แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 10577|ตอบ: 7
go

ตามรอยพระพุทธบาท

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2013-7-2 17:39 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

ตามรอยพระพุทธบาท

[จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แม่ฮ่องสอน-พะเยา-ชัยนาท]



*** กระทู้กำลังอยู่ระหว่างแก้ไขข้อมูลใหม่ทั้งหมด ***

(ปี พ.ศ.2565-2569)


✅ แก้ไขแล้ว

❌ ยังไม่ได้แก้ไข

mira.jpg


รวบรวมและเรียบเรียงโดย

พิมพ์ณัฐภา (มิรา) เว็บแดนนิพพาน

3.png


1014385u050pd9puubo024.png



- จังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๖  แห่ง -

4.1.png



อำเภอเมือง ๑๖ แห่ง


❌๑. วัดเจดีย์หลวง (โชติอาราม) ถ.ปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุส่วนคางเบื้องซ้าย]
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-207-1-3.html

❌๒. วัดป่าแดงหลวง (อโศการาม) ต.สุเทพ อ.เมือง
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-201-1-2.html

❌๓. วัดอูปา (บุพพาราม) ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมือง
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-163-1-2.html

❌๔. วัดศรีเกิด (พีชอาราม) ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมือง
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-162-1-5.html

❌๕. วัดป่าหก – วัดกู่เต้า (เวฬุวนาราม) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-164-1-2.html

❌๖. วัดเชียงมั่น (สังฆาราม) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
[พระเกศาธาตุ , พระแก้วขาว (เสตังคมณี) , พระศิลา]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-239-1-5.html

❌๗. วัดนันทาราม (นันตาราม) ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-204-1-2.html

❌๘. วัดสวนดอก (บุปผาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง
[พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุส่วนกลางกระหม่อม องค์ที่ ๑]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-275-1-4.html

❌๙. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง
[พระบรมธาตุส่วนกลางกระหม่อม องค์ที่ ๒ , เป็นที่ประทับยืนตรัสพยากรณ์เมืองเชียงใหม่ด้วย]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-241-1-4.html

❌๑๐. วัดสกิทาคา (ผาลาด) ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-199-1-2.html

❌๑๑. วัดพระสิงห์ (อโศการาม) ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-202-1-4.html

และ นมัสการพระทันตธาตุ พระพุทธเจ้ากัสสปะ อัญเชิญมาจากประเทศภูฏาน ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-764-1-1.html

❌๑๒. วัดเชียงยืน ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-240-1-5.html

❌๑๓. วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง
[พระเกศาธาตุ , รอยพระพุทธบาทยังหาไม่พบ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-242-1-2.html

❌๑๔. วัดเจดีย์เจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง
[พระบรมธาตุเจดีย์]    

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-269-1-2.html

❌๑๕. วัดร่ำเปิง บ.ร่ำเปิง ม.๕ ต.สุเทพ อ.เมือง
[พระเขี้ยวแก้ว]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-205-1-2.html

❌๑๖. วัดโลกโมฬี ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
[พระบรมธาตุเจดีย์]          

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-161-1-5.html


อำเภอสันกำแพง ๑ แห่ง


❌๑. วัดพระป้าน (พระนอนแม่ปูคา) บ.ต้นเปา ม.๕ ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-142-1-2.html


อำเภอแม่ออน ๔ แห่ง


❌๑. วัดพระธาตุดอยผาตั้ง บ.ออนกลางใต้ ม.๙ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-141-1-2.html

❌๒. พระธาตุนมผา ถ้ำเมืองออน บ.สหกรณ์ ม.๒ ต.ออนหลวย อ.แม่ออน
[พระเกศาธาตุ , รอยพระบาทพระอรหันต์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-769-1-1.html

❌๓. รอยพระพุทธบาท (พบใหม่) บ.สหกรณ์ ม.๒ ต.ออนหลวย อ.แม่ออน        
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-767-1-3.html


❌๔. วัดห้วยบงธรรมจาริก บ.ห้วยบง ม.๓ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน [รอยพระพุทธบาทสี่รอยดอยขุนบงจำลองครอบรอยพระพุทธบาทจริง]     

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1354-1-1.html


อำเภอหางดง ๔ แห่ง


❌๑. วัดพระธาตุดอยถ้ำ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-121-1-6.html

❌๒. วัดเวียงด้ง บ.เวียงด้ง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-118-1-6.html

❌๓. วัดละโว้ ต.หนองแก๋ว อ.หางดง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-119-1-6.html

❌๔. วัดพระธาตุบ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-123-1-6.html


อำเภอแม่แจ่ม ๑๓ แห่ง


❌๑. วัดพระธาตุช่างเคิ่ง บ.แม่เกาะ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
[พระเกศาธาตุ ๔ เส้น]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-750-1-3.html

๒. วัดพระธาตุดอยกู่ใต้ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
[พระเกศาธาตุ ๑ เส้น]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

๓. วัดพระธาตุดอยรวก ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
[พระเกศาธาตุ ๑ เส้น]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

❌๔. วัดพระธาตุดอยสะกาน บ.ต่อเรือ ม.๒ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
[พระเกศาธาตุ ๑ เส้น , รอยพระพุทธบาท]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-744-1-3.html

❌๕. วัดพุทธเอ้น บ.พร้าวหนุ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
[พระบรมธาตุเจดีย์ , มีบ่อน้ำทิพย์ด้วย]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-752-1-4.html

❌๖. วัดเจียง บ.สันหนอง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
[บรรจุผ้าจีวรของพระพุทธเจ้าในเจดีย์ , พระเจ้าแสนตอง]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-747-1-4.html

๗. วัดพระธาตุดอยกู่ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
[พระเกศาธาตุ ๑ เส้น]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

❌๘. วัดสองยอด ม.๖ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-755-1-4.html

❌๙. รอยพระพุทธบาท น้ำออกฮู (รู) บ.ทุ่งยาว ม.๑ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-746-1-3.html

๑๐. พระพุทธบาทวัดทะ บ.ป่าหนาด ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

๑๑. พระพุทธบาททุ่งยาว ต.ทุ่งยาว อ.แม่แจ่ม
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

๑๒. พระพุทธบาทเกือกแก้วแม่ปาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

๑๓. วัดพระบาทท่าผา ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :



อำเภอสันป่าตอง ๔ แห่ง


❌๑. วัดพระธาตุทุ่งตูม บ.ขุนคง ม.๒ ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง
[พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุซี่โครงซ้าย]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-864-1-2.html

❌๒. วัดพระบาทยั้งหวีด ม.๓ ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง
[รอยพระพุทธบาทคู่เบื้องขวาและเบื้องซ้าย]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-866-1-1.html

❌๓. วัดพระบาททุ่งอ้อ บ.ป่าบง ม.๘ ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-862-1-1.html

❌๔. พระเจดีย์เก่า โบราณสถานเวียงท่ากาน บ.ท่ากาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
[สังเวคฐานเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-129-1-2.html


อำเภอดอยหล่อ ๒ แห่ง


❌๑. วัดพระธาตุดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
[พระบรมธาตุเจดีย์]        

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-194-1-4.html

❌๒. วัดพระธาตุดอยน้อย ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ [ระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องซ้าย]    

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-193-1-2.html


อำเภอสารภี ๔ แห่ง


❌๑. วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่คำ) ม.๑ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
[พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุคางเบื้องขวา]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-136-1-5.html

❌๒. วัดกานโถม (ช้างค้ำ) บ.ช้างค้ำ ม.๑๑ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
[พระบรมธาตุเจดีย์]   

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-130-1-6.html

❌๓. วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ม.๔ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี [
พระเกศาธาตุในเศียรพระนอน]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-124-1-6.html

❌๔. วัดพระนอนหนองผึ้ง ม.๔ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี
[พระเกศาธาตุอยู่ในพระเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-276-1-2.html


อำเภอดอยสะเก็ด ๖ แห่ง


❌๑. วัดพันหลัง ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด
[พระบรมธาตุุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-187-1-2.html

❌๒. วัดพระธาตุดอยกู่ (ศรีวิชัย) บ.แม่ดอกแดง ม.๑ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-186-1-4.html

❌๓. วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-191-1-3.html  

และ รอยพระพุทธบาทดอยโพธิรังษี วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-773-1-2.html


๔. พระธาตุป่าสักงาม อ.ดอยสะเก็ด
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

๕. วัดดอยปล่อยนก บ.ห้วยอ่าง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด [รอยพระพุทธบาท]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

๖. วัดพระบาทปางแฟน ม.๕ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :



อำเภอสะเมิง ๖ แห่ง


๑. วัดพระธาตุม่อนเปี้ย (แปลว่าท้ายทอยเปียก) บ.หาดส้มป่อย ต.แม่สาย อ.สะเมิง
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

❌๒. รอยพระพุทธบาทตีนดอยบ้านป้อก บ.ป้อก ม.๕ บ้านป้อก ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง
[รอยพระพุทธบาทคู่สวนทางกลับกัน]        

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1325-1-1.html

❌๓. รอยพระพุทธหัตถ์ (ผาต๊ะ) ม.๑ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง
[ถูกโจรทุบทำลายแล้ว]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1327-1-1.html


❌๔. วัดป่ากล้วย บ.ป่ากล้วย ม.๔ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง [รอยพระพุทธบาท]
     

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1326-1-1.html

❌๕. วัดแสนตอง บ.เหล่าแสนตอง ม.๙ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง
[รอยพระชานุ (หัวเข่า) , รอยพระพุทธบาทบนดอยหลังวัดแสนตอง]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1324-1-1.html

๖. วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม บ.อมลอง/แม่สาบ ต.ยั้งเมิน ต.แม่สาบ อ.สะเมิง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


อำเภอฮอด ๑๓ แห่ง


❌๑. วัดพระธาตุเจดีย์น้อย บ.แควมะกอก ม.๑ ต.ฮอด อ.ฮอด
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-922-1-1.html

❌๒. วัดหลวงฮอด บ.หลวงฮอด ม.๒ ต.ฮอด อ.ฮอด
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-926-1-1.html

❌๓. วัดพระธาตุดอยเหลี้ยม บ.นาฟ่อน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด
[พระบรมธาตุเจดีย์]        

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1165-1-1.html


❌๔. วัดพระธาตุกองลอย บ.กองลอย ม.๔ ต.บ่อสลี อ.ฮอด [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1166-1-1.html

❌๕. วัดปัญญาวุธาราม (สันกู่) ม.๒ ต.หางดง อ.ฮอด
[พระบรมธาตุเจดีย์ , พระบรมธาตุพระนางเจ้าจามเทวี]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-921-1-1.html

❌๖. วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว บ.แควมะกอก ม.๑ ต.ฮอด อ.ฮอด
[รอยพระพุทธบาทเบื้องซ้าย]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-918-1-1.html

❌๗. รอยพระพุทธบาทนิราศพญา บ.แควมะกอก ม.๑ ต.ฮอด อ.ฮอด
[รอยพระพุทธบาทคู่เบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระกัสสปพุทธเจ้า]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-927-1-1.html

❌๘. รอยพระพุทธบาทรังรุ้ง บ.แม่ป่าไผ่ ม.๕ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-940-1-1.html

๙. รอยพระพุทธบาทห้วยหินดำ บ.ห้วยหินดำ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

๑๐. พระพุทธบาทคู่บ้านแม่ลายดวงจันทร์ บ.แม่ลายดวงจันทร์ ต.บ่อหล
ง อ.ฮอด        
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

❌๑๑. วัดพระเจ้าโท้ บ.หลวงฮอด ม.๒ ต.ฮอด อ.ฮอด
[พระบรมธาตุเจดีย์ , พระเจ้าโท้]       

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-930-1-1.html

❌๑๒. รอยพระบาท ๕ รอย และรอยเท้าแม่กาเผือก บ.ห้วยหินคำ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-942-1-1.html

❌๑๓. สำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง ม.๑ ต.แควมะกอก อ.ฮอด
[พระบรมธาตุเจดีย์ , สถานที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งฉันภัตตาหาร]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-945-1-1.html



อำเภอดอยเต่า ๘ แห่ง


❌๑. วัดพระธาตุม่อนจอมธรรม บ.สันป่าดำ ม.๖ ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า
[พระบรมธาตุเจดีย์]        

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-957-1-1.html

❌๒. วัดพระมหาบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง ม.๕ ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า
[พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุนลาฏเบื้องซ้าย(กระดูกหน้าผากด้านซ้าย)]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-952-1-1.html

❌๓. วัดพระธาตุศรีคีรีกัสสปะ (สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมดอยต๊อก) บ.หนองผักบุ้ง ม.๔ ต.บงตัน อ.ดอยเต่า [รอยพระพุทธบาท , พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-961-1-1.html

❌๔. วัดพระพุทธบาทตะเมาะ บ.แม่ตูบ ม.๙ ถ.ฮอด-แม่ตื่น ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า [
รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ , แท่นหินที่พระพุทธเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ประทับไสยาสน์ , รอยพระบาทพระสาวกพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้ากกุสันโธ , รอยพระบาทของพระฤๅษีที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-973-1-1.html

❌๕. รอยพระพุทธบาทผาจวาก บ.งิ้วสูง ม.๖ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า
[รอยพระพุทธบาทเบื้องซ้ายของพระกัสสปพุทธเจ้า]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-959-1-1.html

๖. พระพุทธบาทผาน้อย อ.ดอยเต่า
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

๗. พระพุทธบาทผาเรือ อ.ดอยเต่า
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

❌๘. พระพุทธบาทห้วยแม่หาด บ.กองวะ ม.๗ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า [รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1400-1-1.html


อำเภอแม่ริม ๖ แห่ง


❌๑. วัดพระนอนขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
[พระเกศาธาตุ , อังคารธาตุในองค์พระนอน]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-261-1-3.html

❌๒. วัดพระธาตุจอมแตง ม.๑๑ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-183-1-5.html

❌๓. วัดพระธาตุเปิงฟ้าป่าอ้อย ม.๔ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม [
พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-182-1-5.html

๔. วัดพระพุทธบาทสี่รอย ม.๖ ต.สะลวง อ.แม่ริม        
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

❌๕. พระพุทธหัตถ์ถ้ำผาต๊ะ บ.แม่สา ต.แม่สา อ.แม่ริม
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-185-1-2.html


❌๖. รอยพระพุทธหัตถ์-รอยพระพุทธบาท-บ่อน้ำทิพย์ ห้วยหลวง บ.แม่แอน ม.๔ ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม       

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1483-1-1.html



อำเภอแม่แตง ๑๒ แห่ง


❌๑. วัดพระธาตุจอมธรรม (วัดตีนธาตุ) บ.ตีนธาตุ ม.๕ ต.แม่แตง อ.แม่แตง [
พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-171-1-5.html

❌๒. วัดพระธาตุศรีวิชัย บ.หัวป่าห้า ต.แม่แตง อ.แม่แตง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-172-1-5.html

❌๓. วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง ถ.โชตนา-ฝาง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง
[พระธาตุไหปราร้ากระดูกเบื้องขวา , พระธาตุพระอุระ (กระดูกอก) , พระธาตุน้ำล้างพระพักตร์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-173-1-3.html

❌๔. วัดพระธาตุสุนันทา (ดอยแม่หม้าย) ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง
[พระเกศาธาตุ]       

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-176-1-3.html

❌๕. วัดช่อแลพระงาม ม.๑ ต.ช่อแล อ.แม่แตง [พระบรมธาตุน้ำสระพระเกศา , น้ำสรงพระบาท]        

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-166-1-5.html

❌๖. วัดสันป่าสัก (ศรีภูมินทร์) บ.สันป่าสัก ม.๒ ต.ช่อแล อ.แม่แตง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-169-1-4.html

❌๗. วัดโพธาราม (ป่าจี้) บ.ป่าจี้ ม.๑ ต.อินทขิล อ.แม่แตง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-168-1-4.html

❌๘. วัดดอยจอมสวรรค์ บ.ดอย ม.๓ ถ.บ้านแม่เลิม ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง
[พระบรมธาตุเจดีย์]        

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-174-1-3.html

❌๙. พระธาตุนาปง บ.แพะ ม.๕ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-175-1-6.html

❌๑๐.วัดดอนเจียง บ.ดอนเจียง ม.๘ ถ.ท่าข้าม-สันป่ายาง ต.สบเปิง อ.แม่แตง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-167-1-4.html

๑๑. วัดพระพุทธบาทข่วงเปา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง       
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

❌๑๒. วัดเมืองกื๊ด ม.๑ ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง [
อยพระพุทธหัตถ์ , พระบรมธาตุเจดีย์ , รอยพระบาท]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-512-1-2.html


อำเภอพร้าว ๑๖ แห่ง


❌๑. พระธาตุกาหลง บ.สบปั๋ง ม.๔ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-341-1-4.html

❌๒. วัดพระธาตุจอมหิน บ.ทุ่งห้า ม.๕ ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1080-1-1.html

❌๓. พระธาตุดอยนะโม (น้ำมัว) บ.โหล่งขอด ต.สบปั๋ง อ.พร้าว
[พระบรมธาตุเจดีย์]    

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-340-1-4.html

๔. พระธาตุจอมหด (ม่อนหินไหล) อ.พร้าว
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


❌๕. วัดพระธาตุม่วงเนิ้ง บ.ป่าห้า ม.๕ ต.โหล่งขอด อ.พร้าว
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-342-1-4.html

❌๖. วัดพระเจ้าตนหลวง บ.สบปั๋ง ม.๔ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว
[หลวงพ่อพระเจ้าตนหลวง อายุ ๖๐๐ กว่าปี]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-345-1-2.html

❌๗. พระธาตุยองผา บ.ป่าฮิ้น ม.๔ ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1487-1-1.html

❌๘. วัดพระธาตุขุนโก๋น บ.ตีนธาตุ ม.๔ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1078-1-1.html

❌๙. พระธาตุทะบุญทา (ธาตุหิน) อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น บ.เหล่า ม.๓ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1086-1-1.html

❌๑๐. สำนักปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานดอยนางแล (พระธาตุดอยนกแล , พระธาตุดอยกิ่วลม) บ.สันปง ม.๕ ต.สันทราย อ.พร้าว
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-344-1-4.html

❌๑๑. วัดพระธาตุกลางใจเมือง บ.ศรีค้ำ ม.๘ ต.สันทราย อ.พร้าว
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-343-1-4.html

❌๑๒. พระธาตุสบแหวน บ.ห้วยบงใต้ ม.๔ ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว
[พระบรมธาตุเจดีย์]      

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1076-1-1.html

๑๓. พระพุทธบาทคู่แม่แวนน้อย ต.แม่แวน อ.พร้าว

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

❌๑๔. วัดถ้ำดอกคำ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว [รอยพระพุทธหัตถ์ , รอยประทับพระที่นั่ง , พระธาตุเจดีย์ , สถานที่บรรลุธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1488-1-1.html

❌๑๕. วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล บ.หลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว [พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-346-1-4.html

๑๖. พระพุทธบาทแก่งหิน , แท่นประทับนั่งดอยพระเจ้า ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


อำเภอจอมทอง ๑๐ แห่ง


❌๑. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร บ.หลวง ม.๒ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง  
[พระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา , พระธาตุกระดูกด้ามมีดเบื้องขวา (พระอัฐิขากรรไกร) , พระบรมธาตุย่อยอีก ๕ องค์ , สถานที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งฉันภัตตาหาร]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1168-1-1.html

❌๒. วัดพระธาตุดอยโมคคัลลานะ ม.๓ ต.สบเตี๊ย อ.จอมทอง [
พระบรมธาตุเจดีย์ , รอยพระบาทพระมหาโมคคัลลานะเถระ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-873-1-2.html

❌๓. วัดพระเกิ๊ด บ.น้ำลัด ม.๑๓ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง [พระบรมธาตุเจดีย์]      

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-198-1-4.html

❌๔. วัดพระธาตุดอยพระเจ้า (ดอยกะโหลก ) ม.๑๑ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-195-1-2.html

๕. พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – นพพลภูมิสิริ อ.จอมทอง
[พระมหาธาตุเจดีย์]       

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

❌๖. วัดพระบาทหัวเสือ บ.หัวเสือ ม.๑๒ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
[รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา]       

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-887-1-1.html

❌๗. พระพุทธบาทบ้านสะแพด บ.ห้วยสะแพด ม.๙ ต.แม่สอย อ.จอมทอง
[สร้างเจดีย์ครอบรอยพระพุทธบาทไว้ , รอยพระบาทพระอรหันต์]        

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-885-1-1.html

❌๘. วัดพระบาทห้วยอี่ลิง บ.แท่นดอกไม้ ต.สบเตี้ยะ อ.จอมทอง
[รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-876-1-1.html

❌๙. วัดพระพุทธบาทสองรอย (วัดด้าง) ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
[รอยพระพุทธบาทคู่ , สถานที่พระพุทธเจ้าประทับยีนบิณฑบาต)

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-871-1-1.html

❌๑๐. สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำตอง ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง
[พระเกศาธาตุประดิษฐานอยู่ในถ้ำตอง]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-932-1-1.html


อำเภอแม่อาย ๔ แห่ง


๑. วัดท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

๒. วัดพระธาตุสบฝาง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

๓. วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

๔. วัดพระธาตุปูแช่ ต.แม่อาย อ.แม่อาย
[พระบรมธาตุเจดีย์]    

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


อำเภอเวียงแหง ๑ แห่ง

๑. วัดพระธาตุแสนไห บ.มหาธาตุ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง [พระทันตธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


อำเภอแม่วาง ๓ แห่ง


❌๑. สำนักวิปัสสนาพระธาตุศรีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ต.แม่วิน อ.แม่วาง
[พระบรมธาตุเจดีย์]      

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-143-1-3.html

❌๒. วัดโสภาราม (หัวฝาย) บ.หัวฝาย ม.๒ ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-160-1-5.html

❌๓. รอยพระพุทธบาทดอยหมด บ.แม่มูต ม.๖ ต.แม่วิน อ.แม่วาง
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-165-1-2.html



อำเภอไชยปราการ ๒ แห่ง

❌๑. วัดพระธาตุจอมคีรี บ.แม่ทะลบ ม.๑ ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1503-1-1.html

❌๒. วัดถ้ำตับเตา ม.๑๓ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ [รอยพระพุทธหัตถ์ , พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1500-1-1.html


อำเภอฝาง ๖ แห่ง


❌๑. วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ตโปธาราม (พระธาตุม่อนปิ่น) ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง
[พระบรมธาตุเจดีย์]       

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1512-1-1.html

❌๒. วัดพระธาตุดอยแก้ว บ.ห้วยลึก ม.๓ ต.แม่งอน อ.ฝาง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1504-1-1.html

๓. พระธาตุดอยอ่างขาง อ.ฝาง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

❌๔. วัดพระบาทอุดม ม.๓ ต.เวียง อ.ฝาง
[รอยพระพุทธบาท , พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1509-1-1.html

❌๕. วัดเจดีย์งาม ม.๔ ต.เวียง อ.ฝาง [พระบรมธาตุเจดีย์]
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1505-1-1.html


❌๖. วัดคลองศิลา (สันทรายคองน้อย) บ.สันทรายคองน้อย ม.๖ ต.เวียง อ.ฝาง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1510-1-1.html



อำเภอสันทราย ๕ แห่ง


❌๑. วัดพระบาทตีนนก บ.พระบาทตีนนก ม.๑๐ ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย
[สร้างเจดีย์ครอบรอยเท้าพญานกยูงทองโพธิสัตว์ไว้]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-140-1-3.html

❌๒. วัดพระธาตุดอยกิจจิ (วัดพระธาตุจอมกิตติ) บ.พระธาตุ ต.แม่แฝก อ.สันทราย
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-139-1-2.html

❌๓. วัดข้าวแท่นน้อย บ.หัวฝาย ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-137-1-5.html

❌๔. วัดข้าวแท่นหลวง บ.หัวฝาย ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-138-1-2.html

❌๕. วัดดอยแท่นพระผาหลวง บ.โปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย [รอยพระพุทธบาท , แท่นประทับเสวยภัตกิจ , พระมหาธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-619-1-3.html


อำเภอเชียงดาว ๗ แห่ง


๑. วัดอรัญจอมเมฆ (ปางมะโอ) บ.ปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว [พระบรมธาตุเจดีย์ , เงาพระธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

❌๒. วัดดอนศรีสะอาด บ.ดอนมูล ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-781-1-3.html

❌๓. พระธาตุปู่ก่ำ บ.สบงาย ม.๕ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-780-1-3.html

❌๔. พระธาตุดอยมอญจิ่ง บ.ทุ่งข้าวพวง ม.๓ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-650-1-4.html

❌๕. วัดพระธาตุศรีสามรักษ์ (ห้วยตีนตั่ง) ม.๗ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-647-1-4.html

❌๖. รอยพระพุทธบาทบ้านปางแดง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว
[สร้างเจดีย์ครอบรอยพระพุทธบาทไว้]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-830-1-2.html

❌๗. รอยพระพุทธบาทรอยวัว
บ.ห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว [รอยประทับนั่ง]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-778-1-3.html


อำเภออมก๋อย ๓ แห่ง


๑. วัดจอมหมอก ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

๒. วัดจอมแจ้ง (ดอยนางนอน) ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
[พระเกศาธาตุ , พระเสมหธาตุ]        

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

๓. วัดแสนทอง บ.ดง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย
[พระพุทธรูปแสนทอง]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2013-7-2 20:41 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

a2.2.png


- จังหวัดลำพูน  ๖๓  แห่ง -

o7.3.png



อำเภอเมือง ๑๔ แห่ง


๑. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ม.๑ ต.ในเมือง อ.เมือง [พระเกศาธาตุ , พระธาตุส่วนกระหม่อมข้างขวา , ส่วนกระดูกอก , ส่วนกระดูกนิ้วมือ , พระธาตุย่อยเต็มบาตรหนึ่ง]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1271-1-1.html


๒. วัดมหาวัน ม.๓ ต.ในเมือง อ.เมือง [พระพุทธสิกขีปฏิมากร (พระรอดหลวง) อายุกว่า ๑,๓๐๐ ปี]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-116-1-1.html


๓. วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) ม.๔ ต.ต้นธง อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-105-1-6.html


๔. วัดพระธาตุดอยแต ม.๗ ต.เหมืองจี้ อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-107-1-6.html


๕. วัดดอยติ ม.๒ ต.ป่าสัก อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-111-1-3.html


๖. พระพุทธบาทดอยฝาจี ม.๘ ต.ป่าสัก อ.เมือง     

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : คณะค้นหาไม่พบ


๗. วัดพระพุทธบาทดอยไซ ม.๑๔ ต.ป่าสัก อ.เมือง    

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-115-1-2.html


๘. วัดพระธาตุทรายทอง ม.๑๖ ต.ป่าสัก อ.เมือง [พระธาตุส่วนพระเศียร , ส่วนหน้าอก , ส่วนนิ้ว]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-104-1-6.html


๙. วัดพระยืน ม.๑ ต.เวียงยอง อ.เมือง [พระยืนศิลา]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-117-1-2.html


๑๐. สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์) ม.๑๒ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์ , บ่อน้ำทิพย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-112-1-5.html


๑๑. วัดดอยน้อย ม.๑๒ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-110-1-6.html


๑๒. วัดพระพุทธบาทหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) ม.๑ ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง  

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-113-1-3.html


๑๓. สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย ม.๗ ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-106-1-6.html


๑๔. วัดดอยกาศ ม.๙ ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง [รอยพระพุทธบาท]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-114-1-2.html



อำเภอป่าซาง ๖ แห่ง


. วังซักครัว ม.๑ ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-97-1-2.html


. วัดสะปุ๋งน้อย ม.๓ ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-100-1-6.html


. วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ม.๒ ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง [พระเกศาธาตุใต้ฐานพระเจ้าตาเขียว]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-906-1-1.html


. วัดพระพุทธบาทตากผ้า ม.๖ ต.มะกอก อ.ป่าซาง [รอยพระพุทธบาท , รอยตากผ้า , รอยบาตร , พระธาตุสี่ครูบา , รอยเท้าพระอรหันต์ , วัดพระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก)]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1175-1-1.html


. วัดพระนอนม่อนช้าง ม.๘ ต.มะกอก อ.ป่าซาง [พระเกศาธาตุ ๒ เส้น]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-101-1-6.html


. วัดนครเจดีย์ ม.๗ ต.นครเจดีย์ และ วัดหนองเงือก ม.๕ ต.แม่แรง อ.ป่าซาง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-98-1-6.html



อำเภอแม่ทา ๓ แห่ง


๑. วัดทาดอยแช่ ม.๓ ต.ทากาศ อ.แม่ทา [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-102-1-6.html


๒. วัดดอยคำ ม.๑๓ ต.ทากาศ อ.แม่ทา [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-103-1-6.html


๓. พระพุทธบาทก๊อบแก๊บ ม.๓ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-905-1-1.html



อำเภอบ้านธิ ๒ แห่ง


๑. วัดพระธาตุดอยห้างบาตร ม.๘ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ [พระเกศาธาตุ , รอยวางบาตร]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-85-1-1.html


๒. วัดพระธาตุดอยเวียง ม.๙ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-84-1-1.html



อำเภอบ้านโฮ่ง ๘ แห่ง


. พระพุทธบาทผาดอกไม้ บนถ้ำผาดอกไม้ ม.๕ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-902-1-1.html


๒. วัดดอยก้อม ม.๖ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-86-1-5.html


๓. พระพุทธบาทน้ำขาว ม.๑๐ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง       

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-903-1-1.html


๔. วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน ม.๑๘ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง [พระบรมธาตุเจดีย์ , พระเจ้าสะเลียมหวาน]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-87-1-6.html


๔. พระพุทธบาทสามยอด ม.๓ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง [รอยพระพุทธบาท , พระบรมธาตุเจดีย์ , บ่อน้ำทิพย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-90-1-1.html


๖. พระพุทธบาทห้วยแม่หาด อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน ม.๖ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง      

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-89-1-3.html


. วัดพระเจ้าตนหลวง ม.๑ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง [พระเจ้าหลีกเคราะห์ (พระเจ้าตนหลวง) อายุกว่า ๖๐๐ ปี]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-96-1-2.html   


. สำนักสงฆ์ดอยผาแท่น ม.๒ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง [รอยพุทธบัลลังก์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-88-1-1.html



อำเภอทุ่งหัวช้าง ๖ แห่ง


๑. อารามพระพุทธบาทสี่รอย ม.๒ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง [รอยพระพุทธบาท , รอยประทับนั่งพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1458-1-1.html


๒. วัดพระธาตุดอยกวางคำ ม.๕ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง [พระบรมธาตุเจดีย์ , รอยพระบาทพระมหาเถระ , รอยมือ-รอยเท้าพระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1449-1-1.html


๓. วัดจริญญาวนาราม (พระธาตุแสงแก้ว) ม.๘ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1468-1-1.html


๔. วัดพระธาตุหัวขัว ม.๑๑ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1442-1-1.html


๕. วัดดอยพระบาทตีนนก (หงส์คำ) ม.๑๑ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง [รอยเท้าแม่กาเผือก , รอยเท้าพญาหงส์โพธิสัตว์ , พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1443-1-1.html


๖. วัดพระธาตุแอ้ว ม.๗ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1426-1-1.html



อำเภอลี้ ๒๔ แห่ง


๑. วัดพระธาตุแท่นคำ ม.๔ ต.ลี้ อ.ลี้ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1409-1-1.html


๒. วัดพระธาตุดวงเดียว (กลางเวียง) ม.๑๕ ต.ลี้ อ.ลี้ [พระบรมธาตุเจดีย์ในอดีตเมืองลี้พันกว่าปี]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1472-1-1.html


๓. วัดพระธาตุห้าดวง ม.๑๕ ต.ลี้ อ.ลี้ [พระเมโตธาตุ (พระธาตุน้ำไคลมือ)]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1473-1-1.html


๔. พุทธสถานพระพุทธบาทจอมคำ (ห้วยย่าผัน) ต.ลี้ อ.ลี้

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1399-1-1.html


๕. พุทธสถานพระพุทธบาทพญานกแควะ ม.๕ ต.นาทราย อ.ลี้          

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1461-1-1.html


๖. พุทธอุทยานชัยยะสุขังปางประทีปแท่นดอกไม้ ม.๖ ต.นาทราย อ.ลี้ [รอยพระพุทธบาทผาดอกไม้ , พระธาตุเจดีย์แท่นดอกไม้ , รอยเท้าพระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1434-1-1.html


๗. วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ม.๘ ต.นาทราย อ.ลี้ [รอยพระพุทธบาท , พระบรมธาตุเจดีย์ , พระบาทกบ , วัดพระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1474-1-1.html


๘. พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย พุทธสถานของวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ม.๙ ต.นาทราย อ.ลี้

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1477-1-1.html


. วัดพระธาตุจอมสวรรค์ ม.๓ ต.ดงดำ อ.ลี้ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1463-1-1.html


๑๐. พระพุทธบาทเกือกแก้ว , พระพุทธหัตถ์ขวาห้วยน้ำขุ่น อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ต.ก้อ อ.ลี้ [มี ๒ แห่ง คือ ในที่ห้วยน้ำขุ่นและที่อยู่บนดอย]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๑๑. พระพุทธบาทแพะน้อยป่าแดง (พระพุทธบาทน้ำจาง) อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้ [รอยพระพุทธบาทเกือกแก้ว ๔ รอย]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1465-1-1.html


๑๒. พระพุทธบาทเกือกแก้วหนองจอก อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้        

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๑๓. พระพุทธบาทยางวี อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๑๕. พระพุทธบาทผาเต้า (รอยเท้าพระอานนท์) ม่อนอรหันต์ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๑๕. วัดพระพุทธบาทผาผึ้ง ม.๑ ต.แม่ลาน อ.ลี้ [รอยพระพุทธบาท , รอยพระบาทพระอานนท์เถระ , รอยพระบาทพระอรหันต์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1447-1-1.html


๑๖. วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ ม.๔ ต.แม่ลาน อ.ลี้ [รอยพระพุทธบาท , รอยพระพุทธหัตถ์ , แท่นแสดงธรรมพระพุทธเจ้า , พระบรมธาตุเจดีย์ , รอยพระบาทพระอานนท์เถระ , รอยพระบาทพระเจ้าอโศกมหาราช]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1448-1-1.html


๑๗. พระพุทธบาทขุนหาด อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ม.๖ ต.แม่ลาน อ.ลี้      

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1462-1-1.html


๑๘. วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ ม.๑ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ [รอยพระพุทธบาทบนถ้ำและในถ้ำป่าไผ่]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1452-1-1.html


๑๙. พระพุทธบาทคอกช้าง ม.๘ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1460-1-1.html


๒๐. วัดพระพุทธบาทผาหนาม ม.๑๒ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ [รอยพระพุทธบาท , พระบรมธาตุเจดีย์ , รอยพระบาทพระอานนท์เถระ , วัดพระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1471-1-1.html


๒๑. วัดบ้านปาง ม.๑ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ [พระบรมธาตุเจดีย์ , วัดพระครูบาเจ้าศรีวิชัย]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1485-1-1.html


๒๒. พระพุทธบาทห้วยแม่แข็ง บนเขาหลังวัดบ้านปาง ม.๑ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้        

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : คณะค้นหาไม่พบ


๒๓. พระพุทธบาทดอยห้วยน้ำขุ่น ใกล้วัดบ้านปาง ม.๑ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้    

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : คณะค้นหาไม่พบ


๒๔. พระพุทธบาทผาแตก (บนเขาบ้านปาง) ม.๑ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้     

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : คณะค้นหาไม่พบ


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2020-12-22 09:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

a2.3.png


- จังหวัดลำปาง  ๗๔  แห่ง -

o7.3.png


                                                                                       

อำเภอเมือง ๑๗ แห่ง


❌๑. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม บ.เวียงเหนือ ถ.พระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง [พระเกศาธาตุพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ , พระบรมธาตุหัวใจ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-82-1-7.html


❌๒. วัดม่อนธาตุ บ.กล้วยแพะ ม.๒ ต.กล้วยแพะ อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]       

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1320-1-1.html


❌๓. วัดพระธาตุม่วงคำ ต.กล้วยแพะ อ.เมือง [พระเกศาธาตุ ๘ เส้น , พระบรมธาตุคางเบื้องซ้าย]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1321-1-1.html


❌๔. วัดม่อนจำศีล บ.ป่าขาม ม.๑ ต.พระบาท อ.เมือง [พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1329-1-1.html


❌๕. วัดม่อนพระยาแช่ ม.๑ ต.พิชัย อ.เมือง [พระเกศาธาตุ ๘ เส้น , พระบรมธาตุส่วนเล็บ , พระบรมธาตุน้ำบ้วนพระโอษฐ์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1334-1-1.html


❌๖. วัดม่อนคีรีชัย ม.๑ ต.พิชัย อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]           

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1336-1-1.html


❌๗. วัดพระเจ้าทันใจ บ.พระเจ้าทันใจ ม.๓ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง [พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1343-1-1.html


❌๘. วัดกู่คำ บ.แพะกู่คำ ม.๓ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]                  

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1490-1-1.html


❌๙. วัดพระธาตุหมื่นครื้น บ.วังหม้อพัฒนา ม.๑๑ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]                      

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1332-1-1.html


❌๑๐. วัดพระธาตุเสด็จ บ.เสด็จ ม.๕ ต.เสด็จ อ.เมือง  [พระบรมธาตุเจดีย์]       

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1319-1-1.html


❌๑๑. วัดพระธาตุคว่ำหม้อ ม.๗ ต.เสด็จ อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]         

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1313-1-1.html


❌๑๒. วัดเขาแก้ว ม.๓ ต.พิชัย อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]       

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1318-1-1.html


❌๑๓. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง บ.วังหม้อ ม.๒ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]                     

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-83-1-5.html


❌๑๔. วัดพระบาท ต.พระบาท อ.เมือง [รอยพระพุทธบาทจำลองครอบรอยพระพุทธบาทจริง]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1340-1-1.html


❌๑๕. วัดพระบาทเมืองมาย ม.๒ ต.บ้านแลง อ.เมือง [รอยพระพุทธบาทจำลองครอบรอยพระพุทธบาทจริง]       

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1491-1-1.html


❌๑๖. สำนักปฏิบัติธรรมดอยพระบาทห้วยฝ้า บ.ปงอ้อม ม.๔ ต.เสด็จ อ.เมือง [รอยพระพุทธบาท]            

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1342-1-1.html


❌๑๗. วัดศรีล้อม ถ.พระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง [ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ , สถานที่ประทับนั่งแสดงธรรม , รอยพระพุทธบาทอยู่ใต้ดินยังไม่พบ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-81-1-1.html



อำเภอห้างฉัตร ๕ แห่ง


❌๑. วัดพระธาตุปางม่วง บ.ปางม่วง ม.๙ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร [พระเกศาธาตุ ๒ เส้น , รอยพระพุทธบาทวังมะนาว]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-913-1-1.html


❌๒. วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว บ.ทุ่งหลวง ม.๕ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร [พระเกศาธาตุ ๒ เส้น]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-910-1-1.html


❌๓. วัดพระธาตุม่อนไก่แจ้ บ.แม่ยามเหนือ ม.๘ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร [พระเกศาธาตุ ๑ เส้น]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-908-1-1.html


❌๔. วัดพระธาตุม่อนไก่เขี่ย บ.ป่าเหียง ม.๑ ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร [พระเกศาธาตุ ๑ เส้น]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-911-1-1.html


❌๕. วัดพระธาตุดอยน้อย บ.สันทราย ม.๑ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร [พระบรมธาตุเจดีย์]
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1338-1-1.html



อำเภอเกาะคา ๖ แห่ง


❌๑. วัดพระธาตุลำปางหลวง บ.ลำปางหลวง ม.๒ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา [รอยพระพุทธบาท , พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุส่วนลำคอหน้าและหลัง , พระบรมธาตุไหล่ (นลาฏ) เบื้องขวา , พระบรมธาตุส่วนพระศอ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-80-1-7.html


❌๒. วัดพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา  [พระบรมธาตุซี่โครงเบื้องซ้าย]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1492-1-1.html


๓. พระพุทธบาทบนเขาช่องกระจก บ.จอมปิง ต.นกแก้ว อ.เกาะคา

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : หาไม่พบ!


❌๔. วัดพระธาตุดอยน้อย บ.นางแตน ม.๑ ต.ท่าผา อ.เกาะคา [รอยพระพุทธบาทคู่ , พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1489-1-1.html


❌๕. วัดพระธาตุดอยฮาง บ.ทุ่งขาม ม.๖,๙ ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา [พระบรมธาตุเจดีย์]    

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1555-1-1.html


❌๖. วัดไหล่หินหลวง บ.ไหล่หิน ม.๒ ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1561-1-1.html



อำเภอแม่ทะ ๙ แห่ง


❌๑. วัดพระธาตุดอยแก้ว บ.หนอง ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ [พระเกศาธาตุ , รอยพระพุทธบาทอยู่ใต้ดินยังไม่พบ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-823-1-3.html


❌๒. สำนักสงฆ์พระธาตุดอยผาปูน บ.หลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ [พระเกศาธาตุ , รอยพระพุทธบาท]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-994-1-1.html


❌๓. วัดพระธาตุสันดอน บ.นาดู่ ม.๓ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ [พระบรมธาตุส่วนตับ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-828-1-3.html


❌๔. วัดดอนไฟ (พระเจ้าทันใจ) บ.ดอนไฟ ม.๗ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ [บรรจุพระบรมธาตุในองค์พระเจ้าทันใจ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1352-1-1.html


❌๕. พระธาตุดอยไก่แก้ว ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ [พระบรมธาตุเจดีย์ , บ่อน้ำทิพย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-829-1-3.html


❌๖. สำนักสงฆ์ดอยพระฌานโพธิญาณรังสฤษฎิ์ บ.นาครัว ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ [พระบรมธาตุเจดีย์ , รอยพระพุทธบาท , รอยพระบาท-รอยพระหัตถ์พระอรหันต์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :

     ๑. รูปถ่ายปี ๒๕๕๓ (งานทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหารและพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมครั้งที่ ๑)  http://www.dannipparn.com/thread-610-1-1.html

   ๒. รูปถ่ายปี ๒๕๕๔ (งานทอดผ้าป่าสามัคคีเว็บแดนนิพพานสร้างวิหารและพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม) http://www.dannipparn.com/thread-659-1-1.html

     ๓. รูปถ่ายปี ๒๕๕๕ (งานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนโครงการก่อสร้างศาลารายประดิษฐานพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์และศาลารายสำหรับปฏิบัติศาสนกิจ) http://www.dannipparn.com/thread-814-1-1.html


❌๗. วัดถ้ำพระสบาย บ.หนองถ้อย ต.นาครัว อ.แม่ทะ [รอยพระพุทธบาท , พระบรมธาตุเจดีย์ , วัดหลวงปู่แว่น ธนปาโล]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-839-1-3.html


❌๘. วัดพระบาทแม่ไทย บ.แม่ไทย ม.๒ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ [รอยพระพุทธบาท , รอยพระหัตถ์บ่อน้ำทิพย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1350-1-1.html


❌๙. วัดดอยน้อยรอยพระบาท ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ [สร้างรอยพระพุทธบาทจำลองครอบรอยพระพุทธบาทจริงไว้]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-825-1-3.html



อำเภอเถิน ๑๑ แห่ง


๑. วัดดอยป่าตาล (ดอยม่อนวัวนอน) บ.เหล่ามะกอก ต.เถินบุรี อ.เถิน [พระเกศาธาตุ ๒ เส้น]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๒. วัดเวียง ต.ล้อมแรด อ.เถิน [พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๓. วัดดอยอุ้มลอง ต.ล้อมแรด อ.เถิน [พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๔. วัดดอนไชย ต.ล้อมแรด อ.เถิน [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๕. วัดพระธาตุดอยแดง บ.เหล่า ต.ล้อมแรด อ.เถิน [พระบรมธาตุเจดีย์]       

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๖. พระธาตุสบเติน (ร้าง) บ.ทุ่งเจริญ ต.แม่ถอด อ.เถิน [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๗. วัดพระบาทนาเกลือ ต.เถินบุรี อ.เถิน [พระพุทธหัตถ์คู่ , พระพุทธบาทนาเกลือ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๘. วัดพระพุทธบาทแม่วะ ต.แม่วะ อ.เถิน

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๙. พระพุทธบาทวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ต.เถิน อ.เถิน

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๑๐. พระพุทธบาทวัวหล้า ต.นาโป่ง อ.เถิน

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๑๑. พระพุทธบาทปางอ้า บ.แม่แสลม ต.เวียงมอก อ.เถิน

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :



อำเภองาว ๒ แห่ง


๑. พระธาตุม่อนทรายหงาว ต.แม่ตีบ อ.งาว [พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๒. วัดพระธาตุม่อนทรายนอน อ.งาว [พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :



อำเภอเมืองปาน ๔ แห่ง


๑. วัดพระธาตุดอยเต่าคำ ต.สบดี ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน [พระบรมธาตุแขนเบื้องซ้าย]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๒. วัดพระธาตุดอยซาง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๓. วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๔. วัดพระธาตุจอมก้อย ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :



อำเภอแจ้ห่ม ๘ แห่ง


๑. วัดอักโขชัยคิรี ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม [พระบรมธาตุเจดีย์ , มีเงาพระธาตุด้วย]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : กำลังรอลงข้อมูล


๒. วัดดงนั่ง ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : กำลังรอลงข้อมูล


๓. วัดกู่เต้ามนาราม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : กำลังรอลงข้อมูล


๔. พระธาตุผาแดงหลวง ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๕. พระพุทธบาทเกือกแก้ว ๔ รอยผายักษ์ ดอยพระบาท ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม  

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๖. วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง บ.ทุ่งทอง ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๗. พระพุทธบาท ๔ รอยห้วยรูด เขื่อนกิ่วลม บ.ไผ่งาม ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม       

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : กำลังรอลงข้อมูล


๘. วัดพระธาตุมหาปน บ.แจ้คอน ม.๒ ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม [พระทันตธาตุ]           

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : กำลังรอลงข้อมูล



อำเภอวังเหนือ ๓ แห่ง


๑. วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๒. วัดพระเกิด บ.แม่เลียบ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๓. วัดสบลืน (ดอยธิ) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :



อำเภอเสริมงาม ๔ แห่ง


๑. พระธาตุดอยกู่ (พระธาตุแม่กี๊ด) บ.แม่ต๋ำใต้ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๒. วัดครกขวาง บ.แม่ต๋ำใต้ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๓. วัดนาเอี้ยง บ.นาเอี้ยง ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๔. พระพุทธบาท ๔ รอย ดอยผาตูบ เมืองก๋อม บ.แม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม                

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :



อำเภอแม่พริก ๒ แห่ง


๑. วัดพระพุทธบาทวังตวง ต.พระพุทธบาท อ.แม่พริก

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๒. พระพุทธบาทร่มโพธิ์หลวง บ.แม่เชียงรายรุ่ง ต.แม่พริก อ.แม่พริก

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :



อำเภอแม่เมาะ ๓ แห่ง


๑. วัดพระบาทนารอง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๒. พระพุทธบาทแม่หลวง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๓. พระพุทธบาทกอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ    

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2020-12-22 12:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

a2.4.png


- จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๖  แห่ง -

o7.3.png



อำเภอเมือง ๔ แห่ง


๑. วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง [พระธาตุพระโมคคัลลาน์ , พระสารีบุตร]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๒. พระพุทธบาทป่าปุ๊ ม.๒ ต.ผาบ่อง อ.เมือง          

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๓. พระพุทธหัตถ์ , พระพุทธบาทคู่ ถ้ำจักต่อ ม.๑ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง   

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๔. วัดหมอกจำแป่ ม.๑ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :



อำเภอขุนยวม ๓ แห่ง


๑. วัดม่วยต่อ ม.๑ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๒. วัดต่อแพ ม.๑ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๓. รอยพระพุทธบาท ๔ รอย , พุทธบัลลังก์ ๔ รอย ดอยพระบาท สำนักสงฆ์ฝ่าบาท อ.ขุนยวม

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :



อำเภอปาย ๗ แห่ง


✅๑. วัดหลวง ม.๑ ต.เวียงใต้ อ.ปาย [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-150-1-5.html


✅๒. วัดน้ำฮู ม.๕ ต.เวียงใต้ อ.ปาย [หลวงพ่ออุ่นเมือง , พระเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-146-1-2.html


๓. วัดพระพุทธบาท ม.๑ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย   

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-155-1-2.html


✅๔. พระพุทธบาทบ้านป่ายาง ม.๓ ต.แม่นาเติง อ.ปาย            

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-157-1-2.html


✅๕. วัดพระธาตุแม่เย็น ม.๑ ต.แม่ฮี้ อ.ปาย [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-151-1-5.html


๖. วัดพระธาตุจอมแจ้ง ม.๙ ต.ทุ่งยาว อ.ปาย [พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-152-1-3.html


๗. วัดเมืองแปง ม.๑ ต.เมืองแปง อ.ปาย [พระบรมธาตุเจดีย์ , รอยพระพุทธบาท]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1634-1-1.html



อำเภอแม่สะเรียง ๗ แห่ง


✅๑. พุทธอุทยานพระบาทสี่รอยถ้ำพระเจ้า ม.๗ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง [รอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ , รอยพระพุทธหัตถ์ , รอยพระบาทพระอรหันต์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1137-1-1.html


๒. วัดพระธาตุจอมมอญ ม.๙ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง [พระธาตุส่วนคาง , โคนขา , พระธาตุแก้ว , รอยเท้าพระอรหันต์ ๗ ขวบ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1106-1-1.html


✅๓. วัดจอมแจ้ง ม.๑ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1089-1-1.html


✅๔. วัดอุทธยารมณ์ (วัดจองสูง) ม.๒ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1153-1-1.html


✅๕. วัดจอมทอง ม.๔ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1093-1-1.html


✅๖. สำนักสงฆ์รอยพระพุทธหัตถ์ อุทยานหินยุคออร์โดวิเชียน (๔๔๓-๔๘๘ ล้านปี) ม.๖ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง [รอยพระพุทธหัตถ์ , รอยพระพุทธบาท , รอยเท้าพระอรหันต์ ๑๐ ขวบ , บ่อน้ำทิพย์ในพระบาทเกือกแก้ว]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1131-1-1.html


✅๗. วัดพระธาตุจอมกิตติ ม.๑๓ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1088-1-1.html



อำเภอแม่ลาน้อย ๒ แห่ง


๑. พระพุทธบาทแม่ลาน้อย สำนักสงฆ์ถ้ำแม่ฮุ ม.๒ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย  

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๒. สำนักสงฆ์พระพุทธบาทห้วยผึ้ง ม.๑๓ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย             

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :



อำเภอสบเมย ๓ แห่ง


๑. พระธาตุศรีสบเงา ม.๑ ต.แม่สวด อ.สบเมย [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๒. พระธาตุดอยกู่ (ดอยนางภีก) ม.๓ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย [พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


✅๓. พระธาตุเจดีย์พุทธมิ่งมงคลศากยมุนีศรีสองเมือง แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ ต.ป่าโปง อ.สบเมย

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1087-1-1.html


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2020-12-22 13:05 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

a2.5.png


- จังหวัดพะเยา  ๕๔  แห่ง -

o7.3.png



อำเภอเมือง ๑๑ แห่ง


๑. วัดศรีโคมคำ ม.๑ ต.เวียง อ.เมือง [พระเจ้าตนหลวง]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๒. วัดลี ม.๒ ต.เวียง อ.เมือง [พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๓. วัดพระธาตุภูขวาง ม.๖ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง [พระเกศาธาตุ ๓ เส้น , พระบรมธาตุข้อมือขวา]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๔. วัดพระธาตุโป่งขาม ม.๑๐ ต.บ้านตํ๊า อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๕. วัดพระธาตุจอมทอง ม.๑๗ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุแขนเบื้องซ้าย]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๖. วัดพระธาตุดอยน้อย ม.๑๑ ต.จำป่าหวาย อ.เมือง [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุนิ้วก้อย]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๗. วัดเจดีย์งาม ม.๑ ต.ท่าวังทอง อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๘. วัดป่าแดงบุญนาค ม.๓ ต.ท่าวังทอง อ.เมือง [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุกกหูขวา-กกหูซ้าย]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๙. วัดพระธาตุโป่งเกลือ ม.๙ ต.แม่ปืม อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๑๐. พระธาตุบ้านแสงธรรมชาติ ม.๗ ต.สันป่าม่วง อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๑๑. พระพุทธบาทดอยหนอก ม.๗ ต.สันป่าม่วง อ.เมือง   

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :



อำเภอจุน ๑๑ แห่ง


๑. วัดพระธาตุเมืองลอ ม.๓ ต.จุน อ.จุน [พระเกศาธาตุ ๒ เส้น]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๒. วัดพระธาตุขิงแกง ม.๑๑ ต.จุน อ.จุน [พระเกศาธาตุ ๓ เส้น , พระบรมธาตุพระบาทขวา , แขนซ้าย]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๓. วัดศรีปิงเมือง ม.๑ ต.บ้านลอ อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๔. พระธาตุศรีจอมแจ้ง ม.๑ ต.หงส์หิน อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๕. วัดพระธาตุบุญนาค ม.๗ ต.หงส์หิน อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๖. พระธาตุคีรีศรีเวียงลอ ม.๗ ต.หงส์หิน อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๗. พระธาตุซางคำ ม.๑๐ ต.หงส์หิน อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๘. พระธาตุหงส์หิน ม.๑๑ ต.หงส์หิน อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


✅๙. พระธาตุม่อนหินขาว ม.๘ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-738-1-3.html


๑๐. วัดพระธาตุสามดวง ม.๓ ต.ห้วยยางขาม อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๑๑. พระธาตุปุกหนองวัว อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]           

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :



อำเภอเชียงคำ ๗ แห่ง


๑. วัดพระธาตุสบแวน ม.๑ ต.หย่วน อ.เชียงคำ [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุริมฝีปากล่าง]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-740-1-3.html


๒. วัดพระธาตุภูซาง ม.๘ ต.ภูซาง อ.เชียงคำ [พระเกศาธาตุ , พระทันตธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๓. วัดพระนั่งดิน ม.๗ ต.เวียง อ.เชียงคำ [พระเจ้านั่งดินในสมัยพุทธกาล , รอยพระพุทธบาท]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-739-1-3.html


๔. วัดพระธาตุดอยคำ ม.๕ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุข้อพระหัตถ์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๕. พระพุทธบาทบ้านต้นผึ้ง ม.๑๖ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ     

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๖. วัดเชียงบาน ม.๓ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ [พระบรมธาตุเจดีย์]   

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-737-1-3.html


๗. วัดหัวทุ่งใหม่ ม.๕ ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ [รอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-735-1-3.html



อำเภอดอกคำใต้ ๑๑ แห่ง


๑. วัดพระธาตุแจ้โว้ ม.๘ ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ [พระเกศาธาตุ ๒ เส้น , พระบรมธาตุปลายจมูก]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๒. วัดจำปาหลวง ม.๖ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๓. วัดพระธาตุจอมศีล ม.๑๑ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ [พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๔. วัดพระธาตุแจ่โห้ว ม.๑๕ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๕. พระพุทธบาท ๔ รอยเขาถ้ำกระดูก ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้   

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๖. วัดพระธาตุจอมคีรีเวียงหม้าย ม.๓ ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๗. พระธาตุจอมแจ้ง ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๘. วัดพระธาตุจอมไคร้ ม.๑๐ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ [พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๙. วัดพระธาตุจำไก่ ม.๖ ต.ส้นโค้ง อ.ดอกคำใต้ [พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๑๐. วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล ม.๙ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๑๑. พระธาตุจอมสิ้น อ.ดอกคำใต้ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :



อำเภอปง ๓ แห่ง


๑. วัดพระธาตุดอยหยวก ม.๖ ต.ปง อ.ปง [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุขอบตาเบื้องขวา]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๒. วัดพระธาตุกู่กั้ง ม.๑๓ ต.ออย อ.ปง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๓. พระพุทธบาทบ้านสนามเหนือ อุทยานภูลังกา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง      

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :



อำเภอแม่ใจ ๕ แห่ง


๑. วัดศรีสุพรรณ ม.๑ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ [พระเจ้าทองทิพย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๒. วัดเหล่าธาตุ ม.๔ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๓. วัดพระธาตุจำม่วง ม.๙ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ [พระเกศาธาตุบนดอยห้วยม่วง]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๔. พระธาตุสันกู่ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๕. วัดพระธาตุมุงเมือง ม.๖ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :



อำเภอภูกามยาว ๓ แห่ง


๑. วัดพระธาตุปูปอ ม.๙ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว [พระเกศาธาตุ]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๒. วัดพระธาตุดอยจุก (หยุด) ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๓. วัดพระธาตุภูขวาง ม.๑ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว [พระบรมธาตุเจดีย์]
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :



อำเภอเชียงม่วน ๓ แห่ง


๑. วัดพระธาตุโป่งเกลือ ต.สระ อ.เชียงม่วน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๒. พระธาตุดอยแก้ว ม.๗ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


๓. พุทธสถานรอยพระพุทธบาท อ.เชียงม่วน [พระพุทธบาท , แท่นประทับเชียงม่วน (อยู่ในป่า)]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2020-12-23 11:16 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

a2.6.png


- จังหวัดชัยนาท  ๓  แห่ง -

o7.3.png


                      

อำเภอเมือง ๒ แห่ง


✅๑. วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ม.๖ ต.ชัยนาท อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-78-1-2.html


✅๒. วัดธรรมามูลวรวิหาร ม.๑ ต.ธรรมามูล อ.เมือง [หลวงพ่อธรรมจักร]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-77-1-2.html



อำเภอสรรคบุรี ๑ แห่ง


✅๑. วัดมหาธาตุ ม.๘ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี [องค์พระมหาธาตุเจดีย์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-79-1-2.html


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2020-12-23 11:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

a2.7.png


- ท่องเที่ยวทำบุญ -  

o7.3.png



จังหวัดเชียงใหม่ ๔ แห่ง

❌๑. วัดโมคคัลลานและอุทยานพุทธสถานสุทธิจิตต์ บ.เชิงดอย ม.๓ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ [พระนอนขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ , พระธาตุเจดีย์]
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-882-1-1.html

❌๒. พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ.เมืองงาย ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-649-1-1.html

❌๓. วัดโขงขาว ม.๒ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ [วัดสาขาย่อยของวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี]
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-122-1-1.html

❌๔. ย้อนรอยประวัติศาสตร์ เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ [แหล่งอารยธรรมแรกเริ่มแห่งล้านนา ๓๐ แห่ง]
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-262-1-1.html


จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง

❌๑. วัดพระพุทธบาทดอยน้อย (พระบาทน้ำทิพย์) บ.ห้วยไซกลาง ม.๙ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน [รอยพระบาทและพระธาตุเจดีย์ของพระอรหันต์]
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-949-1-1.html


จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง

❌๑. สำนักสงฆ์พุทธมุนีเทวาสถิต บ.ห้วยหลวงพัฒนา ม.๑๕ ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง [รอยพระบาทพระอรหันต์]

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dannipparn.com/thread-1347-1-1.html



จังหวัดเชียงราย ๑ แห่ง

❌๑. วัด

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ :


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2020-12-23 16:33 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับข้อมูลจาก :


        ๑. วัดและสถานที่ทุกแห่งในรายชื่อกระทู้ตามรอยพระพุทธบาท  


        ๒. แหล่งอ้างอิงข้อมูลทั้งหมดที่ได้ระบุในวัดและสถานที่ทุกแห่งในรายชื่อกระทู้ตามรอยพระพุทธบาท


        ๓. พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๑ มกราคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๑ (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.


        ๔. พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๙ กรกฎาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๒ (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.


        ๕. พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๙ ธันวาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๓ (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.


        ๖. พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๕๐, ๙ ธันวาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๔ (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.


        ๗. นาคฤทธิ์ รวบรวมชำระสะสาง (๒๕๔๐-๒๕๔๕). (๒๕๔๕, ตุลาคม). พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับชำระสะสาง (พิมพ์ครั้งที่ ๑). เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์.


        ๘. ทุกท่านที่มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องในการตามรอยพระพุทธบาท


L51.png


**หมายเหตุ :


ท่านใดประสงค์จะนำรูปภาพหรือเนื้อหาบทความไปใช้ประโยชน์ที่อื่น สามารถนำไปใช้ได้เลย โดยไม่ต้องขออนุญาตจากข้าพเจ้าก่อน


และได้โปรดกรุณาให้เครดิตอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มา : เว็บแดนนิพพาน และกรุณาอย่าลบหรือครอบตัดเครดิตแหล่งที่มาบนรูปภาพ “Photo by Dannipparn.com”


(ป.ล. หากว่ากระทู้บทความนี้ มีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าต้องขออภัยในความผิดพลาดต่างๆ ในฐานะปุถุชนที่ย่อมทำผิดและถูกสลับกันไปไว้ ณ ที่นี้ด้วย และจะนำไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป)


L50.png



สนใจติดตามความเคลื่อนไหวอัปเดตข้อมูลวัดล่าสุด บน Facebook ได้ที่

: แฮชแท็ก (Hashtag) #เว็บแดนนิพพาน


แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2567

บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2024-4-18 21:24 , Processed in 0.144985 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.