โอโห่กูรู

แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 10922|ตอบ: 11
go

นมัสการรอยพระบาท ๗ รอย วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ จ.สกลนคร

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

webmaster โพสต์เมื่อ 2009-4-17 15:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
นมัสการรอยพระบาท ๗ รอย วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ จ.สกลนคร
3 Q0 S% h; E2 I& \) B8 x(ย้ายมาจากบอร์ดเก่า กระทู้นี้ถูกโพสขึ้นเมื่อ 2006-07-04 )
! `! E9 L; N+ k' ^, J) O8 g. ?" ^% a1 L2 Y1 I' Q6 |
พระพุทธบาทน้ำทิพย์ ต.สร้างค้อ กิ่ง อ.ภูพาน จ.สกลนคร(พระพุทธบาท ๗ รอย,พระพุทธบาทเกือกแก้ว ๒ รอย,พระแท่น ๒ ที่)
% s% D" ?  C- `; I' |1 ]9 {: ^
เป็นรอยพระพุทธบาทที่สมบูรณ์แบบมาก และยังคงความเป็นรอยเดิมเอาไว้(ไม่มีการตกแต่ง) วงพระธรรมจักรเห็นชัดเจน รอยนิ้วครบชัดเจน อีกทั้งมีน้ำทิพย์ที่ไหลหล่อเลี้ยงรอยพระพุทธบาท บริเวณรอบๆ ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้เพราะเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ อยู่ไม่ไกลจากถนนหลัก(ประมาณไม่น่าจะเกิน ๕๐ เมตร)มีรถโดยสารวิ่งผ่านเป็นระยะ % \/ a+ }* A0 D  `
, v3 ~9 ~/ m. R' t  m4 ?" ]
ใครที่จะเดินทางผ่านเส้นทางนี้ก็แวะจอดรถที่วัดพระบาทน้ำทิพย์ และเดินข้ามถนนเข้าป่าหรือจะถามพระสงฆ์ที่วัดก็ได้นะครับว่ารอยพระบาทอยู่ตรงไหนไปไม่ยากครับ
{:4_114:}

2 N4 A3 ]( c% W) r3 Z 1 c7 d7 M! x1 K+ v3 o
1.jpg

+ ?2 K& y" J' ~6 { / V( F  o: N/ {' g  F
จากถนนเดิน ตรงข้ามกับวัดพระบาทน้ำทิพย์จะมีเส้นทางเล็กๆ ปักธงเหลืองเอาไว้ ตรงนั้นจะเป็นเส้นทางเดินเข้าไปที่รอยพระบาทครับ
3 _" G5 g" L6 x& U) X ; H: F4 S1 s5 T0 f9 z) e9 S% Z# ^
3.jpg

! F5 k3 E4 ~! L
2 d. ]3 C" L8 d, {& q0 Z0 yจะมีมุดลอดกิ่งไม้ใหญ่อยู่จุดเดียวนอกนั้นเดินสบายๆ * G& \3 Q) z6 k$ B

% u  [2 H4 D8 Y  U9 G5 a 2.jpg

) w+ m, H# u2 I; L: |: T- `0 }0 ~0 S
/ D. ~) g0 t3 M" x" s/ t8 r& @เดินไปตามทางเรื่อยๆ ป่าไม้ร่มเรื่น 0 `1 D; f' e5 b$ k# R* t& R# ?
1 L4 f4 w4 q1 _
4.jpg

8 _) a& ~9 m: S4 m$ V4 x5 s 6 o, P- w4 y/ X' N8 j( g
ลงบันไดในรูปนี้ก็ถึงแล้วครับ {:4_111:}
( q4 ?( |1 d, b6 H4 M1 F # q1 E: G. `2 ?, X4 z
5.jpg

/ I3 O/ z4 Y  K$ {* @, @ + X+ D' O8 g8 b" j& a. y
รอยพระพุทธบาทใหญ่สุดจะเห็นชัดเจนที่สุด และมองขึ้นไปทางต้นน้ำจะเห็นรอยๆ พระบาทไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนครบ ๗ รอย
* O! N  D8 y5 H1 G2 ^
4 O9 w9 b5 R  } 6.jpg

; z) u0 s0 c9 I  Q0 v
; u2 q' d5 ]0 Vจะเห็นน้ำค่อยๆไหลออกมาจากซอกหิน ซึ่งจะไหลออกมาตลอดทั้งปีไม่แห้ง 7 [  \$ e4 m' T3 H. a' ]6 ~

- k7 h  J0 ~' ^; L& e' I$ h# } 7.jpg

2 m- t! n" n! C 8.jpg
4 \9 j3 |! f5 O

0 X7 b, F4 T5 k; o3 {, Gรอยพระบาทเกือกแก้วอยู่ใกล้กับ พระบาทรอยใหญ่
' j+ g& i+ r; F4 Z7 M# r ' o- y3 h* u4 Q, ~# k
9.jpg
. w# x4 h$ v0 z. h5 h% o/ m
11.jpg

* j/ i- ]2 {) F# q" @ $ O' A; S  J/ s+ e) E& c
มองตามทางน้ำไหลลงมาประมาณ ๓ เมตรจะเห็นรอยพระบาทเกือกแก้ว และรอยพระแท่น ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมานั่งประทับ 5 e" _3 @7 W2 S( d- l- }% \
! b) Q& v, K- c* P8 W1 Z$ V0 |6 X
10.jpg
/ ^: a/ u- L" e4 u5 y7 V0 H
/ u4 a( ^( n5 y! s" P7 n
หลวงพี่บุญมี เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำทิพย์ เป็นผู้คอยดูแลรักษารอยพระพุทธบาทที่นี่ {:4_109:} ( v( c1 Y. w- {6 w$ F
3 X2 I* C. ~* H' l+ {2 u- }
12.jpg
4 @/ }( ^5 [3 r0 H# l# B

- S' q5 W* w' zรอยเกือกแก้วอีกรอยที่อยู่ใกล้ๆกัน4 V2 E1 ~8 C. j3 \" P- o

9 D& n$ I9 f8 y9 `0 X 13.jpg
" e1 v( h; q  w. i! H

! k6 H6 U6 X$ A. S9 F5 Fพระแท่นประทับนั่ง
. g2 U- H1 ?4 [9 p7 @, f - d, }* l: m' \4 u$ L8 n( `: p
14.jpg
4 }% q( g# [9 U
15.jpg

" l: e/ Z0 B+ z4 M/ f - i* A; }( P# _* k5 p, @
หลวงพี่และคณะของคุณวิชัยการไฟฟ้า. W3 r% x7 Z* y% o, p3 _
' K8 ]. |* e7 Z9 }
17.jpg
+ u: ~# {* B1 J& F

- ~: [4 H- V+ `8 uพระพุทธรูปข้างรอยพระพุทธบาท รอยพระประธาน
8 f. c' o. K7 k% P" w6 q2 e
- ~  B# h  B' F. x( ~& p$ _4 Z! f 16.jpg
& N2 b8 b0 y$ i" `3 J2 ]6 P1 }

; U6 v# b0 C$ U9 e5 T" }/ I1 yลานกว้างข้างๆกับรอยพระพุทธบาท ดูสวยงามราบเรียบ( p9 ?9 i& r4 t9 q7 L3 j

# _. d0 Q3 f4 T# h 18.jpg
0 ^1 s0 H# e& k2 l* b- h# J
" p. @+ Q' a  [
ช่วยกันโปรยดอกไม้และน้ำหอม5 t8 ]3 a' @5 t. b( K
8 \0 d8 {2 u7 C! L- j, B+ l. O/ r
19.jpg
  ]2 x& B: g9 L' S

$ B% }& o4 T6 D. F, Y3 ?2 Sเมื่อน้ำตกไกลมาจนเต็มรอยพระพุทธบาทแล้ว น้ำก็จะล้นไหลลงมาสู่พื้นจากปลายนิ้วพระบาท กลายเป็นน้ำทิพย์; s$ I  a+ y: t- R" B
5 r5 I/ p, V) F4 g4 ?- j
20.jpg
5 R$ D/ S. h. j8 Z! _

( i) x# z) _# Vภาพอัศจรรย์
* t; ?7 ]1 y: ^+ b+ K/ o: Bรอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์ บ้านภูพานทอง อ.ภูพาน จ.สกลนคร
% g* D. d! o! ^# f6 V5 E4 xถ่ายภาพออกมาได้ภาพรอยพระพุทธบาทเป็นสีทองพร้อมมีเล็บที่นิ้วรอยพระพุทธบาทครบถ้วนและชัดเจน
' d( e" f, {0 z2 bจากภาพทั้งสองภาพนี้ถ่ายจากรอยพระพุทธบาทรอยเดียวกันปรากฏภาพบนฟิลม์แต่มีลักษณ์แตกต่างกัน
, V2 S, J3 v; Uภาพรอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์นี้ ถ่ายโดย หลวงปู่แฟ๊บ สุภทฺโท วัดป่าดงหวาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๔๐

0 |. U9 k" M" c. T

' @9 {! G( F2 T5 a9 F  c' R, H# S
; R& |2 K9 b. g( W5 s3 w( w 21.jpg

& q0 i* \) j2 b( ^ * L9 _. v! o2 x1 A) g
ชมภาพรอยพระพุทธบาท จนใจสบายแล้ว ก็ไปดูกันบ้างว่าที่วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ที่อยู่ใกล้ๆ นั้นเขากำลังมีงานบุญอะไรกันบ้าง
) J1 ~- M4 X5 u6 U2 Z" p* _! F' Y
' P9 f" j# a' V2 \  a8 V 22.jpg
8 n  |; N9 c6 ^3 N
& U; ^+ \+ S2 M, E, Q; l
พระหน้าตัก ๑๙ ศอก (หล่อปูน) ที่กำลังรวบรวมปัจจัยเพื่อดำเนินการก่อสร้าง และประดิษฐานที่วัด
, z- v# t+ w/ t) c- u   e7 r* J% m- j+ U' ~9 C, C
23.jpg

0 w1 \: p) z, V: n; X6 S
( m3 l8 H- \# f) aพระพุทธรูปหน้าตัก ๙.๙๙ เมตร (๑๙ ศอก) ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง หากร่วมทำบุญก่อสร้าง โทร. ๐๖ - ๖๓๖ - ๒๐๕๙ ติดต่อที่วัดได้โดยตรงครับ
# H7 W! }. m# | 0 F5 ?! w9 j- H2 Y/ m
24.jpg

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

YONG โพสต์เมื่อ 2009-4-18 08:44 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สวยงามมากๆ  อนุโมทนากับทุกๆท่านด้วยครับ  สาธุ

Rank: 1

bigsobig โพสต์เมื่อ 2009-4-18 23:46 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนาสาธุครับ

นิ พ พ า น ช า ติ นี้ ค รั บ
nalatae สมาชิกนี้ถูกลบไปแล้ว
nalatae โพสต์เมื่อ 2009-8-11 01:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หมายเหตุ: ผู้โพสต์ถูกแบนหรือถูกลบ โพสต์นี้ถูกปิดโดยอัตโนมัติ

Rank: 1

คนเลว โพสต์เมื่อ 2010-8-23 09:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สวยมากเลย กราบ กราบ กราบ

Rank: 1

Pranippan โพสต์เมื่อ 2011-1-22 13:05 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
โมทนาสาธุด้วยครับ

Rank: 1

mmm โพสต์เมื่อ 2012-1-12 23:45 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขับรถผ่านหลายครั้งไม่ได้เข้าไปสักที

Rank: 1

jack7x โพสต์เมื่อ 2012-6-14 05:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ผมไปนมัสการรอยพระบาท มา สถานที่รอยพระบาทเป็น ธรรมชาติ สวยงาม มากครับ

Rank: 1

tiansong โพสต์เมื่อ 2012-6-14 17:32 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
เคยไปเมื่อ 2ปีก่อนครับ ป่านนี้พระพุทธรูปน่าจะเสร็จแล้ว7 w3 }. d3 l$ H; `! G  l% D

Rank: 1

jack7x โพสต์เมื่อ 2012-6-15 05:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ตอนนี้กำลังดำเนินการติดต่อช่างมา  ตกแต่งส่วนฐานพระ ครับผม

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2014-11-28 03:31 , Processed in 0.306531 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.