โอโห่กูรู

แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 2785|ตอบ: 27
go

สำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) ม.๑ บ.แควมะกอก ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-10-10 01:55 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9511.jpg

1 c# u7 J$ o) ?9 Y: G


7 [! X4 q; l/ `. K% s; J* d, `* x
$ s) ~( _0 F1 I

สำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม)

ม.๑ บ.แควมะกอก ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

(มหาเจดีย์พระธาตุมังกรทอง (ดอยจ๊อม)

สถานที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งฉันภัตตาหาร)

( Q$ I/ g2 m0 i( |) B, d

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-10-10 01:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_6064.JPG

$ `$ Z9 P' K5 ]+ t

IMG_6065.JPG

2 s. ?1 m3 N2 M6 ~- I


1 N# l8 y' h& W8 q/ j* g& |: L

IMG_6066.jpg

6 F# X$ s7 s0 E% h3 g/ a

% i8 ~/ H8 Z  k- ^- e9 j2 ~/ x

IMG_6067.jpg


! t8 h$ D. ^; z7 y

+ ]9 ]) z* i* B6 C( d

IMG_6068.jpg

8 h. F: b: ~! W. Y) t" r' t1 W


( o4 j& M; V6 d2 q& V

IMG_6069.jpg


$ x5 a' {9 ^6 S# W" ~


' Z  k$ r4 P" n0 s% d$ H( M8 R
- S! {+ b+ `5 z* uการเดินทางไปสำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่ – ฮอด) ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ถึงเขตติดต่ออำเภอจอมทองประมาณ ๘๘ กิโลเมตร ขับรถผ่านแยกหอนาฬิกาอำเภอฮอด และขับรถตรงไปทางถนนสายอารยธรรมหลวงหมายเลข ๑๐๑๒ (ฮอด - บ.วังลุง) ผ่านสามแยกไปอำเภอดอยเต่า ผ่านโรงพยาบาลฮอด และขับรถตรงไปเรื่อยๆ จากเขตติดต่ออำเภอจอมทองถึงสำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร หรือ จากสามแยกไปอำเภอดอยเต่าถึงสำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) ประมาณ ๗ กิโลเมตรค่ะ

$ z5 I# S8 C$ N' e( ~4 D6 v3 Q6 v
) S7 ]8 e4 M. t1 c- o% s1 e
: C" a! E1 Y, w6 n( o, q2 M

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-10-10 01:59 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_6400.jpg

' H/ O; i- M" S% c+ ~. s1 H

IMG_6401.jpg

- U( w# z1 `2 C0 k


' T! D8 C- A+ U: I4 p
5 P/ c1 I( ]# Q/ Q, v8 M3 n8 Wพอใกล้ถึงสำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) เราจะเห็น พระธาตุดอยจ๊อมองค์สีขาว ประดิษฐานบนดอยไกลๆ ค่ะ
, N$ N$ Y, @0 e0 m
" l. H+ p/ c& p& l
, v. g; h$ ~% T5 }

IMG_9778.jpg

* r5 }9 |2 R  C; D9 C' F
, {, Y3 v/ ?: u( S" N' Q
พระธาตุดอยจ๊อม บนยอดดอยจ๊อม ในยามค่ำคืน ค่ะ
; c5 j0 N; \9 f+ Q7 W/ K) W
$ J' F" y  F7 ^- x! ~$ s

1 U* E7 M, C2 j/ A& ]1 G
“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-10-10 02:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_8108.jpg

) O) A7 V/ ~, \. ?! T0 H& k

IMG_6847.jpg


( L7 x& V; b6 N* k8 Q1 y


1 I8 i" |% _" N/ Y5 D/ z

IMG_8111.jpg


: c: Q6 w$ ~, ]; i( N' K$ z


: r0 V1 T6 ~: n1 L1 m# Z& o, @

IMG_9383.jpg


  I1 J* s! x* D4 O7 u. i0 O/ t" ^2 R! l


! `$ a" e7 |! D) M# Q8 ~# S

IMG_9384.jpg


1 K3 Z/ e' ]) g' p


- M. c! p6 p& b% c. _) I

IMG_9380.jpg


3 U% K/ {8 Z: A


; y  F( ]5 I6 K+ h" |4 \
" t  o" V! S0 J4 l  `: m  x  u" p2 d+ B% {; E
ปากทางเข้า/ออก สำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) จะอยู่ห่างจากวัดพระธาตุเจดีย์น้อย ประมาณ ๒๐๐ เมตร และอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด และ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ข้างวัดคัมภีราราม (แควมะกอก) ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ค่ะ
, R7 ?! }; E/ e  S/ G

+ ^8 Y+ _, K4 F: K" }
“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-10-10 02:03 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9381.jpg

+ n/ q; L/ A! M' W; c* Z$ u1 H

IMG_9382.jpg

8 n$ @5 K7 `% v$ H0 b* ]+ x

7 i  g# s  Z0 H) s" R9 A# g

IMG_9386.jpg

" }! |) p' A! S) R

( @3 i9 r" }7 n' E; h
% f# p7 f9 E/ [
ปากทางเข้า/ออก สำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) ระยะทางจากปากทางเข้า/ออกถึงลานจอดรถสำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) ประมาณ ๑.๔ กิโลเมตร ค่ะ # e0 s$ M5 {; S

* W' n% ?1 k! t9 V2 ^
% s& k: G  ?. }4 ~. s

IMG_9392.JPG


$ v. \8 K+ \( C; A3 @7 f

IMG_9396.JPG


. H3 ]% t0 {& t1 f1 r- b


- [* e) T* H5 W5 ^1 J% f

IMG_9400.jpg

1 k7 D3 P4 m7 [3 p0 p& `" O7 _

( o- ~9 r+ ]  |, W  M5 o% W2 x
ถนนทางขึ้น/ลง สำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) ค่ะ
- Q- F  o* l; A9 N! V; f: R

/ d( B3 Q& Y3 b( u" }0 U# }; A8 J

" B& c1 U8 ^5 x4 n5 J
“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-10-10 02:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9422.jpg


' L% h1 c3 q- D

IMG_9433.jpg

* D  P& s& i3 D, k


/ I7 o. I6 J, q/ t

IMG_9445.jpg

0 p* U" o8 l( s

6 `1 z1 W1 D0 @2 V# G7 V9 E, h8 a
2 R; {# E2 M' F# N" u( u( G! l

" P2 s( h& F9 W  O/ c6 V1 v, X7 dศาลาอานันท์ สำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) ค่ะ
5 _  C4 i) g- _! u* w& B/ l
: S7 J2 P* y1 O, U3 @3 e2 d

2 u! U( w" i6 H( `% ?8 Y  L
“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-10-10 02:07 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9437.jpg


7 ?- l8 q! ^3 ]. p

IMG_9439.jpg

- n( I9 ^7 c- f( n& [5 q' j( a. c


; {" U" D, n$ b  [, C. g5 Q- X6 K+ g+ e7 f  r& t9 y$ }
รูปครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ประดิษฐานภายใน ศาลาอานันท์ สำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) ค่ะ 0 j$ Y; a. S: Q' m! T9 X0 y
4 @2 k8 b% h5 T" g5 t. x

# o& c5 {) F6 J+ O1 gคำไหว้พระครูบาเจ้าศรีวิชัย 6 J% a* b9 W2 t- M: z- H6 j+ h
(กล่าวนะโม ๓ จบ)  อะยังวุจจะติ  สิริวิชะยะจะนะ  จะ  มหาเถโร  อุตตะมัง  สีลัง  นะระเทเวหิ  ปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  มหาลาภา  ภะวันตุเม  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา  อะหัง  วันทามิ  สิระสา  อะหัง  วันทามิ  สัพพะโส  สาธุ  สาธุ  สาธุ  อนุโมทามิ) V( X. G6 B' z. v' x6 Y

! p+ l2 ]% y- \# a3 G9 y0 `3 b9 T, ^  d1 i, L# z; y# a' m0 t) b
9 y# T2 d$ b. B

Picture-230955-147.jpg


' [5 E, I. y1 a" X4 `3 u8 z

IMG_9444.jpg


8 k* C1 g, K' o

: |4 e. ?6 |" W

$ z( p' Q7 c( d+ iพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะพม่า ประดิษฐานภายใน ศาลาอานันท์ สำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) ค่ะ
7 F  u5 @. g* s7 J

2 ^) @( l- Q1 m/ k
( [- m" J  s, \

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-10-10 02:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9411.jpg


2 o7 L8 r8 H" A  u

IMG_9414.jpg

# ^# U7 ]+ e8 \9 Z


$ j; B' l% A/ E; M# y

IMG_9420.jpg

: _6 _, R( [* A1 M3 h

พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ประดิษฐานบนก้อนหิน สำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) ค่ะ
# O3 o+ r( W) g2 ]4 }, J0 a" U
" f, v: N& |8 V  J  z  ]3 l1 x& K7 P- o0 v! P5 J
9 _; l2 c; k' ]: n# |

IMG_9404.jpg

& n! B; a, D, P  X3 v0 n9 X

IMG_9410.jpg

1 }  o8 Q1 p$ T" {% u/ ^; r$ `3 z

4 m' r/ A. s' `! B1 x( A( M2 p* `
รูปปู่ฤาษี ประดิษฐานภายใน อาศรม สำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) ค่ะ
' S1 F9 R) ?" {1 F

6 X' p1 C6 A, [/ F. A! y7 k

- F9 z; N' [# H. m
“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-10-10 02:13 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9428.jpg


% L: }6 m' G6 U3 o/ i. |

IMG_9424.jpg

7 U' s8 ~% U' f2 i) f

* o) H& B5 g* c8 p7 Z: L# x, X
9 q& `7 j0 e+ |* Y
บันไดทางขึ้น/ลง สำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) มีทั้งหมด ๙๑๙ ขั้น ใช้เวลา
) A! X. F( s+ U1 wเดินขึ้นประมาณ ๔๐ – ๕๐ นาที ค่ะ 5 O$ k! y& F" }- M

% o2 U- m( F% j% Y+ p
$ T4 ]) O4 ^! u, H7 k

IMG_9448.jpg

/ q& T' \2 Q$ @( }" w' N

IMG_9453.jpg

$ Q  d- q$ H: D


- H1 S. k+ d( [2 ]% M# ~
9 ~( O4 u7 M& u: Hศาลาประดิษฐานรูปพระพิฆเนศวร อยู่ข้าง บันไดทางขึ้น/ลง สำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) ค่ะ
# p7 A8 {* q, O9 c/ H( [
& T3 |- G( v4 ~( w, @9 y
/ ]* G4 |1 W# I0 X' M

IMG_9451.jpg


/ s4 b0 y2 G* e* B4 Q( d
" A9 {% p: ]& J: y6 G! P  Mรูปพระพิฆเนศวร ประดิษฐานภายใน ศาลา ข้างบันไดทางขึ้น/ลง สำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) ค่ะ 2 F' H; N( o* r3 q$ v
  g2 P( p7 I5 n5 @9 e4 F
คำบูชาพระพิฆเนศวร; v" u* h( s( V0 @% F( ]2 f
โอม ศรี คเณศา ยะนะมะฮา
# o; E) A" z% f3 \$ Z! g

) ?. P  f9 X& v( X2 W0 V- y, A

+ v5 ^, R0 o6 S5 k: _; e
“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2012-10-10 02:16 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

IMG_9454.jpg


$ ?! L) t( V; ]& ^" L" C6 P

IMG_9456.jpg


6 |8 R, H# q$ F, n9 h0 T

5 l$ I8 I( ^8 E

IMG_9474.jpg


+ k/ v1 q/ A2 _1 I* u


% G' |# M0 t. Z6 U' Q6 h# }- U

IMG_9475.jpg

, ?$ X7 h8 P2 K9 W# y% o# {- U


. e# i- M) _/ O8 G, Z) Z# e
/ z& L$ D6 w# _  i" m8 i  Fเดี๋ยวเราเดินบันไดขึ้นไปบนยอดดอยจ๊อม สำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) กันต่อนะคะ
, a, x/ O" b6 I/ s: _
1 l$ I- \3 `3 D% B- z7 O! u4 K+ i
* ^. R" ~+ h/ @' U1 S+ J) B

IMG_9468.jpg

% V1 D# b4 x5 }: \7 D

IMG_9582.jpg


( o3 d9 G* E  O* {" R8 E. V  t1 y

: c( @4 \* }1 E+ H2 T; r
ทิวทัศน์สวยๆ ระหว่างทางการเดินขึ้นยอดดอยจ๊อม สำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) ค่ะ   c# H: r) `7 S) E

3 D- {/ T% L9 |$ l( z' x0 ~2 s# D$ A! s, H

IMG_9477.jpg


2 `3 r1 J8 z. e9 v& s
6 n/ k0 E/ }$ u1 A& Fระฆัง สำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง (พระธาตุดอยจ๊อม) ค่ะ
. g% d. d* h' J8 Q/ o7 V+ n8 B" H
# D* b0 _7 H0 I9 i3 m
& t) q! q4 l& u* T4 L3 ^9 n

“อย่าท้อแท้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่จงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์” ...

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2014-11-26 16:43 , Processed in 0.072677 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.