แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 12901|ตอบ: 9
go

วัดพระธาตุดอยห้างบาตร ม.๘ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-2 22:38 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-064.1.jpgวัดพระธาตุดอยห้างบาตร  

ม.๘ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน  

[พระเกศาธาตุ , รอยวางบาตร]

----------------------


(แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26 ม.ค. 2565)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-2 22:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-003.jpgวัดพระธาตุดอยห้างบาตร (วัดดอยห้าง) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๐ บ้านห้วยไซใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ระยะทางห่างจากอำเภอบ้านธิไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๙ กิโลเมตร และห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบไปทางทิศเหนือประมาณ ๕๐๐ เมตร


Picturekan-006.jpgซุ้มประตูทางเข้า วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Picturekan-150.jpgPicturekan-154.jpgทางขึ้นบันไดนาค วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Picturekan-152.jpg


ศาลาพระประจำวัน และ รูปเหมือนพระครูบาเจ้าศรีวิชัย ประดิษฐานด้านข้าง ทางขึ้นบันไดนาค วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Picturekan-146.jpg


Picturekan-138.jpgอุโบสถ อยู่ที่เชิงเขา วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Picturekan-142.jpgพระพุทธรูป ประดิษฐานภายใน อุโบสถ วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Picturekan-158.jpgPicturekan-159.jpgอาศรมปู่มั่งมี อยู่ที่เชิงเขา วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Picturekan-129.jpgPicturekan-157.jpgทางขึ้นนมัสการพระธาตุ-พระบาตรโดยรถ วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Picturekan-007.jpgที่จอดรถบนดอย วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Picturekan 014.jpgบันไดทางขึ้นบนดอย วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-2 22:42 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-117.jpgวิหาร วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Picturekan-113.jpgPicturekan-114.jpgพระเจ้าทันใจ ประดิษฐานภายใน วิหาร วัดพระธาตุดอยห้างบาตร สร้างโดย ครูบาเจ้าศรีวิชัย พ.ศ.๒๔๖๖


Picturekan-076.jpg


Picturekan-078.jpgพระนาคปรก ๒ องค์ ประดิษฐานด้านหน้า วิหาร วัดพระธาตุดอยห้างบาตร อานิสงส์บูชาพระนาคปรก อยู่เย็นเป็นสุข คุ้มครองอยู่รอดปลอดภัย


Picturekan-067.jpgพระลบ ประดิษฐานด้านข้าง วิหาร วัดพระธาตุดอยห้างบาตร อานิสงส์บูชาพระลบ มีอานุภาพในทางลบล้างอาถรรพ์ คดีความต่างๆ คงกระพันชาตรีPicturekan-070.jpgพระสามดอนแก้ว ประดิษฐานด้านข้าง วิหาร วัดพระธาตุดอยห้างบาตร อานิสงส์บูชาพระสามดอนแก้ว มีอานุภาพทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยทุกสิ่งPicturekan-072.jpgพระบาง ประดิษฐานด้านข้าง วิหาร วัดพระธาตุดอยห้างบาตร อานิสงส์บูชาพระบาง มีอานุภาพดีเด่นทางเมตตามหานิยม แคล้วคลาดอยู่รอดปลอดภัย ต่อการงาน ประสบความสำเร็จในชีวิตPicturekan-074.jpgพระรอดหลวง ประดิษฐานด้านข้าง วิหาร วัดพระธาตุดอยห้างบาตร อานิสงส์บูชาพระรอดหลวง มีพุทธานุภาพในทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัย เมตตามหานิยมPicturekan-082.jpgพระรอด ประดิษฐานด้านข้าง วิหาร วัดพระธาตุดอยห้างบาตร อานิสงส์บูชาพระรอด มีพุทธานุภาพในทางแคล้วคลาดเมตตามหานิยมและนิรันตราย มีชื่อเสียงPicturekan-084.jpgพระสิบสอง ประดิษฐานด้านข้าง วิหาร วัดพระธาตุดอยห้างบาตร อานิสงส์บูชาพระสิบสอง มีอานุภาพคุ้มครองป้องกันเวลาเดินทางไกล สำหรับคนชอบเดินทาง แคล้วคลาดปลอดภัยทุกอย่างPicturekan-087.jpg


พระเหลี่ยมหลวง ประดิษฐานด้านข้าง วิหาร วัดพระธาตุดอยห้างบาตร อานิสงส์บูชาพระเหลี่ยมหลวง มีอานุภาพแคล้วคลาดปลอดภัยในการเดินทาง เมตตามหานิยมRank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-2 23:14 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-064.jpgPicturekan-036.jpgPicturekan-048.jpgพระบรมธาตุเจดีย์ (พระธาตุดอยห้างบาตร) วัดพระธาตุดอยห้างบาตร ประดิษฐานพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


Picturekan-099.jpgPicturekan-097.jpgคำไหว้พระธาตุดอยห้างบาตร

(กล่าวนะโม ๓ จบ) เกสานัง ธาตุ ระถานัง นะมามิหัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา


Picturekan-038.jpgตำนานพระธาตุดอยห้างบาตรเมื่อครั้งพุทธกาล องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน พระองค์ได้เสด็จจาริกมายังแคว้นสุวรรณภูมิ (ประเทศไทยปัจจุบันนี้) พระองค์ทราบว่า ต่อไปภายภาคหน้าแคว้นสุวรรณภูมินี้จะเป็นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระองค์ พระองค์กับพระอรหันต์จำนวน ๕๕ รูป ได้เสด็จมาโปรดพวกฤๅษีที่บำเพ็ญตนอยู่ตามถ้ำ เริ่มตั้งแต่วัดเกตุ ซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ แล้วไปโปรดฤๅษีในป่า อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.สันทราย อ.สันกำแพง แล้วเข้ามาลำพูนที่บนยอดเขาดอยน้อย คือดอยห้างฉัตรปัจจุบันนี้ ได้มีฤๅษีและพญานาคจำศีลบำเพ็ญอยู่ พระองค์พร้อมสาวกได้เสด็จมาโปรด และพักอยู่บนยอดเขานี้ ๓ วัน ๓ คืน ก่อนที่พระองค์จะไปโปรดที่อื่นต่อไป

ฤๅษีและพญานาคจึงทูลขอเกศาของพระองค์ พระองค์ก็ประทานให้ แล้วพระองค์ก็อธิษฐานเอาบาตรวางลงบนก้อนหิน ก็เกิดมีรอยบาตรอยู่บนก้อนหินจนถึงปัจจุบันนี้ เสร็จแล้วฤๅษีและพญานาคได้นำเกศาของพระองค์มาไว้ที่พระองค์ประทับอยู่ แล้วจึงทำเจดีย์ครอบพระเกศาไว้  


ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันทำเจดีย์ครอบองค์เดิมไว้ และได้บูรณะสืบต่อๆ กันมา หลังจากนั้นชาวบ้านได้ถือเอาวันเพ็ญเดือน ๙ เหนือ หรือวันเพ็ญเดือน ๗ ใต้ เป็นประเพณีสรงน้ำพระธาตุต่อมาจนถึงปัจจุบัน และยังมีพระวิหารอยู่บนดอยเขาและอุโบสถอยู่เชิงเขา ไม่มีใครทราบได้เลยว่า ใครเป็นคนสร้าง และสร้างขึ้นเมื่อใด

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๖๖ ขุนคำแสนได้ไปกราบนิมนต์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย มาบูรณะขึ้นบ้านใหม่ และครูบาท่านได้ปั้นพระประธานไว้ในพระวิหาร ซึ่งปั้นเสร็จในวันเดียวกัน ชาวบ้านจึงเรียกว่า “พระเจ้าทันใจ” การบูรณะก่อสร้างพระธาตุดอยห้างบาตรครั้งสำคัญ เมื่อวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ปีใดไม่ทราบชัด แต่ได้มีการอาราธนาครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย มาเป็นองค์ประธานจนแล้วเสร็จ


Picturekan-037.jpgประวัติวัดพระธาตุดอยห้างบาตรตามประวัติของวัดบอกว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับพระอรหันต์ ๕๕ รูป ได้ทรงพักอยู่บนยอดเขานี้ ๓ วัน ก่อนที่จะเสด็จต่อไป จึงได้ประทานพระเกศาธาตุให้แก่ฤาษีและพญานาคที่อาศัยอยู่ในที่นี้ และทรงอธิษฐานเอาบาตรวางลงบนก้อนหิน แล้วให้ปรากฏรอยเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้

ในปี พ.ศ.๒๔๖๖ ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้มาบูรณะองค์พระธาตุนี้ และปั้นพระประธานไว้ในพระวิหารในวันเดียวเสร็จ จึงเรียกกันว่า "พระเจ้าทันใจ" ส่วนคำว่า ดอยห้างบาตร นั้นมีความหมายว่า ในขณะที่พระพุทธเจ้าเตรียมจะออกบิณฑบาต ได้ทรงแขวนบาตรเอาไว้เพื่อครองจีวร จึงเรียกกันว่า ดอยห้างบาตร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เดิมวัดพระธาตุดอยห้างบาตรมี รอยพระพุทธบาท และ รอยไม้เท้า ด้วย แต่มีคนกลิ้งหินนี้ตกลงเขาไปแล้ว

----------------------


(แหล่งที่มา : พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๙ ธันวาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๓ (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ: เยลโล่การพิมพ์, หน้า ๓๗๔.)


Picturekan-065.jpgพระเปิม ประดิษฐานบนฐานพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุดอยห้างบาตร อานิสงส์บูชาพระเปิม อยู่ยงคงกระพันชาตรี ปลอดภัยจากอาวุธเขี้ยวเล็บและคดีความ


Picturekan-091.jpgพระคง ประดิษฐานบนฐานพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุดอยห้างบาตร
อานิสงส์บูชาพระคง มีความอยู่รอดปลอดภัยแคล้วคลาด ช่วยผ่อนร้ายให้กลายเป็นดี ผ่อนหนักให้เป็นเบา มีอายุยืน


Picturekan-035.jpgPicturekan-063.jpgPicturekan-098.jpgรูปปั้นตัวมอม บันไดทางขึ้น พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Picturekan-093.jpgPicturekan-089.jpgรูปปั้นสิงห์ อยู่บนมุมฐานเขียงทั้งสี่ทิศ พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Picturekan-096.jpgบาตร ตั้งเรียงรายบนกำแพงรอบ พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุดอยห้างบาตรRank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-2 23:55 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-103.jpgPicturekan-060.jpgมณฑปครอบรอยวางบาตร วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Picturekan-050.jpgPicturekan-051.jpgรอยวางบาตร ประดิษฐานภายใน มณฑปครอบรอยวางบาตร วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Picturekan-041.jpgตำนานรอยวางบาตร วัดพระธาตุดอยห้างบาตรไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างแต่เมื่อใด มีเพียงตำนานเล่าขานต่อกันมาว่า สมัยพุทธกาล องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมายังดอยลูกนี้ และเตรียมเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ การเตรียมบาตรดังกล่าว ภาษาพื้นเมืองทางเหนือ เรียกว่า “ห้างบาตร” ซึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยบริเวณที่ทรงห้างบาตรอยู่เป็นหลุมลึกลงไปในหินดาล

------------------


(แหล่งที่มา : ป้ายประวัติวัดพระธาตุดอยห้างบาตร)


Picturekan-053.jpgคำไหว้พระบาตร
  (กล่าวนะโม ๓ จบ) วันตามิ (วันทามิ) ปาตะ เจติยัง สัพพะฐาเน สุปะติฏฐิตา สะรีระธาตุ มะหาโพธิง พุทธะรูปัง สะกะลัง สะตา อะตีตา อะนาคะตา ปัจจุปันนา จะเย จาตา อะหัง นาโถPicturekan-100.jpg


Picturekan-039.jpgPicturekan-040.jpgรูปปั้นพญานาคเนรมิตเป็นมาณพชายหนุ่ม วัดพระธาตุดอยห้างบาตร

ตำนานกล่าวว่า พญานาคเนรมิตเป็นมาณพชายหนุ่มงามมาใส่ข้าวบาตรพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์อรหันต์ ๑๒๘ องค์ ที่ตามพระพุทธเจ้ามา สร้างเมื่อ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๗ จุลศักราชได้ ๑๓๕๖ ปีกาบเส็ด ตรงกับเดือนเกี๋ยงเหนือ แรม ๓ ค่ำ พ่อหนานขาว ดวงตา ปัญญาเจริญ พร้อมด้วยบริวาร ถวาย ...นิพพานัง ปรมัง สุขัง...


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-2 23:58 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-062.jpgPicturekan 047.jpgPicturekan 052.jpgรูปปั้นกุมภัณฑ์ ด้านข้างมณฑปครอบรอยวางบาตร วัดพระธาตุดอยห้างบาตรPicturekan 049.jpgหอธรรม (พระไตรปิฎก) วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Picturekan-034.jpg


ศาลาบาตร วัดพระธาตุดอยห้างบาตรPicturekan-045.jpg


Picturekan-046.jpgพระพุทธรูป
ประดิษฐานภายใน ศาลาบาตร วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-3 00:03 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-015.jpgพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา และ มหาบารมีมงคลพระศิวะ (เรียงจากบน-ล่าง) วัดพระธาตุดอยห้างบาตรPicturekan-024.jpgใส่บาตรพระประจำวันเกิด วัดพระธาตุดอยห้างบาตรPicturekan 019.jpgรูปพระสังกัจจายน์ วัดพระธาตุดอยห้างบาตรPicturekan-016.jpgศาลา ด้านหลังรูปพระสังกัจจายน์ วัดพระธาตุดอยห้างบาตรPicturekan-020.jpg


พระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานภายใน ศาลา ด้านหลังรูปพระสังกัจจายน์ วัดพระธาตุดอยห้างบาตรPicturekan-023.jpgรูปเอกอัครมหาบูรพปรมาจารย์ ชีวกโกมารภัจจ์ และ พระแม่ลักษมี (เรียงจากซ้าย-ขวา) ประดิษฐานภายใน ศาลา ด้านหลังรูปพระสังกัจจายน์ วัดพระธาตุดอยห้างบาตรPicturekan-025.jpg


รูปพระสีวลีมหาเถระ วัดพระธาตุดอยห้างบาตรPicturekan-116.jpgPicturekan-110.jpgรูปพระอุปคุต วัดพระธาตุดอยห้างบาตรPicturekan-031.jpgรูปเหมือนหลวงปู่ทวด สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี และ พระครูบาเจ้าศรีวิชัย (เรียงจากซ้าย-ขวา) วัดพระธาตุดอยห้างบาตรRank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-3 00:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-010.jpgศาลพระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) วัดพระธาตุดอยห้างบาตรPicturekan-109.jpgPicturekan-107.jpgอาศรมปู่ฤาษีเทพมุนีดาบด ปู่ฤาษีนารอด ปู่ฤาษีนาราย (เรียงจากซ้าย-ขวา) วัดพระธาตุดอยห้างบาตรPicturekan-029.jpgรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม วัดพระธาตุดอยห้างบาตรPicturekan-119.jpgPicturekan-027.jpgPicturekan-057.jpgPicturekan-058.jpgอาศรมปู่ฤาษี วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-3 00:09 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-018.jpgศาลเทพารักษ์ วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Picturekan-043.jpg


หอระฆัง วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Picturekan 130.jpgPicturekan-145.1.jpgศาลาต่างๆ อยู่เชิงเขา วัดพระธาตุดอยห้างบาตร


Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2022-1-25 20:07 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-033.jpgPicturekan-105.jpgPicturekan-104.jpgPicturekan-056.jpgการได้เกิดมาเป็นคน  ก็เป็นการดีอยู่แล้ว.....


ถ้าคนได้รับการอบรมให้เป็นคนประเสริฐ  ก็เป็นการดียิ่งขึ้น


การเดินทางมาวัดพระธาตุดอยห้างบาตร ขอจบการเดินทางด้วยภาพบรรยากาศภายในวัดและป้ายคติเตือนใจจากกู่อัฐิ สวัสดีค่ะ


-------------------


ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับข้อมูลจาก :
        • วัดพระธาตุดอยห้างบาตร อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
        •
พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๙ ธันวาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๓ (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ: เยลโล่การพิมพ์.

บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2023-3-30 16:10 , Processed in 0.089746 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.