แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 7486|ตอบ: 7
go

วัดดอยก้อม ม.๖ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-3 00:23 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC05571.JPGวัดดอยก้อม

ม.๖ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

[พระบรมธาตุเจดีย์]

----------------------


(แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12 ม.ค. 2565)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-3 00:32 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC05524.JPGการเดินทางไปวัดดอยก้อม ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ (สายลำพูน-ลี้) วัดดอยก้อมจะอยู่ติดถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ (สายลำพูน-ลี้) ก่อนถึงหอนาฬิกาตัวอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนDSC05523.JPGวัดดอยก้อม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๗ บ้านดอยก้อม หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


DSC05526.JPGDSC05529.JPGDSC05530.JPGอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดดอยก้อม ผู้สร้างวัดนี้เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗ อยู่ด้านหน้าทิศตะวันตกของวัด


DSC05534.JPGคำไหว้พระครูบาเจ้าศรีวิชัย
(กล่าวนะโม ๓ จบ) อะยังวุจจะติ สิริวิชะยะจะนะ จะ มหาเถโร อุตตะมัง สีลัง นะระเทเวหิ ปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มหาลาภา ภะวันตุเม อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ สิระสา อะหัง วันทามิ สัพพะโส สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิRank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-3 00:56 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC05535.JPGบันไดนาคทางขึ้นด้านหน้า วัดดอยก้อม


DSC05537.JPGDSC05539.JPGรูปปั้นช้างและครุฑ ประดับหัวเสาบันไดทางขึ้นด้านหน้า วัดดอยก้อม


DSC05540.JPG


DSC05541.JPGรูปปั้นกุมภัณฑ์ ประดับหัวเสาประตูทางเข้าด้านหน้า วัดดอยก้อม


DSC05551.JPGบันไดนาคทางขึ้นด้านข้าง วัดดอยก้อมDSC05552.JPG


DSC05553.JPGรูปปั้นกุมภัณฑ์ ประดับหัวเสาบันไดนาคทางขึ้นด้านข้าง วัดดอยก้อม


DSC05584.JPGบันไดนาคทางขึ้นด้านข้าง วัดดอยก้อม


DSC05562.JPGบันไดนาคทางขึ้นด้านหลัง วัดดอยก้อม


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-3 00:59 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC05592.JPG


DSC05589.JPGDSC05593.JPG


DSC05546.JPGDSC05542.JPGDSC05597.JPGวิหาร วัดดอยก้อม


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-3 01:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC05576.JPGDSC05582.JPGDSC05583.JPGDSC05567.JPGDSC05596.JPGพระบรมธาตุเจดีย์ วัดดอยก้อม


DSC05573.JPGคำนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์

(กล่าวนะโม ๓ จบ) วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเนสุ ปะติฏฐิตา สะรีระธาตุโย เกศาธาตุโย อะระหันตา ธาตุโย เจติยัง คันทะกุฏิง จะตุละสี ติสสะหัสเส ธัมมักขันเธ สัพเพสัง ปาทะเจติยัง อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ ทุระโส อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ สิระสาฯ


DSC05572.JPGประวัติวัดดอยก้อมวัดดอยก้อม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๗ หมู่ที่ ๖ บ้านดอยก้อม ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน วัดดอยก้อมก่อนหนึ่งพันปีมาแล้ว มีนักประวัติศาสตร์ชาวบ้านได้เล่าสืบๆ กันมาว่า มีพญาจั๋น (จันต๊ะราชา) ผู้ครองเวียงหวาย (ซึ่งตั้งอยู่แถววัดสะเลียมหวานในปัจจุบัน) ได้สละสมบัติมาบำเพ็ญรักษาศีล ภาวนา อยู่บนดอยแห่งนี้ ท่านผู้นี้คือ พระเจ้าแปดเหลี่ยม ซึ่งในผู้คนอาศัยอยู่ ดอยนี้ตั้งอยู่โดยเอกเทศมีพื้นที่ล้อมรอบเป็นบริเวณกว้าง ดอยนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ดอยอูปคำ” ต่อมาคนทั้งหลายเรียกชื่อว่า “ดอยก้อม” เพราะมีลักษณะสั้นๆ


เชิงดอยนี้ ทิศตะวันตกมีทางเกวียนถนนคนเดินจากลำพูนไปอำเภอลี้ตลอดเวลาจากทิศเหนือไปทิศใต้ จึงทำให้พระธุดงค์เดินผ่านไปมาเสมอ และได้พักแรมโปรดชาวบ้านเสมอ (ถนนปัจจุบันผ่านเชิงดอยนี้จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อถนนพหลโยธินสายเชียงใหม่-กรุงเทพฯ)


นอกจากนั้นบนดอยแห่งนี้ ยังเป็นที่พักของวัวควาย (ป๋างควาย) ของคนบ้านโฮ่ง ในระยะประมาณปี พ.ศ.๒๔๐๐-๒๔๓๐ มีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนมาอาศัยอยู่รอบๆ ดอยแห่งนี้ และบนดอยแห่งนี้มีภิกษุมาบำเพ็ญสมณะธรรมเป็นประจำ จึงได้ตั้งเป็นอารามมีพระภิกษุจำพรรษาทุกปี จนถึงเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ มีภิกษุจากวัดห้วยห้า ชื่อ พระดวง มาเป็นเจ้าอาวาส


ณ วันหนึ่ง ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา พร้อมกับศรัทธาประชาชนเป็นจำนวนมาก ท่านครูบาศรีวิชัย พร้อมกับคณะศรัทธาได้พักร้อน ณ อารามแห่งนั้นเป็นเวลานานพอสมควร จึงได้ดำริว่าดอยแห่งนี้เป็นดอยสำคัญ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จึงสมควรที่จะจัดสร้างให้เป็นวัดถาวรเพื่อที่พุทธศาสนิกชนจะได้มาสักการบูชา เป็นวัดสำคัญเป็นที่ตั้งแห่งศาสนาต่อไป


เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๖ เดือน ๖ เหนือ แรม ๑๓ ค่ำ วันอังคาร (วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๖) จึงได้เริ่มงานก่อสร้างวัดดอยก้อมนี้ มีช่างและประชาชนประมาณ ๑,๐๐๐ คน ได้ทำการก่อสร้างพระธาตุ สร้างเสร็จเมื่อเดือน ๗ เหนือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ จึงได้ให้มีการสรงน้ำพระธาตุตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ต่อจากนั้นก็ได้ทำการก่อสร้างวิหาร ศาลาระเบียงรอบวัดทั้ง ๔ ด้าน สร้างบันไดนาค ๔ ด้าน เสร็จเมื่อเดือน ๘ เหนือ ขึ้น ๑๒ ค่ำ วันพุธ (วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๗)


วัดนี้เป็นวัดที่สมบูรณ์ มีภิกษุอยู่จำพรรษาทุกปี เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานเป็นวิสุงคามสีมา พระสงฆ์ทำสังฆกรรมได้ทุกอย่าง และเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ กรรมการวัดได้จัดสร้างอนุสาวรีย์รูปเหมือนครูบาศรีวิชัย อิริยาบถนั่งเก้าอี้ มือซ้ายถือไม้เท้าและพัด มือขวาให้พรแก่ผู้มาบูชา ประดิษฐานในวิหารหน้าวัดดอยก้อมด้านทิศตะวันตก เพื่อให้เป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปลำดับเจ้าอาวาสวัดดอยก้อม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบั

๑. พระดวง  พ.ศ.๒๔๗๕ เจ้าอาวาสองค์แรก

๒. พระผัด  พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๘๗

๓. พระอุ่น  พ.ศ.๒๔๘๘-๒๔๙๕ สร้างกุฏิ ๑ หลัง

๔. พระจันทร์ จนฺทสีโล  พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๐๔

๕. พระมหาสุพรรณ ธีรธมฺโม  พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๑๓ สร้างกุฏิ ศาลาการเปรียญ ซ่อมบันไดนาค ๒ ด้าน

๖. พระบุญฝ้าย ภททฺจารี  พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๓๔ สร้างศาลาการเปรียญ ซ่อมบันไดนาค ๒ ด้าน สร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

๗. พระครูบรรพตพัฒนานุยุต พ.ศ.๒๕๓๕-ปัจจุบัน สร้างกุฏิ หอระฆัง ศาลาอเนกประสงค์ ซ่อมบันไดนาค ๒ ด้าน


ปัจจุบันมีศาลหรือหอโยง ตั้งอยู่ระหว่างบ้านโฮ่งและบ้านกลาง ดอยลูกนี้ในสมัยนั้นเป็นป่าไม้


----------------------


(แหล่งที่มา : ระบบฐานข้อมูลวัด สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. วัดดอยก้อม. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :

http://www.templethailand.org/ID51030103-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.html. (วันที่ค้นข้อมูล : ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-3 01:07 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC05564.JPGDSC05563.JPG


DSC05598.JPGรูปเหมือนพระครูบาเจ้าศรีวิชัย (นักบุญแห่งล้านนาไทย) ประดิษฐานด้านหลัง พระบรมธาตุเจดีย์ วัดดอยก้อม


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-3 01:13 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC05569.JPGศาลาเปรียญเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ วัดดอยก้อม สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑


DSC05580.JPGพระพุทธรูป ประดิษฐานภายใน ศาลาเปรียญเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ วัดดอยก้อมDSC05548.JPGกุฏิสงฆ์ วัดดอยก้อม


DSC05550.JPG


DSC05554.JPGศาลาสามัคคีธรรม วัดดอยก้อม


DSC05555.JPGหอระฆัง วัดดอยก้อม


DSC05561.JPGเสื้อวัด วัดดอยก้อม


Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 7 วันก่อน |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC05587.JPGDSC05545.JPGDSC05544.JPGการเดินทางมาวัดดอยก้อม ขอจบการเดินทางด้วยภาพบรรยากาศภายในวัด สวัสดีค่ะ


----------------------

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับข้อมูลจาก :
        • วัดดอยก้อม อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

        • ระบบฐานข้อมูลวัด สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. วัดดอยก้อม. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :

http://www.templethailand.org/ID51030103-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.html. (วันที่ค้นข้อมูล : ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2022-1-19 17:25 , Processed in 0.075034 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.