กิจกรรมเปิดตาที่สาม

แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 10883|ตอบ: 11
go

นมัสการรอยพระบาท ๗ รอย วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ จ.สกลนคร

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

webmaster โพสต์เมื่อ 2009-4-17 15:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
นมัสการรอยพระบาท ๗ รอย วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ จ.สกลนคร % J2 q0 I0 ^. S
(ย้ายมาจากบอร์ดเก่า กระทู้นี้ถูกโพสขึ้นเมื่อ 2006-07-04 )+ _6 ~4 W$ T, ?: k9 y
# p+ h6 c6 ]% K* e! _/ |/ B
พระพุทธบาทน้ำทิพย์ ต.สร้างค้อ กิ่ง อ.ภูพาน จ.สกลนคร(พระพุทธบาท ๗ รอย,พระพุทธบาทเกือกแก้ว ๒ รอย,พระแท่น ๒ ที่)
8 U* W3 j1 S+ c; F( S2 `, o- n" k( F) a  ]) ?! w7 M9 y3 }7 \% D
เป็นรอยพระพุทธบาทที่สมบูรณ์แบบมาก และยังคงความเป็นรอยเดิมเอาไว้(ไม่มีการตกแต่ง) วงพระธรรมจักรเห็นชัดเจน รอยนิ้วครบชัดเจน อีกทั้งมีน้ำทิพย์ที่ไหลหล่อเลี้ยงรอยพระพุทธบาท บริเวณรอบๆ ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้เพราะเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ อยู่ไม่ไกลจากถนนหลัก(ประมาณไม่น่าจะเกิน ๕๐ เมตร)มีรถโดยสารวิ่งผ่านเป็นระยะ
9 k" v! T9 ]7 k0 m# b
, O( S" t* v" N: K; Mใครที่จะเดินทางผ่านเส้นทางนี้ก็แวะจอดรถที่วัดพระบาทน้ำทิพย์ และเดินข้ามถนนเข้าป่าหรือจะถามพระสงฆ์ที่วัดก็ได้นะครับว่ารอยพระบาทอยู่ตรงไหนไปไม่ยากครับ
{:4_114:}
9 h# g; N3 U8 |% \' D5 }0 x

& m2 i% Z' Y+ U$ T7 _& W4 a 1.jpg
- Y9 D2 q& b% q; ]- Z( L
& F+ v* @+ C1 A8 s+ c. E
จากถนนเดิน ตรงข้ามกับวัดพระบาทน้ำทิพย์จะมีเส้นทางเล็กๆ ปักธงเหลืองเอาไว้ ตรงนั้นจะเป็นเส้นทางเดินเข้าไปที่รอยพระบาทครับ
' D, @7 K( d9 a; W - ]0 b9 r! w/ h# j' [
3.jpg

' v3 @9 c7 v5 ?. ^/ `! k2 G$ J7 X- v
1 G- x% p9 G3 p8 Iจะมีมุดลอดกิ่งไม้ใหญ่อยู่จุดเดียวนอกนั้นเดินสบายๆ
7 z5 ~* E5 Z. t, R' _
* S: Q9 c, T/ j$ k7 @ 2.jpg

" v2 K) Y; [7 E+ U# U# r # n: l4 u, C7 u2 I. r6 {2 ]
เดินไปตามทางเรื่อยๆ ป่าไม้ร่มเรื่น 6 G6 T: x! O+ J

" M; m" U+ r# {/ C3 K, ^1 W) X 4.jpg
5 v/ @( u2 t1 h# g2 y! H
; m  w  V% W6 b/ ?4 T9 V3 X
ลงบันไดในรูปนี้ก็ถึงแล้วครับ {:4_111:}
" i6 C" Z* M% E+ p6 b $ A9 B+ ~% t2 j- j5 w
5.jpg

5 l% j7 e1 z5 F* z # @! g$ h& `; f
รอยพระพุทธบาทใหญ่สุดจะเห็นชัดเจนที่สุด และมองขึ้นไปทางต้นน้ำจะเห็นรอยๆ พระบาทไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนครบ ๗ รอย ; [/ Y& a( ~6 W  ?: r! K( w

+ d# U- y/ q+ N. p% _* p7 }( Y  K 6.jpg

6 D9 y( V. \+ _1 {2 ^  a 0 `$ O' R- e' t. \$ P* l
จะเห็นน้ำค่อยๆไหลออกมาจากซอกหิน ซึ่งจะไหลออกมาตลอดทั้งปีไม่แห้ง
# C% P: a$ [1 ]! v" m6 {/ r' Q
  a) B- M' r  U9 X- F0 j% O8 e 7.jpg

* [( g; z* w1 R1 a 8.jpg
4 C: ~0 S7 q* [/ Q9 T2 G3 H

5 Z1 H: r: y8 o4 xรอยพระบาทเกือกแก้วอยู่ใกล้กับ พระบาทรอยใหญ่
, ]1 U6 z4 n) a3 E1 Z0 Q $ u& F% n8 S' a; i5 i
9.jpg

. J& W9 {: y  ~0 U  A# O 11.jpg
) T8 W6 u/ R& R8 J  r7 O6 A) \
1 w5 ~2 p2 E+ p# r4 K  l
มองตามทางน้ำไหลลงมาประมาณ ๓ เมตรจะเห็นรอยพระบาทเกือกแก้ว และรอยพระแท่น ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมานั่งประทับ
! `/ E5 n1 |& a( M+ l
' w+ I6 `5 J5 s& P9 R& d; ^' h: P 10.jpg
9 ^% u" I" Z. `

& W4 R/ V% T" D- Y5 Xหลวงพี่บุญมี เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำทิพย์ เป็นผู้คอยดูแลรักษารอยพระพุทธบาทที่นี่ {:4_109:}
6 O9 k6 ~& I8 _/ h3 b7 L% C
% D+ y2 Q' L  Z& F7 _ 12.jpg
. ^- ]( q" T# f7 y  F' W( y0 @

+ W9 w6 o/ k1 D" Q3 I4 hรอยเกือกแก้วอีกรอยที่อยู่ใกล้ๆกัน
3 J+ r+ b1 D7 C
, t2 z; T2 z# k/ E+ P$ k 13.jpg
. z* D* n8 w' R! U

" A5 P1 d0 B% f" Dพระแท่นประทับนั่ง
1 J& Q9 t3 v" H
  [$ G4 q2 D3 Z! ^$ f- Z$ _ 14.jpg

( g1 [# G. p8 S3 h' R6 f 15.jpg
' T0 B$ g2 u% Q6 a

" Z) ]9 W8 L' X8 i) a: Qหลวงพี่และคณะของคุณวิชัยการไฟฟ้า5 @6 y; r, j  |" ]9 ]% c/ ^- h$ V  g

$ Q3 S: h% V6 U( ]* { 17.jpg

# p# N$ l: e. r) `! a) {
2 P& Y* ~: x) Y- s: T0 w6 tพระพุทธรูปข้างรอยพระพุทธบาท รอยพระประธาน
3 w6 E6 K' x5 l
8 a3 n; w4 s2 c$ V1 \ 16.jpg

! r  ]. j4 B1 Q( k, k! i5 J
. b' S# a2 l0 [0 b6 yลานกว้างข้างๆกับรอยพระพุทธบาท ดูสวยงามราบเรียบ: C3 @! b+ f2 E. Y1 `

) ~& v! f& Z3 j* ?! a/ F 18.jpg
/ B+ G8 h; T# Y! Z# z' ]+ u# A

0 s7 C2 {- A, R' `; G' h3 `ช่วยกันโปรยดอกไม้และน้ำหอม
# [* b) g0 J2 d2 Y3 P5 G
, q+ g# N- }! e& @& F  q! s 19.jpg
( N3 ?. }# r& k
; V- {7 K% [: C5 n8 W% y  K
เมื่อน้ำตกไกลมาจนเต็มรอยพระพุทธบาทแล้ว น้ำก็จะล้นไหลลงมาสู่พื้นจากปลายนิ้วพระบาท กลายเป็นน้ำทิพย์
( e; L, O! P' B# M3 \7 V5 ~
" _# M& X/ x% g& `; B8 m" A 20.jpg
% J: z4 d; H; V" o  M, F

6 `: P  l. W; l3 Bภาพอัศจรรย์ % e& P4 X+ t" U
รอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์ บ้านภูพานทอง อ.ภูพาน จ.สกลนคร ; u9 V% t( h; t* \% l3 W
ถ่ายภาพออกมาได้ภาพรอยพระพุทธบาทเป็นสีทองพร้อมมีเล็บที่นิ้วรอยพระพุทธบาทครบถ้วนและชัดเจน
0 s$ L. _. {3 q' U: v2 ^# Cจากภาพทั้งสองภาพนี้ถ่ายจากรอยพระพุทธบาทรอยเดียวกันปรากฏภาพบนฟิลม์แต่มีลักษณ์แตกต่างกัน + m! w( ]1 e* c% K8 l! N* U
ภาพรอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์นี้ ถ่ายโดย หลวงปู่แฟ๊บ สุภทฺโท วัดป่าดงหวาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๔๐

2 Z( [" @) q) X" f1 H7 J( v: a

) W1 w+ f8 m; p5 m! p# A ( s6 p5 e+ P# L' ^
21.jpg

* O/ y' W* a" V# c# z# [+ d # e" X, v; {0 V7 g3 I/ G
ชมภาพรอยพระพุทธบาท จนใจสบายแล้ว ก็ไปดูกันบ้างว่าที่วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ที่อยู่ใกล้ๆ นั้นเขากำลังมีงานบุญอะไรกันบ้าง
" c3 b! B5 p$ m2 B- v, k* B% P
9 l( c3 f2 v" E+ M$ `4 |. j5 T 22.jpg
0 v2 L3 B) a& V9 g( ]) B! r' J
3 x. x" |( r  G# L/ G! T
พระหน้าตัก ๑๙ ศอก (หล่อปูน) ที่กำลังรวบรวมปัจจัยเพื่อดำเนินการก่อสร้าง และประดิษฐานที่วัด $ |  c" }5 W+ r8 l

& y' q# [% R4 E* @' X- d: p 23.jpg
5 l  ^5 N! M5 e5 R- C
9 U( _0 e! _2 A
พระพุทธรูปหน้าตัก ๙.๙๙ เมตร (๑๙ ศอก) ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง หากร่วมทำบุญก่อสร้าง โทร. ๐๖ - ๖๓๖ - ๒๐๕๙ ติดต่อที่วัดได้โดยตรงครับ
* G. I! G& V9 Y& u0 L; H9 b 5 y/ N1 q# M  n
24.jpg

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

YONG โพสต์เมื่อ 2009-4-18 08:44 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สวยงามมากๆ  อนุโมทนากับทุกๆท่านด้วยครับ  สาธุ

Rank: 1

bigsobig โพสต์เมื่อ 2009-4-18 23:46 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนาสาธุครับ

นิ พ พ า น ช า ติ นี้ ค รั บ
nalatae สมาชิกนี้ถูกลบไปแล้ว
nalatae โพสต์เมื่อ 2009-8-11 01:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หมายเหตุ: ผู้โพสต์ถูกแบนหรือถูกลบ โพสต์นี้ถูกปิดโดยอัตโนมัติ

Rank: 1

คนเลว โพสต์เมื่อ 2010-8-23 09:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สวยมากเลย กราบ กราบ กราบ

Rank: 1

Pranippan โพสต์เมื่อ 2011-1-22 13:05 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
โมทนาสาธุด้วยครับ

Rank: 1

mmm โพสต์เมื่อ 2012-1-12 23:45 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขับรถผ่านหลายครั้งไม่ได้เข้าไปสักที

Rank: 1

jack7x โพสต์เมื่อ 2012-6-14 05:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ผมไปนมัสการรอยพระบาท มา สถานที่รอยพระบาทเป็น ธรรมชาติ สวยงาม มากครับ

Rank: 1

tiansong โพสต์เมื่อ 2012-6-14 17:32 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
เคยไปเมื่อ 2ปีก่อนครับ ป่านนี้พระพุทธรูปน่าจะเสร็จแล้ว' M; h5 [# f& d; v0 |+ ?7 m

Rank: 1

jack7x โพสต์เมื่อ 2012-6-15 05:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ตอนนี้กำลังดำเนินการติดต่อช่างมา  ตกแต่งส่วนฐานพระ ครับผม

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2014-11-23 00:26 , Processed in 0.579359 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.