดิษฐานภายใน ศาลา วัดพระธาตุแม่เย็นDSC01685.JPG


DSC01692.JPGกุฏิสงฆ์ วัดพระธาตุแม่เย็น


31122006176.jpgหอระฆัง วัดพระธาตุแม่เย็น


DSC01717.JPGDSC01704.JPGศาลาพักร้อน วัดพระธาตุแม่เย็น


IMG_4098.jpgIMG_4100.jpgจุดชมวิวทัศนียภาพของอำเภอปาย ณ วัดพระธาตุแม่เย็น


Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2021-8-28 07:25 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

31122006185.jpgDSC09109.JPGDSC01656.JPGDSC01683.JPGDSC01682.JPG31122006187.jpgการเดินทางมาวัดพระธาตุแม่เย็น ขอจบการเดินทางด้วยภาพบรรยากาศภายในวัด สวัสดีค่ะ

----------------------


ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับข้อมูลจาก :
         • วัดพระธาตุแม่เย็น อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2021-9-19 17:32 , Processed in 0.091017 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.