แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 12057|ตอบ: 8
go

พระพุทธบาทห้วยแม่หาด อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน ม.๖ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-3 18:17 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07700.JPGพระพุทธบาทห้วยแม่หาด อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน  

ม.๖ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

----------------------


(แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 20 ม.ค. 2565)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-3 18:20 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07602.JPGDSC07603.JPGDSC07605.JPGการเดินทางไปพระพุทธบาทห้วยแม่หาด ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๖ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (ถนนบ้านโฮ่ง-ลี้) ระยะทางจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงอำเภอบ้านโฮ่งประมาณ ๖๐ กิโลเมตร หรือห่างจากอำเภอบ้านโฮ่งไปทางทิศใต้ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และเลี้ยวเข้าแยกทางหลวงแผ่นดิน–บ้านแม่หาด ลพ.๓๐๑๒ มุ่งหน้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน


DSC07611.JPGDSC07615.JPGDSC07616.JPGขับรถตรงไปตามทาง ๑๐ กิโลเมตร ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-3 18:25 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07618.JPGDSC07621.JPGDSC07619.JPGอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน ตั้งอยู่ในเขตบ้านแม่หาด หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน หรือคนทั่วไปจะเรียก "อ่างแม่หาด"   


DSC07622.JPG


DSC07623.JPGทางเข้าพระพุทธบาทห้วยแม่หาด ขับรถตรงไปตามถนนดินแดง เข้าป่าไปทางเขาพระพุทธบาท ที่มีป้ายสีเขียวปักอยู่


DSC07715.JPGขับรถผ่านบ้านคุณยายจัน อยู่ด้านขวาของถนนทางเข้าพระพุทธบาทห้วยแม่หาด

ข้าพเจ้าในนามคณะตามรอยพระพุทธบาท เว็บแดนนิพพาน อขอบพระคุณคุณยายจันเป็นอย่างสูง ที่ชี้บอกทางไปพระพุทธบาทให้ทางคณะได้ทราบไว้ ณ โอกาสนี้


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-3 18:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07625.JPGDSC07628.JPGขับรถตรงไปตามทาง ให้สังเกตต้นไม้มีผ้าสีส้มผูกอยู่ด้านข้างของถนน บอกไว้เป็นสัญลักษณ์ทางไปพระพุทธบาทห้วยแม่หาด


DSC07626.JPGDSC07629.JPG


DSC07631.JPGจากนั้นจอดรถไว้บริเวณนี้ และเดินข้ามลำห้วย


DSC07633.JPGDSC07634.JPGDSC07635.JPGเดินเข้าป่าไปอีกประมาณ ๑๕ นาที ถึงพระพุทธบาทห้วยแม่หาด


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-3 18:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07689.JPG


DSC07639.JPGศาลาวโรภาสพระพุทธบาทห้วยแม่หาด อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน สร้างโดย พระครูปญฺญา วโรภาส พร้อมสามเณรทุกรูป และคณะศรัทธาบ้านแม่หาดทุกครัวเรือน สร้างเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ งบประมาณก่อสร้าง ๒๕,๕๕๑ บาทDSC07640.JPG


DSC07699.JPGDSC07660.JPGDSC07698.JPGDSC07686.JPG


DSC07690.JPGDSC07680.JPG


DSC07670.JPGDSC07695.JPGDSC07677.JPGก้อนหินประทับพระพุทธบาทห้วยแม่หาด อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อนRank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-3 18:45 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07700.JPGDSC07701.JPG


DSC07702.JPG


DSC07704.JPGDSC07705.JPGรอยพระพุทธบาทห้วยแม่หาด อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน ประทับบนก้อนหินใหญ่ ป็นพระพุทธบาทเกือกแก้ว ไม่ปรากฏรอยนิ้ว กว้าง ๕๕ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร


DSC07709.JPGคำนมัสการพระพุทธบาท
(กล่าวนะโม ๓ จบ) ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะปาทัง ตัง ปาทะ วะลัญชะนะ มะหัง สิระสา นะมามิฯ


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-3 19:07 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07687.JPGแท่นประทับนั่ง ประดิษฐานอยู่ด้านข้าง ก้อนหินประทับพระพุทธบาทห้วยแม่หาดDSC07659.JPGDSC07657.JPG


DSC07654.JPGอ่างกระทะ พระพุทธบาทห้วยแม่หาด เดินลงเนินไปสัก ๓๐ เมตร จากแท่นประทับนั่งจะพบแท่นหิน ชาวบ้านเรียก “อ่างกระทะ” มีลักษณะคล้ายแท่นหินกลมๆ มีผนังหินก้อนใหญ่บังแดดไว้ ทำให้บริเวณแท่นหินมีความร่มเย็น มองดูคล้ายพระแท่นบรรทม ชาวบ้านแม่หาดเรียกสถานที่นี้ว่า “เขาพระบาท” จะมีประเพณีสรงน้ำประจำปี หลังจากเสร็จพิธีแล้วทุกครั้ง ฝนจะตก

(แหล่งที่มา : พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๙ ธันวาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๓ (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์, หน้า ๓๑๖.)


DSC07637.JPGDSC07661.JPGภาพบรรยากาศ พระพุทธบาทห้วยแม่หาด


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-3 19:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07668.JPGเทวาลัยทิพย์สถานพระพรหม พระพุทธบาทห้วยแม่หาด


DSC07663.JPGเทวาลัยทิพย์สถานองค์อมรินทร์ พระพุทธบาทห้วยแม่หาด


DSC07665.JPG


เทวาลัยทิพย์สถานพระแม่อุมาเทวี พระพุทธบาทห้วยแม่หาด


Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2022-1-19 19:48 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

DSC07710.JPGDSC07711.JPGDSC07713.JPGDSC07714.JPGการเดินทางมาพระพุทธบาทห้วยแม่หาด อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน ขอจบการเดินทางด้วยภาพพระอาทิตย์ทรงกลดที่เกิดขึ้นหลังจากสวดมนต์ แผ่เมตตา และอธิษฐานจิต สวัสดีค่ะ

------------------


ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับข้อมูลจาก :
         • พระพุทธบาทห้วยแม่หาด อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน        
        • คุณยายจัน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
        • พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๙ ธันวาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๓ (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.   


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2024-6-22 00:27 , Processed in 0.049459 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.