โอโห่กูรู

แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 17519|ตอบ: 33
go

วัดดอยแท่นพระผาหลวง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (รอยพระพุทธบาท, แท่นประทับเสวยภัตตกิจ)

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:04 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
: D- r. v' A0 w

- |6 P( o7 `% }: A) T" S) ^

DSC01759.jpg


: D$ u3 L7 X+ k

DSC01878.jpg


- k' W$ x. w1 P7 |
5 c+ u7 N4 m) T% S( ?0 D/ o8 Z: r
3 n" c# Z% L* Z0 \3 w$ P; |วัดดอยแท่นพระผาหลวง

บ.โปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ " Z" X% a% ?- D8 j
(รอยพระพุทธบาท, แท่นประทับเสวยภัตตกิจ, พระมหาธาตุเจดีย์)

. @3 D9 A4 J. w' K7 L/ w; A- h# W, I
$ `  W1 S" G4 H

' g3 V" O5 ^" ^" B& u9 g3 d

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-1-15 13:55 โดย pimnuttapa 0 D; D" O2 t2 F1 @0 g8 I( x9 Z

! o4 U- J3 I& j% H) ?  \
0 i& i) A) A% b. h4 c: X0 }

DSC01909.jpg

$ {- v4 _5 K% C4 q1 i' A
5 X9 h# J0 f$ g( }, h# _! c
การเดินทางไปวัดดอยแท่นพระผาหลวง วัดนี้ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จากถนนเชียงใหม่-พร้าว ทางเข้าหน้าตลาดแม่โจ้ หรือประมงน้ำจืดและห่างจากหมู่บ้านโปงประมาณ ๕ กิโลเมตร ตั้งอยู่บนเขาไม่สูงนัก และเป็นวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีความวิเวกสันโดษเหมาะแก่การปลูกเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมค่ะ
% j4 h5 p2 ]& b. c4 w) m, g. }6 {
4 a8 E3 d+ M% D0 \3 u) z

DSC01711.jpg

9 y" F1 i: Y+ ]. N* R

DSC01714.jpg


3 J" B+ s0 m  C/ q& R; M7 W7 F- P* u. `# ]3 a; j" ?
ทางเข้า/ออก วัดดอยแท่นพระผาหลวง อยู่ตรงข้ามกับตลาดห้วยโจ้ อ.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ทางไปทางเดียวกับโครงการพระราชดำริ (บ้านโปง) ค่ายแทนคุณ ต.ป่าไผ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ขับรถเลี้ยวซ้ายไปตามป้ายชี้ทางไปวัดดอยแท่นพระ จากจุดทางเข้า/ออกไปถึงวัดดอยแท่นพระ ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ค่ะ
1 ^$ l, Y; `+ D, U
& h- j6 O8 g5 N# g0 Q  x1 z

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:13 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-1-3 02:34 โดย pimnuttapa
2 O; ~( Q8 w/ ?: R' n$ ]
% l" T3 |: Q5 K* }% O 1 `# n# |; Q/ U9 z; b) \1 j$ i

DSC01715.jpg

+ t6 K) \, O8 |7 Q& W& |0 m
  l8 F. |4 l" n8 H5 o3 H5 ~
หลังจากเราขับรถตรงมาเรื่อยๆ จะเจอถนนแยกด้านขวา ให้ขับรถเลี้ยวขวาไปตามป้ายชี้ทางไปวัดดอยแท่นพระ จากจุดนี้ระยะทางไปถึงวัดดอยแท่นพระ ๙ กิโลเมตร ค่ะ
4 H( W6 x, d5 h6 J7 Z
" Y+ g% B3 a4 p; O, Y6 N7 F- v; Y9 v7 k$ K1 W7 D. o# S7 q

DSC01718.jpg

$ y( P' W  M& o" _( e( _. i) U
* B4 Z: {7 q& K. d
ขับรถมุ่งหน้าสู่ชุมชนบ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ค่ะ
: l" L, j$ }5 P; ^+ I! c2 o: k9 {. _- |: L5 V

1 j* g  |9 [  g# v0 u: A/ [: ?# |  j

DSC01720.jpg


; i# O2 L3 `( a  b+ Z% z6 b. E
หลังจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปตามป้ายชี้ทางไปวัดดอยแท่นพระ ถนนรพช. ชม. 5257 บ้านโปง-อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ระยะทางไปถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ 3.561 กม. ค่ะ 7 k, K2 W! X! l: w- m* n3 j, f

- ]8 _2 [$ R  }' g3 K2 \0 [# j3 `- ]* l% U4 [4 E3 F- d

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:16 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-1-3 02:35 โดย pimnuttapa
  z/ P( A- a, J' j# l/ D% V! B3 B; p  g( N' a& o6 _

: k& T! n4 I1 u5 p

DSC01724.jpg

8 n( s( @' G; u: m" F7 ]" R; C

DSC01725.jpg


- q  k$ O7 O. X: H8 }+ v* L- |' q: |% }  i( a# p/ s2 \
ขับรถผ่านโครงการพระราชดำริ (บ้านโปง) ค่ายแทนคุณ ต.ป่าไผ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะ   / L/ C' u6 ?: Q) |- \5 H
) a, z) s- N5 o( ?$ i9 h

! j) x- ]! b: }# |& F0 s( k3 v: V$ Z4 G

DSC01726.jpg

1 j: f) {8 P( p, Q- D
4 C; Z+ f& |# t; D8 Y" {
หลังจากนั้นขับรถเลี้ยวซ้ายหน้าค่ายแทนคุณไปทางอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ค่ะ

& t) t) B' j% k# X" s
4 {& q% k' F8 h3 R  `6 m0 C# ^2 a+ {0 X  }

  W8 k! O/ A' O0 c$ g

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-1-3 05:19 โดย pimnuttapa
6 E$ r2 M, I% h* D0 z0 n
) d/ v& x( v5 y  ^( d* T- \
( K( C# h6 u7 J3 N/ R

DSC01732.jpg


( e5 w* P% r; ^# Z# x; K5 e' A3 c+ J/ `
อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้อยู่ก่อนถึงวัด เป็นอ่างเก็บน้ำที่สวยงาม ร่มรื่น วิวสวย อันเป็นโครงการเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชลประทานพัฒนา แหล่งน้ำท่าทั่วไทย เกษตรยุคใหม่ยั่งยืน เพื่อการกินดีอยู่ดีของราษฏรค่ะ
2 [9 f5 a; [$ f8 s8 v
" a; O" {9 y6 y0 I; e9 O

( B2 q7 Z: p) D  X8 A8 O6 _

DSC01729.jpg

& K1 {& N9 J- Q* L9 H
6 O% t, G2 G& T% h' x; ]5 ~# Y! Q
แล้วเราก็ขับรถมุ่งหน้าสู่วัดดอยแท่นพระผาหลวงต่อค่ะ
' h( o$ G2 W/ ]# v4 h
, T4 B) |2 J8 \" d. A6 Y1 E8 |: J1 m; b- M& d- M

DSC01735.jpg


  Z- Z- `+ g! |, q
3 z: N! m6 o$ g( a9 [+ {% N& Mระหว่างทางไปวัดดอยแท่นพระผาหลวง จะเห็นพระพุทธธาตุเจดีย์ศรีผาหลวงประดิษฐานบนดอยไกลๆ ด้วยค่ะ
/ X" i( r" {5 R" L
; P' }) ?3 g! X9 z: \/ k  k6 H" w  T7 {& {5 u: r9 _( z: O3 ?" x

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:21 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-1-3 02:37 โดย pimnuttapa
) V. z' x+ Z( `7 n
0 S& K- U0 C3 ^: R$ q% _
+ W) Q" J8 m  k4 L( N, u" m
* n5 z; i& j( T) e3 k

DSC01739.jpg


; o, b. ^4 B0 K; Rรูปปู่เทพอสูร วัดดอยแท่นพระผาหลวง ค่ะ
( o/ e6 y, }1 {5 o2 ?! p1 P6 t

0 c8 ~/ X, L/ A4 l. P$ m6 ~$ x; h5 T, `

DSC01740.jpg


/ B8 I7 K- v* m! h% H- g0 b; s* p* b

DSC01741.jpg


0 [& q1 z4 i/ c

DSC01743.jpg

4 u- v  L5 |. B# c- L% l
1 m1 O: G/ P$ p
บ่อน้ำทิพย์ วัดดอยแท่นพระผาหลวง อยู่ด้านหลัง รูปปู่เทพอสูรค่ะ8 B: {% J3 h2 g; K# @6 M

  d% R1 T% k- x6 Y* z( X" H6 J5 N& Z# @- |. [% k

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:25 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-1-3 02:38 โดย pimnuttapa 8 V& H7 D, D* @3 G: R0 y, k

; i# F! n9 l$ L9 @2 H* h% d% [
2 l( I8 o1 j5 ?/ K# P9 \4 k  J# L7 y

DSC01747.jpg


9 Q1 Q% d8 @5 B7 O1 L- \0 [5 L  p0 D( ?
สถานที่ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา บารมีธรรม พุทธมงคล วัดดอยแท่นพระผาหลวง ผู้สร้างถวาย พระบุญช่วย สนัตมโน (สิทธิ) พร้อมด้วยญาติ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ตรงกับแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ปีเถาะ บูรณะปฏิสังขร ถวายเป็นพระราชกุศล รวมเป็นปัจจัย ๕๘๐,๗๖๓ บาท ค่ะ
1 s! Q+ f1 s2 ?# L5 t
) f+ B" Z  n; o: E: A. H
7 f( I: |  V8 C" h7 W& v

DSC01750.jpg

; H+ M' Y; q! H' p2 h
- L2 G2 C/ w3 Q0 \. o% W
รูปปู่สีหะเทพฤษี อยู่ภายใน สถานที่ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา บารมีธรรม พุทธมงคล วัดดอยแท่นพระผาหลวง ค่ะ - n$ _3 V+ b% @4 |# ^9 q1 o

/ M0 x" U! |7 C7 V$ \
) ?/ r. ?1 F* ~; I" a0 D2 u; t' L

DSC01753.jpg


$ b. ]& z' l! w0 j# w. `/ k# h3 H$ Q  S) V/ y7 y: e0 @- B6 T% P
หลังจากนั้นเราก็ขับรถตรงไปเรื่อยๆ ต่อนะคะ ใกล้ถึงวัดดอยแท่นพระผาหลวงแล้วค่ะ
  T' w% e2 {3 Y( D2 s" N
! I9 a1 @" t( B2 q: z4 F8 ]( O3 t) q! ^% j

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:28 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-1-3 02:39 โดย pimnuttapa $ k! I- K; U0 d9 f' ?, n

) D0 _4 X8 u0 [( } $ A+ x( H9 {: ~7 K0 q

DSC01754.jpg


' l6 y  }3 v  _
9 Z+ a$ T; O8 x' a% Dประตูทางเข้า/ออก วัดดอยแท่นพระผาหลวง ค่ะ
" A6 {, M' ]$ P; G; O8 w$ o) |% L
. V2 Q$ g; t% G8 C$ g0 n) X/ `
& M4 r% Q/ t# j& A$ `( i$ u( P

DSC01904.jpg


. D* |/ N* q! r6 V2 t: p* k
( L% Y+ I6 ^0 N1 hบรรยากาศภายใน วัดดอยแท่นพระผาหลวง ค่ะ

+ l7 ~' m- c9 a+ {. \4 G6 ^3 x% u5 V$ A6 S* @0 \8 M

: {' p$ o: F: {# B" N$ l- j2 p/ f/ }1 U( d

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-1-15 14:58 โดย pimnuttapa
5 Q% k  k) \6 ^, I; m/ \: g8 x: k. u. L
- r5 q8 \" i" [; |2 d" D1 y9 u

DSC01778.jpg


2 s# Q6 U% {1 y( r. Q; u! Kรอยพระพุทธบาท ประดิษฐานบนแท่นศิลาใหญ่ หรือแท่นประทับเสวยภัตตกิจ วัดดอยแท่นพระผาหลวง ค่ะ 6 N  i4 p3 I+ J8 c0 R- B

5 ^' F% @5 \& ~2 ~
5 ?, L& _* x% b2 d. H( z/ v

DSC01809.jpg


7 ]2 {4 Y; z6 s4 c- h; Z: I% A, W4 A6 P1 Y

ประวัติวัดดอยแท่นพระผาหลวง5 t2 K  H2 p; V) X

. q! R( T2 Q9 f: u" n; e# C

ตำนานของวัดกล่าวว่า ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จปรินิพพานนั้นได้เสด็จมาเสวยภัตตกิจ ณ แท่นหินศิลานี้ ข้างล่างแท่นหินนี้เป็นถ้ำมีฤาษีอยู่ ทราบด้วยฌานว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมา ณ ที่นี้ จึงออกมาสนทนาธรรมและถามปัญหาธรรม 4 ข้อ ดังนี้


+ h( t% \% O; U( C# m6 {  L# ^* K

ข้อที่ 1   ธรรมเหล่าใด ที่ทำให้ตายจากการเป็นมนุษย์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ?

ข้อที่ 2   ธรรมเหล่าใด ที่ทำให้ตายจากการเป็นมนุษย์แล้วกลับมาเกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมิ ?

ข้อที่ 3   ธรรมเหล่าใด ที่ทำให้ตายจากการเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดในเทวภูมิ ?

ข้อที่ 4   ธรรมเหล่าใด ที่นำสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสาร ?

1.jpg

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบฤาษีเป็นข้อๆ ดังนี้

/ H2 q! X, ]' V! p8 N* t* d

ข้อที่ 1   ธรรมที่จะให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ คือ การรักษาศีล 5 ให้บริบูรณ์ มีสติเป็นตัวนำ

ข้อที่ 2   ธรรมที่ตายจากเป็นมนุษย์แล้วกลับมาเกิดเป็นสัตว์หรืออบายภูมิ คือ อวิชชาตัวไม่รู้ มีโลภ โกรธ หลงเป็นตัวนำ

ข้อที่ 3   ธรรมที่ตายจากการเป็นมนุษย์และไปเกิดในเทวภูมิ คือ เจริญจิตตั้งมั่นอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ 10 มีการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นตัวนำ

ข้อที่ 4   ธรรมที่นำสัตว์ข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสาร คือ เจริญจิตให้เป็นสมาธิภาวนาให้เข้าถึงอริยสัจสี่ มีทุกข์ (ให้รู้ทุกข์) สมุทัย (แห่งแห่งทุกข์) นิโรธ (ความดับแห่งทุกข์) มรรค (หนทางแห่งความดับทุกข์)


- u2 p; O: ?& A% f& J# U

) q& N0 F8 ]/ c6 h* r2 u

DSC01763.jpg


3 }0 {; l& U! j( c% T. t8 ~$ u3 {8 G& N' f7 }; ~8 }; O9 C( h
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบปัญหาจนฤาษีได้ดวงตาเห็นธรรมและมีพุทธทำนายว่าต่อไป ณ เบื้องหน้าที่พระองค์ทรงประทับนี้ (พระองค์ทรงหันหน้ามาทางตัวเมืองเชียงใหม่) จะเป็นนครใหญ่และเมื่อเจ้าผู้ครองนครเสด็จมายังแท่นศิลานี้ที่พระองค์ทรงประทับแห่งนี้เมื่อนั้นจะเป็นยุคทองของพุทธศาสนา ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับได้ประทับรอยพระบาทของพระองค์ไว้บนแผ่นหินศิลานี้$ c+ k0 M' }( B' P
: Y: f. R; B' V% t& C8 s
กาลต่อมา ณ แท่นศิลาที่พระองค์เสด็จมาประทับแห่งนี้ ได้มีสัตว์มาพักอาศัยอยู่ชุกชุมมากจึงมีนายพรานมาทำการล่าสัตว์ และชำแหละเนื้อบนแท่นศิลาที่พระพุทธองค์ทรงเคยประทับจึงเกิดมีหมูป่าอันเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าจำแลงมางัดแท่นศิลาพลิกคว่ำลงเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก และร่ำลือกันไปทั่วทราบถึงพระเจ้ากือนากษัตริย์ราชวงศ์มังราย ผู้ครองนครล้านนาไทยจึงเสด็จออกไปทอดพระเนตร ณ ที่แห่งนั้นทรงพบว่ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไม่ปรากฏผู้สร้างประดิษฐานอยู่หลังแท่นศิลาจึงทรงมีพระราชศรัทธาร่วมกับราชวงศ์และข้าราชบริวารสร้างวิหารไม้สักถวายแด่พระพุทธรูปและสร้างรั้วเหล็กรอบพระแท่นศิลานั้น
2 R& M" `/ t" S, o" \# N4 z) u
3 @4 }8 {' o( g; Y8 z$ k! j+ x' y. Fปัจจุบันนี้ยังมีหลักฐานเหลือปรากฏเป็นอักษรล้านนาไทย จารึกพระนามของพระองค์ พระมเหสีราชบุตร ราชธิดา เสนาอำมาตย์รอบๆ แท่นศิลานั้น โดยองค์พระพุทธรูปจะประทับหันหลังให้ผู้เข้าไปกราบในพระวิหารอันเป็นปริศนาธรรมและเป็นวัดเดียวที่ท่านจะได้ปิดทองหลังองค์พระปฏิมาและพระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศใต้แห่งเมืองเชียงใหม่& h0 s) n3 N; Q5 Q2 |7 q

: P& Z5 [7 R/ C3 X7 V+ p$ m( Pพระพุทธเจ้าทำนายได้สมจริงเพราะหลังจากสร้างวิหารไม้สักนี้แล้ว ๕ ปีพระเจ้ากือนาก็ได้สร้างพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่บนดอยสุเทพ
/ L5 E4 b2 l6 t( @1 k7 A

( v  ~+ E% L6 f# Nวัดนี้เคยถูกทิ้งร้างมาหลายครั้งแล้วที่วัดนี้เองเคยเป็นจำพรรษาของพระครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย และพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวน สุจิณโณ สมัยท่านเดินธุดงค์อยู่* G" u- ?. O5 M# e) g) P# V

0 m0 ^& Y4 T* T3 mในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พระอาจารย์วัลลภ กิตติภัทโตได้พบวัดนี้ระหว่างท่านธุดงค์ ท่านพบถ้ำและเขียนรายละเอียดเรื่องราวประวัติวัดนี้ ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้ำได้ถูกปิดตามธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามยังมีหลักฐานยืนยันบริเวณใกล้ถ้ำ ต่อมาพระอาจารย์วัลลภได้บูรณะปฏิสังขรวัดให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่รู้จักและเคารพสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนค่ะ
; X6 t9 I; J: l' n* V0 K8 H

& A8 I4 @/ N' e5 p; p( k8 l

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:41 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-1-3 02:42 โดย pimnuttapa
, w, A) B0 G) [& U
( |- X. b% n, @' M5 s

DSC01755.jpg

DSC01780.jpg

DSC01760.jpg

DSC01761.jpg

8 ]5 u2 v+ }' d" ?: J
พระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานรอบ แท่นประทับเสวยภัตตกิจ วัดดอยแท่นพระผาหลวง ค่ะ
" S+ X8 S" w8 C3 K2 `8 L
) C$ Q* X' f7 M' m4 t) f 6 g3 b- D& r. x1 K6 S+ f7 r

* W+ V" ?7 p5 m

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2014-11-27 20:59 , Processed in 0.047710 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.