กิจกรรมเปิดตาที่สาม

แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 17480|ตอบ: 33
go

วัดดอยแท่นพระผาหลวง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (รอยพระพุทธบาท, แท่นประทับเสวยภัตตกิจ)

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:04 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

  H: X; `' p$ D3 p* F% c: O1 y+ Y

DSC01759.jpg

2 S1 M1 N; [; w4 X% }/ O5 a

DSC01878.jpg


7 g$ m& }+ m" |9 j& Z2 r
- k  d! z* C5 s0 @+ ]
# `5 e! I0 c( ^% |วัดดอยแท่นพระผาหลวง

บ.โปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
5 O& D0 p2 r3 m: ]1 a- g5 m* N(รอยพระพุทธบาท, แท่นประทับเสวยภัตตกิจ, พระมหาธาตุเจดีย์)


* h9 W* _' B; U
$ ~6 p. j( i; x) V3 s" n
5 }4 _8 k& Q' N% S- }

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-1-15 13:55 โดย pimnuttapa + e/ p+ N9 C: x$ r- x

6 @* Z9 i9 Y% ]! q$ K
6 x1 `; \  z  R1 b; G

DSC01909.jpg

% _( ?6 D9 T+ p
0 Z3 u3 X" M. C: H4 e: i- x! o- u) w
การเดินทางไปวัดดอยแท่นพระผาหลวง วัดนี้ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จากถนนเชียงใหม่-พร้าว ทางเข้าหน้าตลาดแม่โจ้ หรือประมงน้ำจืดและห่างจากหมู่บ้านโปงประมาณ ๕ กิโลเมตร ตั้งอยู่บนเขาไม่สูงนัก และเป็นวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีความวิเวกสันโดษเหมาะแก่การปลูกเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมค่ะ
' M4 i# i6 y  Q* [, n5 A4 ]! f: q$ ?% {% D& U4 R

# T4 h# |3 o0 t7 G

DSC01711.jpg

4 Y4 }3 o* M* i7 Q& U" B

DSC01714.jpg


' }8 D' k8 l6 ]. t* B5 X# o5 c. F6 _$ j: c3 |2 k% X( u, @
ทางเข้า/ออก วัดดอยแท่นพระผาหลวง อยู่ตรงข้ามกับตลาดห้วยโจ้ อ.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ทางไปทางเดียวกับโครงการพระราชดำริ (บ้านโปง) ค่ายแทนคุณ ต.ป่าไผ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ขับรถเลี้ยวซ้ายไปตามป้ายชี้ทางไปวัดดอยแท่นพระ จากจุดทางเข้า/ออกไปถึงวัดดอยแท่นพระ ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ค่ะ # f! `+ L6 j2 Y9 i1 P
9 A& Q7 R. q0 Z% Q

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:13 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-1-3 02:34 โดย pimnuttapa 7 S8 w$ j# A$ p8 D9 O5 O$ I

+ _( v2 u- }  B
) c* T7 t+ ~9 ]

DSC01715.jpg

$ m' c0 w1 E3 H# Q
, d, l+ l+ V' e4 E; t3 g; w
หลังจากเราขับรถตรงมาเรื่อยๆ จะเจอถนนแยกด้านขวา ให้ขับรถเลี้ยวขวาไปตามป้ายชี้ทางไปวัดดอยแท่นพระ จากจุดนี้ระยะทางไปถึงวัดดอยแท่นพระ ๙ กิโลเมตร ค่ะ
9 i- y# Y- L# r& H6 |1 C: V: @+ p+ [% A1 W; B

/ k9 w8 @2 R" ?. O+ g

DSC01718.jpg

8 D: ^8 @+ N4 j
9 N& N7 r/ e4 F8 ]: K
ขับรถมุ่งหน้าสู่ชุมชนบ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ค่ะ ! W$ [1 J  Z7 f# x3 ?' M1 D

! b! C2 x; p7 V5 x
; \& p5 z& o! z; h; V

DSC01720.jpg

( x- k* ]' \- G/ [' o5 C
" r  G& z, @4 E$ X5 P
หลังจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปตามป้ายชี้ทางไปวัดดอยแท่นพระ ถนนรพช. ชม. 5257 บ้านโปง-อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ระยะทางไปถึงอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ 3.561 กม. ค่ะ 3 S1 }3 l' Q2 t4 z6 Q7 q/ Q% n
, m# Z! \  ?) o7 `% ^/ a

  i" R* @* t+ R: c7 `" p

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:16 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-1-3 02:35 โดย pimnuttapa ( M: k4 l: y9 u" x% h1 p

  U5 D& E+ J: s& D2 i& w
. f+ [- C) d: W: k2 @6 }

DSC01724.jpg

  [$ O0 M, L! W, ?3 b

DSC01725.jpg


" D, t5 b& t" Y8 L$ B/ b* G3 U- T3 }2 f
ขับรถผ่านโครงการพระราชดำริ (บ้านโปง) ค่ายแทนคุณ ต.ป่าไผ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะ   
2 ^$ L1 F& R0 Z" j) M) @0 f
( F2 @0 j. r; {# }% O# I1 }
6 f* L8 j$ I2 E- H1 s( b# ^2 ]2 @% p  v: k; e4 n4 @  h, f

DSC01726.jpg


$ i# o6 b1 \" l( D  @  w- o2 n: R% d+ U
หลังจากนั้นขับรถเลี้ยวซ้ายหน้าค่ายแทนคุณไปทางอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ค่ะ

' c, u( q, A4 |$ L" Z( j. k( W; G  T0 e2 }$ y& k8 E, a# C
# W/ m! @, d, o* `; u
% F/ j5 r6 O# h2 p+ b

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-1-3 05:19 โดย pimnuttapa 0 [" k/ b! L9 J  t4 Q
3 u( J$ N, B) a$ P0 E" L7 x
* d6 Y$ K0 k/ V6 f" D

DSC01732.jpg

5 l- Y9 B& P2 u. b; i5 e
0 V6 f. a* ?- g  r7 v7 l7 Y8 q
อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้อยู่ก่อนถึงวัด เป็นอ่างเก็บน้ำที่สวยงาม ร่มรื่น วิวสวย อันเป็นโครงการเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชลประทานพัฒนา แหล่งน้ำท่าทั่วไทย เกษตรยุคใหม่ยั่งยืน เพื่อการกินดีอยู่ดีของราษฏรค่ะ
7 J5 v) e: l' D) v2 p

' `$ I: Q/ r$ k+ H* |4 K! M9 u( I: b: q

DSC01729.jpg


& |: e3 h) P1 M( }+ Z
3 b# T! c% \* |9 g  }  e* P: p: Uแล้วเราก็ขับรถมุ่งหน้าสู่วัดดอยแท่นพระผาหลวงต่อค่ะ - C/ u8 _$ G1 w; ^5 Y

- P7 I1 F. G( m, ^4 g/ }% ^
' y0 C1 N+ w- n% E

DSC01735.jpg

: P) K8 o3 U0 x- U6 ?
1 L- V+ ], v# t% O
ระหว่างทางไปวัดดอยแท่นพระผาหลวง จะเห็นพระพุทธธาตุเจดีย์ศรีผาหลวงประดิษฐานบนดอยไกลๆ ด้วยค่ะ ! r! L: N, t- w  i1 w/ m5 V/ ^
4 f) z, _0 n& G
9 N! w$ I/ q9 o% s! {5 q# p

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:21 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-1-3 02:37 โดย pimnuttapa
0 n7 b' t) {# Z
  ]6 i! x& G9 g) Q5 y- m
* L: v, B1 B% |# X5 L8 ~+ q7 p( e3 y! X; _8 r9 }/ _

DSC01739.jpg

/ b4 h0 t  L# j5 ?: z
รูปปู่เทพอสูร วัดดอยแท่นพระผาหลวง ค่ะ
2 R! X2 [7 o7 G4 c9 A) M
2 O8 O3 `% g& O0 b' |

; C7 E0 }9 ^5 S

DSC01740.jpg


2 D) H, b) E) G9 x4 A# ]8 q* {

DSC01741.jpg

3 {  y& n+ Z4 C

DSC01743.jpg


- {& h2 x3 U* l" `0 _8 `; k1 X8 I1 L% M0 k& D- u5 v
บ่อน้ำทิพย์ วัดดอยแท่นพระผาหลวง อยู่ด้านหลัง รูปปู่เทพอสูรค่ะ
/ _" |- l$ A+ @0 j  V* V$ J( z3 y! T2 x& l' \7 ^: }8 g, Q# F
0 B, h3 T6 v, a

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:25 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-1-3 02:38 โดย pimnuttapa 5 X6 C* T( L$ ]7 [; M" d; D7 B# a

4 V( j+ c4 y/ P1 h
' ?% o$ T* j) ?, b8 B, Q/ R/ Q7 v

DSC01747.jpg


; Z$ m" Q1 K5 f1 u
, w9 O9 W1 H( J. ~; P0 D% wสถานที่ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา บารมีธรรม พุทธมงคล วัดดอยแท่นพระผาหลวง ผู้สร้างถวาย พระบุญช่วย สนัตมโน (สิทธิ) พร้อมด้วยญาติ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ตรงกับแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ปีเถาะ บูรณะปฏิสังขร ถวายเป็นพระราชกุศล รวมเป็นปัจจัย ๕๘๐,๗๖๓ บาท ค่ะ7 M) R7 f  f# I. l
; f/ m& X4 r9 C

% z, l' j/ R( }3 q$ y, Z

DSC01750.jpg


0 b7 {' m9 O4 a8 T. o, g, N5 I
รูปปู่สีหะเทพฤษี อยู่ภายใน สถานที่ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา บารมีธรรม พุทธมงคล วัดดอยแท่นพระผาหลวง ค่ะ : q/ l( t# @; ]% y. Q

5 h$ @, C9 R' Z6 l2 J- Z
, ^' W$ v8 M8 l+ a5 J

DSC01753.jpg

2 R  M# H( M" M# @  U! K$ b( H7 `% E

# P9 m7 p" d3 t; w5 |# O6 }. Q9 Hหลังจากนั้นเราก็ขับรถตรงไปเรื่อยๆ ต่อนะคะ ใกล้ถึงวัดดอยแท่นพระผาหลวงแล้วค่ะ / n# Z! @1 ?. ~$ F( f8 U) z6 Q& r8 \% L
8 C0 m, W  ~: `  _( I5 Z
/ p9 k/ M" J. L& e

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:28 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-1-3 02:39 โดย pimnuttapa ; _: f# A) a( ]# r" j; ~# _

  b5 e) L$ K  X" L7 r
" x, F0 [( e- r/ o

DSC01754.jpg

# ?) q) a7 B  g# a  c0 C* Y- H

6 D1 x4 O0 v6 [4 {3 _ประตูทางเข้า/ออก วัดดอยแท่นพระผาหลวง ค่ะ
+ J  a0 O( {& R) K6 R
7 C# t! d& T1 M( ]. F. \
% F6 ?2 k* l" P* P# o2 |+ o

DSC01904.jpg


1 t% R* M  r0 Z! P
  _; O8 B$ F, y8 N5 ~บรรยากาศภายใน วัดดอยแท่นพระผาหลวง ค่ะ

  f5 R" f5 J- p
7 Y9 ?1 N  f+ j" c  d. M! r+ S
; C4 |' H6 ~% D5 Z/ Z

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-1-15 14:58 โดย pimnuttapa 5 w  q' c7 e4 G; m: ?" f  ^0 f

5 _' E1 X5 O) j4 l% M5 V
- m! e/ |% Y' P  F$ k9 ]

DSC01778.jpg

  R& C( P$ T* i
รอยพระพุทธบาท ประดิษฐานบนแท่นศิลาใหญ่ หรือแท่นประทับเสวยภัตตกิจ วัดดอยแท่นพระผาหลวง ค่ะ
1 \. o; X2 U( E# Q
+ ^3 M; R3 O( f5 G1 k& n7 O; D2 k) u

DSC01809.jpg

6 ]$ }3 F. O# H3 v) q. K3 t* S
% F2 A5 c* R+ u+ p6 b9 l

ประวัติวัดดอยแท่นพระผาหลวง
$ G1 Y. }- f3 ?6 K4 F

6 z( B% y- c' V: D

ตำนานของวัดกล่าวว่า ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จปรินิพพานนั้นได้เสด็จมาเสวยภัตตกิจ ณ แท่นหินศิลานี้ ข้างล่างแท่นหินนี้เป็นถ้ำมีฤาษีอยู่ ทราบด้วยฌานว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมา ณ ที่นี้ จึงออกมาสนทนาธรรมและถามปัญหาธรรม 4 ข้อ ดังนี้


4 a: h1 t2 q9 H; Y+ [# v0 I

ข้อที่ 1   ธรรมเหล่าใด ที่ทำให้ตายจากการเป็นมนุษย์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ?

ข้อที่ 2   ธรรมเหล่าใด ที่ทำให้ตายจากการเป็นมนุษย์แล้วกลับมาเกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมิ ?

ข้อที่ 3   ธรรมเหล่าใด ที่ทำให้ตายจากการเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดในเทวภูมิ ?

ข้อที่ 4   ธรรมเหล่าใด ที่นำสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสาร ?

1.jpg

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบฤาษีเป็นข้อๆ ดังนี้


+ h3 f& k8 f& X8 t" X- I

ข้อที่ 1   ธรรมที่จะให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ คือ การรักษาศีล 5 ให้บริบูรณ์ มีสติเป็นตัวนำ

ข้อที่ 2   ธรรมที่ตายจากเป็นมนุษย์แล้วกลับมาเกิดเป็นสัตว์หรืออบายภูมิ คือ อวิชชาตัวไม่รู้ มีโลภ โกรธ หลงเป็นตัวนำ

ข้อที่ 3   ธรรมที่ตายจากการเป็นมนุษย์และไปเกิดในเทวภูมิ คือ เจริญจิตตั้งมั่นอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ 10 มีการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นตัวนำ

ข้อที่ 4   ธรรมที่นำสัตว์ข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสาร คือ เจริญจิตให้เป็นสมาธิภาวนาให้เข้าถึงอริยสัจสี่ มีทุกข์ (ให้รู้ทุกข์) สมุทัย (แห่งแห่งทุกข์) นิโรธ (ความดับแห่งทุกข์) มรรค (หนทางแห่งความดับทุกข์)


8 M, E- Y! z+ z* }5 s9 X

: B! Y5 u; J% D9 m# ?

DSC01763.jpg

* q2 L" S$ i" T9 Z& f7 l

( d+ l" W: q. C% z4 oพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบปัญหาจนฤาษีได้ดวงตาเห็นธรรมและมีพุทธทำนายว่าต่อไป ณ เบื้องหน้าที่พระองค์ทรงประทับนี้ (พระองค์ทรงหันหน้ามาทางตัวเมืองเชียงใหม่) จะเป็นนครใหญ่และเมื่อเจ้าผู้ครองนครเสด็จมายังแท่นศิลานี้ที่พระองค์ทรงประทับแห่งนี้เมื่อนั้นจะเป็นยุคทองของพุทธศาสนา ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับได้ประทับรอยพระบาทของพระองค์ไว้บนแผ่นหินศิลานี้4 p. w- V) q5 c) K( K
1 u' T; b! C2 V& o1 ^0 ?5 L
กาลต่อมา ณ แท่นศิลาที่พระองค์เสด็จมาประทับแห่งนี้ ได้มีสัตว์มาพักอาศัยอยู่ชุกชุมมากจึงมีนายพรานมาทำการล่าสัตว์ และชำแหละเนื้อบนแท่นศิลาที่พระพุทธองค์ทรงเคยประทับจึงเกิดมีหมูป่าอันเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าจำแลงมางัดแท่นศิลาพลิกคว่ำลงเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก และร่ำลือกันไปทั่วทราบถึงพระเจ้ากือนากษัตริย์ราชวงศ์มังราย ผู้ครองนครล้านนาไทยจึงเสด็จออกไปทอดพระเนตร ณ ที่แห่งนั้นทรงพบว่ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไม่ปรากฏผู้สร้างประดิษฐานอยู่หลังแท่นศิลาจึงทรงมีพระราชศรัทธาร่วมกับราชวงศ์และข้าราชบริวารสร้างวิหารไม้สักถวายแด่พระพุทธรูปและสร้างรั้วเหล็กรอบพระแท่นศิลานั้น
! s: O6 W% i+ {
( v9 l. e0 i: t% n! I# Jปัจจุบันนี้ยังมีหลักฐานเหลือปรากฏเป็นอักษรล้านนาไทย จารึกพระนามของพระองค์ พระมเหสีราชบุตร ราชธิดา เสนาอำมาตย์รอบๆ แท่นศิลานั้น โดยองค์พระพุทธรูปจะประทับหันหลังให้ผู้เข้าไปกราบในพระวิหารอันเป็นปริศนาธรรมและเป็นวัดเดียวที่ท่านจะได้ปิดทองหลังองค์พระปฏิมาและพระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศใต้แห่งเมืองเชียงใหม่
4 V4 _1 ]" E6 h( T, a, M; O! _: M3 @1 _6 v5 X+ ~
พระพุทธเจ้าทำนายได้สมจริงเพราะหลังจากสร้างวิหารไม้สักนี้แล้ว ๕ ปีพระเจ้ากือนาก็ได้สร้างพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่บนดอยสุเทพ2 J9 o5 Q# M# U5 T1 ^3 c

. d; a) f# _0 p  M6 r, R4 Q- N; Vวัดนี้เคยถูกทิ้งร้างมาหลายครั้งแล้วที่วัดนี้เองเคยเป็นจำพรรษาของพระครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย และพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวน สุจิณโณ สมัยท่านเดินธุดงค์อยู่
: [% G8 N' Y$ k% N3 l: S8 ~
1 @& S& R/ Z  ?" b6 c' o$ {1 u2 f& w6 `ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พระอาจารย์วัลลภ กิตติภัทโตได้พบวัดนี้ระหว่างท่านธุดงค์ ท่านพบถ้ำและเขียนรายละเอียดเรื่องราวประวัติวัดนี้ ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้ำได้ถูกปิดตามธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามยังมีหลักฐานยืนยันบริเวณใกล้ถ้ำ ต่อมาพระอาจารย์วัลลภได้บูรณะปฏิสังขรวัดให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่รู้จักและเคารพสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนค่ะ 3 X! i. a; B8 k# U
  m9 X. q0 D1 ]4 R+ v8 o) W

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2011-1-3 02:41 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-1-3 02:42 โดย pimnuttapa
% v+ c$ l! g3 `7 }2 f( p# M3 E! n( e

DSC01755.jpg

DSC01780.jpg

DSC01760.jpg

DSC01761.jpg

# u: T5 G, D7 }3 B
พระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานรอบ แท่นประทับเสวยภัตตกิจ วัดดอยแท่นพระผาหลวง ค่ะ
+ x8 z7 O6 q. y4 V/ t5 Y& h
7 |# }9 K4 G5 @8 D" A. E' P
  d' v; M" }' G0 {7 E) y
9 v3 ~% l- }! R6 Q- M5 I: p

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2014-11-23 22:33 , Processed in 0.049006 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.