แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 6825|ตอบ: 7
go

ตามรอยพระพุทธบาท

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2013-7-2 17:39 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

กระทู้กำลังชำระสะสางข้อมูลใหม่ทั้งหมด จะแล้วเสร็จ ธ.ค. 2022

ตามรอยพระพุทธบาท

[จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แม่ฮ่องสอน-พะเยา-ชัยนาท]1.png


- จังหวัดเชียงใหม่  ๑๕๖  แห่ง -อำเภอเมือง ๑๖ แห่ง


๑. วัดเจดีย์หลวง (โชติอาราม) ถ.ปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุส่วนคางเบื้องซ้าย]
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-207-1-3.html

๒. วัดป่าแดงหลวง (อโศการาม) ต.สุเทพ อ.เมือง
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-201-1-2.html

๓. วัดอูปา (บุพพาราม) ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมือง
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-163-1-2.html

๔. วัดศรีเกิด (พีชอาราม) ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมือง
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-162-1-5.html

๕. วัดป่าหก – วัดกู่เต้า (เวฬุวนาราม) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-164-1-2.html

๖. วัดเชียงมั่น (สังฆาราม) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
[พระเกศาธาตุ , พระแก้วขาว (เสตังคมณี) , พระศิลา]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-239-1-5.html

๗. วัดนันทาราม (นันตาราม) ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-204-1-2.html

๘. วัดสวนดอก (บุปผาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง
[พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุส่วนกลางกระหม่อม องค์ที่ ๑]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-275-1-4.html

๙. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง
[พระบรมธาตุส่วนกลางกระหม่อม องค์ที่ ๒ , เป็นที่ประทับยืนตรัสพยากรณ์เมืองเชียงใหม่ด้วย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-241-1-4.html

๑๐. วัดสกิทาคา (ผาลาด) ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-199-1-2.html

๑๑. วัดพระสิงห์ (อโศการาม) ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-202-1-4.html

และ นมัสการพระทันตธาตุ พระพุทธเจ้ากัสสปะ อัญเชิญมาจากประเทศภูฏาน ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-764-1-1.html

๑๒. วัดเชียงยืน ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-240-1-5.html

๑๓. วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง
[พระเกศาธาตุ , รอยพระพุทธบาทยังหาไม่พบ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-242-1-2.html

๑๔. วัดเจดีย์เจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง
[พระบรมธาตุเจดีย์]    

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-269-1-2.html

๑๕. วัดร่ำเปิง บ.ร่ำเปิง ม.๕ ต.สุเทพ อ.เมือง
[พระเขี้ยวแก้ว]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-205-1-2.html

๑๖. วัดโลกโมฬี ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
[พระบรมธาตุเจดีย์]          

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-161-1-5.html


อำเภอสันกำแพง ๑ แห่ง


๑. วัดพระป้าน (พระนอนแม่ปูคา) บ.ต้นเปา ม.๕ ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-142-1-2.html


อำเภอแม่ออน ๔ แห่ง


๑. วัดพระธาตุดอยผาตั้ง บ.ออนกลางใต้ ม.๙ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-141-1-2.html

๒. พระธาตุนมผา ถ้ำเมืองออน บ.สหกรณ์ ม.๒ ต.ออนหลวย อ.แม่ออน
[พระเกศาธาตุ , รอยพระบาทพระอรหันต์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-769-1-1.html

๓. รอยพระพุทธบาท (พบใหม่) บ.สหกรณ์ ม.๒ ต.ออนหลวย อ.แม่ออน        
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-767-1-3.html


๔. วัดห้วยบงธรรมจาริก บ.ห้วยบง ม.๓ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน [รอยพระพุทธบาทสี่รอยดอยขุนบงจำลองครอบรอยพระพุทธบาทจริง]     

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1354-1-1.html


อำเภอหางดง ๔ แห่ง


๑. วัดพระธาตุดอยถ้ำ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-121-1-6.html

๒. วัดเวียงด้ง บ.เวียงด้ง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-118-1-6.html

๓. วัดละโว้ ต.หนองแก๋ว อ.หางดง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-119-1-6.html

๔. วัดพระธาตุบ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-123-1-6.html


อำเภอแม่แจ่ม ๑๓ แห่ง


๑. วัดพระธาตุช่างเคิ่ง บ.แม่เกาะ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
[พระเกศาธาตุ ๔ เส้น]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-750-1-3.html

๒. วัดพระธาตุดอยกู่ใต้ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
[พระเกศาธาตุ ๑ เส้น]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๓. วัดพระธาตุดอยรวก ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
[พระเกศาธาตุ ๑ เส้น]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๔. วัดพระธาตุดอยสะกาน บ.ต่อเรือ ม.๒ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
[พระเกศาธาตุ ๑ เส้น , รอยพระพุทธบาท]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-744-1-3.html

๕. วัดพุทธเอ้น บ.พร้าวหนุ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
[พระบรมธาตุเจดีย์ , มีบ่อน้ำทิพย์ด้วย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-752-1-4.html

๖. วัดเจียง บ.สันหนอง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
[บรรจุผ้าจีวรของพระพุทธเจ้าในเจดีย์ , พระเจ้าแสนตอง]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-747-1-4.html

๗. วัดพระธาตุดอยกู่ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
[พระเกศาธาตุ ๑ เส้น]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๘. วัดสองยอด ม.๖ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-755-1-4.html

๙. รอยพระพุทธบาท น้ำออกฮู (รู) บ.ทุ่งยาว ม.๑ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-746-1-3.html

๑๐. พระพุทธบาทวัดทะ บ.ป่าหนาด ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๑๑. พระพุทธบาททุ่งยาว ต.ทุ่งยาว อ.แม่แจ่ม
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๑๒. พระพุทธบาทเกือกแก้วแม่ปาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๑๓. วัดพระบาทท่าผา ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @อำเภอสันป่าตอง ๔ แห่ง


๑. วัดพระธาตุทุ่งตูม บ.ขุนคง ม.๒ ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง
[พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุซี่โครงซ้าย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-864-1-2.html

๒. วัดพระบาทยั้งหวีด ม.๓ ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง
[รอยพระพุทธบาทคู่เบื้องขวาและเบื้องซ้าย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-866-1-1.html

๓. วัดพระบาททุ่งอ้อ บ.ป่าบง ม.๘ ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-862-1-1.html

๔. พระเจดีย์เก่า โบราณสถานเวียงท่ากาน บ.ท่ากาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
[สังเวคฐานเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-129-1-2.html


อำเภอดอยหล่อ ๒ แห่ง


๑. วัดพระธาตุดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
[พระบรมธาตุเจดีย์]        

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-194-1-4.html

๒. วัดพระธาตุดอยน้อย ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ [ระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องซ้าย]    

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-193-1-2.html


อำเภอสารภี ๔ แห่ง


๑. วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่คำ) ม.๑ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
[พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุคางเบื้องขวา]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-136-1-5.html

๒. วัดกานโถม (ช้างค้ำ) บ.ช้างค้ำ ม.๑๑ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
[พระบรมธาตุเจดีย์]   

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-130-1-6.html

๓. วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ม.๔ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี [
พระเกศาธาตุในเศียรพระนอน]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-124-1-6.html

๔. วัดพระนอนหนองผึ้ง ม.๔ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี
[พระเกศาธาตุอยู่ในพระเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-276-1-2.html


อำเภอดอยสะเก็ด ๖ แห่ง


๑. วัดพันหลัง ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด
[พระบรมธาตุุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-187-1-2.html

๒. วัดพระธาตุดอยกู่ (ศรีวิชัย) บ.แม่ดอกแดง ม.๑ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-186-1-4.html

๓. วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-191-1-3.html  

และ รอยพระพุทธบาทดอยโพธิรังษี วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-773-1-2.html


๔. พระธาตุป่าสักงาม อ.ดอยสะเก็ด
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๕. วัดดอยปล่อยนก บ.ห้วยอ่าง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด [รอยพระพุทธบาท]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @

๖. วัดพระบาทปางแฟน ม.๕ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @อำเภอสะเมิง ๖ แห่ง


๑. วัดพระธาตุม่อนเปี้ย (แปลว่าท้ายทอยเปียก) บ.หาดส้มป่อย ต.แม่สาย อ.สะเมิง
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๒. รอยพระพุทธบาทตีนดอยบ้านป้อก บ.ป้อก ม.๕ บ้านป้อก ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง
[รอยพระพุทธบาทคู่สวนทางกลับกัน]        

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1325-1-1.html

๓. รอยพระพุทธหัตถ์ (ผาต๊ะ) ม.๑ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง
[ถูกโจรทุบทำลายแล้ว]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1327-1-1.html


๔. วัดป่ากล้วย บ.ป่ากล้วย ม.๔ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง [รอยพระพุทธบาท]
     

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1326-1-1.html

๕. วัดแสนตอง บ.เหล่าแสนตอง ม.๙ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง
[รอยพระชานุ (หัวเข่า) , รอยพระพุทธบาทบนดอยหลังวัดแสนตอง]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1324-1-1.html

๖. วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม บ.อมลอง/แม่สาบ ต.ยั้งเมิน ต.แม่สาบ อ.สะเมิง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @


อำเภอฮอด ๑๓ แห่ง


๑. วัดพระธาตุเจดีย์น้อย บ.แควมะกอก ม.๑ ต.ฮอด อ.ฮอด
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-922-1-1.html

๒. วัดหลวงฮอด บ.หลวงฮอด ม.๒ ต.ฮอด อ.ฮอด
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-926-1-1.html

๓. วัดพระธาตุดอยเหลี้ยม บ.นาฟ่อน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด
[พระบรมธาตุเจดีย์]        

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1165-1-1.html


๔. วัดพระธาตุกองลอย บ.กองลอย ม.๔ ต.บ่อสลี อ.ฮอด [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1166-1-1.html

๕. วัดปัญญาวุธาราม (สันกู่) ม.๒ ต.หางดง อ.ฮอด
[พระบรมธาตุเจดีย์ , พระบรมธาตุพระนางเจ้าจามเทวี]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-921-1-1.html

๖. วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว บ.แควมะกอก ม.๑ ต.ฮอด อ.ฮอด
[รอยพระพุทธบาทเบื้องซ้าย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-918-1-1.html

๗. รอยพระพุทธบาทนิราศพญา บ.แควมะกอก ม.๑ ต.ฮอด อ.ฮอด
[รอยพระพุทธบาทคู่เบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระกัสสปพุทธเจ้า]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-927-1-1.html

๘. รอยพระพุทธบาทรังรุ้ง บ.แม่ป่าไผ่ ม.๕ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-940-1-1.html

๙. รอยพระพุทธบาทห้วยหินดำ บ.ห้วยหินดำ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @

๑๐. พระพุทธบาทคู่บ้านแม่ลายดวงจันทร์ บ.แม่ลายดวงจันทร์ ต.บ่อหล
ง อ.ฮอด        
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๑๑. วัดพระเจ้าโท้ บ.หลวงฮอด ม.๒ ต.ฮอด อ.ฮอด
[พระบรมธาตุเจดีย์ , พระเจ้าโท้]       

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-930-1-1.html

๑๒. รอยพระบาท ๕ รอย และรอยเท้าแม่กาเผือก บ.ห้วยหินคำ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-942-1-1.html

๑๓. สำนักสงฆ์พระธาตุเจดีย์มังกรทอง ม.๑ ต.แควมะกอก อ.ฮอด
[พระบรมธาตุเจดีย์ , สถานที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งฉันภัตตาหาร]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-945-1-1.htmlอำเภอดอยเต่า ๘ แห่ง


๑. วัดพระธาตุม่อนจอมธรรม บ.สันป่าดำ ม.๖ ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า
[พระบรมธาตุเจดีย์]        

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-957-1-1.html

๒. วัดพระมหาบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง ม.๕ ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า
[พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุนลาฏเบื้องซ้าย(กระดูกหน้าผากด้านซ้าย)]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-952-1-1.html

๓. วัดพระธาตุศรีคีรีกัสสปะ (สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมดอยต๊อก) บ.หนองผักบุ้ง ม.๔ ต.บงตัน อ.ดอยเต่า [รอยพระพุทธบาท , พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-961-1-1.html

๔. วัดพระพุทธบาทตะเมาะ บ.แม่ตูบ ม.๙ ถ.ฮอด-แม่ตื่น ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า [
รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ , แท่นหินที่พระพุทธเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ประทับไสยาสน์ , รอยพระบาทพระสาวกพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้ากกุสันโธ , รอยพระบาทของพระฤๅษีที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-973-1-1.html

๕. รอยพระพุทธบาทผาจวาก บ.งิ้วสูง ม.๖ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า
[รอยพระพุทธบาทเบื้องซ้ายของพระกัสสปพุทธเจ้า]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-959-1-1.html

๖. รอยพระพุทธบาทผาน้อย อ.ดอยเต่า
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๗. รอยพระพุทธบาทผาเรือ อ.ดอยเต่า
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๘. รอยพระพุทธบาทห้วยแม่หาด บ.กองวะ ม.๗ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า [รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1400-1-1.html


อำเภอแม่ริม ๖ แห่ง


๑. วัดพระนอนขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
[พระเกศาธาตุ , อังคารธาตุในองค์พระนอน]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-261-1-3.html

๒. วัดพระธาตุจอมแตง ม.๑๑ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-183-1-5.html

๓. วัดพระธาตุเปิงฟ้าป่าอ้อย ม.๔ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม [
พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-182-1-5.html

๔. วัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.แม่สลวง อ.แม่ริม        
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๕. พระพุทธหัตถ์ถ้ำผาต๊ะ บ.แม่สา ต.แม่สา อ.แม่ริม
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-185-1-2.html


๖. รอยพระพุทธหัตถ์-รอยพระพุทธบาท-บ่อน้ำทิพย์ ห้วยหลวง บ.แม่แอน ม.๔ ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม       

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1483-1-1.htmlอำเภอแม่แตง ๑๒ แห่ง


๑. วัดพระธาตุจอมธรรม (วัดตีนธาตุ) บ.ตีนธาตุ ม.๕ ต.แม่แตง อ.แม่แตง [
พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-171-1-5.html

๒. วัดพระธาตุศรีวิชัย บ.หัวป่าห้า ต.แม่แตง อ.แม่แตง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-172-1-5.html

๓. วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง ถ.โชตนา-ฝาง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง
[พระธาตุไหปราร้ากระดูกเบื้องขวา , พระธาตุพระอุระ (กระดูกอก) , พระธาตุน้ำล้างพระพักตร์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-173-1-3.html

๔. วัดพระธาตุสุนันทา (ดอยแม่หม้าย) ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง
[พระเกศาธาตุ]       

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-176-1-3.html

๕. วัดช่อแลพระงาม ม.๑ ต.ช่อแล อ.แม่แตง [พระบรมธาตุน้ำสระพระเกศา , น้ำสรงพระบาท]        

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-166-1-5.html

๖. วัดสันป่าสัก (ศรีภูมินทร์) บ.สันป่าสัก ม.๒ ต.ช่อแล อ.แม่แตง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-169-1-4.html

๗. วัดโพธาราม (ป่าจี้) บ.ป่าจี้ ม.๑ ต.อินทขิล อ.แม่แตง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-168-1-4.html

๘. วัดดอยจอมสวรรค์ บ.ดอย ม.๓ ถ.บ้านแม่เลิม ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง
[พระบรมธาตุเจดีย์]        

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-174-1-3.html

๙. พระธาตุนาปง บ.แพะ ม.๕ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-175-1-6.html

๑๐.วัดดอนเจียง บ.ดอนเจียง ม.๘ ถ.ท่าข้าม-สันป่ายาง ต.สบเปิง อ.แม่แตง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-167-1-4.html

๑๑. วัดพระพุทธบาทข่วงเปา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง       
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๑๒. วัดเมืองกื๊ด ม.๑ ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง [
อยพระพุทธหัตถ์ , พระบรมธาตุเจดีย์ , รอยพระบาท]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-512-1-2.html


อำเภอพร้าว ๑๖ แห่ง


๑. พระธาตุกาหลง บ.สบปั๋ง ม.๔ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-341-1-4.html

๒. วัดพระธาตุจอมหิน บ.ทุ่งห้า ม.๕ ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1080-1-1.html

๓. พระธาตุดอยนะโม (น้ำมัว) บ.โหล่งขอด ต.สบปั๋ง อ.พร้าว
[พระบรมธาตุเจดีย์]    

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-340-1-4.html

๔. พระธาตุจอมหด (ม่อนหินไหล) อ.พร้าว
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @


๕. วัดพระธาตุม่วงเนิ้ง บ.ป่าห้า ม.๕ ต.โหล่งขอด อ.พร้าว
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-342-1-4.html

๖. วัดพระเจ้าตนหลวง บ.สบปั๋ง ม.๔ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว
[หลวงพ่อพระเจ้าตนหลวง อายุ ๖๐๐ กว่าปี]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-345-1-2.html

๗. พระธาตุยองผา บ.ป่าฮิ้น ม.๔ ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1487-1-1.html

๘. วัดพระธาตุขุนโก๋น บ.ตีนธาตุ ม.๔ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1078-1-1.html

๙. พระธาตุทะบุญทา (ธาตุหิน) อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น บ.เหล่า ม.๓ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1086-1-1.html

๑๐. สำนักปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานดอยนางแล (พระธาตุดอยนกแล , พระธาตุดอยกิ่วลม) บ.สันปง ม.๕ ต.สันทราย อ.พร้าว
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-344-1-4.html

๑๑. วัดพระธาตุกลางใจเมือง บ.ศรีค้ำ ม.๘ ต.สันทราย อ.พร้าว
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-343-1-4.html

๑๒. พระธาตุสบแหวน บ.ห้วยบงใต้ ม.๔ ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว
[พระบรมธาตุเจดีย์]      

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1076-1-1.html

๑๓. พระพุทธบาทคู่แม่แวนน้อย ต.แม่แวน อ.พร้าว

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๑๔. วัดถ้ำดอกคำ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว [รอยพระพุทธหัตถ์ , รอยประทับพระที่นั่ง , พระธาตุเจดีย์ , สถานที่บรรลุธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1488-1-1.html

๑๕. วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล บ.หลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-346-1-4.html

๑๖. พระพุทธบาทแก่งหิน , แท่นประทับนั่งดอยพระเจ้า ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @


อำเภอจอมทอง ๑๐ แห่ง


๑. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร บ.หลวง ม.๒ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง  
[พระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา , พระธาตุกระดูกด้ามมีดเบื้องขวา (พระอัฐิขากรรไกร) , พระบรมธาตุย่อยอีก ๕ องค์ , สถานที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งฉันภัตตาหาร]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1168-1-1.html

๒. วัดพระธาตุดอยโมคคัลลานะ ม.๓ ต.สบเตี๊ย อ.จอมทอง [
พระบรมธาตุเจดีย์ , รอยพระบาทพระมหาโมคคัลลานะเถระ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-873-1-2.html

๓. วัดพระเกิ๊ด บ.น้ำลัด ม.๑๓ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง [พระบรมธาตุเจดีย์]      

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-198-1-4.html

๔. วัดพระธาตุดอยพระเจ้า (ดอยกะโหลก ) ม.๑๑ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-195-1-2.html

๕. พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – นพพลภูมิสิริ อ.จอมทอง
[พระมหาธาตุเจดีย์]       

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๖. วัดพระบาทหัวเสือ บ.หัวเสือ ม.๑๒ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
[รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา]       

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-887-1-1.html

๗. พระพุทธบาทบ้านสะแพด บ.ห้วยสะแพด ม.๙ ต.แม่สอย อ.จอมทอง
[สร้างเจดีย์ครอบรอยพระพุทธบาทไว้ , รอยพระบาทพระอรหันต์]        

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-885-1-1.html

๘. วัดพระบาทห้วยอี่ลิง บ.แท่นดอกไม้ ต.สบเตี้ยะ อ.จอมทอง
[รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-876-1-1.html

๙. วัดพระพุทธบาทสองรอย (วัดด้าง) ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
[รอยพระพุทธบาทคู่ , สถานที่พระพุทธเจ้าประทับยีนบิณฑบาต)

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-871-1-1.html

๑๐. สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำตอง ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง
[พระเกศาธาตุประดิษฐานอยู่ในถ้ำตอง]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-932-1-1.html


อำเภอแม่อาย ๔ แห่ง


๑. วัดท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๒. วัดพระธาตุสบฝาง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
[พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๓. วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๔. วัดพระธาตุปูแช่ ต.แม่อาย อ.แม่อาย
[พระบรมธาตุเจดีย์]    

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @


อำเภอเวียงแหง ๑ แห่ง

๑. วัดพระธาตุแสนไห บ.มหาธาตุ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง [พระทันตธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @


อำเภอแม่วาง ๓ แห่ง


๑. สำนักวิปัสสนาพระธาตุศรีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ต.แม่วิน อ.แม่วาง
[พระบรมธาตุเจดีย์]      

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-143-1-3.html

๒. วัดโสภาราม (หัวฝาย) บ.หัวฝาย ม.๒ ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-160-1-5.html

๓. รอยพระพุทธบาทดอยหมด บ.แม่มูต ม.๖ ต.แม่วิน อ.แม่วาง
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-165-1-2.htmlอำเภอไชยปราการ ๒ แห่ง

๑. วัดพระธาตุจอมคีรี บ.แม่ทะลบ ม.๑ ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1503-1-1.html

๒. วัดถ้ำตับเตา ม.๑๓ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ [รอยพระพุทธหัตถ์ , พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1500-1-1.html


อำเภอฝาง ๖ แห่ง


๑. วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ตโปธาราม (พระธาตุม่อนปิ่น) ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง
[พระบรมธาตุเจดีย์]       

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1512-1-1.html

๒. วัดพระธาตุดอยแก้ว บ.ห้วยลึก ม.๓ ต.แม่งอน อ.ฝาง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1504-1-1.html

๓. พระธาตุดอยอ่างขาง อ.ฝาง
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @

๔. วัดพระบาทอุดม ม.๓ ต.เวียง อ.ฝาง
[รอยพระพุทธบาท , พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1509-1-1.html

๕. วัดเจดีย์งาม ม.๔ ต.เวียง อ.ฝาง [พระบรมธาตุเจดีย์]
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1505-1-1.html


๖. วัดคลองศิลา (สันทรายคองน้อย) บ.สันทรายคองน้อย ม.๖ ต.เวียง อ.ฝาง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1510-1-1.htmlอำเภอสันทราย ๕ แห่ง


๑. วัดพระบาทตีนนก บ.พระบาทตีนนก ม.๑๐ ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย
[สร้างเจดีย์ครอบรอยเท้าพญานกยูงทองโพธิสัตว์ไว้]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-140-1-3.html

๒. วัดพระธาตุดอยกิจจิ (วัดพระธาตุจอมกิตติ) บ.พระธาตุ ต.แม่แฝก อ.สันทราย
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-139-1-2.html

๓. วัดข้าวแท่นน้อย บ.หัวฝาย ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-137-1-5.html

๔. วัดข้าวแท่นหลวง บ.หัวฝาย ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-138-1-2.html

๕. วัดดอยแท่นพระผาหลวง บ.โปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย [รอยพระพุทธบาท , แท่นประทับเสวยภัตกิจ , พระมหาธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-619-1-3.html


อำเภอเชียงดาว ๗ แห่ง


๑. วัดอรัญจอมเมฆ (ปางมะโอ) บ.ปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว [พระบรมธาตุเจดีย์ , เงาพระธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๒. วัดดอนศรีสะอาด บ.ดอนมูล ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-781-1-3.html

๓. พระธาตุปู่ก่ำ บ.สบงาย ม.๕ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-780-1-3.html

๔. พระธาตุดอยมอญจิ่ง บ.ทุ่งข้าวพวง ม.๓ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-650-1-4.html

๕. วัดพระธาตุศรีสามรักษ์ (ห้วยตีนตั่ง) ม.๗ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-647-1-4.html

๖. รอยพระพุทธบาทบ้านปางแดง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว
[สร้างเจดีย์ครอบรอยพระพุทธบาทไว้]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-830-1-2.html

๗. รอยพระพุทธบาทรอยวัว
บ.ห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว [รอยประทับนั่ง]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-778-1-3.html


อำเภออมก๋อย ๓ แห่ง


๑. วัดจอมหมอก ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย
[พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๒. วัดจอมแจ้ง (ดอยนางนอน) ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
[พระเกศาธาตุ , พระเสมหธาตุ]        

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @

๓. วัดแสนทอง บ.ดง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย
[พระพุทธรูปแสนทอง]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2013-7-2 20:41 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

2.png


- จังหวัดลำพูน  ๖๔  แห่ง -อำเภอเมือง ๑๔ แห่ง


๑. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุส่วนกระหม่อมข้างขวา , พระบรมธาตุส่วนกระดูกอก , พระบรมธาตุส่วนกระดูกนิ้วมือ , พระบรมธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1271-1-1.html


๒. วัดพระธาตุดอยแต ม.๗ ต.เหมืองจี้ อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-107-1-6.html


๓. สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์) ม.๑๒ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์ , บ่อน้ำทิพย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-112-1-5.html


๔. วัดดอยน้อย ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-110-1-6.html


๕. วัดพระธาตุทรายทอง บ.ทรายทอง ม.๑๖ ต.ป่าสัก อ.เมือง [พระบรมธาตุส่วนพระเศียร]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-104-1-6.html


๖. วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) บ.ศรีย้อย ต.ต้นธง อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-105-1-6.html


๗. สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยน้อย บ.ทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-106-1-6.html


๘. วัดดอยติ ถ.พหลโยธิน ลำปาง-ลำพูน ต.ป่าสัก อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-111-1-3.html


๙. วัดดอยกาศ บ.ดอยกาศ ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง [รอยพระพุทธบาท]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-114-1-2.html


๑๐. วัดพระพุทธบาทเจ้าหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) บ.ศรีบัวบาน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-113-1-3.html


๑๑. รอยพระพุทธบาทดอยไซ บ.หนองไซ ต.ป่าสัก อ.เมือง    

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-115-1-2.html


๑๒. พระพุทธบาทดอยฝาจี บ.ห้วยม้าโก้ง ต.ป่าสัก อ.เมือง     

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ หาไม่พบ!


๑๓. วัดมหาวัน ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง [พระพุทธสิกขีปฏิมากร (พระรอดหลวง)]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-116-1-1.html


๑๔. วัดพระยืน ม.๑ ต.เวียงยอง อ.เมือง [พระยืนศิลา]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-117-1-2.htmlอำเภอป่าซาง ๗ แห่ง


๑. วัดพระนอนม่อนช้าง บ.กิ่วมื่น ม.๘ ต.มะกอก อ.ป่าซาง [พระเกศาธาตุ ๒ เส้น]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-101-1-6.html


๒. วัดนครเจดีย์และวัดหนองเงือก อ.ป่าซาง [ครูบาพรหมาพบผอบพระบรมธาตุที่วัดนครเจดีย์แล้วนำไปบรรจุที่พระเจดีย์วัดหนองเงือก]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-98-1-6.html


๓. พระธาตุสี่ครูบา วัดพระพุทธบาทตากผ้า บ.พระบาท ต.มะกอก อ.ป่าซาง [พระบรมธาตุเจดีย์ประดิษฐานบนยอดเขาหลังวัดพระพุทธบาทตากผ้า]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-99-1-6.html


๔. วัดสะปุ๋งน้อย ม.๓ ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-100-1-6.html


๕. วัดพระพุทธบาทตากผ้า บ.พระบาท ต.มะกอก อ.ป่าซาง [รอยพระพุทธบาท , รอยตากผ้า , รอยบาตร , รอยเท้าพระอรหันต์ , วัดครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1175-1-1.html


๖. วังซักครัว ม.๑ ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง [รอยตากผ้าจีวรจมอยู่ในน้ำ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-97-1-2.html


๗. วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ม.๒ ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง [พระเกศาธาตุใต้ฐานพระเจ้าตาเขียว]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-906-1-1.htmlอำเภอแม่ทา ๓ แห่ง


๑. วัดทาดอยแช่ บ.ดอยแช่ ม.๓ ต.ทากาศ อ.แม่ทา [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-102-1-6.html


๒. วัดดอยคำ บ.ดอยคำ ม.๑๓ ต.ทากาศ อ.แม่ทา [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-103-1-6.html


๓. รอยพระพุทธบาทก๊อบแก๊บ บ.สวนหลวง ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-905-1-1.htmlอำเภอบ้านโฮ่ง ๘ แห่ง


๑. วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน บ้านกลาง ม.๑๘ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง [พระบรมธาตุเจดีย์ , พระเจ้าสะเลียมหวาน]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-87-1-6.html


๒. วัดดอยก้อม ม.๖ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-86-1-5.html


๓. รอยพระพุทธบาทสามยอด ม.๓ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง [รอยพระพุทธบาท , พระบรมธาตุเจดีย์ , บ่อน้ำทิพย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-90-1-2.html


๔. สำนักสงฆ์ดอยผาแท่น ม.๒ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง [รอยพุทธบัลลังก์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-88-1-2.html


๕. รอยพระพุทธบาทผาดอกไม้ บนถ้ำผาดอกไม้ บ.ห้วยน้ำดิบ ม.๕ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-902-1-1.html


๖. รอยพระพุทธบาทน้ำขาว บ.น้ำเพอะพะ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง       

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-903-1-1.html


๗. รอยพระพุทธบาทห้วยแม่หาด อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน บ.แม่หาด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง      

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-89-1-3.html


๘. วัดพระเจ้าตนหลวง ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง [พระเจ้าหลีกเคราะห์ หรือ พระเจ้าตนหลวง]    

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-96-1-2.htmlอำเภอบ้านธิ ๒ แห่ง


๑. วัดพระธาตุดอยห้างบาตร บ.ห้วยไซใต้ ม.๘ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ [พระเกศาธาตุ , รอยวางบาตร]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-85-1-6.html


๒. วัดพระธาตุดอยเวียง บ.ดอยเวียง ม.๙ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-84-1-6.htmlอำเภอทุ่งหัวช้าง ๖ แห่ง


๑. วัดพระธาตุดอยกวางคำ บ.โป่งแดง-สัญชัย ม.๕ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง [พระบรมธาตุเจดีย์ , รอยพระบาทพระมหาเถระ , รอยมือ-รอยเท้าครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1449-1-1.html


๒. วัดพระธาตุแอ้ว ม.๗ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1426-1-1.html


๓. วัดพระธาตุหัวขัว บ.สันดอนมูล ม.๑๑ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1442-1-1.html


๔. อารามพระพุทธบาทสี่รอย บ.หนองป่าตึง ม.๒ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง [รอยพระพุทธบาท , รอยประทับนั่ง พระพุทธเจ้า ๔ พระองค์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1458-1-1.html


๕. วัดดอยพระบาทตีนนก (หงส์คำ) บ.สันดอนมูล ม.๑๑ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง [รอยเท้าแม่กาเผือก , รอยเท้าพญาหงส์โพธิสัตว์ , พระธาตุเจดีย์ และรอยมือ-รอยเท้าพระอรหันต์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1443-1-1.html


๖. วัดจริญญาวนาราม บ.จริญญา ม.๘ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง [พระธาตุแสงแก้ว]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1468-1-1.htmlอำเภอลี้ ๒๔ แห่ง


๑. วัดพระธาตุจอมสวรรค์ บ.บวก ม.๓ ต.ดงดำ อ.ลี้ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1463-1-1.html


๒. วัดพระธาตุแท่นคำ บ.วังดิน ม.๔ ต.ลี้ อ.ลี้ [พระบรมธาตุส่วนพระนลาฏ (หน้าผาก) , พระอัฐิธาตุหลุมคอ และพระอุระ (อก)]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1409-1-1.html


๓. วัดพระธาตุดวงเดียว (กลางเวียง) บ.พระธาตุห้าดวง ม.๑๕ ต.ลี้ อ.ลี้ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1472-1-1.html


๔. วัดพระธาตุห้าดวง บ.พระธาตุห้าดวง ม.๑๕ ต.ลี้ อ.ลี้ [พระเมโตธาตุ (พระธาตุจากน้ำล้างมือซึ่งไหลผ่านนิ้วทั้งห้า)]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1473-1-1.html


๕. วัดบ้านปาง (วัดจ๋อมสะหรีทรายมูลบุญเรือง) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ [พระบรมธาตุเจดีย์ , วัดครูบาเจ้าศรีวิชัย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1485-1-1.html


๖. พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย พุทธสถานของวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1477-1-1.html


๗. พระพุทธบาทเกือกแก้ว , พระพุทธหัตถ์ขวาห้วยน้ำขุ่น อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ต.ก้อ อ.ลี้ [มี ๒ แห่งคือในที่ห้วยน้ำขุ่นและที่อยู่บนดอย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๘. รอยพระพุทธบาทแพะหน้อยป่าแดง (รอยพระพุทธบาทน้ำจาง) อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้ [รอยพระพุทธบาทเกือกแก้ว ๔ รอย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1465-1-1.html


๙. พระพุทธบาทเกือกแก้วหนองจอก อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้        

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๑๐. พระพุทธบาทยางวี อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๑๑. รอยพระพุทธบาทขุนหาด อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ม.๖ ต.แม่ลาน อ.ลี้      

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1462-1-1.html


๑๒. พระพุทธบาทผาเต้า (รอยเท้าพระอานนท์) ม่อนอรหันต์ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๑๓. วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม บ.ห้วยต้ม ม.๘ ต.นาทราย อ.ลี้ [รอยพระพุทธบาท , พระบรมธาตุเจดีย์ , วัดครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1474-1-1.html


๑๔. โบราณสถานพระพุทธบาทพญานกแควะ บ.แม่หว่างต้นผาง ม.๕ ต.นาทราย อ.ลี้          

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1461-1-1.html


๑๕. วัดพระพุทธบาทผาผึ้ง บ.ผาใต้ ม.๑ ต.แม่ลาน อ.ลี้ [รอยพระพุทธบาทเกือกแก้ว]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1447-1-1.html


๑๖. วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ บ.แม่กองวะ ม.๔ ต.แม่ลาน อ.ลี้ [รอยพระพุทธบาท , รอยพระพุทธหัตถ์ , พระแท่นผาเอียง (แท่นแสดงธรรมพระพุทธเจ้า) , รอยพระบาทพระมหาอานนท์เถระ , รอยพระบาทพระเจ้าอโศกราช]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1448-1-1.html


๑๗. วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ บ.ป่าไผ่ ม.๑ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ [รอยพระพุทธบาทบนถ้ำและในถ้ำป่าไผ่]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1452-1-1.html


๑๘. วัดพระพุทธบาทผาหนาม บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ [รอยพระพุทธบาท , พระบรมธาตุเจดีย์ , รอยพระบาทพระมหาอานนท์เถระ , วัดครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1471-1-1.html


๑๙. รอยพระพุทธบาทห้วยแม่แข็ง บนเขาหลังวัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้        

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ หาไม่พบ!


๒๐. รอยพระพุทธบาทดอยห้วยน้ำขุ่นใกล้วัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้    

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ หาไม่พบ!


๒๑. พระพุทธบาทผาแตก (บนเขาบ้านปาง) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้     

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ หาไม่พบ!


๒๒. พุทธอุทยานชัยยะสุขังปางประทีป ถ.ลี้-ก้อ ต.นาทราย อ.ลี้ [รอยพระพุทธบาทผาดอกไม้ (รอยจำลอง) ไหว้แทนพระพุทธบาทถ้ำอืด (รอยจริง) , รอยเท้าครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1434-1-1.html


๒๓. พุทธสถานพระพุทธบาทจอมคำ (ห้วยย่าผัน) ต.ลี้ อ.ลี้

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1399-1-1.html


๒๔. รอยพระพุทธบาทคอกช้าง บ.จัดสรรคอกช้าง ม.๘ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1460-1-1.html


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2020-12-22 09:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

3.png


- จังหวัดลำปาง  ๗๔  แห่ง -

                                                                                       


อำเภอเมือง ๑๗ แห่ง


๑. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม บ.เวียงเหนือ ถ.พระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง [พระเกศาธาตุพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ , พระบรมธาตุหัวใจ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-82-1-7.html


๒. วัดม่อนธาตุ บ.กล้วยแพะ ม.๒ ต.กล้วยแพะ อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]       

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1320-1-1.html


๓. วัดพระธาตุม่วงคำ ต.กล้วยแพะ อ.เมือง [พระเกศาธาตุ ๘ เส้น , พระบรมธาตุคางเบื้องซ้าย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1321-1-1.html


๔. วัดม่อนจำศีล บ.ป่าขาม ม.๑ ต.พระบาท อ.เมือง [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1329-1-1.html


๕. วัดม่อนพระยาแช่ ม.๑ ต.พิชัย อ.เมือง [พระเกศาธาตุ ๘ เส้น , พระบรมธาตุส่วนเล็บ , พระบรมธาตุน้ำบ้วนพระโอษฐ์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1334-1-1.html


๖. วัดม่อนคีรีชัย ม.๑ ต.พิชัย อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]           

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1336-1-1.html


๗. วัดพระเจ้าทันใจ บ.พระเจ้าทันใจ ม.๓ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1343-1-1.html


๘. วัดกู่คำ บ.แพะกู่คำ ม.๓ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]                  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1490-1-1.html


๙. วัดพระธาตุหมื่นครื้น บ.วังหม้อพัฒนา ม.๑๑ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]                      

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1332-1-1.html


๑๐. วัดพระธาตุเสด็จ บ.เสด็จ ม.๕ ต.เสด็จ อ.เมือง  [พระบรมธาตุเจดีย์]       

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1319-1-1.html


๑๑. วัดพระธาตุคว่ำหม้อ ม.๗ ต.เสด็จ อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]         

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1313-1-1.html


๑๒. วัดเขาแก้ว ม.๓ ต.พิชัย อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]       

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1318-1-1.html


๑๓. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง บ.วังหม้อ ม.๒ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]                     

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-83-1-5.html


๑๔. วัดพระบาท ต.พระบาท อ.เมือง [รอยพระพุทธบาทจำลองครอบรอยพระพุทธบาทจริง]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1340-1-1.html


๑๕. วัดพระบาทเมืองมาย ม.๒ ต.บ้านแลง อ.เมือง [รอยพระพุทธบาทจำลองครอบรอยพระพุทธบาทจริง]       

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1491-1-1.html


๑๖. สำนักปฏิบัติธรรมดอยพระบาทห้วยฝ้า บ.ปงอ้อม ม.๔ ต.เสด็จ อ.เมือง [รอยพระพุทธบาท]            

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1342-1-1.html


๑๗. วัดศรีล้อม ถ.พระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง [ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ , สถานที่ประทับนั่งแสดงธรรม , รอยพระพุทธบาทอยู่ใต้ดินยังไม่พบ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-81-1-1.htmlอำเภอห้างฉัตร ๕ แห่ง


๑. วัดพระธาตุปางม่วง บ.ปางม่วง ม.๙ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร [พระเกศาธาตุ ๒ เส้น , รอยพระพุทธบาทวังมะนาว]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-913-1-1.html


๒. วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว บ.ทุ่งหลวง ม.๕ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร [พระเกศาธาตุ ๒ เส้น]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-910-1-1.html


๓. วัดพระธาตุม่อนไก่แจ้ บ.แม่ยามเหนือ ม.๘ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร [พระเกศาธาตุ ๑ เส้น]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-908-1-1.html


๔. วัดพระธาตุม่อนไก่เขี่ย บ.ป่าเหียง ม.๑ ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร [พระเกศาธาตุ ๑ เส้น]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-911-1-1.html


๕. วัดพระธาตุดอยน้อย บ.สันทราย ม.๑ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร [พระบรมธาตุเจดีย์]
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1338-1-1.htmlอำเภอเกาะคา ๖ แห่ง


๑. วัดพระธาตุลำปางหลวง บ.ลำปางหลวง ม.๒ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา [รอยพระพุทธบาท , พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุส่วนลำคอหน้าและหลัง , พระบรมธาตุไหล่ (นลาฏ) เบื้องขวา , พระบรมธาตุส่วนพระศอ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-80-1-7.html


๒. วัดพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา  [พระบรมธาตุซี่โครงเบื้องซ้าย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1492-1-1.html


๓. พระพุทธบาทบนเขาช่องกระจก บ.จอมปิง ต.นกแก้ว อ.เกาะคา

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ หาไม่พบ!


๔. วัดพระธาตุดอยน้อย บ.นางแตน ม.๑ ต.ท่าผา อ.เกาะคา [รอยพระพุทธบาทคู่ , พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1489-1-1.html


๕. วัดพระธาตุดอยฮาง บ.ทุ่งขาม ม.๖,๙ ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา [พระบรมธาตุเจดีย์]    

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1555-1-1.html


๖. วัดไหล่หินหลวง บ.ไหล่หิน ม.๒ ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1561-1-1.htmlอำเภอแม่ทะ ๙ แห่ง


๑. วัดพระธาตุดอยแก้ว บ.หนอง ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ [พระเกศาธาตุ , รอยพระพุทธบาทอยู่ใต้ดินยังไม่พบ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-823-1-3.html


๒. สำนักสงฆ์พระธาตุดอยผาปูน บ.หลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ [พระเกศาธาตุ , รอยพระพุทธบาท]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-994-1-1.html


๓. วัดพระธาตุสันดอน บ.นาดู่ ม.๓ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ [พระบรมธาตุส่วนตับ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-828-1-3.html


๔. วัดดอนไฟ (พระเจ้าทันใจ) บ.ดอนไฟ ม.๗ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ [บรรจุพระบรมธาตุในองค์พระเจ้าทันใจ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1352-1-1.html


๕. พระธาตุดอยไก่แก้ว ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ [พระบรมธาตุเจดีย์ , บ่อน้ำทิพย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-829-1-3.html


๖. สำนักสงฆ์ดอยพระฌานโพธิญาณรังสฤษฎิ์ บ.นาครัว ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ [พระบรมธาตุเจดีย์ , รอยพระพุทธบาท , รอยพระบาท-รอยพระหัตถ์พระอรหันต์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @

     ๑. รูปถ่ายปี ๒๕๕๓ (งานทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหารและพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมครั้งที่ ๑)  http://www.dannipparn.com/thread-610-1-1.html

   ๒. รูปถ่ายปี ๒๕๕๔ (งานทอดผ้าป่าสามัคคีเว็บแดนนิพพานสร้างวิหารและพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม) http://www.dannipparn.com/thread-659-1-1.html

     ๓. รูปถ่ายปี ๒๕๕๕ (งานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนโครงการก่อสร้างศาลารายประดิษฐานพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์และศาลารายสำหรับปฏิบัติศาสนกิจ) http://www.dannipparn.com/thread-814-1-1.html


๗. วัดถ้ำพระสบาย บ.หนองถ้อย ต.นาครัว อ.แม่ทะ [รอยพระพุทธบาท , พระบรมธาตุเจดีย์ , วัดหลวงปู่แว่น ธนปาโล]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-839-1-3.html


๘. วัดพระบาทแม่ไทย บ.แม่ไทย ม.๒ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ [รอยพระพุทธบาท , รอยพระหัตถ์บ่อน้ำทิพย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1350-1-1.html


๙. วัดดอยน้อยรอยพระบาท ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ [สร้างรอยพระพุทธบาทจำลองครอบรอยพระพุทธบาทจริงไว้]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-825-1-3.htmlอำเภอเถิน ๑๑ แห่ง


๑. วัดดอยป่าตาล (ดอยม่อนวัวนอน) บ.เหล่ามะกอก ต.เถินบุรี อ.เถิน [พระเกศาธาตุ ๒ เส้น]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. วัดเวียง ต.ล้อมแรด อ.เถิน [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. วัดดอยอุ้มลอง ต.ล้อมแรด อ.เถิน [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๔. วัดดอนไชย ต.ล้อมแรด อ.เถิน [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๕. วัดพระธาตุดอยแดง บ.เหล่า ต.ล้อมแรด อ.เถิน [พระบรมธาตุเจดีย์]       

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๖. พระธาตุสบเติน (ร้าง) บ.ทุ่งเจริญ ต.แม่ถอด อ.เถิน [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๗. วัดพระบาทนาเกลือ ต.เถินบุรี อ.เถิน [พระพุทธหัตถ์คู่ , พระพุทธบาทนาเกลือ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๘. วัดพระพุทธบาทแม่วะ ต.แม่วะ อ.เถิน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๙. พระพุทธบาทวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ต.เถิน อ.เถิน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๑๐. พระพุทธบาทวัวหล้า ต.นาโป่ง อ.เถิน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๑๑. พระพุทธบาทปางอ้า บ.แม่แสลม ต.เวียงมอก อ.เถิน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @อำเภองาว ๒ แห่ง


๑. พระธาตุม่อนทรายหงาว ต.แม่ตีบ อ.งาว [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. วัดพระธาตุม่อนทรายนอน อ.งาว [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @อำเภอเมืองปาน ๔ แห่ง


๑. วัดพระธาตุดอยเต่าคำ ต.สบดี ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน [พระบรมธาตุแขนเบื้องซ้าย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. วัดพระธาตุดอยซาง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๔. วัดพระธาตุจอมก้อย ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @อำเภอแจ้ห่ม ๘ แห่ง


๑. วัดอักโขชัยคิรี ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม [พระบรมธาตุเจดีย์ , มีเงาพระธาตุด้วย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. วัดดงนั่ง ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. วัดกู่เต้ามนาราม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๔. พระธาตุผาแดงหลวง ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๕. พระพุทธบาทเกือกแก้ว ๔ รอยผายักษ์ ดอยพระบาท ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๖. วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง บ.ทุ่งทอง ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๗. พระพุทธบาท ๔ รอยห้วยรูด เขื่อนกิ่วลม บ.ไผ่งาม ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม       

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๘. วัดพระธาตุมหาปน บ.แจ้คอน ม.๒ ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม [พระทันตธาตุ]           

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @อำเภอวังเหนือ ๓ แห่ง


๑. วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. วัดพระเกิด บ.แม่เลียบ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. วัดสบลืน (ดอยธิ) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @อำเภอเสริมงาม ๔ แห่ง


๑. พระธาตุดอยกู่ (พระธาตุแม่กี๊ด) บ.แม่ต๋ำใต้ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. วัดครกขวาง บ.แม่ต๋ำใต้ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. วัดนาเอี้ยง บ.นาเอี้ยง ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๔. พระพุทธบาท ๔ รอย ดอยผาตูบ เมืองก๋อม บ.แม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม                

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @อำเภอแม่พริก ๒ แห่ง


๑. วัดพระพุทธบาทวังตวง ต.พระพุทธบาท อ.แม่พริก

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. พระพุทธบาทร่มโพธิ์หลวง บ.แม่เชียงรายรุ่ง ต.แม่พริก อ.แม่พริก

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @อำเภอแม่เมาะ ๓ แห่ง


๑. วัดพระบาทนารอง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. พระพุทธบาทแม่หลวง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. พระพุทธบาทกอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ    

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2020-12-22 12:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

4.png


- จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๖  แห่ง -อำเภอแม่สะเรียง ๗ แห่ง


๑. วัดจอมทอง บ.ทุ่งพร้าว ม.๔ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1093-1-1.html


๒. วัดจอมแจ้ง บ.จอมแจ้ง ม.๑ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง  [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1089-1-1.html


๓. วัดพระธาตุจอมมอญ บ.พะมอลอ ม.๙ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง [พระธาตุส่วนคาง , โคนขา , พระธาตุแก้ว , รอยเท้าพระอรหันต์ ๗ ขวบ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1106-1-1.html


๔. วัดพระธาตุจอมกิตติ บ.จอมกิตติ ม.๑๓ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1088-1-1.html


๕. วัดอุทธยารมณ์ (จองสูง) ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1153-1-1.html


๖. สำนักสงฆ์รอยพระพุทธหัตถ์ อุทยานหินยุคออร์โดวิเชียน (๔๔๓-๔๘๘ ล้านปี) บ.ดงสงัด ม.๖ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง [รอยพระพุทธหัตถ์ , รอยพระพุทธบาท , รอยเท้าพระอรหันต์ ๑๐ ขวบ , บ่อน้ำทิพย์ในพระบาทเกือกแก้ว]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1131-1-1.html


๗. พุทธอุทยานพระบาทสี่รอยถ้ำพระเจ้า บ.แม่ต้อบเหนือ ม.๗ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง [รอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ , รอยพระพุทธหัตถ์ , รอยพระบาทพระอรหันต์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1137-1-1.htmlอำเภอขุนยวม ๓ แห่ง


๑. วัดม่วยต่อ ต.จองคำ อ.ขุนยวม [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. วัดต่อแพ บ.ต่อแพ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. รอยพระพุทธบาท ๔ รอย , พุทธบัลลังก์ ๔ รอย ดอยพระบาท สำนักสงฆ์ฝ่าบาท อ.ขุนยวม

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @อำเภอเมือง ๔ แห่ง


๑. วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง [พระธาตุพระโมคคัลลาน์ , พระสารีบุตร]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. พระพุทธหัตถ์ , พระพุทธบาทคู่ ถ้ำจักต่อ ต.ดอยส่างหลง อ.เมือง   

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. วัดหมอกจำแป่ ม.๑ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๔. พระพุทธบาทป่าปุ๊ บ.ป่าปุ๊ ต.ผาบ่อง อ.เมือง          

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @อำเภอสบเมย ๓ แห่ง


๑. พระธาตุศรีสบเงา บ.แม่งาว ต.แม่สวด อ.สบเมย [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. พระธาตุดอยกู่ (ดอยนางภีก) บ.แม่มูด อ.สบเมย [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. พระธาตุเจดีย์พุทธมิ่งมงคลศากยมุนีศรีสองเมือง แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ ต.ป่าโปง อ.สบเมย

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1087-1-1.htmlอำเภอปาย ๗ แห่ง


๑. วัดหลวง บ.เมืองพร้าว ม.๑ ต.เวียงใต้ อ.ปาย [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-150-1-5.html


๒. วัดพระธาตุจอมแจ้ง บ.ตีนธาตุ ม.๙ ต.ทุ่งยาว อ.ปาย [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-152-1-3.html


๓. วัดเมืองแปง ต.เมืองแปง อ.ปาย [รอยพระพุทธบาทเมืองแปง]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๔. วัดพระธาตุแม่เย็น ต.แม่ฮี้ อ.ปาย [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-151-1-5.html


๕. วัดพระพุทธบาท บ.เวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย   

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-155-1-2.html


๖. พระพุทธบาทบ้านป่ายางมูเซอ บ.ป่ายาง ต.แม่นาเติง อ.ปาย            

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-157-1-2.html


๗. วัดน้ำฮู บ.น้ำฮู ม.๕ ต.เวียงใต้ อ.ปาย [หลวงพ่ออุ่นเมือง , พระเจดีย์สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-146-1-2.htmlอำเภอแม่ลาน้อย ๒ แห่ง


๑. พระพุทธบาทแม่ลาน้อย (บนถ้ำแม่หุ-ถ้ำแก้ว) ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย  

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. สำนักสงฆ์พระพุทธบาทห้วยผึ้ง บ.ห้วยผึ้ง ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย             

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2020-12-22 13:05 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

5.png


- จังหวัดพะเยา  ๕๑  แห่ง -อำเภอเมือง ๑๑ แห่ง


๑. วัดพระธาตุจอมทอง ถ.จอมทอง อ.เมือง [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุแขนเบื้องซ้าย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. วัดป่าแดงบุญนาค ถ.ป่าแดง ต.ท่าวังทอง อ.เมือง [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุตุกกหูขวา-กกหูซ้าย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. วัดพระธาตุดอยน้อย ต.จำป่าหวาย อ.เมือง [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุนิ้วก้อย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๔. วัดพระธาตุภูขวาง ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง [พระเกศาธาตุ ๓ เส้น , พระบรมธาตุข้อมือขวา]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๕. พระธาตุภูขวาง บ.สันป่าสัก ต.แม่นาเรือ อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๖. วัดลีชุมชนบ้านลี ต.เวียง อ.เมือง [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๗. พระธาตุโป่งขาม ต.โป่งขาม ต.ต๊ำ อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๘. วัดเจดีย์งาม บ.เจดีย์งาม ต.ท่าวังคำ อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]   

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๙. พระธาตุบ้านแสงธรรมชาติ ต.แม่ต๋อมใน อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๑๐. พระพุทธบาทดอยหนอก ต.แม่ต๋อมใน อ.เมือง   

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๑๑. วัดศรีโคมคำ อ.เมือง [พระเจ้าตนหลวง]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @อำเภอจุน ๑๑ แห่ง


๑. วัดพระธาตุขิงแกง ต.จุน อ.จุน [พระเกศาธาตุ ๓ เส้น , พระบรมธาตุพระบาทขวา , แขนซ้าย]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. วัดพระธาตุเมืองลอ บ.ลอ ต.จุน อ.จุน [พระเกศาธาตุ ๒ เส้น]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. พระธาตุศรีปิงเมือง (วัดบ้านลอ) ต.บ้านลอ อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๔. วัดพระธาตุห้าดวง ต.ห้วยยางขาม อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๕. วัดพระธาตุสามดวง บ.ดงเคียน ต.ห้วยยางขาม อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๖. พระธาตุห้วยไคร้ บ.ห้วยไคร้ ต.ลอ อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๗. พระธาตุศรีปิงเมือง ต.หงส์หิน อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๘. พระธาตุหงส์หิน บ.สักพัฒนา ต.หงส์หิน อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๙. พระธาตุบุญนาค ต.หงส์หิน อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๑๐. พระธาตุม่อนหินขาว ม.๘ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-738-1-3.html


๑๑. พระธาตุปุกหนองวัว อ.จุน [พระบรมธาตุเจดีย์]           

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @อำเภอดอกคำใต้ ๙ แห่ง


๑. พระธาตุจอมแจ้ง ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. วัดพระธาตุจอมไคร้ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. วัดพระธาตุจอมไก่ (พระธาตุน้อยจำไก่) บ.ใหม่พัฒนา ต.ส้นโค้ง อ.ดอกคำใต้ [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๔. วัดพระธาตุจอมศีล ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๕. พระธาตุจอมสิ้น อ.ดอกคำใต้ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๖. วัดพระธาตุแจโว บ.ปาง ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ [พระเกศาธาตุ ๒ เส้น , พระบรมธาตุปลายจมูก]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๗. พระธาตุวัดจำปาหลวง ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๘. วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล อ.ดอกคำใต้ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๙. พระพุทธบาท ๔ รอยเขาถ้ำกระดูก ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้   

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @อำเภอแม่ใจ ๕ แห่ง


๑. วัดพระธาตุจำม่วง บ.สัน ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ [พระเกศาธาตุบนดอยห้วยม่วง]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. วัดพระธาตุมุงเมือง (พระธาตุดวงดี) บ.สันต้นม่วง ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ [พระบรมธาตุเจดีย์]    

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. พระธาตุสันกู่ บ.อ้อ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๔. วัดเหล่าธาตุ บ.เหล่าธาตุ ต.เหล่าธาตุ อ.แม่ใจ [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๕. วัดสวนตาล อ.แม่ใจ [พระเจ้าทองทิพย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @อำเภอเชียงคำ ๗ แห่ง


๑. วัดเชียงบาน ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ [พระบรมธาตุเจดีย์]   

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-737-1-3.html


๒. วัดพระธาตุดอยคำ บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุข้อพระหัตถ์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. วัดพระธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงคำ [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุริมฝีปากล่าง]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-740-1-3.html


๔. วัดพระธาตุภูซาง ต.ภูซาง อ.เชียงคำ [พระเกศาธาตุ , พระทันตธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๕. พระพุทธบาทบ้านต้นผึ้ง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ        

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๖. วัดพระนั่งดิน ต.เวียง อ.เชียงคำ [พระเจ้านั่งดินในสมัยพุทธกาล , รอยพระพุทธบาท]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-739-1-3.html


๗. วัดหัวทุ่งใหม่ บ.หัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ [รอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-735-1-3.htmlอำเภอปง ๓ แห่ง


๑. วัดพระธาตุดอยหยวก บ.หนุน ต.ปง อ.ปง [พระเกศาธาตุ , พระบรมธาตุขอบตาเบื้องขวา]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. พระธาตุเจดีย์สันติสุข บ.ภูลังกา ต.ยอด อ.ปง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. พระพุทธบาทบ้านสนามเหนือ อุทยานภูลังกา ม.๒ ต.ป่าช้างน้อย อ.ปง      

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @อำเภอภูกามยาว ๕ แห่ง


๑. พระธาตุปูปอ ต.คงเจน อ.ภูกามยาว [พระเกศาธาตุ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๒. วัดพระธาตุดอยจุก (หยุด) ต.คงเจน อ.ภูกามยาว [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๓. พระธาตุโปร่งเกลือ ต.สระ อ.เชียงม่วน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๔. พระธาตุดอยแก้ววัดหลวง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


๕. พุทธสถานรอยพระพุทธบาท อ.เชียงม่วน [พระพุทธบาท , แท่นประทับเชียงม่วน (อยู่ในป่า)]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2020-12-23 11:16 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

6.png


- จังหวัดชัยนาท  ๓  แห่ง -

                      

อำเภอเมือง ๒ แห่ง


๑. วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ม.๖ ต.ชัยนาท อ.เมือง [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-78-1-2.html


๒. วัดธรรมามูลวรวิหาร ม.๑ ต.ธรรมามูล อ.เมือง [หลวงพ่อธรรมจักร]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-77-1-2.htmlอำเภอสรรคบุรี ๑ แห่ง


๑. วัดมหาธาตุ ม.๘ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี [องค์พระมหาธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-79-1-2.html


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2020-12-23 11:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

7.png


- ท่องเที่ยวทำบุญ  ๖  แห่ง -  จังหวัดเชียงใหม่ ๔ แห่ง

๑. วัดโมคคัลลานและอุทยานพุทธสถานสุทธิจิตต์ บ.เชิงดอย ม.๓ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ [พระนอนขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ , พระธาตุเจดีย์]
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-882-1-1.html

๒. พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ.เมืองงาย ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-649-1-1.html

๓. วัดโขงขาว ม.๒ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ [วัดสาขาย่อยของวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี]
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-122-1-1.html

๔. ย้อนรอยประวัติศาสตร์ เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ [แหล่งอารยธรรมแรกเริ่มแห่งล้านนา ๓๐ แห่ง]
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-262-1-1.html


จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง

๑. วัดพระพุทธบาทดอยน้อย (พระบาทน้ำทิพย์) บ.ห้วยไซกลาง ม.๙ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน [รอยพระบาทและพระธาตุเจดีย์ของพระอรหันต์]
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-949-1-1.html


จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง

๑. สำนักสงฆ์พุทธมุนีเทวาสถิต บ.ห้วยหลวงพัฒนา ม.๑๕ ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง [รอยพระบาทพระอรหันต์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-1347-1-1.html


บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2020-12-23 16:33 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับข้อมูลจาก :

  • วัดและสถานที่ทุกแห่งในรายชื่อกระทู้ตามรอยพระพุทธบาท  
  • แหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดที่ได้ระบุในวัดและสถานที่ทุกแห่งในรายชื่อกระทู้ตามรอยพระพุทธบาท
  • พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๑ มกราคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๑ (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.

  • พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๙ กรกฎาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๒ (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.

  • พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๙ ธันวาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๓ (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.

  • พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๕๐, ๙ ธันวาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๔ (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.

  • นาคฤทธิ์ รวบรวมชำระสะสาง (๒๕๔๐-๒๕๔๕). (๒๕๔๕, ตุลาคม). พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับชำระสะสาง (พิมพ์ครั้งที่ ๑). เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์.

  • ทุกท่านที่มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องในการตามรอยพระพุทธบาท

********************


แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 23 ส.ค. 2564

บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2021-9-19 18:21 , Processed in 0.144039 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.