แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 11495|ตอบ: 12
go

วัดพระเจ้าตนหลวง บ.สบปั๋ง ม.๔ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2009-12-6 03:48 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_7217.JPGวัดพระเจ้าตนหลวง

บ.สบปั๋ง  ม.๔  ต.แม่ปั๋ง  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่

[หลวงพ่อพระเจ้าตนหลวง อายุ ๖๐๐ กว่าปี]Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2009-12-6 03:51 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC05021.JPGIMG_7315.JPGIMG_1470.JPGวัดพระเจ้าตนหลวง เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๐๑ (สายเชียงใหม่-พร้าว) บ.สบปั๋ง หมู่ที่ ๔ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานและเป็นโบราณสถานที่สำคัญของอำเภอพร้าวแห่งหนึ่ง มีคูเมืองล้อมรอบ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่เก่าแก่คู่เมืองพร้าว คือ องค์พระเจ้าตนหลวง ค่ะ


IMG_7257.JPGคำขวัญวัดพระเจ้าตนหลวง

    วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย    บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย

     บ้านกับวัดผลัดกันช่วยยิ่งอวยชัย    ถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางIMG_7305.JPGDSC05023.JPGป้ายชื่อ และซุ้มประตูทางเข้า/ออกด้านหน้า วัดพระเจ้าตนหลวง ค่ะ


DSC05024.JPGIMG_7318.JPGIMG_7316.JPGรูปปั้นกุมภัณฑ์ ประดับซุ้มประตูทางเข้า/ออกด้านหน้า วัดพระเจ้าตนหลวง ค่ะ


Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2009-12-6 03:52 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_7344.JPGIMG_7298.JPGIMG_7297.JPGรูปปั้นสิงห์ ประดับบนกำแพงด้านหน้า วัดพระเจ้าตนหลวง ค่ะIMG_7321.JPGIMG_7323.JPGรูปปั้นสิงห์ ประดับทางเข้าด้านหน้า วัดพระเจ้าตนหลวง ค่ะ


Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2009-12-6 03:53 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_7100.JPGIMG_7282.JPGDSC05042.JPGIMG_7262.JPGIMG_7268.JPGIMG_7249.JPGDSC05079.JPGวิหารพระเจ้าตนหลวง วัดพระเจ้าตนหลวง ค่ะ


IMG_7242.JPGIMG_7157.JPGIMG_7159.JPGรูปปั้นช้างทรงพระเจ้าตนหลวง อยู่ด้านหน้า วิหารพระเจ้าตนหลวง วัดพระเจ้าตนหลวง ค่ะ


Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2009-12-6 03:56 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_7188.JPGDSC05050.JPGIMG_7179.JPGIMG_7184.JPGIMG_7175.JPGIMG_7200.JPGIMG_7220.JPGIMG_7224.JPGหลวงพ่อพระเจ้าตนหลวง ประดิษฐานภายใน วิหารพระเจ้าตนหลวง วัดพระเจ้าตนหลวง พระเจ้าตนหลวงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “พระเจ้านั่งช้าง” เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สร้างมานานสมัยเวียงพร้าว-วังหิน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๙๒๘ โดยพระเจ้ากือนามหาราช เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ปัจจุบันบูรณะขึ้นมาใหม่โดยครอบองค์เดิมค่ะ


Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2009-12-6 04:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_7173.JPGIMG_7186.JPGประวัติวัดพระเจ้าตนหลวง(แหล่งที่มา : ป้ายประวัติวัดพระเจ้าตนหลวง ภายใน วัดพระเจ้าตนหลวง)วัดพระเจ้าตนหลวง (พระเจ้านั่งช้าง) สร้างในสมัยพระเจ้ากือนามหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย รัชกาลทีี่ ๖ เจ้าผู้ครองเชียงใหม่ (พ.ศ.๑๙๑๐-๑๙๓๑) ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าผายู และระหว่าง พ.ศ.๑๙๒๘ พระเจ้ากือนาธรรมิกราชได้เสด็จขึ้นมาที่เวียงพร้าววังหินโดยทางสถลมารค นำขบวนช้าง ขบวนม้า ขบวนเดินเท้านับหลายหมื่นคนขึ้นมา โดยมีช้างเผือกเชือกหนึ่งได้บรรทุกพระธรรมคัมภีร์และพระพุทธรูปสำคัญมาด้วย โดยที่พระองค์มอบหมายให้ เจ้าน้อยจันต๊ะ (จันทา) เป็นผู้ควบคุมดูแลและทำหน้าที่อัญเชิญพระพุทธรูป

เมื่อไพร่พลโยธาเดินทางมาถึงหมู่บ้านสบปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  จึงได้หยุดพัก ณ สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นเชิงเขา ช้างเผือกที่บรรทุกพระธรรมคัมภีร์และพระพุทธรูปองค์สำคัญนั้น ได้มานั่งคุกเข่าหมอบลง ไม่ยอมเดินทางต่อไป พระเจ้ากือนาธรรมิกราชจึงโปรดให้สร้างวัดขึ้น โดยให้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ประทับอยู่บนหลังช้างประดิษฐานไว้ ซึ่งต่อมาเรียกว่า  วัดพระเจ้าตนหลวง หรือชาวบ้านสมัยก่อนเรียกว่า พระเจ้านั่งช้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสืบต่อมา และปูชนียสถาน


ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับรองสภาพวัดและขึ้นทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หลังจากสภาพวัดที่ถูกร้างมาหลายร้อยปี โดยมีพระอาจารย์สมเพชร สุทธจิตโต เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าตนหลวงในปัจจุบัน

ส่วนตำนานพระเจ้าเลียบโลก กล่าวว่า


“...เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงบ้านสบปั๋ง เจ้าน้อยจันต๊ะ ได้อาราธนานิมนต์ให้นั่งบนหลังช้าง บรรดาประชาชนมีจิตศรัทธาได้นำเอามะพร้าวมาถวายองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นพระองค์เสวยเสร็จแล้ว ได้โยนกะลามะพร้าว หรือที่ชาวล้านนาพาเรียกว่า กะหลัง ขึ้นบนเขาลูกหนึ่งทางทิศตะวันออก ต่อมาจึงมีชื่อว่า “ดอยกะหลัง” พร้อมทั้งทรงประทานพระเกศาธาตุไว้ ต่อมามีผู้สร้างพระเจดีย์ครอบไว้บนนั้นเรียกว่า พระธาตุดอยกะหลัง อีกชื่อหนึ่ง

เมื่อมีผู้มาร่วมสรงน้ำพระธาตุ มักจะมีการทำบุญทำทานด้วยข้าวก้อนให้แก่นกกา ซึ่งในขณะนั้นมีกาเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากาเหล่านั้นไม่สามารถลงจิกกินข้าวที่ให้ทานได้ มีแต่ว่าบินวนเวียนไปมา ชาวบ้านจึงพูดกันว่ามันคงจะหลงทางหรือหลงทิศ ต่อมาพระธาตุดอยกะหลังนี้ จึงเรียกเพี้ยนมาเป็น “พระธาตุดอยกาหลง” จนกระทั่งปัจจุบันนี้ ส่วนเมืองนี้ก็มีชื่อว่า เวียงพร้าว เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าเสวยผล “มะพร้าว” ณ สถานที่นี้นั่นเอง”


Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2009-12-6 04:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC00213.JPG


รูปภาพพระเจ้าตนหลวงองค์เดิม ภายใน วิหารพระเจ้าตนหลวง วัดพระเจ้าตนหลวง ค่ะIMG_7208.JPG


IMG_7210.JPGDSC05060.JPGชิ้นส่วนแขนข้างขวาที่แตกหักของพระเจ้าตนหลวงองค์เดิม ภายใน วิหารพระเจ้าตนหลวง วัดพระเจ้าตนหลวง ค่ะIMG_7212.JPGรูปเหมือนหลวงปู่ทวด ประดิษฐานภายใน วิหารพระเจ้าตนหลวง วัดพระเจ้าตนหลวง ค่ะ


IMG_7204.JPGIMG_7206.JPGรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี ประดิษฐานภายใน วิหารพระเจ้าตนหลวง วัดพระเจ้าตนหลวง ค่ะ


Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2009-12-6 04:20 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_7213.JPGIMG_7172.JPGIMG_7163.JPGภาพจิตรกรรมฝาผนัง "พุทธประวัติ" ภายใน วิหารพระเจ้าตนหลวง วัดพระเจ้าตนหลวง ค่ะ


IMG_7238.JPGDSC05053.JPGDSC05054.JPGภาพบรรยากาศการเตรียมงานก่อน "ขบวนอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศ ผ้าไตรพระราชทาน พระครูวัชรสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าตนหลวง วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙" ภายใน วิหารพระเจ้าตนหลวง วัดพระเจ้าตนหลวง ค่ะRank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2009-12-6 04:23 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_7131.JPGIMG_7136.JPGDSC05064.JPGIMG_7141.JPGศาลาพระพุทธพิทย์กมลวัทน์ วัดพระเจ้าตนหลวง ค่ะIMG_7289.JPGIMG_7292.JPGIMG_7294.JPGศาลาหลวงพ่อพระพุทธคุณ วัดพระเจ้าตนหลวง สร้างโดย คุณรังสรรค์  รีวีระกุล บริษัทพรีเชนกรุ๊ป จำกัด เมื่อ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๗ ค่ะ


Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2009-12-6 04:34 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_7108.JPGDSC05070.JPGIMG_7109.JPGIMG_1463.JPGตำหนักพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) วัดพระเจ้าตนหลวง เจ้าภาพ คุณนารีรัตน์  แก้วบังวัน สร้างเมื่อ ๑๕ พ.ย. ๒๕๔๔ ค่ะIMG_7113.JPGIMG_7117.JPGIMG_7120.JPGรูปพระสีวลีมหาเถระ วัดพระเจ้าตนหลวง ค่ะIMG_7145.JPGIMG_7151.JPGIMG_7146.JPGหอพระอุปคุต วัดพระเจ้าตนหลวง ค่ะ


สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2024-2-25 08:19 , Processed in 0.153441 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.