แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 7704|ตอบ: 24
go

ภาพบรรยากาศงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์พระธาตุดอยพระฌาน จ.ลำปาง วันพุธที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๕

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-3-11 18:55 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_8379.jpgภาพบรรยากาศงานทอดผ้าป่าสามัคคี

สมทบทุนโครงการก่อสร้าง

ศาลารายประดิษฐานพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

และศาลารายสำหรับปฏิบัติศาสนกิจ

tumblr_mpjrgjDVov1r0sn0fo1_500.png


ณ สำนักสงฆ์พระธาตุดอยพระฌาน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

วันมาฆบูชา พุธที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-3-11 19:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_8403.jpgด้วยวัดพระธาตุดอยพระฌานเป็นศาสนสถานที่สำคัญของชุมชนชาวตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำวัด ๒ รูป ขณะนี้อยู่ระหว่างการบูรณะและปรับปรุงพื้นที่เนื่องจากอยู่ในสภาพชำรุด ใช้การไม่ได้ เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทางคณะผู้จัดทำผ้าป่าจึงมีความประสงค์ที่จะสร้างพระพุทธรูป ๕ องค์ พร้อมศาลาประดิษฐาน ปัจจุบันยังขาดปัจจัยในการดำเนินการจัดสร้างให้แล้วเสร็จ จึงได้จัดการทอดผ้าป่าครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมเป็นเบื้องต้น
๒. เพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธบริษัท
๓. เพื่อเป็นสถานประกอบวัตรปฏิบัติของพุทธบริษัทและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
๔. เพื่อเป็นการชำระหนี้สงฆ์ใดใดที่เคยทำมาแล้วให้หมดไป

IMG_8293.jpgกำหนดการการทอดผ้าป่าสร้างศาลาประดิษฐานพระชำระหนี้สงฆ์ ๕ องค์

วันมาฆบูชา วันที่  ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


             เวลา 09.00 น. คณะผ้าป่าเดินทาง ถึงวัดพระธาตุดอยพระฌาน
             เวลา 10.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
             เวลา 11.00 น. ทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธฺ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพและกุศลเจตนาบารมีที่ท่านได้ร่วมทำบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว จงประสบศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูลผลไปด้วย จตุรพิธพรชัยสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดทั่วกาลนาน ขอโมทนาบุญอย่างสูงกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมสร้างกุศลในครั้งนี้ของทุกท่าน และขอผลบุญนี้เป็นปัจจัยนำท่านเข้าสู่นิพพานในชาตินี้ด้วยเถิด

บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-3-11 19:05 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_8523.jpg


IMG_8406.jpg


IMG_8355.jpgบรรยากาศยามเช้า ณ สำนักสงฆ์พระธาตุดอยพระฌานค่ะIMG_8528.jpg
ทานข้าวเช้าร่วมกันก่อนเริ่มพิธีงานทอดผ้าป่า โดยมีเจ้าภาพมื้อเช้าคือพี่ภา พี่ปุ๊และคณะ ขอขอบพระคุณและโมทนาบุญที่เมตตาเลี้ยงข้าวเช้าทางคณะแดนนิพพานด้วยค่ะ
บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-3-11 19:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_8358.jpg


IMG_8446.jpgIMG_8599.jpg


IMG_8594.jpg
คณะเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าและพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน ต่างเริ่มทยอยเดินทางมาถึงสำนักสงฆ์พระธาตุดอยพระฌานกันแล้วค่ะ


IMG_8575.jpgIMG_8656.jpgIMG_8581.jpg

IMG_8563.jpgIMG_8586.jpg


IMG_8981.jpgIMG_8588.jpg

บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-3-11 19:16 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_8407.jpg

IMG_8579.jpg


IMG_8639.jpg


IMG_8661.jpgIMG_8622.jpg


IMG_8610.jpg


IMG_8609.jpgIMG_8604.jpgคณะเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าและพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานช่วยกันขนต้นผ้าป่าและของบริวารต่างๆ เข้ามาในอาคารเอนกประสงค์เพื่อเตรียมตัวทอดผ้าป่าสามัคคีกันตอนประมาณ 11.00 น. ค่ะ  IMG_8647.jpgIMG_8651.jpgIMG_8641.jpgIMG_8620.jpgบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-3-11 19:23 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_8561.jpg


IMG_8582.jpgIMG_8657.jpgIMG_8633.jpg


IMG_8655.jpgคณะเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าและพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานต่างช่วยกันแกะซองร่วมทำบุญเพื่อนำปัจจัยมาเสียบไม้เพื่อนำไปปักที่ต้นผ้าป่าค่ะ
บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-3-11 19:27 |แสดงโพสต์ทั้งหมด


IMG_8864.jpgIMG_8548.jpgIMG_8569.jpgIMG_8625.jpgIMG_8875.jpg
ต้นผ้าป่าหรือกองผ้าป่าและของบริวารต่างๆ ของคณะเจ้าภาพงานทอดผ้าป่า ซึ่งมีทั้งพุทธศาสนิกชนตำบลป่าตัน และคณะเว็บพระรัตนตรัย ดอทคอม เจ้าภาพนำโดยคุณฐิติภา อินทโชติ  คุณปุ๊ ร้านตั้งหยู่เซ้ง และ คุณสดศรี แซมมาร์ติน (พี่เอ๋) นำมาถวายในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ค่ะ ขอโมทนาบุญอย่างสูงกับคณะเจ้าภาพ ผู้ร่วมทำบุญ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยค่ะ สาธุ
บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-3-11 19:48 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_8665.jpg


Copy (2) of IMG_8724.jpgพระภิกษุสงฆ์ประจำ สำนักสงฆ์พระธาตุดอยพระฌาน ๒ รูป คือ พระพรชัย อัคควังโส - พระปิยพงษ์ ธัมมะวังโส และพระสหธรรมิกของหลวงพี่ทั้ง ๒ รูป คือ พระมหาวรพรต  กิตฺติวโร วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา (เรียงจากซ้าย – ขวา) ค่ะ


IMG_8676.jpg


Copy of IMG_8720.jpg
พระภิกษุสงฆ์ประจำ สำนักสงฆ์พระธาตุดอยพระฌาน ๒ รูป คือ พระพรชัย อัคควังโส และ พระปิยพงษ์ ธัมมะวังโส (เรียงจากซ้าย – ขวา) ค่ะ
บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-3-11 20:22 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_8883.jpg


พระพรชัย อัคควังโส สำนักสงฆ์พระธาตุดอยพระฌาน ค่ะ


IMG_8885.jpg


พระปิยพงษ์ ธัมมะวังโส สำนักสงฆ์พระธาตุดอยพระฌาน ค่ะ


IMG_8888.jpg


พระมหาวรพรต  กิตฺติวโร วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา พระสหธรรมิกของหลวงพี่ทั้ง ๒ รูป ค่ะบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-3-11 20:25 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_8668.jpg


IMG_8776.jpgIMG_8784.jpgIMG_8782.jpgทางคณะเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าและพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน


กล่าวนะโม ๓ จบ อาราธนาศีล พระภิกษุสงฆ์ให้ศีล และเจ้าภาพกองผ้าป่าและพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกัน ดังนี้

อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจีวะรานิ  สะปะริวารานิ  ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ  สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปังสุกูละจีวะรานิ
สะปะริวารานิปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง  หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งสิ่งของบริวารเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์  จงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งสิ่งของบริวารเหล่านี้ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2024-5-27 07:56 , Processed in 0.063954 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.